23 oktober 2021

Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan?

Hoe krijg je een heelal uit het niets? Credit: NASA/JPL/STScI Hubble Deep Field Team

In één van de reacties op mijn blog over de leeftijd van het heelal – door de WMAP-sonde onlangs vastgesteld op 13,772 miljard lichtjaar – werd door lezer Shem de vraag gesteld hoe een compleet heelal uit het niets kan ontstaan. Een vraag die moeilijk te beantwoorden lijkt, want verklaar maar eens hoe 13,772 miljard jaar geleden alle miljarden sterrenstelsels met al hun miljarden sterren en planeten – inclusief ons eigen nietige planeetje de Aarde – opgepropt zaten in één klein puntje, met een oneindig grote dichtheid en temperatuur. Eigenlijk lijkt het een onmogelijkheid om te verklaren waar dat ”oeratoom”, zoals de Belgische priester George Lemaïtre het in 1931 als eerste noemde, vandaan kwam en hoe dat uit het niets oppopte. Een dilemma dat prachtig in deze tekening te zien is: ooit was er niets en toen ontplofte dat niets ook nog eens. Lijkt niet te verklaren, tenzij je in een God gelooft, die het heelal in een kleine week in elkaar knutselde en die met wat spreuken het licht, de zon, maan, planeten en sterren tevoorschijn toverde. Maar voor die gemakkelijke uitweg kiezen de sterrenkundigen niet. Sterker nog, er is wel degelijk een verklaring mogelijk hoe uit het niets een compleet heelal kan ontstaan! Voor die uitleg zijn een aantal ingrediënten noodzakelijk:

 • Het ”niets” is helemaal niet leeg. Door de quantum-mechanica (Heisenberg”s onzekerheidsprincipe) weten we dat de lege ruimte continue gevuld is met opborrelende virtuele deeltjesparen, die elkaar in korte tijd weer vernietigen en vervolgens verdwijnen. Je zou denken dat we van die virtuele deeltjes weinig merken, maar vergis je niet. Onze landgenoot Ernst Casimir was de eerste die ontdekte dat er vanuit het ogenschijnlijk lege vacuüm grote krachten kunnen komen, het Casimir-Effect. Bovendien wordt het grootste gedeelte van alle massa die wij om ons heen zien gevormd door die virtuele deeltjes! Ja ja, ik weet het, dat is nogal een zware stelling. Maar hij is juist. Neem bijvoorbeeld het proton, het deeltje dat samen met de neutronen alle atoomkernen vormt. Het proton weegt 938 MeV. Ieder proton is opgebouwd uit 2 up quarks en 1 down quark. Het up quark weegt volgens schattingen tussen 1,5 en 4,0 MeV, het down quark 4 tot 8 MeV. Die drie quarks wegen dus bij elkaar maximaal 16 MeV. En waar komt de rest van die 938 MeV vandaan? Deels als ”contributie” door de virtuele deeltjes, deels door de kinetische energie van gluonen, de kleurdragers die tussen de quarks door bewegen.
 • Het heelal is vlak. Van de vorm of geometrie van het heelal zijn er drie modellen: een heelal met een positieve kromming (bolvormig, gesloten), eentje met een negatieve kromming (hyperbolisch, open) en eentje zonder kromming, een vlak (Engels ”flat”) heelal. Niet alleen is een vlak heelal wiskundig gezien het meest aansprekend – vanwege de symmetrische eenvoud ervan – ook in kosmologische theorieën als de inflatietheorie komt een vlak heelal er als favoriet van de drie modellen uit. En de laatste WMAP gegevens laten zien dat een vlak heelal ook vanuit de waarnemingen de beste beschrijving van het heelal geeft [1]De kromming van het heelal wordt ook wel weergegeven door de term Omega. In een heelal met positieve kromming is Omega > 1, in een heelal met negatieve kromming is Omega < 1 en in een vlak … Continue reading.
 • De totale massa-energie van een vlak heelal is… nul! En dit is de crux van de zaak, die alles feitelijk verklaart. De som van de positieve massa (zowel gewone materie als donkere materie) en de negatieve energie van de zwaartekracht is nul. Men noemt dat in het Engels het ”zero energy universe”. Omdat de weegschaal van het heelal dus netto nul is, kan het heelal vanuit het ”niets” gemakkelijk ontstaan.

