22 mei 2024

Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan?

Hoe krijg je een heelal uit het niets? Credit: NASA/JPL/STScI Hubble Deep Field Team

In één van de reacties op mijn blog over de leeftijd van het heelal – door de WMAP-sonde onlangs vastgesteld op 13,772 miljard lichtjaar – werd door lezer Shem de vraag gesteld hoe een compleet heelal uit het niets kan ontstaan. Een vraag die moeilijk te beantwoorden lijkt, want verklaar maar eens hoe 13,772 miljard jaar geleden alle miljarden sterrenstelsels met al hun miljarden sterren en planeten – inclusief ons eigen nietige planeetje de Aarde – opgepropt zaten in één klein puntje, met een oneindig grote dichtheid en temperatuur. Eigenlijk lijkt het een onmogelijkheid om te verklaren waar dat ”oeratoom”, zoals de Belgische priester George Lemaïtre het in 1931 als eerste noemde, vandaan kwam en hoe dat uit het niets oppopte. Een dilemma dat prachtig in deze tekening te zien is: ooit was er niets en toen ontplofte dat niets ook nog eens. Lijkt niet te verklaren, tenzij je in een God gelooft, die het heelal in een kleine week in elkaar knutselde en die met wat spreuken het licht, de zon, maan, planeten en sterren tevoorschijn toverde. Maar voor die gemakkelijke uitweg kiezen de sterrenkundigen niet. Sterker nog, er is wel degelijk een verklaring mogelijk hoe uit het niets een compleet heelal kan ontstaan! Voor die uitleg zijn een aantal ingrediënten noodzakelijk:

 • Het ”niets” is helemaal niet leeg. Door de quantum-mechanica (Heisenberg”s onzekerheidsprincipe) weten we dat de lege ruimte continue gevuld is met opborrelende virtuele deeltjesparen, die elkaar in korte tijd weer vernietigen en vervolgens verdwijnen. Je zou denken dat we van die virtuele deeltjes weinig merken, maar vergis je niet. Onze landgenoot Hendrik Casimir was de eerste die ontdekte dat er vanuit het ogenschijnlijk lege vacuüm grote krachten kunnen komen, het Casimir-Effect. Bovendien wordt het grootste gedeelte van alle massa die wij om ons heen zien gevormd door die virtuele deeltjes! Ja ja, ik weet het, dat is nogal een zware stelling. Maar hij is juist. Neem bijvoorbeeld het proton, het deeltje dat samen met de neutronen alle atoomkernen vormt. Het proton weegt 938 MeV. Ieder proton is opgebouwd uit 2 up quarks en 1 down quark. Het up quark weegt volgens schattingen tussen 1,5 en 4,0 MeV, het down quark 4 tot 8 MeV. Die drie quarks wegen dus bij elkaar maximaal 16 MeV. En waar komt de rest van die 938 MeV vandaan? Deels als ”contributie” door de virtuele deeltjes, deels door de kinetische energie van gluonen, de kleurdragers die tussen de quarks door bewegen.
 • Het heelal is vlak. Van de vorm of geometrie van het heelal zijn er drie modellen: een heelal met een positieve kromming (bolvormig, gesloten), eentje met een negatieve kromming (hyperbolisch, open) en eentje zonder kromming, een vlak (Engels ”flat”) heelal. Niet alleen is een vlak heelal wiskundig gezien het meest aansprekend – vanwege de symmetrische eenvoud ervan – ook in kosmologische theorieën als de inflatietheorie komt een vlak heelal er als favoriet van de drie modellen uit. En de laatste WMAP gegevens laten zien dat een vlak heelal ook vanuit de waarnemingen de beste beschrijving van het heelal geeft [1]De kromming van het heelal wordt ook wel weergegeven door de term Omega. In een heelal met positieve kromming is Omega > 1, in een heelal met negatieve kromming is Omega < 1 en in een vlak … Lees verder.
 • De totale massa-energie van een vlak heelal is… nul! En dit is de crux van de zaak, die alles feitelijk verklaart. De som van de positieve massa (zowel gewone materie als donkere materie) en de negatieve energie van de zwaartekracht is nul. Men noemt dat in het Engels het ”zero energy universe”. Omdat de weegschaal van het heelal dus netto nul is, kan het heelal vanuit het ”niets” gemakkelijk ontstaan.

In zijn boek A Universe From Nothing” beschrijft de kosmoloog Lawrence M. Krauss hoe door deze ingrediënten vanuit het ”niets” een compleet heelal kan ontstaan. Ik heb in 2009 een blog geschreven, waarin een video van ruim een uur te zien is, waarin Krauss dieper op dit onderwerp in gaat. En dat is dus ook hoe ik denk dat het ruim 13,7 miljard jaar geleden moet zijn gegaan: vanuit het ”niets” borrelde vanuit het ”quantum schuim” een heelal op dat vlak was en dat een totale massa-energie van nul had. Kortom, de eerste zin van Genesis I zou eigen moeten luiden: “In den beginne was er het Onzekerheidsprincipe“. 🙂

Voetnoten

Voetnoten
1 De kromming van het heelal wordt ook wel weergegeven door de term Omega. In een heelal met positieve kromming is Omega > 1, in een heelal met negatieve kromming is Omega < 1 en in een vlak heelal is Omega gelijk aan 1. WMAP heeft waargenomen dat Omega ongeveer 1,,003 is, dus bijna gelijk aan 1.
Share

Comments

 1. Al geloof je niet in het scheppingsverhaal, om dat ‘niets’ te kunnen maken zou er dan nog wel een God nodig zijn.

  “En dit is de crux van de zaak, die alles feitelijk verklaart….” Verklaart dit ook waardoor er ‘leven’ is ontstaan?

  • Deze Astroblog gaat niet in op het ontstaan van leven en ik denk ook niet dat de crux – het heelal dat netto nul massa-energie heeft – iets met leven heeft te maken. Maar ik denk dat ook hier wel geldt dat er een aantal essentiële ingrediënten nodig zijn, zoals organische materialen, water, licht, die het ontstaan mogelijk maken.

  • maximus zegt

   Wij zijn zelf het universum , begin -eind -begin we gaan ervanuit dat alles wat we zien ook werkelijkheid is en dat er op elke vraag een uitkomst moet zijn . De zoektocht naar antwoorden en vragen zullen altijd blijven dat is de zin van het leven .

  • herman Jacobs zegt

   Waar is die god dan ontstaan, maakt het makkelijke verhaal gelijk ingewikkeld

   • De logica zegt dat als God bestaat hij dan geen begin kan hebben gehad, want dan zou de bron van waaruit God is voortgekomen ook weer een begin gehad moeten hebben en die bron ook weer, enz. enz. De conclusie is dus, dat als God of een hogere macht bestaat, hij dan van eeuwigheid af moet hebben bestaan – dus zonder begin.
    Evenzo is het heelal onbegrensd. Het kent geen begin en geen eind. Want simpel gezegd zou elk einde weer het begin zijn van wat ook weer zal eindigen. Dus kunnen we zeggen dat het heelal van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Het mag duidelijk zijn dat onze hersencapaciteit te gering is om dat te kunnen bevatten.
    Alle materie in het universum is ontstaan of getransformeerd uit energie. Maar uit het absolute niets kan niets ontstaan dus ook geen energie. Uitgaande van dat principe, had het universum eenvoudigweg niet kunnen bestaan!
    Dus als we uitgaan van de stelling dat God niet bestaat, dan moet de kosmos – de hele zichtbare en onzichtbare schepping – uit het absolute niets zijn ontstaan. Maar dat druist in tegen de realiteit en ons nuchtere verstand en bovendien is dat wetenschappelijk onverklaarbaar.
    We staan dus voor een dilemma: Hoe kan de hele kosmos uit het absolute niets tot bestaan zijn gekomen als dat vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien onmogelijk is? Omdat te kunnen begrijpen zouden we de geest van God moeten hebben!
    Zien we hierin niet een overtuigend bewijs dat er een hogere macht moet zijn? Daarvoor hoef je niet religieus of godsdienstig te zijn. Het is gewoon wetenschap!

    • Enceladus zegt

     “Is all we see or seem but a dream within a dream?”

     Als jij het bestaan van een hogere macht of God wetenschappelijk verklaarbaar vindt, kun je mij dan s.v.p. ook een wetenschappelijke verklaring geven waarom die God onmenselijk lijden toestaat in zijn schepping?

     Wat is het nut van een moeder als ambulancemedewerkster naar een fataal ongeluk te laten gaan, haar haar eigen dochter – die ze door de verminkingen niet eens herkende – te laten verplegen en haar dan toch die dochter kwijt te laten raken?

     https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5348870/jayme-erickson-canada-ambulancemedewerkster-eigen-dochter-fataal

     Wat is het nut van alle ellende in Oekraïne?

     https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5348682/oorlog-oekraine-barrier-troops-meevechten-deserteurs-rusland

     Wat is het nut van het feit dat er in Nederland 77 jaar na de laatste oorlog toch weer honger is?

     https://www.hartvannederland.nl/nieuws/economie/leerling-ondervoeding-honger-koopkrachtcrisis-rotterdam

     Alsjeblieft leg het me uit, want ik zou het dolgraag willen geloven (ben agnost, geen atheïst), maar ik snap niet wat het nut is van een agressieve wereld die telkens balanceert op het randje van zelfvernietiging. Stel dat we de enige beschaving zijn in het heelal, wat was dan het nut van ons bestaan als het uiteindelijk afloopt?

     Wat is het wetenschappelijk nut van de mensheid die gebukt gaat onder onzekerheid en zich telkens probeert te ontworstelen aan agressieve neigingen maar daar toch steeds weer in vervalt? Zou een God die een schier oneindige kosmos heeft gemaakt niet liever hebben dat de mens die in vrede kan gaan ontdekken? Wat is het wetenschappelijk nut van ellende?

     Groet,
     Gert (Enceladus)

     • Hallo Gert Enceladus, hartelijk dankt voor je reactie.
      Dat iemand vanwege de afschuwelijke ellende op aarde twijfelt of God wel of niet bestaat, is volkomen begrijpelijk en redelijk. Al vanaf mijn vroege jaren worstelde ook ik met deze vraag: Waarom laat God lijden toe? Niemand kon mij daar een bevredigend antwoord op geven. Geestelijke leiders denken het antwoord te weten. Ze zeggen dat het Gods wil is. Maar dat kon en wilde ik niet geloven. Daarbij leren ze hun onderdanen ook nog, dat zogenaamd slechte mensen naar de hel gaan, een plaats van eeuwige pijnigingen door vuur. Zulke walgelijke, satanische en leugenachtige leerstellingen keerde mij van de kerk af. Niettemin bleef ik doorgaan met mijn zoektocht naar eerlijke en bevredigende antwoorden op mijn velen spirituele vragen. Maar hoe en waar kon ik die vinden? In de eerste plaats door mijzelf eerlijke, redelijke en logische vragen te stellen en open te staan voor bevredigende antwoorden.
      Als voorbeeld: Stel dat ik zeg dat ik vanwege de toestanden op aarde niet in God geloof, dan geef ik daarmee toe, dat de mensheid zelf volledig verantwoordelijk is voor de problemen op aarde. Want iemand die niet bestaat kan nergens van worden beschuldigd. Uitgaande van het principe, dat je anderen nooit de schuld mag geven van je eigen fouten, mogen we ook God niet de schuld geven van de problemen die de mensheid zelf heeft veroorzaakt.
      De vraag waarom God lijden toelaat kan door geen enkel mens worden beantwoordt, want dan zou hij Gods gedachten moeten kennen. Deze vraag kan in principe dus alleen maar aan God zelf worden gesteld, want hij is de enige die deze vraag naar absolute waarheid kan beantwoorden.
      Heeft God die vraag reeds beantwoordt? Als het antwoord ja is, hoe heeft hij de mensheid daar dan van in kennis gesteld zodat iedereen het antwoord te weten kan komen? Dit heeft God gedaan door middel van zijn Woord de Bijbel welke hij onder inspiratie heeft laten optekenen. God heeft in de Bijbel overvloedig veel bewijzen laten opschrijven (ook wetenschappelijke bewijzen) dat het zijn woord is aan de mensheid. De vraag waarom God lijden heeft toegelaten wordt in de Bijbel uitgebreid en bevredigend beantwoordt. Maar ook hoe hij binnenkort onze problemen definitief gaat oplossen en een einde maakt aan geweld en oorlog. Alle vragen en antwoorden kun je vinden op JW.ORG
      Ik hoor graag je reactie.

      Met vriendelijke groet,
      Harrie van den Hout

    • God richt de mens niet ten gronde dat doet de mens zelf. God kan de mens niet redden dat moet de mens zelf doen.

     • Hallo Jelle Zweers,

      Inderdaad zoals je zegt ‘richt God de mens niet ten gronde dat doet de mens zelf.’ De Bijbel laat duidelijk zien wat daar de oorzaak van is. “Zie, ze hebben het woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?” (Jeremia 8:9 en Jeremia 10:23; HSV.) Als gevolg van het feit dat de mensheid de leiding van God (het doen van Gods wil) heeft verworpen, staat de wereld nu op de rand van de afgrond, precies zoals de Bijbel heel nauwkeurig heeft voorspeld. (Lees de voorafgaande tekenen over het einde van deze wereld (menselijk bestuur) in o.a. het evangelie van Mattheus hoofdstuk 24 en in Lukas hoofdstuk 21.)

