19 juli 2024

Is ons heelal gebotst met andere heelallen?

Credit: Stephen Feeney et al

Ons heelal is doordrenkt met een gloed van fotonen, welke een temperatuur van 2,7 K heeft en die de kosmische microgolf-achtergrondstraling wordt genoemd, afgekort de CMB (Cosmic Background Radiation) op z’n engels. Die gloed is het restant van de hete oerknal, waarmee ons heelal 13,7 miljard jaar geleden ontstond. Geringe afwijkingen in de temperatuur op vier plaatsen in die CMB wijzen er volgens Stephen Feeney (University College London) en z’n collegae op dat die plaatsen de afdrukken zijn van botsingen die ons heelal heeft gehad met andere heelallen. Op de afbeelding hierboven zie je die plaatsen – als het ware kosmische kneuzingen van botsingen tussen heelallen – rechtsonder met de gekleurde ellipsen aangegeven. De cirkelvormige kneuzingen zijn ongeveer acht volle manen in omvang groot en ze worden beschreven in twee wetenschappelijke artikelen, hier en daar. Dá t er naast ons eigen heelal nog andere heelallen zijn is een consequentie van het model van de zogenaamde eeuwige inflatie. In het ‘gewone’ inflatiemodel van de oerknal kende het vroegste heelal een korte fase, waarin de expansie exponentiëel toenam. Daarna stopte de inflatie en vervolgde het heelal z’n normale expansie. Het externe inflatie-model zegt dat continue heelallen kunnen ontstaan, ieder met een fase van inflatie. Het kan voorkomen dat die heelallen vervolgens botsen en dan krijg je het vrijkomen van gigantische hoeveelheden energie, waar de kneuzingen de afdrukken van zijn. Feeney en makkers denken dat niet alleen de anomaliën in de temperatuur wijzen op de botsingen, maar dat op die plekken ook een andere polarisatie te meten moet zijn, als ’t ware de voorkeursrichting van de fotonen van de CMB. Met de Planck satelliet zou die polarisatie te detecteren moeten zijn. Nou, we zijn benieuwd of Planck die bevestiging inderdaad kan geven. Wordt vervolgd. Bron: New Scientist.

Share

Speak Your Mind

*