Site pictogram Astroblogs

Stel je zweeft zonder ruimtepak in de ruimte, wat dan?

Credit: Nathan Hoste

Credit: Nathan Hoste

Leuke kwisvraag, nietwaar? Stel je zweeft zonder ruimtepak in de ruimte, wat dan? Als je kijkt naar Science Fictionfilms als “Outland”, “Total Recall” en “Mission to Mars” krijg je sterk de indruk dat het niet zo best met je afloopt: je hoofd explodeert, je ogen puilen uit en je stikt, respectievelijk je bevriest onmiddellijk. Klopt dat? Kan je toch maar beter je veilige ruimtepak aanhouden, welke je bescherming geeft tegen straling van de zon, tegen de koude van het omringende vacuüm? Yep, dat raad ik iedere ruimtereiziger in spé aan: hou je ruimtepak aan. Alleen kloppen die voorgeschotelde gruwelijke einden in die films niet. Zó ga je niet dood in de ruimte. Hoe dan wel? Die interessante vraag wordt door de tekenaar Nathan Hoste beantwoord in een prachtige serie tekeningen, genaamd Bodies in Space. Zo blijk je bijvoorbeeld in de ruimte langzaam af te koelen, niet onmiddellijk zoals wordt voorgeschoteld in Mission to Mars. Hier op het aardoppervlak verliest ons lichaam warmte door convectie aan de ons omringende lucht. In de ruimte is geen lucht, dus de enige vormen van afkoeling zijn verdamping en straling, die veel langzamer verlopen. Voordat je door afkoeling het loodje legt ben je al lang door andere effecten naar de zevende hemel geholpen. Als je wilt weten hoe lang je zonder pak in de ruimte kan verblijven: daar is een speciale Hoe-Lang-Kan-Ik-In-De-Ruimte-Overleven-Calculator voor. Ik blijk bijvoorbeeld 1 minuut en 35 seconde te kunnen overleven, daarna is het exit. Op bovenstaande tekening van Hoste – welke ik heb mogen plaatsen met zijn persoonlijke toestemming – zie je bijvoorbeeld één realistisch effect van de gewichtsloosheid: de weefsels van je lichaam zullen gaan zwellen en dat zal zichtbaar zijn in de vorm van blauwe plekken. Alle tekeningen van Hoste zijn in speciale afdruk te koop. Bron: Bad Astronomy + Bodies in Space.

Mobiele versie afsluiten