      Je zegt ook: “God kan de mens niet redden dat moet de mens zelf doen.” Maar waarom zou God die het hele stoffelijke universum, uit het ‘absolute niets’ heeft laten ontstaan, en de aarde met alles daarop, daar niet toe in staat zijn? Dat zou niet logisch zijn toch!
      Jezus onderwijs, ging daar juist over. Gods Koninkrijk – Gods toekomstige wereldregering over de aarde – stond daarin centraal. In zijn voorbeeld gebed, “het Onze Vader”, leerde Jezus zijn volgelingen te bidden om de komst van Gods Koninkrijk over de aarde waarin Gods wil zal worden gedaan. Jezus zei: “Bidt u dan zo: Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (Mattheus 6:9, 10; HSV)

      Kom alles te weten over het einde van deze ondergaande wereld en de komst van Gods Koninkrijk – Gods heerschappij over de aarde – als de enige echte oplossing voor alle menselijke problemen op JW.ORG

      Met vriendelijke groet,
      Harrie van den Hout

     • Ja, standpunten zijn duidelijk. Verdere reacties graag weer over het onderwerp van de blog, anders sluit ik de discussie.

     • Hallo Arie Nouwen,

      Sorry dat mijn antwoord van repliek op jou beschuldigen tegen God niet goed is gevallen. Ik voelde het als mijn plicht om God hierin te verdedigen. Fijn dat je me toch nog een kans hebt willen geven om door te gaan over de vraag: Hoe kan nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? Of: Hoe krijg je een heelal uit het niets?

      Wetenschappers gebruiken met betrekking tot deze vraag ook vaak de term “het absolute niets”. Dus zou de vraag ook kunnen zijn: Hoe kan een compleet heelal uit het ‘absolute niets’ ontstaan? of: Hoe krijg je een heelal uit het ‘absolute niets’? Hoe dan ook, het is een absoluut feit dat het heelal uit het ‘absolute niets’ is ontstaan, daar valt niet over te twisten.

      In verband hiermee moet ook de vraag gesteld worden: Hoe kon door blind toeval, zo’n ordelijk door natuurwetten bestuurd heelal ontstaan?

      Albert Einstein kwam tot de volgende conclusie: “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”

      Albert Einstein zegt hier in feite dat het niet geloofwaardig is, dat het universum door blind toeval is ontstaan.

      Het allereerste vers in de Bijbel is nog altijd onbetwistbaar: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1).

      Beste Arie, je mag wat mij betreft de discussie sluiten.

      Met vriendelijke groet,
      Harrie van den Hout

  • er is geen leven wij denken dat alleen maar zolang als we het kunnen denken

 2. Het gaat mij een beetje te ver om te concluderen dat heelal op een punt geconcentreerd is geweest.
  Ik denk eerder dat er per sterrenstelsel genoeg massa
  En hitte aanwezig was om een oerknal te veroorzaken .
  Wat is de kritische massa om een oerknal te veroorzaken ?
  Wat is de kritische temperatuur om die reactie te veroorzaken ?
  Omdat sterrenstelsels veel van hun massa verliezen
  door warmte en licht uitstraling is het onwaarschijnlijk
  Dat door een zwart gat weer genoeg energie verzameld
  Word voor een oerknal .
  Behalve als twee sterrenstelsels zich samen voegen .

  • Maar dan neem je sterrenstelsels als basis voor het heelal en ieder sterrenstelsel dat z’n eigen universum schept. Vraag is dan wel waar de sterrenstelsels vandaan komen?

   • Ja, Adrianus V, een hele goede vraag: ‘waar de sterrenstelsels vandaan komen?’ Denk jij dat sterrenkundigen of astronomen deze cruciale vraag ooit zullen kunnen beantwoorden?

    Als je aan sterrenkundigen de vraag stelt: ‘Wat was er voor de oerknal?’ Dan krijg je als antwoord: “Dit is een blanco velletje, dat weten we niet.” Maar zullen ze het ooit kunnen weten?

    De hersencapaciteit van de mens blijkt kennelijk te gering te zijn, om die vraag – alleen vanuit menselijk wetenschappelijk oogpunt – te kunnen beantwoorden.

    Toch is het universum met zijn honderden miljarden sterrenstelsels uit het ‘absolute niets’ ontstaan. Maar hoe kan dat?

    Beschouwd vanuit wetenschappelijk oogpunt, had het universum zelfs niet eens KUNNEN bestaan, want uit het ‘absolute niets kan niets ontstaan’ – en dat begrijpen we wel!

    Het antwoord op de logische vraag van Arie Nouwen: “Hoe kan er nou een compleet heelal uit het [ABSOLUTE] niets ontstaan?”, kan onmogelijk door het geringe menselijke brein worden beantwoordt.
    Trouwens, met deze vraagstelling geeft Arie zelf ook meteen het antwoord: dat dat niet kan!

    Misschien is het antwoord uit Genesis 1:1 – ook vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien – nog niet zo gek: “In het BEGIN schiep God de hemel en de aarde.” Veel wetenschappers geloven dat ook!

    De onvoorstelbare ORDE in het universum is hiervan het absolute bewijs.

    Albert Einstein zei hierover het volgende: “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”

    Albert Einstein vond het dus niet geloofwaardig dat het universum door blind toeval is ontstaan.

    We kunnen niet om de bewijzen heen, dat er een hogere macht moet zijn die verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan en het in stand houden van de hele zichtbare en onzichtbare schepping welke van uitnemende schoonheid getuigt en van ondoorgrondelijke wijsheid en kennis.

    Misschien mag ik je om een reactie vragen,

    Met vriendelijke groet,
    Harrie van den Hout

    • Hoe sterrenstelsels precies ontstaan is nog niet bekend, dat is onderdeel van het wetenschappelijk debat, waarin door waarnemingen hypotheses daarover worden geverifieerd of gefalsifieerd. En da’s ook exact het verschil met de bijbel, onder andere met het Genesis-verhaal: dat wordt gewoon als zoete koek geslikt, zonder enige vorm van toetsing. Het is Gods woord en daarmee over en uit, gij hebt het maar te slikken. Oh ja, je hebt ook nog andere godswoorden, zoals de Koran, maar die tellen gewoon niet. En oh ja, je hebt ook nog vele versies van de Bijbel, maar er is er maar eentje die telt, welke verschilt per geloofsrichting.

     • Hallo Arie,

      Ik ben te weten gekomen dat jij een man bent met veel wetenschappelijke kennis en inzicht over het universum, en daar heb ik echt heel veel waardering voor. Ik lees graag je interessante wetenschappelijke artikelen omdat ook mijn interesse daar naar uitgaat. Het is zeer fascinerend te zien en te ontdekken wat er zich allemaal in het uitgestrekte universum afspeelt. Voor mij geldt dat ook met betrekking tot de mooie scheppingswerken op aarde.

      Maar kennelijk kijk ik met hele andere ogen en gevoelens naar de schepping dan jij, en natuurlijk mag dat ook en moeten we elkaar daarin vrijlaten. Ik geloof in een super intelligente ontwerper en schepper wat op deugdelijk bewijsmateriaal is gebaseerd. Maar jij geloofd in het toeval – trouwens, ook dat is een geloof! Maar dat is niet het probleem waar het om gaat, maar wel hoe we elkaar daarin moeten respecteren en in de eigen waarden moeten laten. En dat geldt zeker voor wetenschappers en mensen die zich daarmee bezighouden! Getuigt het van wetenschappelijk inzicht als je niet openstaat voor de mening van anderen?

      Maar het bericht dat je mij ook vanmiddag weer stuurde is verre van dat. Je valt mij op opnieuw op een zeer onredelijke en respectloze manier aan op mijn geloof en probeer je mij daarmee belachelijk te maken, kennelijk om je eigen geloof te verdedigen. Iedereen ook jij en ik mag voor zijn eigen geloof opkomen en dat ook verdedigen als dat wordt aangevallen. Maat altijd met respect en achting voor andermans mening of geloof.

      Ik wil dit graag illustreren.

      Stel dat jou vader een groot kunstenaar is, hij is wereldberoemd want hij maakt uitzonderlijke mooie kunstwerken waar enorme bedragen voor worden neergeteld. Als zoon doe je alles om hem in zijn werk te ondersteunen want je wilt een goede medewerker voor je vader zijn. Maar wat doe je als je hoort dat jaloerse tegenstanders het werk van je vader ten onrechte bekritiseren en het met valse beweringen in diskrediet brengen waardoor de naam van je vader wordt belasterd? Zal je het niet voor je vader opnemen en met harde bewijzen aantonen dat ze ongelijk hebben? Natuurlijk wel! Je vader zou enorm in je teleurgesteld zijn als je dat niet had gedaan, maar super trots als je dat wel had gedaan.

      Zo voelt het ook, als mensen volkomen onterecht en zonder enig gefundeerd bewijsmateriaal het werk van de schepper, waar jij bijzonder veel waardering voor hebt, bekritiseren en anderen die wel geloven daar op aanvallen en belachelijk proberen te maken. Dit getuigt niet van wijsheid en zeker niet van respect voor andermans overtuiging en heeft al helemaal niets met wetenschap te maken. Daarin Arie ben je naar je lezers toe niet voorbeeldig geweest en dat is echt jammer voor een man als jij die zich zo volledig inzet voor het prachtige werk ter ondersteuning in de zoektocht naar schitterende ontdekkingen in ons prachtige universum.

      Je hoeft het niet met mij eens te zijn maar kom dan wel met goed gefundeerde eerlijke argumenten en niet met ongefundeerde kritische aanvallen op mijn geloof die echt nergens op slaan.

      Ondanks alles wens ik je veel succes met het mooie werk dat je zeker ook voor anderen doet.

      Met vriendelijke groet,
      Harrie van den Hout

    • Citaat: “We kunnen niet om de bewijzen heen, dat er een hogere macht moet zijn die verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan en het in stand houden van de hele zichtbare en onzichtbare schepping welke van uitnemende schoonheid getuigt en van ondoorgrondelijke wijsheid en kennis.” Harrie, er is geen enkel bewijs en dat maakt het onwetenschappelijk geneuzel. Bovendien, wat is er makkelijker dan het ontstaan van het universum door te schuiven naar een verzonnen entiteit, hoe je die ook noemt, Brahman, Elohim, Ra, Zeus, etc., zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelgod , die allemaal OOK uit het niets (tussen de oren dus) zijn ontstaan, daar schieten we dus niets mee op. Het ware verhaal is dus dat we inderdaad op dit moment nog steeds te dom zijn om het probleem te begrijpen en we (priesters, sjamanen, etc.) daarom simpelweg zelf iets hebben bedacht om ons gebrek aan kennis af te schuiven naar hogere machten, maar dat valt niet onder wetenschap maar pure fantasie. De wetenschappelijke zoektocht naar de ware oplossing gaat dus gewoon door en dat doen we met hypotheses die uiteindelijk (met een nieuwe oerknal) bewezen moeten worden 😀 . In dat geval is het universum cyclisch met een levensduur die afhangt van de kennis van intelligente onderzoekers die we dan onze goden mogen noemen.

    • Of we bepaalde vragen ooit zullen kunnen beantwoorden, doet niet ter zake. Het bewijst alleszins niets. Er zijn ongetwijfeld grenzen aan wat we kunnen kennen en te weten komen (en ook nog begrijpen), maar dat je doet alsof jij weet (“vanuit wetenschappelijk oogpunt” nog wel) waar die grenzen liggen en impliciet alle toekomstige antwoorden onmogelijk acht, is vooral een kwestie van wishful thinking.

     Het gedoe over dat “absolute niets” is eigenlijk onzinnig. Het is er niet, en dan valt er ook niet veel uit te concluderen. Het “niets” uit de wetenschap is er wel, ook al is dat in hypothetische zin, en zoals het daar wordt gedefinieerd, is een ontstaan uit “niets” wel degelijk denkbaar. Dat kun je niet verwerpen door “niets” een eigen invulling te geven die dan naadloos past bij wat je als dogma en zonder wetenschappelijke toetsing vooropstelt. Dat het heelal, “vanuit wetenschappelijk oogpunt”, niet eens had kunnen bestaan, is evenmin houdbaar.

     Wat Genesis zegt (“In het BEGIN schiep God de hemel en de aarde.”) is geen wetenschappelijk antwoord, maar het antwoord van mensen van enkele duizenden jaren geleden die geen flauw benul hadden van de kosmos die we intussen hebben leren ontdekken. Met “begin”, “de hemel en de aarde” weten we hoe primitief hun wereldbeeld eigenlijk was, maar ze wisten niet beter en met de kennis van toen leek dat een redelijke uitleg (die verdere vragen overbodig maakte of moest maken).

     De “onvoorstelbare orde” die voor jou een “absoluut bewijs” vormt, is in wezen een fata morgana. We zien, op de korte tijd die ons gegund is, maar heel weinig van hoe het er in het universum echt aan toe gaat. Het is lang niet zo ordelijk als het lijkt en alle orde gaat uiteindelijk teloor. De entropie neemt toe, het heelal stevent af op een warmtedood in de verre toekomst. En leven: het is al eten of gegeten worden. Merkwaardig toch: al het leven doet niet anders dan doden om te leven. Is dat het heelal van een schepper die geeft om zijn schepping? Wat onvoorstelbaar is, is niet die zogenaamde orde, maar dat je dat een “absoluut bewijs” voor een schepper zou noemen. Als het iets bewijst, dan eerder dat er niet zo’n schepper is of dat ie zich ten minste absoluut gedeisd houdt.

     “God dobbelt niet”, zei Albert Einstein. Dat was zijn persoonlijke overtuiging, geen wetenschappelijke stelling of conclusie met formules, vergelijkingen en gedachte-experimenten onderbouwd. Niels Bohr gaf hem lik op stuk: “Hou eens op God te zeggen wat ie moet doen”. Zulke gezagsargumenten bewijzen niets.

