2 maart 2024

Magnetische omkering zon blijkt asymmetrisch te verlopen

Credit: JAXA/Hinode

Twee wetenschappelijke teams hebben aan de hand van waarnemingen met de satellieten SOHO en Hinode laten zien dat de zogenaamde magnetische omkering van de zon – waarbij om de elf jaar de magnetische noord- en zuidpool van de zon wisselen – asymmetrisch blijkt te verlopen. Die omkering moet tijdens het maximum in de elfjarige cyclus van activiteit van de zon plaatsvinden, hetgeen in 2013 ongeveer zal plaatsvinden. Maar omdat het magnetische veld van de zon een complex gebeuren is en ook afzonderlijke groepen van zonnevlekken hun eigen magnetische noord- en zuidpool kennen is het lastig om de omkering in de gaten te houden. Onderzoek met SOHO en Hinode tussen 2009 en 2011 laat zien dat het noordelijk en zuidelijk halfrond van de zon verschillende tempo’s aanhouden in de omkering: op het noordelijk halfrond (zie afbeelding hierboven) blijkt de polariteit bijna nul te zijn, d.w.z. daar zit het magnetisch veld nu tussen positief en negatief in en zijn beiden aardig in evenwicht, op het zuidelijk halfrond daarentegen is het magnetisch veld nog vooral positief en is er tussen 2009 en 2011 weinig verandering opgetreden (zie afbeelding hieronder). In de afbeeldingen zijn de oranje gebieden magnetisch negatieve velden, terwijl de blauw gebieden magnetisch positief zijn.

Credit: JAXA/Hinode

De wetenschappers zullen aan de hand van deze waarnemingen proberen om de modellen die de activiteit van de zon beschrijven te verbeteren, zodat ook deze asymmetrische ontwikkelingen verklaard kunnen worden. Bron: NASA.

Share

Speak Your Mind

*