Site pictogram Astroblogs

De LRO geeft ons een kijkje in de Aristarchus krater

Credit: NASA/GSFC/Arizona State University.

De Aristarchus krater is een 40 km grote en 3,5 km diepe krater, ten zuidoosten van het Aristarchus Plateau op de maan. Het is een jonge en zeer heldere inslagkrater, wiens albedo – weerkaatsingsvermogen – twee keer zo groot is als de rest van het maanlandschap. De grillige krater telt meerdere lagen en ligt vol met grote rotsblokken, tot wel 100 meter groot. Op 10 november j.l. vloog de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) van de NASA op slechts 26 km hoogte over de Aristarchus krater en nam toen een serie foto’s met z’n LROC (LRO-camera), waaronder bovenstaande panoramafoto. Op de foto hieronder zie je de verticale lijn, die aangeeft hoe de LRO langs de krater vloog. De twee pijltjes rechts geven de hoeken aan van de panoramafoto hierboven.

Credit: NASA/GSFC/Arizona State University.

Hieronder een video over de vlucht van de LRO langs de Aristarchus krater.

Bron: Universe Today.

Mobiele versie afsluiten