     “We kunnen niet om de bewijzen heen, dat er een hogere macht moet zijn die …”, beweer je. Dat klinkt nogal contradictorisch: bewijzen dat iets er moet zijn, zijn geen bewijzen. We zijn vrijwel zeker dat er donkere materie moet zijn, maar we hebben nog altijd geen bewijzen. Het is ook nog steeds niet uitgesloten dat donkere materie niet bestaat en dat er andere verklaring is voor wat het geacht wordt te verklaren. Er moet vooralsnog dus helemaal niets. En wat jij bewijzen noemt, een zin uit Genesis, de “onvoorstelbare orde”, een persoonlijk idee van Einstein, … is allesbehalve dat.

     Tot slot, de “uitnemende schoonheid” etc. van de schepping. Subjectiever kan het niet. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het zelf allemaal weergaloos, maar daarin ben ik net zomin objectief als ieder ander. Het universum maalt niet om onze subjectieve indrukken.

     Aanvulling. Ik lees net nog je laatste antwoord aan Arie. Ik kan niet voor hem praten natuurlijk, maar ik kan mij voorstellen dat hij het een beetje beu wordt om “gelovigen” (heel neutraal bedoeld) telkens opnieuw diets te maken dat geloof en wetenschap twee verschillende zaken zijn. Jij schermt voortdurend met “vanuit wetenschappelijk oogpunt” en “deugdelijk bewijsmateriaal” voor wat je gelooft, maar dat heb je helemaal niet. Je stelt het voor alsof wetenschap ook maar een geloof is, maar die steunt wel op bewijsmateriaal dat voor en door iedereen verifieerbaar is. Wat jij over een schepper beweert, is dat niet
     Welnu. Geen probleem dat je wilt geloven wat je gelooft. Ieder zijn keuze. Maar ga dan niet schermen met wetenschap en doe niet alsof je eigenlijk best wel wetenschappelijk bezig bent. Je geloof is je op en top gegund, maar neem het dan ook voor wat het is: een geloof, en niets meer dan dat.

 3. Goedemiddag.

  Niettemin fantastisch om van dat iets en niets deel uit te mogen maken.
  Ik zie ons (samen) als het (kunnen) bewustzijn zijn door (leven) van het universum.

 4. het staat onomstotelijk vast,

  Ooit waren we één mens, één gedachte in vrede.
  Laten we het kwetsbaarste er van koesteren.

  Allen fijne en goede kerstdagen toegewenst.

 5. Iets,niets oerknal zijn metafysische begrippen net zoals zwarte gaten die zo genoemd worden omdat de gravitatie zo enorm is dat fotonen er niet uit kunnen ontsnappen.
  Echter volgens Stephen Hawking ontsnapt er, indien de omgevingscondities richting absoluut vacuüm en nulpunt gaan, wel degelijk straling (Hawking straling) uit zwarte gaten.
  Volgens Penrose zal op den duur alle materie zich verzamelen in zwarte gaten (entropie) en aangezien het heelal steeds verder uitdijt gaan de omgevingscondities richting het absoluut vacuüm en nulpunt waardoor uiteindelijk de zwarte gaten in Hawking straling ‘verdampen’.
  Als die toestand bereikt is valt er een belangrijke component van het tijdruimte continuüm weg n.l. gravitatie en is er nog tijd nog ruimte en dus volgens onze begrippen niets.
  Penrose speculeert er verder op dat er in deze toestand een ‘condensatie’ punt kan ontstaat (fase shift) waarbij straling overgaat naar materie (oerknal) en er een nieuw tijdruimte continuüm ontstaat en er dus iets uit niets ontstaat.

  • Ja, er zijn scenario’s over de verre toekomst van het heelal die nogal zwart zijn, in de zin dat ze alles zien verdwijnen in zwarte gaten, die op hun beurt via Hawkingstraling verdampen. In mijn serie over ‘het einde van alles’ heb ik dat wel eens beschreven: http://www.astroblogs.nl/2007/08/10/het-einde-van-alles-deel-10-het-einde-van-de-zwarte-gaten/ Wat je dan overhoudt is een koud, donker heelal, dat alleen nog maar bestaat uit fotonen. Hoe daaruit een nieuw heelal kan ontstaan, zoals Roger Penrose beweert, heb ik geen idee van en ik vind het eerlijk gezegd ook erg onwaarschijnlijk.

   • Het heelal evolueert volgens de tweede wet van de thermodynamica (geldig voor zowel astrofysica als kwantummechanica), straling klontert samen tot elementaire deeltjes die weer samenklonteren tot atomen die weer samenklonteren tot moleculen, gaswolken, sterren, sterrenstelsels, clusters van sterren stelsels en super clusters inc. zwarte gaten maar zal uiteindelijk weer vervallen tot z’n beginstand.

    Als uiteindelijk zwarte gaten zijn verdampt hou je geen koud en donker heelal over dat uit fotonen bestaat, het begrip heelal is niet van toepassing er is n.l. geen tijdruimte continuüm meer en ook geen processen die fotonen genereren, er is alleen Hawking straling.

    Hoe daaruit een nieuw heelal kan ontstaan, e = mc² is uitwisselbaar, materie is een andere vorm van energie zoals energie een ander vorm van materie is.

    Een heel elegante theorie.

    • Ik zou niet weten op welke wijze straling weer zou ‘samenklonteren’ tot elementaire deeltjes. Heb je daar een voorbeeld van hoe dat gaat?

     • Sorry misschien iets te metaforisch/plastisch omschreven ben ook geen Kwantummechanica specialist en voor het juiste antwoord op de vraag zou je een vette Nobelprijs winnen.

      Echter de aanname is dat in de beginfase van het heelal (voor het GUT punt) en nu moet ik even citeren :
      “In het begin was het heelal ontzettend heet en was de dichtheid ervan enorm. Daardoor was alles heel anders dan wat wij nu kennen: de natuurkrachten waren onherkenbaar, en de verschillende vormen van massa en straling gingen spontaan in mekaar over Ongetwijfeld gelden wel degelijk oernatuurwetten rond eenoernatuurkracht, en heeft de oersoep een bepaalde samenstelling, maar met de huidige stand van de wetenschap kunnen we hier niets over zeggen.”

      En tijdens de GUT fase citaat : “In het heelal zijn ondertussen de bouwstenen van de materie en antimaterie (quarks en leptonen) en straling aanwezig, maar ze gaan continu in mekaar over. ”

      De kwantum theorie licht wellicht een puntje van de sluier op aangezien elektro magnetische straling zich als een golf of deeltje kan voordoen.

     • Nog even nagezocht en voor de degene die het interessant vinden :

      Tijdens en direct na de oerknal bestond het heelal uitsluitend uit straling.
      Materie kon niet gevormd vormen en dat heeft te maken met de Planck tijd voor en tijdens de GUT periode (komt uit een verhandeling over kwantum fluctuaties)

      is trouwens ook geen schending van e = mc² en dus niet zo onwaarschijnlijk (volgens een aantal prominenten)

 6. Even voorop gesteld, ik ben absoluut leek, maar vind dit zeer interessant.

  Als ik het dus goed begrijp, begonnen we met niets en zullen we eindigen met niets.
  Zou het niet zo kunnen zijn dat we begonnen met bijna niets en eindigen met bijna niets ?
  Dan heb je in ieder geval een pracht van een cyclus die herhaald kan worden.

  Of bazel ik nou maar wat? 🙂

  • Mocht je dit interessant vinden google dan even op ‘Het verleden is een ander heelal’ dan vind je al gauw een artikel op kennislink dat hier uitgebreid op in gaat.

 7. Olaf van Kooten zegt

  Je bedoelt een cyclisch universum? Dat is een bestaande theorie, dus je zit niet te bazelen. Het is wel een theorie die sinds de ontdekking van donkere energie onwaarschijnlijker is geworden

 8. Inderdaad cyclisch universum, voor wie dat interessant vindt :

  http://www.kennislink.nl/publicaties/het-verleden-is-een-ander-heelal

 9. Zou donkere materie een soort ” doorzichtige pudding” kunnen zijn, die fotonen afremmen tot 300.000 kmps?

  Zou het kunnen dat, doordat de balans van een vlak universum niet geheel in evenwicht is, het de versnelling van het universum beinvloed?

  • Dat is wel een aparte theorie. Het alomaanwezige Higgs veld zou via de Higgs bosonen deeltjes zoals protonen en electronen afremmen en massa geven en donkere materie zou datzelfde doen met fotonen, zodat die ‘afremmen’ tot de lichtsnelheid? Ik denk niet dat dit klopt, want in geen enkel model dat ik ken is er reactie tussen donkere materie en fotonen behalve de zwaartekracht. En die laatste kracht heeft wel de mogelijkheid om licht af te buigen, maar meer dan dat ook niet.

 10. peter kampen zegt

  Het is een soort luchtbel !!

 11. Alles wat er maar ook kan worden waargenomen gewaarworden zijn Ego’s of eigen projectie’s.
  Valt het Ego weg zo is er alleen maar de leegte of niets welk ook NUL of SOENJE heet.
  SOENJE betekent hierbij ook RUST of het luiterend oor.
  Vorm aan name in het geheel door een deel gaat gepaard met Ego.
  Hoe groter het Ego essence des te meer vertroebeling in het zaagsel wel hersenen worden genoemd.
  Zogenaamde intelligentie wordt daarin gekreerd vorvolgens viert het Ego hoge toornfeest.

 12. Ravenheer zegt

  Het ontstaan van de wereld volgens de Rig Veda:

  In die tijd was er niet het zijn en er was niet het niet-zijn.
  Er was geen ruimte en geen uitspansel daarachter.
  Wat was de inhoud?
  Waar was het?
  Onder wiens hoede?
  Wat was het diepe water?
  Het bodemloze water?
  In die tijd was noch dood, noch niet-dood.
  Geen teken onderscheidde de nacht van de dag.
  Door zichzelf bewogen, ademde de Ene zonder adem.
  Daarbuiten bestond niets.

 13. Rob+Heusdens zegt

  Het hele idee van het bestaan van de zog. ‘singulariteit’ is foutief, maar dit werd helaas wel de wereld in gebracht door fysici die dit idee langere tijd hebben gepromoot. Het punt is natuurlijk: de singulariteit komt voor in het MODEL van het heelal, op basis van ALLEEN zwaartekracht. We weten natuurlijk op voorhand al, dat dat model incompleet was, want de andere krachten, die we met de QM beschrijven, die bestaan ook. Alleen is voor de cosmologie het natuurlijk zo dat je de QM effecten over cosmologische afstanden rustig mag vergeten. Ze bestaan wel, maar zijn zo klein dat ze geen invloed hebben, of elkaar neutraliseren. Maar aangezien het model naarmate je verder naar het verleden gaat, steeds meer in de buurt komt van de situatie waarin je de QM effecten niet meer mag verwaarlozen, kom je niet uit op een echte singulariteit. Waar je dan wel uitkomt? De eerste wetenschapper die daar achter trachte te komen was Starobinsky uit de USSR, die quantum correcties aanbracht op de zwaartekracht en toen een eerste soort model ontwikkelde voor het eerste stadium van het heelal. En dat model is later verder uitontwikkeld en is nu bekend als de kosmologische inflatie.
  Het vroegste heelal deide toen exponentieel snel uit door de kosmologische inflatie, en nadat dat uitdoofde werd het heelal opnieuw opgewarmd en onstonden alle deeltjes en vanaf dat punt hebben we het traditionele hete big bang model.

 14. Rob+Heusdens zegt

  En nog even een filosofisch opmerkingkje voor de filosofisch geinteresseerden. Het idee dat een heelal uit het niets kan ontstaan is een nogal vreemd idee. Het probleem komt namelijk omdat we verkeerde met deze begrippen omgaan. Je kunt van een “niets” niet gaan zeggen dat het bestaat, want dan maak je er weer iets zijnds van.
  Het zijnde en haar tegenhanger, het niet-zijnde of het niets, bestaan louter in hun samenhang als tegenstelling. Elk afzonderlijk zijn ze betekenisloos, en de bron van veel filosofische verwarring. Hun eenheid ligt juist in de overgang tussen zijnde en niet-zijnde en vice versa, dus in het worden en in het vergaan.

  • Over dat Zijn en Niet-Zijn, over het alles en het niets kan je inderdaad uren vol ouwehoeren eh… filosoferen. Nicolaus van Cusanus had er eeuwen geleden al vele verhandelingen over vol geschreven.

   • Rob+Heusdens zegt

    Ik vindt zelf nog altijd de dialectische verhandeling van Hegel, hoewel volgens sommigen moeilijk te begrijpen, nog het meest verhelderend. Hegel stelt zelfs dat louter zijn en louter niets in feite hetzelfde zijn. Dat begrijpt denk ik niet iedereen. Maar het gaat hier om een hele abstracte verhandeling, waarin deze begrippen nog niet concreet zijn (dwz. nog niet zijn gedetermineerd). Zijn en niet-Zijn bestaan louter als elkaars tegenstelling of complement maar elk afzonderlijk is nog niks. In die tegenstelling staan ze tegenoverlkaar. Het is hetzelfde als het stellen dat als A precies het omgekeerde is van B, en vice versa, maar ik mij verder me niets mag voorstellen van wat A of B nu precies zijn, dat ze ook gelijk aan elkaar zijn. Want ik kan ze gewoon van plaats verwisselen, tegenelkaar uitruilen en ik heb nog precies dezelfde tegenstelling, en meer wordt er niet uitgedrukt. Zeer abstract. Maar op zich te begrijpen.

  • Nicolaas Müller zegt

   Nergens vind ik een antwoord op het ‘concrete” allereerste begin van het heelal.

