14 april 2024

Vuurbol boven Marokko blijkt meteoriet van Mars te zijn

Een fragment van de Tissint-meteoriet, die van Mars afkomstig blijkt te zijn. Credit:  Macovich Collection, Darryl Pitt.

De vuurbol die op 18 juli 2011 werd gezien boven Tata in Marokko blijkt van een meteoriet te zijn geweest die van Mars afkomstig is. Drie maanden later werden ten zuiden van de plaats Tissint in Marokko diverse fragmenten gevonden van de meteoriet die de vuurbol had veroorzaakt, variërend in gewicht van een gram tot een kilo. In totaal werd zeven kilo fragmenten gevonden. Analyses van die fragmenten laten zien dat het gaat om een meteoriet afkomstig van Mars, aldus Brigitte Zanda enViolaine Sauter, twee onderzoekers van de Amerikaanse Meteoritical Society. Uit die analyse kwam naar voren dat het gesteente nog ‘jong’ is, tussen 150 en 500 miljoen jaar. De meeste meteorieten stammen uit de beginperiode van ons heelal, 4,5 miljard jaar geleden. Ook blijken de verhoudingen tussen bepaalde isotopen in de Tissint-meteoriet precies overeen te komen met die in de Marsatmosfeer. Je vraagt je wellicht af hoe een meteoriet helemaal van Mars op aarde terecht kan komen? Nou eenvoudig, als er op Mars een inslag plaatsvindt van een groot object kunnen brokstukken van Mars in de ruimte terecht komen. Mars heeft niet zo’n grote zwaartekracht als de aarde en daarmee een lager ontsnappingssnelheid. Brokstukken kunnen daarom gemakkelijker na zo’n inslag in de ruimte terecht komen. Na miljoenen jaren door de ruimte te hebben gezworven kunnen ze op een gegeven moment worden aangetrokken door de aarde en daar als een vuurbol – een heldere meteoor – door de dampkring schieten, eindigend als meteoriet op de grond. De Tissint-meteoriet is de vijfde die in verband kan worden gebracht met de planeet Mars. De laatste keer dat dat gebeurde was op 3 oktober 1962, toen een dergelijke meteoriet uit de hemel viel. Ook heeft men in het ijs op de Zuidpool een Marsmeteoriet ontdekt – de beroemde Allan Hills 84001 meteoriet, waarin men ooit tekenen van vroeger leven meende te herkennen – maar die heeft men nooit zien neerkomen. Bron: NRC-Handelsblad, 20 januari 2012.

 

Share

Comments

 1. ongeveer 1975 in de herfst van dat jaar heeft mijn zus, ze was 16 a 17 jaar, terwijl ze van haar werk naar huis fietste,het was net donker een enorme vuurbal met enorme snelheid uit de lucht zien komen vallen en sloeg een enkele honderden meters voor haar op de grond en het vuur was meteen gedooft.

  Of ze het toen verteld weet ik niet.

  Nu heb ik bij toeval 1 jaar geleden op nagenoeg de zelfde plek een flinke bijzondere steen of brokstuk zien liggen.

  Ik vond het vreemd want hier liggen en zitten verder geen stenen of andere brokken in de grond.

  Maar was het verder weer vergeten.

  Nu verteld mijn zus op dinsdag 21 februari 2012 wat ze die avond in de zeventiger jaren had gezien.

  Verbaasd vertel ik wat ik 11 april 2011 heb zien liggen en nog heb bekeken.

  Nu ga ik (m'n zus ook), me beraden wat te doen.

  Tot zover dit relaas wat ik nu als eerste aan de telegraaf stuur..

  met vriendelijke groet F.Nijhof

Speak Your Mind

*