19 juli 2024

Bewijs gevonden voor actief vulkanisme op Venus?

Artistieke impressie van een vulkaanuitbarsting op Venus. Credit: ESA/AOES Medialab.

De Europese planeetverkenner Venus Express draait al zes jaar rondjes rondom de planeet Venus. In die tijd heeft Venus Express grote veranderingen gemeten in het zwaveldioxide-gehalte van de atmosfeer. Dit zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van vulkanische activiteit. De dikke atmosfeer van Venus bevat een miljoen keer meer zwaveldioxide dan de aardse atmosfeer. Op aarde wordt vrijwel alle zwaveldioxide geproduceerd door vulkanische activiteit. Een groot deel van het zwaveldioxide op Venus bevindt zich onder het wolkendek, aangezien het gas vernietigd wordt als het wordt blootgesteld aan zonlicht. Dat betekent dat het weinige zwaveldioxide dat boven het wolkendek wordt gedetecteerd, steeds moet worden aangevuld vanuit de diepere atmosfeer. Venus is bedekt met honderden vulkanen, maar het is niet bekend of deze nog actief zijn. Het vaststellen of Venus nog steeds vulkanisch actief is vormt een belangrijk missiedoel van Venus Express. De ruimtesonde heeft al vastgesteld dat Venus in het recente geologische verleden actief moet zijn geweest. Zo zijn er gestolde lavavelden gevonden, die duidelijk afsteken tegen hun omgeving. Nu vormt het sterk wissellende zwaveldioxide-gehalte een volgende aanwijzing. Toen Venus Express in 2006 gearriveerd was, werd een hoog gehalte van zwaveldioxide waargenomen. In de jaren daarna is dit gehalte sterk gedaald. Iets soortgelijks is eerder al waargenomen door Pioneer Venus, die tussen 1978 en 1992 actief is geweest. Eén of meer vulkaanuitbarstingen lijken de meest logische verklaring te vormen. De betrokken onderzoekers zijn echter voorzichtig: de Venus-atmosfeer is erg complex en wordt niet volledig begrepen. Een nog onbekende verandering in de luchtcirculatie zou ook verantwoordelijk kunnen zijn voor hogere concentraties van zwaveldioxide boven het wolkendek.

Credit: Data: E. Marcq et al. (Venus Express); L. Esposito et al. (earlier data); background image: ESA/AOES Medialab

Bron: European Space Agency

Share

Comments

  1. Kan de Venus Express niet op zoek gaan naar de zogenaamde hot spots? Het lijkt mij toch dat actieve vulkanen op Venus zichtbaar moeten zijn op bijvoorbeeld thermische kaarten? Zie http://www.astroblogs.nl/2010/04/09/aanwijzingen-voor-recente-vulkanische-activiteit-op-venus/ hoe ze dat eerder hebben geprobeerd waar te nemen.

Speak Your Mind

*