 15. Folkert zegt

  Je zou ook kunnen zeggen: Een slechte verdeling van niets.

 16. Er wordt hier veel gepraat over hoe het heelal nu precies ontstaan is uit dat ene ”oermolecuul”. Maar dan komt bij mij weer de vraag waar dat oermolecuul vandaan komt, en als er geen ruimte en tijd was, waar bevond dit ourmelecuul zich dan..?

  En precies dezelfde vraag aan de mensen die geloven dat er een god is die de wereld en het heelal gevormd heeft. Er leuk en aardig natuurlijk, maar dan alweer de vraag hoe komt die god er dan?

  Het lijkt wel een dood einde die niet beantwoord kan worden, op welke manier je er ook naar kijkt. Je zou bijna kunnen concluderen dat alles wat we denken dat echt is niets meer dan een illusie is, en dat er daadwerkelijk niks bestaat. Stel we vinden een antwoord hoe dat ”oermolecuul” ontstaan is, dan kom je weer bij een dood einde hoe dat gene ontstaan is dat gezorgd heeft voor het ontstaan van de ”oermelecuul”.

  • “Je zou bijna kunnen concluderen dat alles wat we denken dat echt is niets meer dan een illusie is, en dat er daadwerkelijk niks bestaat.”

   Dat is interessant wat je daar zegt! Dat en andere zaken zijn dingen waar mijn roman ‘Tijdloos’ over gaat. Ik heb ook sterk het vermoeden dat ons hele bestaan en dus het hele universum een illusie is.

   Sybold Deen

  • Tussen niets en is zit, ontstaan. Niets, dat in werking wordt gesteld tot is. Er zit een motion tussen niets en is/zijn. Energie dat tot vaste vorm resulteert, ontstaan vanuit niets. Dus de energie is altijd aanwezig geweest in een onzichtbare vorm. Als wij het niet waarnemen, baseren wij het op niets. ( Wat je niet ziet bestaat niet). Dat wat bestaat dus wel. Al is het niet waar te nemen. Materie heeft altijd bestaan in meerdere vormen dan wij die kunnen waarnemen. Zichtbare en onzichtbare vormen. Gecollecteerd tot waarneembaar en afgebroken tot niet waarneembaar. Maar het is er wel..

 17. De oerknal is net zoveel een geloof als Christen zijn, we weten het helemaal niet zeker, of dat er een oerknal is geweest.

  • Ik zou de hypothese van de oerknal toch geen geloof willen noemen. Ten eerste is de hypothese gestoeld op talloze waarnemingen aan het heelal, zoals de roodverschuiving van sterrenstelsels en de kosmische microgolf-achtergrondstraling, ten tweede wordt er voortdurend gesleuteld en bijgeschaafd aan de hypothese, op basis van nieuwe waarnemingen, iets wat ik met het geloof niet zo snel zie gebeuren, dat is op onaantastbare dogma’s gebaseerd.

 18. Dat je zegt dat er voortdurend aan gesleuteld wordt zegt al voldoende. Dat komt omdat we tot op heden niks met zekerheid weten en dat we ervan uitgaan, dat dit DE theorie is.
  Meerderen natuurkrachten en energieën die voor ons onduidelijk zijn, ook de gegevens van BICEP2 en Planck brengen meer vragen als antwoorden.

 19. Zou het niet zo kunnen zijn dat er oneindig veel heelallen zijn? En dat deze interfereren met elkaar? Als er materie van een andere oerknal, een ander universum, onze kant op komt met de snelheid van het licht dan zien we die materie pas als ze ons, de aarde, raakt. Dat zou de donkere materie in ons universum verklaren, We zien die materie niet, maar het is er wel. Als zwarte gaten zo sterk worden dat ze alles in hun omgeving opslokken komt er een punt waarop de zwaartekracht oneindig groot wordt en alle materie – energie – er in zou verdwijnen. Maar omdat dat niet kan ontstaat er een nieuwe oerknal en daarmee een nieuw universum. Zo zijn zwarte gaten de kraamkamers van heelallen. Het geheel is misschien een oneindige “oersoep” waar op min of meer toevallige plaatsen waar materie zich concentreert nieuwe heelallen ontstaan, zeg maar een pruttelende oersoep zonder begin en eind. Want waarom zou je denken dat er maar één uniek heelal is? Dat komt me volstrekt onlogisch over. Dat betekent ook dat alles wat je maar bekijkt, zoals een planeet, een ster, een sterrenstelsel, een universum, … relatief gezien oneindig klein is. Het betekent ook dat er op elk moment een oerknal plaatsvindt, dat er oneindig veel aardes zijn en zelfs van elk van ons oneindig veel exemplaren zijn … De massa-energie van dit alles is per definitie nul, want er wordt geen energie aan het geheel toegevoegd en er ontsnapt ook geen energie. Het geheel drijft op twee principes, de wet van het behoud van energie en de wet van de aantrekkingskracht van materie. De eerste zorgt ervoor dat er een continu productie van heelallen is, de tweede voor de ordening van materie (in essentie ook energie, maar in een vorm die wij waarnemen als vaste stof, gas, …). Zo maar wat mijmeringen …

  • Enceladus zegt

   Het idee dat een zwart gat hier de geboorte van een nieuw heelal elders betekent, heb ik ook al langer.
   Jij stelt dat het geheel een gesloten systeem is. Als het ware een continu kokend kopje water waarin steeds nieuw heelallen opborrelen en weer verloren gaan. Tja, het zou kunnen. Zomaar een vraag: Wat heeft ooit dit gesloten systeem van heelallen in gang gezet?

   groet,
   Gert (Enceladus)

 20. Waarom zou het ooit in gang gezet moeten zijn? Misschien is het tijdloos. Het is. En misschien moet je zelfs daar aan twijfelen. Wij zijn als waarnemers onderdeel van wat we waarnemen. Alles wat wij waarnemen speelt zich af in ons hoofd. Ook dromen zijn realistisch. Tijd en ruimte zijn niet van toepassing in dit alles. Oneindig groot is tegelijk oneindig klein. Oneindig lang is oneindig kort.

 21. Als niets iets is zoals hier omschreven dan is het begrip niets er nooit geweest .
  Maar zoals alles moet het een tegenstelling kennen.
  Het probleem is dat niets niet waargenomen kan worden.Ik denk wij het gevolg zijn van bewustzijn van het
  Heelal zijn zoals iedere golf die aanspoelt voorspeld door het gevolg van het het verleden hoe lang geleden dat ook mag zijn.
  Dit zou beteken dat het niet waarneembare geen deel van ons uitmaakt en onze geest alleen maar iets kan waarnemen waaruit de kosmische intelligentie regeert.

 22. f.m.v.leeuwen zegt

  Ik vind dit een onverwacht bevredigend antwoord op mijn zoekttocht naar mijn vraag ‘ hoe ontstond het heelal’ in 5 min. had ik mijn antwoord ! P

 23. Een onverwacht heldere uiteenzetting van Arie Nouwen .
  Voorlopig kies ik voor de Omega vorm. Tenslotte bleek ook de aarde uiteindelijk rond.
  Graag meer over de verdere ontwikkelingen van deze volksuniversitaire communicatie.

  • Ja ja, ik lever graag onverwacht heldere uiteenzettingen over uiteenlopende zaken van kosmische aard. Grappig hoe je dat noemt, volksuniversitaire communicatie. Doet mij denken aan de tijd dat ik lid was van Huygens, de sterrenkundevereniging nu zetelend in Papendrecht. Begin jaren tachtig hadden we enkele jaren dat we onze bijeenkomsten hadden in de Volksuniversiteit in hartje Dordrecht, waar we talloze lezingen hebben georganiseerd, onder andere van de toen nog jonge Govert Schilling. Eh…. die Omega vorm waar je het over hebt zegt mij niets en voor verdere ontwikkelingen over de kosmos verwijs ik je naar de Astroblogs, waar om de haverklap artikelen verschijnen over ontstaan en evolutie van het heelal en alles wat zich daarin bevindt.

 24. sebastien zegt

  koe maar dat van god hoe is hij dan ontstaan uit het niets en hoe ontstaan die virtuele deeltjes uit het niets

 25. Beste,

  U zegt:
  @Sterker nog, er is wel degelijk een verklaring mogelijk hoe uit het niets een compleet heelal kan ontstaan! “

  Maar waar komen alle deeltjes vandaan dan? Iets uit niets? Toch was er iets, waar komt dat iets vandaan dan? Iets is er altijd al geweest, dus niets is onmogelijk?

 26. Jolanda kwast zegt

  Als er dan van niets iets is ontstaan dan vraag ik mij af hoe dat quanten schuim er is gekomen

 27. De som van alle positieve en negatieve massa energie was natuurlijk niet nul.. anders was het heelal niet ontstaan; er was een quantum fluctuatie die deze balans op enig moment even verstoorde. En het is m.i. ook duidelijk dat niet alle massa in dat “oeratoom” zat maar er later aan toegevoegd is tijdens de expansie; als een weegschaal die telkens aan weerszijden met standaard gewichtjes (quanta) aangevuld moet worden om die minuscule fluctuatie te corrigeren. Zo zijn er vele theorieën waarvan deze van Kraus er maar 1 van is.

 28. Marc Opdebeeck zegt

  Natuurlijk kan het heelal uit het niets ontstaan!
  Zo zie je maar weer eens hoe de huidige wetenschap in de knoop zit.
  Groet Marc 🙂

 29. Citaat Rumsfeld: “There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know.”
  Ofwel, wat is de zin van de wetenschap als alles bekend zou zijn, gewoon blijven zoeken dus…
  To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before 🙂

 30. Marc Opdebeeck zegt

  Die indruk heb ik ook al opgemerkt, Nico.
  Sommige willen de echte waarheid zelfs niet weten omdat zo hun geloof in gevaar komt. Raar he!
  Het is een feit dat als de puzzle opgelost wordt door een ander het plezier en de betrachting van zelf erachter te komen wegvalt.
  Daarom wil ik die droom van velen niet meteen vernietigen. Laat iedereen( the scheep) maar genieten van de onwetendheid
  🙂 Marc

  • Zoals jij het schaap bent van die andere ideeën, ik wil maar zeggen hoogmoedig reageren bewijst niets,wel praktijk bewijzen .
   Oh en de neerbuigende opmerkingen op de bijbel komen van mensen (the sheep)die de bijbel niet goed lezen,of helemaal niet lezen of lezen om met zijn bevooroordeelde inspanningen niet wil weten maar net als in oorlogen alleen eropuit is te vernietigen vriend en vijand en de uitspraken volgen van mensen .Dus naief citeren wat anderen naïef hebben aanvaard zonder eigen nauwkeurig onderzoek.
   Die zonder zichzelf te verdiepen in het oorspronkelijke geciteerde zinnetje of materiaal en door zijn eigen onderzoek,in staat is iedereen ,ook experts ,uit te leggen met eigen bewijzen dat hun idee klopt en met eigen bewijzen ,dat andermans ideeën niet kloppen.
   Die bewijzen moeten zonder toevoeging van je eigen woorden anderen laten zien dat het niet of wel klopt.
   Zien doe je niet met je ogen, maar met je hersenen. Ogen zijn slechts het werktuig om het in je hersenen te “zien”.Dus God kunnen we ook zien,maar ook alleen met de hersenen ,gedeeltelijk met het werktuig de ogen ,door de bewijzen van het voortgebrachte de schepping ,maar ook met een ander werktuig het gebruik van onze logica .
   Met onze logica kunnen we conclusies trekken uit wat we met de ogen zien ,de schepping en wetenschappen die voortkomen uit wat we zien. De wetenschappelijke methode is bewijzen met experimenten die herhaalbaar zijn of herhaalbare observaties en door middel van bewezen feiten redeneren en conclusies trekken .
   Wat ik observeer is dat (“wetenschappers “) uitgaan van niet bewezen theorieën, maar op theoretische aannames (die niet op die wetenschappelijke methode zijn verkregen ).
   Deze niet wetenschappelijke theorieën gebruiken ze vervolgens als fundament voor een keten van wetenschappen ,dan kun je niet verwachten goede betrouwbare resultaten te verkrijgen.
   Dit is een test of je onbevooroordeeld bent en of je ook de andere kant van het verhaal serieus wilt onderzoeken!
   Met net zoveel aandacht en inzet als waar je nu in gelooft!
   Bedenk je strijd voor een reeds verloren zaak,want evolutie eindigt altijd in de dood.
   Als God bestaat heb je alleen maar wat te winnen ,het belangrijkste wat we hebben, leven en dat voor eeuwig waarbij je altijd wordt voorzien in nieuwe ontdekkingen en uitdagingen waarin God zal voorzien, dus nooit vervelen !
   2 boeken hier zijn linken ernaartoe downloaden of online lezen

   https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?contentLanguageFilter=nl&pubFilter=lc&sortBy=1

   https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?contentLanguageFilter=nl&pubFilter=lf&sortBy=1

 31. Ondat ‘niets’ nooit heeft bestaan.
  Wij denken met onze hersenen. Voor ons moet een begin bestaan uit niets.
  Dat is verkeerd denken.
  Het heelal ontstaat uit een coördinaat met enorme hoge energiewaarde en deze zal een fractie na ineenstorting tot dat punt weer uiteengaan. Er zijn ontelbare universums ontstaan uit deze energie en er zullen nog ontelbare universums ontstaan. De energie gaat nooit verloren, deze is enkel onderhevig aan transitie.
  Van oersoep tot waterstof tot elementen tot een koud heelal dat weer ineenkrimpt tot een puntcoördinaat en weer begint. Het hele verhaal gaat eindeloos zo door.

