15 juli 2024

De allergrootste structuur in het heelal: the Sloan Great Wall

De Sloan Great Wall op de 2dF Galaxy Redshift Survey. Credit:W. Schaap (Kapteyn Institute, U. Groningen) et al.

Ja natuurlijk, ik zou het letterlijk kunnen vertalen: de Sloan Grote Muur. Maar dat doet mij zo denken aan de Chinese afhaal van jaren terug dat ik lekker het origineel aanhoud. The Sloan Great Wall (SGW), een gigantische keten van clusters van sterrenstelsels, die gravitationeel aan elkaar zijn gebonden en die met een lengte van 1,4 miljard lichtjaar de grootste structuur in het heelal kan worden genoemd. Z’n naam ontleent ‘ie aan de Sloan Digital Sky Survey (SDSS), een grootschalig onderzoek aan sterrenstelsels in het heelal, waar de Galaxy Zoo z’n gegevens aan ontleent. In 2003 ontdekten J. Richard Gott III (Princeton University), Mario Juric en hun collegae de SGW. Gott III die de grootste structuur in het heelal ontdekt, goh… beter kan je ze toch niet verzinnen, nietwaar? Op het allergrootste niveau bestaat het heelal uit een structuur van filamenten en leegtes daartussen en SGW is het grootst bekende filament. Afijn, waar ik naar toe wil is dat onlangs voor het eerst de SGW uitgebreid is bestudeerd en dat met name de onderdelen van deze kosmische ‘muur’ – zoals de superclusters SCI 126 en SCI 111 en de aanwezigheid van Bright Red Galaxies (BRG’s) – onderzocht zijn. Zo ontdekten de Estse sterrenkundigen, die ’t onderzoek uitvoerden, dat die BRG’s vaak in groepjes van minstens vijf stelsels voorkwamen. Een probleem waar men mee worstelt is de vorming van de superclusters in de SGW. Van SCI 111 kan men met modellen aardig een beeld vormen van diens ontstaansgeschiedenis. Maar de gigantische supercluster SCI 126 is tot nu toe onverklaarbaar. Men vermoedt dat de kiem voor diens ontstaan in de eerste ogenblikken van de oerknal moet liggen, welke 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond. Bron: Universe Today.

Share

Speak Your Mind

*