21 juli 2024

Methaan op Mars kan ook zonder leven ontstaan

Methaan in de atmosfeer van Mars. Credit: NASA

Dat de atmosfeer van Mars methaan (CH4) bevat is al sinds 1999 bekend en in 2004 werd ’t nog eens bevestigd. Velen zagen in de aanwezigheid van methaan de bevestiging dat er leven op Mars moet zijn, zeker toen bekend werd dat de hoeveelheid per seizoen blijkt te variëren – jaarlijks blijkt er zo’n 200 á 300 ton methaan bij te komen. Recent onderzoek van een groep wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Scheikunde in Mainz en de Universiteiten van Utrecht en Edinburgh onder leiding van Frank Keppler – een astronomisch zéér verantwoordde naam – laat echter zien dat we die biologische oorsprong wellicht kunnen vergeten. Het blijkt namelijk dat methaan ook kan vrijkomen bij de inwerking van ultraviolette straling van de zon op meteorietengruis. In een voorpublicatie van het vakblad Nature op internet schrijft de groep over een experiment dat ze hebben opgezet om te laten zien dat methaan ook op een andere niet-biologische manier kan ontstaan. Het oppervlak van Mars is bedekt met een laag stof van micrometeorieten, die miljarden jaren lang door de ijle atmosfeer van Mars en door de afwezigheid van ozon konden neerdwarrelen, iets wat op aarde door diens dichte atmosfeer én ozonlaag niet kan. Net als de koolstof-chondrieten, een soort meteorieten, bevatten de micrometeorieten een paar procent organische verbindingen. In een gasdichte cel werd een tot poeder vermalen monster uit de in 1969 in Australië ontdekte Murchison-meteoriet met UV-straling bestraald en daar kwam inderdaad methaan bij vrij. Net zoveel totdat alle organische verbindingen waren omgezet. Hoe hoger de temperatuur was des te meer methaan gevormd werd. Dat komt overeen met de waarneming dat in de equatoriale gebieden op Mars meer methaan voorkomt dan elders. De onderzoekers hopen dat de nieuwe Marsrover Curiosity, die 6 augustus a.s. in de krater Gale zal landen, definitief af zal rekenen met de gedachte dat het methaan een biologische oorsprong heeft. Wordt vervolgd. Bron: NRC-Handelsblad, 2 juni 2012 + Science Daily.

Share

Speak Your Mind

*