 32. Volgens mijn bescheiden mening is tijd een belangrijke constante. Zoveel te zwaardere materie zoveel te meer tijd . Geen materie is geen tijd. Heel het heelal zonder materie is tijdloos. Licht heeft nog altijd tijd nodig om afstand te overbruggen. Het punt waar het heelal ontstond moet bijgevolg het hele heelal geweest zijn . Tijdloos en oneindig.

  • kijk , tijd is mess wel leuk voor simpele mensen , maar eigelijk is tijd iets fictief en is heden , toekomst en verleden hetzelfde . toch goed geprobeerd!

  • Dennis Kreuger zegt

   Als energie nooit verloren gaat (Wet van behoud van energie) is de toekomst dus oneindig. Als je dan terug in de tijd kijkt heeft energie dus altijd al bestaan en is het verleden dus ook oneindig. Er is dus nooit een begin geweest.En als energie nooit verloren kan gaan is er dus ook geen einde. Zou God dan toch bestaan??

   • Kern van de Astroblog bovenaan is nou juist dat de massa-energie van het heelal netto nul is, dus zo’n heelal kan ontstaan zonder de wet van behoud van energie te schenden. Maar los daarvan: waarom zou een heelal zonder begin en einde het bestaan van God met zich meebrengen? Kan je geen heelal zonder begin en eind hebben zonder God?

 33. Denk eens aan een slechte verdeling van niets. De toale som van materie, anti-materie, energie, evt. Donkere materie en evt. Donkere energie etc… zou NUL kunnen zijn.
  Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn?

 34. Materie, energie kan worden omgezet in ruimte-tijd of het tegengestelde ervan, het vreet in dat proces de ruimte-tijd op, waardoor de totale zwartekracht van het zwartegat afneemt.. Zie wat er volgens Hawkings gebeurt op de waarnemingshorizon van een zwartgat. Dus is ook het omgekeerde mogelijk. Bij het ontstaan van de Ruimte-tijd ontstond een evenredige hoeveelheid materie, energie ….. BigBang noemen ze dat.
  P.S. niet serieus nemen, gedachten kronkels van een leek op dit gebied.

 35. Peter gielissen zegt

  Wat een ingewikkelde poespas allemaal. Ga eens uit van pure logica ,dat is simpel, iets dat uitzet, en andersom, krimpt, is toch ook normaal. Dat wil zeggen dat de hele mikmak wat ons oog en telescoop kan zien, was één geheel en is ontploft, wat nu waarneembaar materie is !

 36. Citaat: Het ”niets” is helemaal niet leeg. Door de quantum-mechanica (Heisenberg”s onzekerheidsprincipe) weten we dat de lege ruimte continue gevuld is met opborrelende virtuele deeltjesparen, die elkaar in korte tijd weer vernietigen en vervolgens verdwijnen.

  Ik begrijp er werkelijk helemaal niets van. Ik twijfel er niet aan dat deeltjes in een vacuüm spontaan kunnen ontstaan en verdwijnen, maar voor de oerknal BESTOND tijd, ruimte, (donkere) energie en (donkere) materie NIET. Dan is er dus ook geen vacuüm waarin deeltjes kunnen ontstaan of verdwijnen. Stel dat er op dit moment een nieuw universum ontstaat waarvan iemand daar over 13,8 miljard jaar zegt: “voor de oerknal was er geen tijd, ruimte, energie en materie” terwijl voor ons dan inmiddels 27,6 miljard jaar versterken zijn sinds het ontstaan van ons universum.

  • Marc Opdebeeck zegt

   Jan, en allen die de BigBang theorie in twijfel trekken of met het ontstaan van ons heelal worstelen.
   We kunnen de oefening van de logica eens overdoen.

   1) is er IETS ? Ja, dat zien we als we rondom ons kijken. Maar, en dan komen we even in het domein van de ontologie, is dat IETS iets dat wezenlijk IS en als bestaand, onveranderlijk, meetbaar is en dus beantwoordt aan het begrip van het zijn? Of is dat IETS nog iets dat nog niet wezenlijk bestaat en dus niet beantwoordt aan het begrip van het zijn en dus niet-bestaand.
   2) de meest belangrijke vraag: Van waar of waaruit ontstaat dat IETS dat wij zien?
   3) is het IETS ontstaan uit IETS of uit NIETS?
   Anders gesteld komt ons heelal uit IETS dat ZIJNDE is of uit IETS dat NIET-ZIJNDE is.
   Logisch gezien kunnen we de eerste optie al schrappen want onvermijdelijk komt de vraag dan vanwaar dat bestaande iets komt.
   Als we kiezen voor het NIET-ZIJNDE-IETS dan moet men ook aannemen dat ons heelal ook van het NIET-ZIJNDE-IETS type is. Men kan namelijk niet overstappen van het ene type naar het andere. En dat is het ook wat zal blijken uit een verdere diepgaande analyse van ons heelal.
   4) wat is het NIET-ZIJNDE-IETS?
   Als men de logica doortrekt dan geeft dat dat het NIET-ZIJNDE-IETS gelijk is aan NIETS
   5) wat is het NIET ZIJNDE NIETS
   Men kan het ofwel strikt ofwel een filosofisch-fysisch beschouwen.
   Strikt gezien is NIETS = 0 en daarmee is de kous af.
   Daarentegen heeft de filosofisch-fysische benadering veel meer mogelijkheden, nl NIETS = +1-1=0
   Om deze vergelijking te bereiken moeten de elementen die de +1 en de -1 uitmaken bestaan uit NIET-ZIJNDE-IETS-ELEMENTEN bestaan.
   Het NIETS moet dus bestaan uit niet-materiële componenten of m.a.w. ABSTRACTE termen zoals groot, klein, beweging, oneindig…enz.
   Wat zou het fysische NIETS kunnen zijn?
   Het kan oneindig klein(OK) zijn of het kan oneindig groot(OG) zijn of het kan beide tegelijk zijn. Het meest voor de handliggende is dat het NIETS= OK(oneindig klein) + OG(oneindig groot)= 0
   Het OG is overal tegelijk en omringt het OK oneindig symmetrisch. Het OK bevindt zich zonder enige locatie te moeten beschrijven in het midden ofwel het centrum van het OG
   OK en OG zijn de grootste contrasten die men kan indenken en daarbij wetende dat oneindig nooit bereikt wordt. Dit contrast van oneindigheiden brengt ons bij het oneindig STREVEN naar een EVENWICHT dat oneindig in de TIJD zou kunnen bereikt worden. Dat betekent dat een stabiele zijnde situatie, wat een eigenschap zou zijn van het ZIJNDE -IETS, nooit of nooit zal bereikt worden en wat de aanname van NIET-ZIJNDE-IETS niet tegenspreekt.
   Het STREVEN naar dat onbereikbaar EVENWICHT wordt vertolkt door BEWEGING wat ook een voorbeeld is van een abstracte term.
   Wat beweegt er?
   Die is wat moeilijker maar leidt ons naar een ander abstracte term namelijk RUIMTE.
   Twee termen die ontegensprekelijk een andere abstracte term oproepen is namelijk TIJD.
   Conclusie is a)BEWEGING van RUIMTE met TIJD
   b) HOEVEELHEID BEWEGING van RUIMTE in TIJD = +1-1=0
   Hoe beweegt het?
   De beweging gebeurt tussen het OG en het OK m.a.w. rond het OK ofwel het centrum in het OG. De beweging moet symmetrisch gebeuren om geen netto beweging tot stand te brengen want +1-1=0 moet geconserveerd blijven.
   Er is maar 1 optie om symmetrisch rond 1 punt te bewegen en dat is een 3D bol.
   OK component houdt OG component zo met een harmonische 4D trilling in evenwicht. De componenten zijn continu met elkaar in afwisseling zoals een klassieke veer massa harmonische trilling met uitwisseling van potentiële(OK) en kinetische(OK) krachtvectoren en dat dan in 3D waaruit elke infinitisimale verandering een andere infinitisimale verandering uitlokt en dus het cross product geeft van d(OK)/d(OG) x d(OG)/d(OK)=1
   En dit leidt maar naar één mogelijke geometrische opstelling enndat is de EENHEIDSBOL
   Waardoor mijn theorie ook de EENHEIDSBOL THEORIE noemt.

   Dit mag dan een inleiding zijn op mijn theorie (vereenvoudigde weliswaar) maar ook om aan te tonen dat er nog andere mogelijkheden zijn om te kijken naar ons heelal dan de ongeloofwaardige Big Bang theorie

   Groet 🙂
   Marc

   • Beste Marc,

    Hartelijk bedankt voor de de uitgebreide uitleg en excuses voor mijn late reactie (opende pas gisteren, na meer dan een jaar, mijn mailbox).
    Ik blijf het zeer moeilijke, maar ook heel erg interessante materie vinden. Verwonder me nagenoeg iedere dag over het bestaan van ons universum. Hoewel ik jaren geleden al boeken heb gelezen van Hawking, Guth en Krauss blijft het ongrijpbaar voor me.
    In een cursus over geïntegreerde contracten heb ik eens gezegd dat niets in werkelijkheid alles omvat en je moet proberen niets zo klein mogelijk te maken om te krijgen wat je wil (met een uitgebreide onderbouwing erbij)
    Ik stel me een eventueel multiversum voor als een fles priklimonade waarin spontaan belletjes (oerknallen) ontstaan, waarbij voor ieder belletje afzonderlijk geldt dat er dan ruimte, tijd, materie en energie ontstaan.
    Een betere voorstelling kan ik me er niet van maken.

    • Marc Opdebeeck zegt

     @ Jan, Hephaistos, In mijn theorie is er geen plaats voor een oerknal of een multiversum. Mijn hypothetisch theoretisch model is een pure evolutie theorie( zoals die van Darwin voor het onderdeel leven) die al oneindig lang plaatsvindt en dat nog oneindig lang zal blijven duren met verschillende fenotypisvhe natuurverschijnselen onderbouwd door een oer-genetische basis zoals ik in andere paragrafen beschrijf.
     Groet 🙂
     Marc

   • Hephaistos zegt

    Maar jouw relaas Marc sluit het bestaan van een oerknal toch helemaal niet uit?

 37. Ik geloof nog steeds niet dat bij de oerknal alle massa op een punt samen is geweest. Als wij op dit moment op 13 miljard lichtjaar van ons vandaan een jong sterrenstelsel van 800 miljoen jaar oud zien, dan kan het alleen op hetzelfde punt dan ons zijn geweest als de massa van het heelal met de lichtsnelheid uitdijt.
  Alle massa op een punt samen overschreid de kritische massa.
  Veel eerder zal het punt bereikt worden dat door de druk van de massa de hitte zo hoog wordt dat er een kettingreactie op gang gezet wordt gevolgd door een explosie.
  Twee super zware zwarte gaten die fuseren zouden ook al een oerknal kunnen veroorzaken.

 38. erwin van zype zegt

  Niets is niets , zelfs geen ruimte . Dit alleen al is niet te begrijpen .En als er toch iets was , en ik zeg wel IETS , vanwaar komt dit dan . Of heel eenvoudig , wat was er het eerst de kip of het ei .

  • Niets is niets, klopt. Nul is toch ook niets? Neem het getal ‘1’. Zet er een nul achter (’10’) en daarmee wordt de waarde ervan ineens tien keer zoveel. Toch knap dat je dan met niets de waarde van iets kunt vermeerderen. Niets heeft dus wel degelijk potentie om dingen uit te laten groeien.

 39. Dirk Lambrechts zegt

  Vrij simpel. Het heelal is er altijd geweest en de materie ook. Alleen kunnen we en zullen het nooit begrijpen hoe en waarom. We zullen het moeten doen met het geen we kunnen meten en zien. Dat we met vernieuwde apparatuur nieuwe objecten ontdekken, is waar.

 40. Néé want nul heeft als resultaat geen beweging, alleen een verschil in energie of wat dan ook brengt beweging teweeg.

 41. walther claesen zegt

  Wat ik altijd heel raar gevonden heb is de temperatuur in het heelal.
  Nergens vind ik daar studies over.
  Aan de ene kant heb je -273 graden Celsius ein dan staat alles stil, en langs de andere kant is er blijkbaar geen limiet en dan gaat het zo snel dat zelfs het licht niet kan ontsnappen.
  Gaan we daar dan terug in de tijd?

 42. erwin van zype zegt

  En eens gaan tot de kern van de zaak . Waarom zou niets , niet kunnen bestaan ? Maar als er iets is , hoe het er ook uitziet , eigenschappen etc …..van waar komt het dan , ook energie ?

  • Marc Opdebeeck zegt

   Zoals je zegt, het niets ofwel de echte leegte bestaat maar is op een zekere manier onstabiel. Die onstabiliteit veroorzaakt een spanning, rimpeling, trilling, hoe je het ook noemen wil, die zich uit in een energievorm.

   Het niets zal nooit of nooit verdwijnen maar zal die spanning( donkere energie) blijven behouden.
   Vermits het niets oneindig groot of onbeperkt is zal ook die energievorm met spanningsverschil aanwezig blijven.

   Het blijft een oneindig lang streven naar een equilibrium om die spanning te neutraliseren welke nooit bereikt wordt.

   De conclusie is dat het niets altijd al bestaan heeft en nog oneindig lang zal bestaan waarin het iets dat wij zien voortdurend in beweging is om het onbereikbaar equilibrium te vinden omdat de donkere energie de ruimte en de tijd van het iets continu onder spanning blijft houden zodat de trilling of energie nooit stilvalt.
   Het iets zelf is een zone van ruimte en tijd, die in zijn geheel gezien, alle inwendige spanningen isotropisch neutraliseert zoals in het yin yang symbool mooi voorgesteld is.

   Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben.

   Marc 🙂

   • Enceladus zegt

    Wat jij beschrijft is niet niets, maar iets in een extreem verdunde vorm. Erwin bedoelt denk ik toch echt niets.
    En dat vind ik een goede vraag: waarom zou niets niet kunnen bestaan? Of sterker nog: waarom is er überhaupt iets en niet ‘gewoon’ niets? Ik kan serieus geen enkele reden bedenken waarom het universum of zelfs multiversum per se moet bestaan.

    Groet,
    Gert (Enceladus)

    • Ja, eigenlijk is alles nutteloos als je het zo bekijkt Gert. Wat is de reden dat het universum bestaat? Ik denk dat de mens beperkt is om dat te begrijpen. Het universum is een brein Monique Shushing 3.1 Monique Winking Face

    • Marc Opdebeeck zegt

     Gert,
     Dat is juist wat je zegt maar omdat we 100% zeker zijn dat er iets is dat we nu allemaal waarnemen moet het “niets” meer zijn dan het “wiskundig niets”. Want uit puur (wiskundig niets) niets kan niet iets ontstaan, juist nee?
     Daarom moet het “wiskundig niets” geschrapt worden en moeten we zoeken naar een fysisch niets dat wel kan leiden tot dat iets dat wij nu zien.
     🙂

     • Enceladus zegt

      Maar het fysisch niets is eigenlijk weer een sterk verdund iets, want iets kan immers niet uit niets ontstaan zoals we al eerder vaststelden. Blijft de vraag wat het ontstaan van het universum heeft getriggerd. Ik denk niet dat we daar uit gaan komen.

      @ Monqiue: het universum als een immens groot brein is ook wel een aardig idee. Maar dan is toch weer de vraag: waar komt het vandaan?

      Groet,
      Gert (Enceladus)

     • Marc Opdebeeck zegt

      Gert,
      Het onstabiele niets heeft altijd bestaan en moet niet getriggerd worden. Een echt begin bestaat dus niet en evenmin een einde. De oneindigheden die hierin besloten liggen vormen voor het menselijk brein een onoverzienlijk probleem omdat daarmee geen wiskundige berekeningen te maken zijn.
      Fysisch is het wel mogelijk vind ik. Door de donkere energie wordt meer niets verwerkt in ons heelal met meer tijd en ruimte.
      Tot nu toe zijn er trouwens geen duidelijke aanwijzingen dat het heelal de richting uitgaat van big chill of big crunch.

      Wat Monique aanhaalt van een immens brein klopt eigenlijk wel. Het is namelijk één grote SUPERCOMPUTER of SUPERBREIN dat alles tot in het kleinste detail bijhoudt zodat het gehele universum zich neutraliseert in +bewegingsenergie en – bewegingsenergie zoals het yin yang teken voorstelt
      😀

   • Wat noem je ‘onstabiel’… 😕

    Een electron (negatieve lading) draait heel stabiel om een proton (positieve lading), terwijl er geen enkel verval is. Waterstof atomen willen desgevraagd best een chemische reactie aangaan of een covalente binding met een ander H-atoom vormen, desgevraagd best fuseren tot zwaardere kernen, maar van enige instabiliteit is geen sprake… ( ’tot het eind der tijden’, of langer. 😛 )

    Groet, Paul

    NB electron en proton annihileren elkaar niet tot nul in alle opzichten, maar het is slechts een voorbeeld !

    • Marc Opdebeeck zegt

     Paul,
     Het is juist dat elektronen en protonen één van de meest stabiele deeltjes zijn uit het Standaard Model(SM)
     Maar je moet ook beseffen dat deze deeltjes niet de meest elementaire deeltjes zijn van het universum en dat zijn ook niet de quarks.
     Quarks en elektronen (fermionen met 1/2 spin) zijn niet de meest fundamentele deeltjes en zijn opgebouwd met precursoren die afkomstig zijn van neutrale kwäntumdeeltjes met spin=1.
     De leegte produceert niet zo maar protonen en elektronen maar eerder neutrale quanta (bewegingshoeveelheden) die later onder invloed van donkere materie omgezet worden tot onze bekende protonen en elektronen. Donkere materie is een gevolg van de zwaartekracht en niet omgekeerd.
     Ondanks de stabiliteit van protonen en elektronen evolueert ons universum met expansie door de donkere energie vanuit het niets.
     Ons universum is continu in verandering door meer deeltjes ofwel doordat deeltjes in een grotere ruimte relatief kleiner worden.

     Ik weet niet zeker of je mij begrijpt?

     Groet
     Marc 🙂

     • Marc Opdebeeck zegt

      Ik heb nog een deel niet beantwoord.
      Met “Onstabiel” bedoel ik dat er in het niets door die spanning een vorming ontstaat van die neutrale bewegingskwanta als harmonische periodieke trilling tussen de potentiële centripetale krachten en de kinetische centripetale krachten.
      Die onstabiliteit wordt onderhouden door de donkere energie rond en in het bestaande iets.
      Er wordt ten eerste een inertieel referentierooster gevormd met ruimte en tijd. Donkere materie vormt zich rond de kern ( geenndeeltjes maar een geometrische opdeling zoals Einstein voorstelt ofwel een ruimte-tijd-kromming)
      In die kern bevindt zich het universum dat wij zien met een surplus van neutrale bewegingskwanta die in een later stadium materie vormen, namelijk elektronen en protonen.
      Eigenlijk wonen wij in het zwarte gat van het universum.
      Het lijkt ver gezocht maar er is een logische fysisch-verklaarbare cronologie.( niet meta-fysisch)

 43. Marc Opdebeeck zegt

  Kinetische centripetale krachten moet zijn”kinetische centrifugale krachten”.
  Had mijn tekst niet herlezen, sorry. 😀

 44. Nou ff niet lullen @Marc, de topic luidt:”Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan?” vertel op…. en NIET afdwalen, ik wil het nu weten! Is het SUSY? https://nl.wikipedia.org/wiki/Supersymmetrie

  • Marc Opdebeeck zegt

   @Nico,
   Nee het heeft niets met Susy te maken. De + Bewegingsenergie en de -bewegingsenergie heeft niets maken met een superpartner van een fermion en omgekeerd. Wel heeft het te maken met materie en anti-materie. Het universum is wel veel groter dan men denkt als het al oneindig lang bestaat.
   Materie bevindt zich aan een halve kant en de anti-materie bevindt zich aan de andere helft van het universum.

   Ik ga proberen in een samenvatting te schetsen op welke manier men zou kunnen denken.

   1) het niets is zoals ik hierboven al vermeldde onstabiel met een spanningsveld tussen twee geaardheden en dat zijn een oneindig grote leegte zonder tijd en oneindige snelheid( alles in deze geaardheid is overal tegelijk) met name de kinetische component en een oneindig kleine leegte of punt waar tijd oneindig is en zonder enige ruimte.

   2) Het spanningsveld creeert een interactie onder elkaar waaruit een compromis ontstaat tussen beiden waarin niet de ene of de andere als winnaar uit de bus komt zodat het oneindig kleine punt noch het oneindig grote leegte bereikt worden. Het blijft dus een oneindig streven naar een fysisch equilibrium.

   3) het resultaat van deze interactie is een 3D periodieke en harmonische trilling in functie van tijd (1D) in de vorm van een bolvorm rond een centraal punt. Het centraal punt fungeert als potentiële energie zoals die van de veerkostante in een veer- massa opstelling en de oneindig grote leegte errond fungeert als de massa met een constante (cosmologische) als centrifugale kracht. De veer (potentiële energie) en de massa ( kinetische energie) houden mekaar in evenwicht in een omgekeerde evenredige relatie. F= ma=Kin E = Pot E = md^2x/dt^2= kx met M is massa x is verplaatsing en t is tijd en k is veerconstante. De golfsnelheid is door de twee geaardheden als compromis vastgelegd op de lichtsnelheid, een cijfer dat uit metingen geobserveerd wordt en zal als constante of referentie in alle bewegingsenergieen te vinden zijn. De totale energie volgt als compromis de vergelijking van xy=1 waar x bvb de potentiële component is en y de kinetische component. Daarom is de totale energie in het universum altijd gelijk aan 1

   4)3D betekent dat de lineaire harmonische trilling van hierboven vanuit alle richtingen rond het centraal punt vertrekken met het centrum als knooppunt en ook elk punt op de boloppervlakte is een knooppunt, simpelweg ontstaan door de convergentie en divergentie van de lineaire stralen.
   Knooppunten zijn in de golf fysica punten waar de golf 180* omdraait waardoor men een staande golf krijgt bij heen en weerkerende beweging in een resonantie mode waarbij de amplitude dubbel gerigestreerd wordt. De frekwentie waaraan de golf trilt heeft te maken met het aantal tijd dat verstreken is in het universum en het aantal vectoreenheden op de straal. Dus aantal stralen is dan 4piR^2 met aantal deeltjes 4piR^3 in een volume van 4/3piR^3. In xy=1 waar x streeft naar de kleinste waarde met limiet =0 heeft men daarmee een grote waarde in aantal van y met een limiet van oneindig groot.
   De trillingen heen en weer in fase met elkaar, omdat tijd oscillatie absoluut is voor het ganse heelal, hebben hun sinusoide in alternatie met hun andere zijde tov het centrum met +1 en -1 zodat de ganse sfeer in evenwicht is. Als de bovenhelft 3D met zijn dubbele amplitude linksdraaiende is bij de absolute tijd van +1 dan draait de andere bolhelft rechts. En als de tijd oscillatie naar -1 gaat dan trilt de bovenhelft met zijn dubbele amplitude rechts en de onderzijde met zijn dubbele amplitude links.
   Linksdraaiend en rechtsdraaiend is het crossproduct van beide primordiale potentiële (X-as)en kinetische vectoren (Y-as) dat loodrecht beweegt tov beide namelijk in de Z-as richting.

   5) in het centrum komen alle trillingsstralen samen en zal daar een opeenhoping van trillingseenheden opstapelen. Per diameterstraal is er 1 straaleenheid die er teveel is ( heen en weer bij staande golf met 2piR) Elle straaleenheid heeft een kwantum ofwel een hoeveelheid van bewegingsenergie met een eigen gyroscopisch DNA uit zijn trillingsstraal.
   Als men de berekening maakt van hoeveel straaleenheden samen komen per bepaalde boloppervlakte van 4piR^2 dan komt men uit op een 5% van het aantal deeltjes in het ganse bolvolume. Laat dat dan precies de hoeveelheid materie zijn dat de wetenschap meet.

   6) uit deze opstapeling van neutrale straaleenheden zal door de geometrische opdeling van de trillingsstralen met minder ruimte naar het centrum toe en de daarmee gepaardgaande contractie ( dit is de donkere materie waarnaar men zoekt) materie ontstaan. Eerst elektronen en dan protonen met later waterstof enzoverder

   7) de donkere energie is te vinden in het bijmaken van trillingsstralen door het blijvende spanningsveld door het omringende niets.

   Ik hoop dat je mij wat kan volgen omdat het een volledig nieuwe denkwijze is en het maar een greep is uit de volledige studie.

   Marc 🙂

   • Ok @Mark, je weet het antwoord op de vraag dus ook niet en zwamt er maar wat op los 🙂

   • @ Mark ???? ???? Geniaal! Hoe kom je er toch steeds weer op?

    • Marc Opdebeeck zegt

     Once upon a time in the nothing, long, long time ago…..
     Omdat er geen vragen zijn of nog te veel vraagtekens vertel ik mijn verhaal verder. Zoals je gezien hebt in mijn vorige reactie, heb ik mijn uitleg bij het ontstaan van elektronen en protonen snel afgerond. Het was al laat toen en de ene dag is niet de andere in het hete Spaanse klimaat.

     Samengevat hebben we vanuit het pure niets dat altijd al bestaan heeft en een bijna oneindig grote bol vormt met een supersymmetrische verdeling van trillingsstralen of trillende snaren die lineair opgedeeld zijn met eenheidstrillingetjes die dienen als eenheidsvectoren. Trillingen in fase mogen door hun lineariteit in superpositie opgeteld worden om zo in perfecte coördinatie te staan met de ganse bolbeweging of bolenergie. Door elke eenheidsvectortrillingetje gaat de as van de trillingsnaar die als diameterstraal van de ene kant van de bol naar de andere kant van het boloppervlak gaat. Tevens gaat door elk eenheidstrillingetjes een concentrische lijn die op een bepaalde afstand r tot het centrum van de bol heeft.(r/R)
     Elke vectoreenheid of trillingseenheid heeft zijn eigen potentiële en kinetische trillingen (2 x 2pi x r) die loodrecht tov bewegen met een hoeksnelheid van het licht waardoor in elk eenheidsvectorbolletje een tork of momentum ontstaat in de Z- richting (door het crossproduct van twee vectoren die loodrecht op elkaar staan). Om een idee te hebben laten we denken aan een golflengte met een Plancklengte groot.
     De totale energie in elk eenheidsvectorbolletje is continu gelijk aan 1 omdat de sinusoide van de potentiële en de kinetische energie mekaar als tangens x cotangens=1 elkaar aanvullen.

