16 juli 2024

€18,3 miljoen voor onderzoek aan onbegrepen materie

De Bullet Cluster, waar donkere materie en gewone materie op elkaar gebotst zijn. Credit:  X-ray: NASA/CXC /CfA/ M.Markevitch, Optical and lensing map: NASA/STScI, Magellan/U.Arizona/D.Clowe, Lensing map: ESO WFI

Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Minister Bussemaker stelt hiervoor 167 miljoen euro beschikbaar. € 18,3 miljoen daarvan is bedoeld voor ‘onbegrepen materie’, zoals het vandaag in NRC-Handelsblad wordt omschreven. Het gaat om nieuwe vormen van materie die niet passen in het bekende theoretische raamwerk van de 20ste eeuw, zoals onzichtbare ‘donkere materie’, supergeleiders bij hoge temperatuur,  en bouwstenen voor een kwantumcomputer. Het nieuwe Delta-Institute for Theoretical Physics – onder aanvoering van Erik Verlinde – verenigt wetenschappers uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten (Amsterdam, Leiden en Utrecht) met als doel gezamenlijk deze nieuwe toestanden van materie te onderzoeken.

Zwaartekracht

De bijdrage van € 167 miljoen is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Het programma Zwaartekracht is de opvolger van de ‘Dieptestrategie onderzoeksscholen’, waarvoor in 1998 de laatste toekenningen zijn gedaan. Met Zwaartekracht geven OCW en NWO nu een nieuwe impuls aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de ‘grand challenges’ van het EU Kaderprogramma. In 2013 zal een tweede toekenningsronde voor Zwaartekracht plaatsvinden Bron: NWO + NRC-Handelsblad, 15 november 2012.

Share

Speak Your Mind

*