23 april 2024

De vuurbol van 21 sept. – een Aten planetoïde – passeerde de aarde twee keer

De baan van de vuurbol van 21 september boven Engeland, volgens berekeningen van Dirk Ross en Esko Lyytinen. Credit: Dirk Ross en Esko Lyytinen.

De vuurbol die vrijdagavond 21 september om 23.55 uur boven delen van Noordwest-Europa te zien was – o.a. in België, Engeland en Nederland – is vermoedelijk een planetoïde geweest, behorende tot de ‘familie’ van de Aten groep. Dat zijn planetoïden die dicht bij de aarde kunnen komen (‘aardscheerders’) en die genoemd zijn naar de eerst ontdekte Aten-planetoïde (2062) Aten. Hun perihelium ligt binnen de aardbaan, hun aphelium er net buiten – dat zijn de punten het dichtste resp. het verste van de zon vandaan. Marco Langbroek (Leiden), de welbekende satelliet-spotter en meteoorwaarnemer, denkt met een Aten-planetoïde te maken te hebben op basis van diverse waarnemingen die aan de vuurbol verricht zijn, met name die van Ramon van der Hilst, die de vuurbol zag in Bussloo. Langbroek kon uitsluiten dat het hier om een terugvallende satelliet ging. 155 minuten na de verschijning van de vuurbol boven Europa verscheen ook boven het zuidoosten van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten een extreem heldere vuurbol. De Finse wiskundige Esko Lyytinen denkt dat het om één en hetzelfde object gaat. Britse video-opnamen laten zien dat het rotsblok door de wrijving met de aardse dampkring in stukken uiteenviel. Bij het binnenkomen in de atmosfeer was z’n snelheid al laag – zo’n 13 km per seconde – maar boven de Noordzee werd ‘ie afgeremd tot ‘slechts’ 9,2 kilometer per seconde, te weinig om voorgoed aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontsnappen. Volgens Lyytinen bleef  het grootste brokstuk doorvliegen en na één langgerekte omloop dook het projectiel alsnog met veel spektakel de dampkring in, ergens boven het zuidoosten van Canada. De wiskundige denkt dat de minimumhoogte van de vuurbol zo’n 53 km moet zijn geweest. Z’n massa moet enkele tonnen of zelfs tientallen tonnen zijn geweest. In augustus 1972 werd in de Verenigde Staten ook al een vuurbol gezien die veroorzaakt werd door een ‘scherende inslag’ – zelfs bij daglicht! –  maar dat rotsblok had een hogere snelheid en verdween weer voorgoed de ruimte in. Bron: SatTrackCam Leiden + Lunar Meteor Hunters + De Morgen.

 

Share

Comments

  1. Ah, we schreven hierover op hetzelfde moment… lol 🙂

Speak Your Mind

*