     Het resultaat is dat we één grote bol krijgen met trillende snaren met Plancklengte eenheidstrillingetjes die allen vanuit de oppervlakte eindigen in het centrum. Door de knooppunten in het centrum en de boloppervlakte krijgen we uit de 180 * tegengestelde transversale golfjes, staande golfjes in 3D in de z-richting van elk eenheidstrillingetje die men dan door superpositie mag optellen voor de grote universumbol.
     Door het feit dat elk eenheidstrillingetje in de helft gesneden wordt door de concentrische schillen verkrijgt men een bovenzijde en een onderzijde waardoor de potentiële trilling met hoeksnelheid van licht zich ontwikkelt in de boven en de onderzijde tov het centrum van elk eenheidstrillingetje maar ook van de ganse universumbol. De kinetische component staat zoals gezegd loodrecht op de potentiële vectorcomponent en heeft op het moment dat de potentiële component door het zijn nulpunt gaat zijn topamplitude tegen een oneindige snelheid (hoeksnelheid door een knooppunt) zodat de ganse universumbol instant in verbinding staat met alle andere eenheidstrillingetjes op die concentrische schil. Rekeninghoudend met deze oneindig snelle (spooky action at a distance) en de staande golfformatie staat de ganse universumbol onder instante communicatie.

     Elk eenheidstrillingetje bekleedt door de stralen en concentrische schillen een unieke plaats met 3D coordinaten van een 3D bol met daarbovenop nog eens de globale instante communicatie.

     In het centrum of naar het centrum toe komen die bijna-oneindig-aantal trillingsnaren toe en vormen door overlapping in het centrum een surplus aan eenheidstrillingetjes. Deze ook bijna-oneindig-veel aantal surplus eenheidstrillingetjes drijven bovenop het gevormde veldrooster van de hierboven beschreven geometrische opbouw.
     Door het feit dat er zulk groot aantal trillingsnaren toekomen liggen deze voor 99,999999999999.% parallel, zelfs op voor ons grote schaal zoals het zichtbare universum. Stralen en concentrische schillen vormen zo een vast Euclidisch rooster waardoor ons omringende heelal 100% vlak lijkt.
     De convergentie van de stralen zorgt ervoor dat een gradatie ontstaat naar het centrum toe naar smaller en smaller eenheidstrillingetjes. Die gradatie gaat over gigantische astronomische afstanden omdat de stralen bijna 100% parallel liggen. Eigenlijk is dit het basisprincipe van zwaartekracht , die geen kracht is maar zoals Einstein ook al aanhaalde, een effect door een geometrische vervorming is van de metriek of ruimtetijd.
     Het surplus aantal eenheidstrillingetjes die rondzweven rond het centrum ondervinden dus een zeer zeer lichte gravitatieaantrekking en kunnen zich daar gedragen als een ideaal gas van neutrale eenheidstrillingetjes met spin=1 waarin de dichtheid aanleiding geeft tot botsingen onderling wat leidt tot een expansie over een zekere periferie rond het universumcentrum. Over zeer grote afstanden van triljoenen en meer lichtjaren zal uiteindelijk een lichte gasdruk ontstaan tussen de zwaartekracht en de gasdruk.

     Onderliggend waar de eenheidstrillingetjes overdrijven, blijven de trillingen in de trillingsnaren onverstoord doorgaan met hun torkmomentum in de Z-as richting. De gasdeeltjes voelen ondanks ze neutraal zijn deze torkbeweging wat op langere termijn van triljoenen jaren( tijd speelt toch geen rol in een oneindig lang bestaand en evoluerend heelal)
     Eerder had ik al vermeld dat de ganse universumbol door de geometrische opdeling een bovenzijde en een onderzijde had waar de torkbewegingen in de Z-as richting in tegenovergestelde richtingen draaien.
     Aan de bovenzijde krijgt dan laat ons zeggen( om het simpel te houde) linksdraaiende wervels en aan de onderkant rechtsdraaiende wervels in een gas dat homogeen en isotropisch verdeeld is over een zeer grote oppervlakte van triljoenen en triljoenen lichtjaren ver.
     In de nieuwe kernen van wervelende neutrale gasdeeltjes , die ook nog hun eigen boltrillingetje met spin=1 behouden hebben, komt er een ordening naar een gemeenschappelijk centrum per wervelende groep.
     Door deze ordening van gasdeeltjes rond een centrum gaan ze bovenop het onderliggende vaste rooster van trillingsnaren een interferentie teweegbrengen met de vaste eenheidstrillingetjes zonder ze te vervormen of te verplaatsen natuurlijk. De wervelordening maakt een zone aan waar een eigen opdeling van vectoractiviteit plaatsvindt met een eigen potentieel veld in evenwicht met de kinetische eigenschappen in superpositie opgeteld draaiend rond één zelfgemaakt centrum waarnaar de concentratie of flux van vectoractiviteit stijgt waardoor we een gradatie in het omliggende veld kunnen waarnemen wat hier de plaatselijke zwaartekracht wordt in de geordende werveling.
     We komen zowat terecht in het mechanisme van stervorming maar nu nog met neutrale deeltjes.

     Hoe meer de ordening rond hun eigen gemeenschappelijk centrum doorgaat des te meer rotatiesnelheid met meer botsingen de deeltjes ondergaan.
     In een verder stadium wordt er in de accretieschijf die hoge snelheden met vele botsingen vertoont een splitsing veroorzaakt in de losvliegende kleine eenheidstrillingsbolletjes waardoor twee bolhelften uit elkaar gerukt worden door tegengestelde torkmomenten per bolhelft.

     Hierdoor worden elektronen en positronen gevormd met halve spin en tegengestelde lading.
     Elektronen met hun negatieve lading en bijhorend magnetisch moment reageren anders op elektromagnetische krachten dan positronen waardoor zij in de bovenhelft van de universumbol verder van het centrum gedreven worden dan de positronen die meer naar het centrum toegetrokken worden. Een groot deel zal bij deze ordening annihileren in gammastraling.
     In de bovenhelft zullen de grotere concentratie aan positronen samen met een kleinere concentratie aan elektronen protonen vormen dichter rond het centrum.

     Aan de onderzijde van de universumbol worden ook op dezelfde manier elektronen en positronen gevormd maar zullen de elektronen anti-protonen worden en de positronen zullen dan daar de anti-elektronen zijn. Aan die zijde draait alles omgekeerd tegenover de bovenzijde in het tijdverloop en trillingsoscillatie van het vaste rooster van de universumbol. Wij zien alleen materie zover we ook kijken en dat is aan de andere zijde anti- materie.

     De rest van het verhaal is vast gekend en zorgt ervoor dat het gedeelte rond het centrum van de universumbol gevuld wordt met waterstof atomen

     De evolutie naar grotere en meer gecomprimeerde atomen en moleculen gaat door in grotere en meer compacte melkwegstelsels met meer en meer ruimte.

     Misschien is het nu al wat duidelijker?

 45. evandijken zegt

  Uit het niets?

  Nee hoor! Niet in het minst door de onvindbaarheid van donkere materie/energie voel ik mij zekerder in mijn idee m.b.t. hoe ons heelal ontstaan is.

  TIJDENS en GEDURENDE de implosie van het vorig heelal werd de kern van de implosie zó heet en de druk zó hoog dat een explosie in DIE ruimte onafwendbaar was.

  Wij bevinden ons nu dus in een ruimte waarin zich zeer veel (90%) onbekendheid van het vorig heelal bevindt (donkere materie/energie?) én materie dat zich gevormd heeft tijdens en ná de explosie.

  Eric

  • Enceladus zegt

   Mooi. En hoe ontstond dat vorige heelal? En dat daar weer voor, etc. etc.?

   Groet,
   Gert (Enceladus)

   • evandijken zegt

    Dat vorig heelal bestond uit 100% donkere energie/materie. En daarvoor? Waarom?
    Het huidige uit 90%, zie boven.

    Eric

    • Enceladus zegt

     Waarom? Omdat ik het weten wil! 😉

     Groet,
     Gert (Enceladus)

     • evandijken zegt

      O sorry,

      ik bedoel waarom zou er persé vóór de bigbang nog een bigbang geweest moeten zijn?

      Is het niet mogelijk dat dat (z.g. vorige) heelal bestond uit donkere energie/materie?

      Zoals ik in mijn eerste stukje beschreef: TIJDENS en GEDURENDE (heel belangrijk) de implosie van dat heelal werd de kern van de implosie zó heet en de druk zó hoog dat een explosie in DIE ruimte onafwendbaar was.

      Eigenlijk zeg ik dus:
      1) Er is altijd maar één heelal geweest;
      2) Nu hebben we in ons heelal te maken met 10% nieuwe energie/materie en 90 % donkere energie/materie. Donker, omdat we (nog) niet weten wat dat is.

    • “Waarom? ”

     Omdat men een ‘alternatief’ zoekt voor de eenmalige gebeurtenis die Big Bang wordt genoemd…
     En jouw alternatief lijkt niets beters te zijn dan een cyclisch heelal,
     … met steeds veranderende hoeveelheden DM. (Dat dan weer wel).

     Maar uiteraard bied je slechts een ‘hunch’.. geen uitzicht op harde feiten. (Beetje Jammer. 😉 )

     [ En uiteraard niet omdat speciaal Gert (Enceladus) het wil weten, maar iedereen die nieuwsgierig is naar Het-Al en wat we nog (meer) kunnen verwachten. 😉 ]

     Groet, Paul

     .
     NB als vorige versies van Het Al een grotere hoeveelheid DM bevatten, gaat het totaal systeem dan op weg naar een Het-Al zonder DM?
     Wat gebeurd er dan als over 10 of 100 ‘updates’ er geen DM meer is en de boel weer gereset gaat worden? Is er dan eindelijk een Final Disstruction?
     – Is het dan toch uiteindelijk een eenmalige** gebeurtenis?
     ** Zij het dat die zich over 12-102 ‘updates’ van het heelal zich af speelt ….

     • evandijken zegt

      Maakt mijn reactie op Enceladus wat duidelijker wat ik bedoel?

      Géén cyclisch heelal dus…

      We leven nog steeds IN dat ene heelal, waarin TIJDENS en GEDURENDE de implosie een explosie heeft plaats gevonden. In ons heelal bevindt zich daarom 10% bekende energie/materie en 90% ons (nu nog) onbekende energie/materie.

      Eric

 46. 😀 nog steeds niet! Maar het blijft dan ook een stijl apart.
  Pure en geniale poëzie! 😉

 47. johan maas zegt

  het is niet zo moeilijk als je het simpel houd ! van een gevuld heelal is wat gas in ons lege balletje gelopen , is wat gaan klonteren door joost mag het weten , en wallah , net als stof in een ruimte het vind elkaar op den duur wel

 48. Rob Hannen zegt

  Daag,
  We zijn er voorlopig nog niet uit.
  Dat is duidelijk!

 49. Arjen Verhoeff zegt

  “In één van de reacties op mijn blog over de leeftijd van het heelal – door de WMAP-sonde onlangs vastgesteld op 13,772 miljard lichtjaar”
  Lichtjaar is een eenheid van afstand, niet van tijd!!

 50. De vraag is het probleem.

 51. waarom beseffen sommige mensen, vroeger dan andere, dat alles ontstaat uit niets

 52. Het lijkt mij dat Gert z’n vraag – waarom die God onmenselijk lijden toestaat in zijn schepping – niet zo ingewikkeld te beantwoorden is. God is namelijk in het Oude testament iemand die er zelf ook een handje van heeft om mensen over de kling te jagen, complete volkeren weg te vagen. Lees Deuteronomium 32: 39-42 maar eens hoe hij zichzelf omschrijft. Zou hij hier op een dag in levende lijve verschijnen dan ben ik bang dat ze hem direct naar het Internationaal Strafhof in Den Haag brengen. Er zijn vele schattingen gemaakt hoeveel doden het gevolg zijn van het handelen van God (indirect als het in zijn naam gebeurt, direct als hij het zelf doet, zoals bij Sodom en Gomorra, waar hij zwavel en vuur over de steden deed regenen) en dat zijn er hééél veel. De bron van de info over God’s handelen is de Bijbel zelf, ik verzin het niet.

  • Het geloof in hogere machten om onbegrepen gebeurtenissen te verklaren is een wereldwijd fenomeen en speelt al sinds we uit de bomen klommen, zie: https://scientias.nl/recensie-de-geschiedenis-van-het-geloof/ Simplisten kunnen alles verklaren met steeds weer dezelfde ongerijmde argumenten, maar dat lost natuurlijk het probleem niet op :-D.

  • Hallo Arie Nouwen.

   Bedankt voor je reactie ik wil daar graag iets over zeggen,

   Het Internationaal Strafhof in Den Haag zal om tot een gedegen oordeel te komen, de beschuldigingen die tegen God zijn ingebracht, eerst grondig bestuderen. Om tot een juist inzicht te komen zullen ze als eerste al deze verslagen in de Bijbel grondig bestuderen. De cruciale vraag daarbij is natuurlijk: Had God het recht om deze volkeren – waar het hier om gaat – uit de weg te laten ruimen of dat in bepaalde gevallen zelf te doen? Het Strafhof zal hierbij beslist rekening willen houden met het feit dat God als schepper van alle dingen, het universele recht heeft, om zijn eigen normen en waarden te bepalen voor de mens. Hebben deze mensen of volkeren Gods normen en waarden duidelijk overschreden zodat zij de dood verdiende?

   Hoe was de situatie in de dagen van Noach van voor de vloed? (Zie Genesis Hoofdstuk 6 en 7.)

   Voor de vloed was de aarde in de ogen van God verdorven geworden en vol geweld. God zag dat de slechtheid van de mens groot was en dat de gedachten en verlangens van hun hart altijd alleen maar slecht waren. God had zelfs spijt dat hij mensen had gemaakt en het kwetste en bedroefde hem in zijn hart. Daarbij hadden bepaalde geestelijke zonen van God (afvallige engelen) een mannelijk lichaam aangenomen en hadden zij gemeenschap met de mooie vrouwen op aarde. Hun nakomelingen (de Nefilim) waren zeer gewelddadige reuzen. “Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten” (HSV).

