15 april 2024

18-jarige student ziet komeet uiteenvallen

komeet 213P Van Ness. Credit: Hannah Blyth

Het zal je toch maar gebeuren, dat je als 18-jarige student sterrenkunde meedoet aan het Faulkes Telescope Project, dat je in het kader daarvan foto’s maakt van de komeet 213P Van Ness en dat vervolgens uit analyse van die foto’s blijkt dat de kern van de komeet in delen uiteen is gevallen. Het overkwam deze zomer de Britse Hannah Blyth van St Johns College uit Cardiff. Samen met programma coördinator Nick Howes en de wereldwijd bekende komeet- en planetoïdenonderzoekers Giovanni Sostero en Ernesto Guido bekeek ze door haar gemaakte foto’s en die lieten overduidelijk zien dat komeet Van Ness in stukken is uiteengevallen. Komeetkernen zijn broze ijsballen, vol gesteente, die vlakbij hun perihelium – het punt dat ze het dichtste bij de zon staan – kúnnen desintegreren. Op 16 juni j.l. bereikte komeet van Ness dat punt. Op de foto hiernaast zien we niet alleen bij de linkerpijl het van de kern afgebroken fragment, maar ook rechts de daarbij behorende antistaart. Voor Blyth was de ontdekking van de uiteengevallen komeet niet haar enige wapenfeit deze zomer. Het team van het Faulkes Telescope Project, waar zij aan deelnam, wist maar liefst 23 planetoïden te ontdekken, waarvan Blyth er twee voor eigen rekening nam. Drie hoeraatjes voor Hannah Blyth! Bron: Discovery News.

Share

Comments

  1. Fabricius zegt

    Zou het kunnen dat de linkerpijl naar de antistaart wijst en de rechterpijl naar het van de kern afgebroken fragment?

    In het oorsponkelijke bericht van Discovery News staan dezelfde pijltjes, maar zonder de links-rechts interpretatie.

  2. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Per slot van rekening wijst zo'n antistaart juist in de tegenovergestelde richting, vanaf de aarde gezien náár de zon toe. Dus wat jij zegt: links is dan de antistaart, rechts het afgebroken fragment van de kern. Bedankt voor de opmerkzaamheid.

Speak Your Mind

*