24 juli 2024

Cool It!: An Inconvenient Truth… maar dan omgekeerd

Credit: Geralt/Pixabay


Dat ik niet zoveel op heb met die club van mijnheer Al Gore over de klimaatopwarming en de rol van de mens daarbij is bij intimi en extimi wel bekend. Ik zit meer op de lijn van de Deense klimatoloog Henrik Svensmark, die stelt dat de invloed van de kosmische straling op het klimaat veel groter is dan wij denken én op datgene wat Carlo Jenniskens een poosje terug betoogde, namelijk dat de temperatuursstijging geen gevolg is van de stijging van de hoeveelheid CO2 in de dampkring, maar juist een oorzaak. Afijn, waar het mij nou even om gaat is dat in de VS Cool It! hier en daar te zien is, een film gebaseerd op het boek van de Deen Bjárn Lomborg, ah… alweer een Deen, en die film laat nou net het compleet andere beeld zien van wat we in Al Gore’s An Inconvenient Truth te zien kregen. Hier een voorproefje van die film:

Bron: Daily Galaxy.

Share

Comments

  1. Bjorn Lomborg zit tegenwoordig qua oorzaak en gevolg aardig op de lijn van Al Gore, die overigens een breed gedragen wetenschappelijk standpunt verwoord. Zie: http://www.politico.com/news/stories/1010/43233.h
    Hoe e.e.a. op te lossen, daarin verschilt hij sterk. Daar waar Gore voor de weg van minder vervuiling kiest, gaat Lomborg voor grootschalige technische oplossingen. Gezien de onwil van de westerse mens om in te leveren en de onstuimige groei van tweede en derde wereldlanden misschien wel een realistischer standpunt.

  2. Bedankt voor de link naar dat artikel. Wat het breed gedragen wetenschappelijke standpunt van Al Gore betreft wil ik nog wel een discussie voeren. Niet over de globale opwarming van de aarde, die vindt gewoon plaats, maar wel over de oorzaak ervan. M.i. is de rol van de mens daarin een stuk bescheidener dan Gore voorstelt.

  3. rob Janssen zegt

    Hoe is het mogelijk dat er niemand kritisch kijkt naar de reeds eerder uitgelekte mails en berichten foute gegevens over de opwarming van de aarde. Het is aangetoond dat erkende onderzoekers werken met slechte niet complete gegevens en onder druk worden gezet om bepaalde uitkomsten te publiceren. Hoe is het dan met objectief onderzoek naar de milieu problematiek.

Speak Your Mind

*