   Hoe zal het Internationaal Strafhof in Den Haag deze kwestie oordelen?

   Een ander voorbeeld is dat van Sodom en Gomorra – wat je zelf als voorbeeld aanhaalde. (Zie Genesis hoofdstuk 18 en 19.)

   God zei tegen Abraham dat de zonden van Sodom en Gomorra heel groot waren en hij de stad wilde verwoesten. Heel het volk in de stad jong en oud bedreven openlijk gemeenschap met elkaar. Abraham dacht dat er nog veel rechtvaardige mensen in de stad woonden en vroeg aan God: “Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardigen samen met de goddelozen doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn! Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de HEERE: Als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen” (HSV).
   Uiteindelijk bleken er nog geen 10 rechtvaardigen in de stad te zijn. Alleen Lot en zijn gezin werden gered. (Zie ook 2 Petrus 2:4-9 over de vloed en Sodom en Gomorra.)

   Hoe zal het Internationaal Strafhof in Den Haag ook deze kwestie na hun onderzoek oordelen?

   Elke keer dat God ertoe over is gegaan om mensen te doden of te laten doden, heeft hij daar net zoals in het geval van de vloed en Sodom en Gomorra, een gegronde en rechtvaardige reden voor gehad en zijn al deze gebeurtenissen uitvoerig in de Bijbel opgeschreven (Romeinen 15:4).

   De Bijbel beschrijft ook gebeurtenissen die binnenkort zullen gaan plaatsvinden. Jezus voorspelde dat de mensheid in onze tijd zijn eigen vernietiging zal bewerkstelligen, maar dat God ter willen van de rechtvaardigen op tijd zal ingrijpen. (Zie o.a. Mattheus 24:21, 22 en Handelingen 17:31.) Alle kenmerken die de Bijbel heeft voorspeld wijzen naar die richting. (Ga naar JW.ORG voor een nauwkeurige uitleg hierover.)

   Met vriendelijke groet,
   Harrie van den Hout

   • Ahum ,
    niet alle wetenschappers ( “geloven” in de oerknal) sommige monniken wel,
    niet alle religies (“geloven” in 1 God ) jij wel Harrie.
    er zijn zóveel stromingen op aarde van verschillen ( oerafrica tot digidominee …€ 🙂 )
    dat je kan bedenken wat je wilt
    zo ook over het universum
    zo ook over de aarde
    zo ook over jezelf
    dat is zo zen …. oeps daar ga ik zelf
    🙂

    ps ben de schoonzoon én kleinzoon van een koster
    en toch niet gedoopt…( zelfstandige ouders ..)

    • Hallo Spits,

     Ik ben zeer nieuwsgierig van aard. Mag ik vragen of je mijn onderstaande vragen zou willen beantwoorden?

     -Om welke reden of met welk motief heb je mij jou bericht gestuurd?
     -Waarom geloven niet alle wetenschappers in de oerknal – zoals je zegt?
     -Waarom geloven niet alle religies in 1 God – waarom zeg je dit expliciet?
     -Kun je er op zijn minst 1 of meer van opnoemen?
     -Waarom denk je dat ik in God geloof?
     -Geloof jij dat het universum uit het ‘absolute niets’ is ontstaan?
     -Als jij niet in een schepper geloofd zou je mij dan willen uitleggen waarom niet?

     Je zegt dat Je de de schoonzoon en kleinzoon bent van een koster.
     Dus ben je getrouwd met de zus of halfzus van je moeder! Dus is jou opa ook jou schoonvader.

     Is jou schoonvader/opa als koster wel gelovig?

     Ik ben zeer benieuwd naar je antwoorden!

     Met vriendelijke groet,
     Harrie van den Hout

 53. Harry, ik zou geen respect tonen naar jou toe en wel omdat ik mij op een zeer onredelijke en respectloze manier gedroeg. En dat door te stellen dat het geloof géén vorm van toetsing kent, die de wetenschap wel kent, namelijk dat hypotheses worden geverifieerd of gefalsifieerd door waarnemingen. Dat mag ik kennelijk niet zeggen, dat is een ‘blasfemie’, zoals ook wel wordt gezegd? Ik zei er ook bij dat er meerdere geloven zijn en meerdere varianten van de Bijbel, maar dat mag ook niet worden gezegd, dat is allemaal respectloos. Maar het omgekeerde mag kennelijk wel? Dat je begint met de vraag hoe sterrenstelsels ontstaan en dat het antwoord eigenlijk hardstikke simpel is, dat het te lezen valt in Genesis 1:1: “In het BEGIN schiep God de hemel en de aarde.”, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien vul je nog even aan. Dus de duizenden dames en heren sterrenkundigen die zich overal ter wereld bezig houden met de vraag hoe sterrenstelsels precies zijn ontstaan kunnen per direct beter ophouden met hun werkzaamheden, want het antwoord is reeds duizenden jaren geleden geschreven, het is het werk geweest van God. Stop met onderzoek met Hubble, Webb en alle toekomstige telescopen, want geloof kan op één lijn worden gesteld met wetenschap, de Bijbel kan worden toegevoegd aan het rijtje Astrophysical Journal, Nature en Science, geloof en wetenschap staan op gelijke hoogte. Harrie nou vraag ik je, wat jij doet is wel respectvol naar al die sterrenkundigen die dag in dag uit onderzoek doen?

  • Hallo Arie,

   Ik wil graag antwoord geven op je vraag: of ik respectvol ben naar sterrenkundigen die dag en nacht onderzoek doen. Dat ben ik absoluut zeker!

   In de eerste plaats wil ik opmerken dat ik geen enkele keer kritiek heb geuit over het werk van sterrenkundigen. Integendeel, ik heb zelfs jou persoonlijk geprezen voor het mooie werk dat je hierin doet. Ook heb ik gezegd dat ik graag je artikelen lees over sterrenkunde omdat ook mijn belangstelling daar naar uitgaat, vooral omdat ik hierin de hand zie van een machtige ontwerper en maker. Voor mij hebben zulke verbazingwekkende ontdekkingen daarom een extra dementie en geef ik God graag de eer die hem voor zijn werk toekomt.

   Je stelt dat geloof geen vorm van toetsing kent die de wetenschap wel kent. Ik zal me nog veel sterker uitdrukken: Religie is in Gods ogen het meest walgelijke en het meest verderfelijke op aarde. Ze heeft zich medeschuldig gemaakt aan al het onschuldige bloed dat op aarde door oorlogen is vergoten. De Bijbel noemt haar een woonplaats van demonen en alles wat verachtelijk is. Niet om Gods belangen te dienen maar om haar eigen goddeloze belangen te dienen heeft religie de Bijbel misbruikt met als gevolg dat veel mensen zich van God hebben afgekeerd. Ik zal hier verder niet op ingaan. Maar let op! De VN staat op het punt een definitief einde te maken aan alle religie op aarde. Bijbelse voorspellingen zijn altijd tot in de kleinste details in vervulling gegaan!

   Maar wat de Bijbel zelf betreft kan die elke toetsing doorstaan? Absoluut! De Bijbel is in elk opzicht volkomen in overeenstemming met o.a. wetenschap, archeologie en geschiedenis. Ikzelf bestudeer de Bijbel reeds 40 jaar intensief. Je zult je verbazen over de vele mooie wetenschappelijke onderwerpen waar de Bijbel over spreekt en die al reeds duizenden jaren heel nauwkeurig in de Bijbel staan opgetekend – zeker ook over het universum!

   Moeten sterrenkundigen er dan maar mee ophouden te zoeken naar antwoorden hoe sterrenstelsels zijn ontstaan zoals je zegt? Natuurlijk niet!

   De Bijbel zegt dat God in het BEGIN de hemel en de aarde schiep, maar zegt er verder niets over HOE God dat heeft gedaan. Dus valt er nog oneindig veel kennis te ontdekken. Zo lezen we in Psalm 33:6: “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht” (HSV). Daar worden alle sterren in het heelal mee bedoeld. Sterrenkundigen moeten er dus zeker NIET mee ophouden te speuren naar de diepe geheimen van het universum. Ze zullen er steeds meer door gefascineerd raken en bewondering krijgen voor haar schitterende schoonheid en complexiteit. De Bijbel verwijst tientallen keren naar de prachtige sterrenhemel en moedigt iedereen aan om er vooral met verwondering naar te blijven kijken – wat sterrenkundigen ook zeker doen. (Lees o.a. Jesaja 40:26; Psalm 8:3, 4; Psalm 19:1, 2.)

   Beste Arie, van mijn kant wens ik je heel veel succes met het schrijven over de wonderen van ons prachtige universum waar ook ik me graag in verdiep.

   Met vriendelijke groet,
   Harrie

   • Jij ziet (in die sterrenhemel etc.) “de hand zie van een machtige ontwerper en maker.” Dat is niet verboden, maar het is enkel wat jij ziet of meent te zien. Er is geen enkele reden waarom “een maker” de enig mogelijke verklaring zou zijn. En ik zou mij niet te veel beroepen op de Bijbel: die verwijzingen (e.d.) die je noemt bewijzen net hoe ontstellend weinig de mensen van toen over die dingen wisten (Jesaja 40:22: “… de schijf van de aarde …”). Niet moeilijk dat ze een schepper nodig hadden.

    • Hallo HC,

     In Jesaja 40:22 staat: “Hij troont boven het ROND der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt den hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.” (NBG Vertaling.)

     Het Nederlandse woord “ROND” is vertaald uit het Hebreeuwse woord ”CHOEGH” maar kan ook met “BOL” worden weergegeven. Het woord “choegh” heeft niet de betekenis van schijf.

     Dit Bijbelvers is dus volkomen in harmonie met de hedendaagse wetenschap.

     Maar hoe kon deze Bijbelschrijver (ruim 700 jaar voor Chr.) weten dat de aarde rond (bolvormig) is?
     Inderdaad zoals je zelf zegt, had deze profeet een schepper nodig om dit te kunnen weten.

     • Kortom, de Bijbelvertaling die ik heb geraadpleegd (De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap, Querido, 2004) zou fout zitten? Ik betwijfel dat, al ken ik geen Hebreeuws en kan ik de juiste betekenis van “choegh” niet zelf beoordelen. Het punt is echter dat “het ROND der aarde” naar alle waarschijnlijkheid niet verwijst naar een bolvorm. Die heb je nodig voor de gewilde overeenstemming met de hedendaagse wetenschap, maar klopt niet met het beeld dat de mensen van toen hadden: de aarde beneden en de hemel boven. In het vers in kwestie is de hemel “een doek” dat als “een tent” over de aarde is gedrapeerd. Dat klopt alleen als je de aarde als plat ziet en het uitspansel er als een doek overheen. Dat uitspansel raakt de aarde aan de horizon en die zie je overal RONDOM op zowat dezelfde afstand. Het ROND der aarde is dus het platte vlak dat zich schijnbaar cirkelvormig in alle richtingen uitstrekt. De vertaling “schijf” lijkt mij dan ook heel toepasselijk en de Bijbelschrijver van toen had er niet het minste belang bij om het traditionele beeld (aarde beneden, God/hemel boven) te vervangen door één waarin God ook onder troont en de hemel als een tent is maar dan beperkt tot het dak ervan en zonder zijwanden: niet het soort “tent waarin men woont”, dus waarom zou onze schrijver zo’n bizar beeld gebruiken? Nee, ik denk niet dat hij op de hoogte was van die bolvorm, en als z’n schepper hem dát had ingefluisterd, dan was dat duidelijk één van zijn mindere ingevingen.

     • Op deze wetenschappelijke blog is geen plaats voor verslaafde jehova getuigen… hoepel op Harrie, met je al profeten.

 54. Georges Lemaître………,ok geen monnik maar priester
  we moeten niet meegenomen worden aan de hand van Harry ….
  dit is een wetenschappelijk blog.
  misschien is deze link wel interessant voor hem
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
  (Lemaître heeft de gelegenheid gekregen deze stelling in september 1931 in Londen te verdedigen in een discussie met andere wetenschappers en geestelijken rond “The Evolution of the Universe”)
  zoals het hoort .)

 55. https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître

  misschien is dit iets voor Harry om zich in te verdiepen
  ok geen monnik maar priester…

 56. Laten we het probleem aan onze Ethan Siegel voorleggen!
  https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/11/27/ask-ethan-how-did-the-entire-universe-come-from-nothing/
  Ook hij draait netjes om de oneindig hete oerbrei heen… maar geeft wel diverse realistische mogelijkheden.
  In het Engels, dus helaas niet begrijpelijk voor een simpele gepensioneerde autoverkoper uit Goirle die hier zijn Jehovagetuigen vertegenwoordigd (ik tel hier nu 5 links naar die JW website).
  P.S. Nog 2 weken en dan bestaat deze draad 10 jaar! Laat hem nog ff leven Arie 😀

 57. fijne astrojaar gewenst
  dit draadje 10 jaar en dat is
  niet niets …
  🙂

  https://nos.nl/artikel/2458396-vrt-vindt-verloren-interview-met-bedenker-oerknal-na-decennia-terug

 58. Derreck zegt

  Im Grunde ist es theoretische Physik…

  Mit anderen Worten: Auf diese Weise soll die Entstehung des Universums stattgefunden haben. Es handelt sich um eine Annahme aufgrund fehlender materieller Beweise. Es gibt keine Alternative, weil eine solche Idee dann an die Stelle dieser Theorie tritt.

  Die entscheidende Frage ist: Was führte zum Urknall? Dies ist bis heute auch im theoretischen Sinne unbeantwortet.

Speak Your Mind

*