24 februari 2024

Zo’n uitbarsting van gammastraling, hoe klinkt dat?

Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

Met onze ogen kunnen we optisch licht zien, het gedeelte van het electromagnetische spectrum dat zich uitstrekt over golflengten van ca 380 nanometer (violet) tot 780 nm (rood). Alles daarbuiten kunnen we niet zien. Aan het uiterste van de straling met korte golflengten (en dus hoge energie) liggen de gammastralen, die we dus niet direct kunnen waarnemen. Daar hebben wetenschappers instrumenten voor gebouwd om dat wel te kunnen doen, zoals de Fermi satelliet. Maar het leuke is nu dat we gammastraling wel kunnen horen, dat wil zeggen dat de voor ons onzichtbare gammastraling omgezet kan worden in hoorbare geluidstrillingen, die ook golflengtes hebben. Men heeft een kortstondige uitbarsting van de gammaflitser GRB 080916C, welke in september 2008 werd waargenomen met de Fermi Large Area Telescope (LAT), omgezet in geluid. Daarbij werd de tijd vijf maal vertraagd en werden drie instrumenten gebruikt om de fotonen van de gammaflitser na te bootsen, een harp, cello en piano. De kleuren verwijzen naar de golflengte van de straling, laag (rood), gemiddeld (blauw) en hoog (groen), gespeeld door respectievelijk de harp, cello en piano. Nou ja, kijk eh… luister zelf maar naar zo’n gammaflitser.

Bron: NASA.

Share

Speak Your Mind

*