14 juli 2024

Robbert Dijkgraaf gaat naar Princeton

Robbert Dijkgraaf. Credit: KNAW

President Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt per 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (IAS), Verenigde Staten. Het is de tweede keer in de ruim tachtigjarige historie van het instituut dat een niet-Amerikaan deze eer te beurt valt. Het IAS geniet wereldfaam, niet in de laatste plaats doordat 27 Nobelprijswinnaars, waaronder Albert Einstein, aan het instituut verbonden waren. Als directeur van het IAS zal Robbert Dijkgraaf – conform de traditie van dat ambt – bestuurlijke taken en onderzoekswerk combineren. Dijkgraaf heeft een lange relatie met het instituut. Begin jaren negentig was hij er werkzaam en in 2002 keerde hij er voor korte tijd terug. Het IAS is het kloppend hart van Robbert Dijkgraafs onderzoeksgebied: de snaartheorie. Wanneer Robbert Dijkgraaf medio volgend jaar de KNAW verlaat, heeft hij vier jaar als president gediend. In die periode gaf hij gaf leiding aan de modernisering van de Akademie en streed hij voor een sterke positie van de wetenschap in politiek en economisch turbulente tijden. Hoewel Dijkgraaf terugtreedt als president van de KNAW, gaat hij niet verloren voor de Nederlandse wetenschap. Hij behoudt zijn functie als universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Robbert Dijkgraaf over zijn beweegredenen: “Voor iemand die in mijn gelukkige positie verkeert, president van de Akademie en universiteitshoogleraar, zijn maar heel weinig functies onweerstaanbaar. Van die weinige functies is de positie bij het IAS voor mij de mooist denkbare: het wetenschappelijke aanzien van het instituut, het feit dat mijn onderzoeksgebied er tot ontwikkeling is gekomen en dat veel van mijn leermeesters er werkzaam zijn of waren, de combinatie van onderzoekswerk en bestuurlijke taken – dat alles bij elkaar in één functie maakt deze kans uniek. Dat mag natuurlijk niet verhullen dat ik volgend jaar met pijn in het hart de deur van het Trippenhuis achter mij zal sluiten. Ik zal dan terugzien op een bewogen en enerverende, maar vooral ook inspirerende periode in mijn werkende leven.”

Over het Institute for Advanced Study

Het IAS is een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Princeton, New Jersey, dat goeddeels gefinancierd wordt uit private middelen. Het heeft een permanente staf van ten hoogste 28 hoogleraren en ontvangt jaarlijks een kleine tweehonderd streng geselecteerde gastonderzoekers uit de hele wereld. Het instituut bestrijkt vier vakgebieden: wiskunde, natuurwetenschappen, historische wetenschappen en sociale wetenschappen. Sinds zijn oprichting in 1930 bood het IAS onderdak aan zo’n zevenduizend onderzoekers. Onder de hoogleraren waren grote namen als Albert Einstein, Kurt Gödel, John von Neumann en Robert Oppenheimer. In totaal huisvestte het instituut 27 Nobelprijswinnaars en 38 winnaars van de Fields-medaille, de hoogste onderscheiding in de wiskunde. In het IAS is de basis gelegd voor tal van wetenschappelijke doorbraken en innovaties, zoals computers, de speltheorie (economie), de astrofysica en de meteorologie. Voor meer informatie zij verwezen naar de website van het instituut. Bron: KNAW.

Share

Speak Your Mind

*