In zijn boek A Universe From Nothing” beschrijft de kosmoloog Lawrence M. Krauss hoe door deze ingrediënten vanuit het ”niets” een compleet heelal kan ontstaan. Ik heb in 2009 een blog geschreven, waarin een video van ruim een uur te zien is, waarin Krauss dieper op dit onderwerp in gaat. En dat is dus ook hoe ik denk dat het ruim 13,7 miljard jaar geleden moet zijn gegaan: vanuit het ”niets” borrelde vanuit het ”quantum schuim” een heelal op dat vlak was en dat een totale massa-energie van nul had. Kortom, de eerste zin van Genesis I zou eigen moeten luiden: “In den beginne was er het Onzekerheidsprincipe“. 🙂

References

References
1 De kromming van het heelal wordt ook wel weergegeven door de term Omega. In een heelal met positieve kromming is Omega > 1, in een heelal met negatieve kromming is Omega < 1 en in een vlak heelal is Omega gelijk aan 1. WMAP heeft waargenomen dat Omega ongeveer 1,,003 is, dus bijna gelijk aan 1.

Comments

 1. Jolanda kwast zegt

  Als er dan van niets iets is ontstaan dan vraag ik mij af hoe dat quanten schuim er is gekomen

 2. De som van alle positieve en negatieve massa energie was natuurlijk niet nul.. anders was het heelal niet ontstaan; er was een quantum fluctuatie die deze balans op enig moment even verstoorde. En het is m.i. ook duidelijk dat niet alle massa in dat “oeratoom” zat maar er later aan toegevoegd is tijdens de expansie; als een weegschaal die telkens aan weerszijden met standaard gewichtjes (quanta) aangevuld moet worden om die minuscule fluctuatie te corrigeren. Zo zijn er vele theorieën waarvan deze van Kraus er maar 1 van is.

 3. Marc Opdebeeck zegt

  Natuurlijk kan het heelal uit het niets ontstaan!
  Zo zie je maar weer eens hoe de huidige wetenschap in de knoop zit.
  Groet Marc 🙂

 4. Citaat Rumsfeld: “There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know.”
  Ofwel, wat is de zin van de wetenschap als alles bekend zou zijn, gewoon blijven zoeken dus…
  To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before 🙂

 5. Marc Opdebeeck zegt

  Die indruk heb ik ook al opgemerkt, Nico.
  Sommige willen de echte waarheid zelfs niet weten omdat zo hun geloof in gevaar komt. Raar he!
  Het is een feit dat als de puzzle opgelost wordt door een ander het plezier en de betrachting van zelf erachter te komen wegvalt.
  Daarom wil ik die droom van velen niet meteen vernietigen. Laat iedereen( the scheep) maar genieten van de onwetendheid
  🙂 Marc

  • Zoals jij het schaap bent van die andere ideeën, ik wil maar zeggen hoogmoedig reageren bewijst niets,wel praktijk bewijzen .
   Oh en de neerbuigende opmerkingen op de bijbel komen van mensen (the sheep)die de bijbel niet goed lezen,of helemaal niet lezen of lezen om met zijn bevooroordeelde inspanningen niet wil weten maar net als in oorlogen alleen eropuit is te vernietigen vriend en vijand en de uitspraken volgen van mensen .Dus naief citeren wat anderen naïef hebben aanvaard zonder eigen nauwkeurig onderzoek.
   Die zonder zichzelf te verdiepen in het oorspronkelijke geciteerde zinnetje of materiaal en door zijn eigen onderzoek,in staat is iedereen ,ook experts ,uit te leggen met eigen bewijzen dat hun idee klopt en met eigen bewijzen ,dat andermans ideeën niet kloppen.
   Die bewijzen moeten zonder toevoeging van je eigen woorden anderen laten zien dat het niet of wel klopt.
   Zien doe je niet met je ogen, maar met je hersenen. Ogen zijn slechts het werktuig om het in je hersenen te “zien”.Dus God kunnen we ook zien,maar ook alleen met de hersenen ,gedeeltelijk met het werktuig de ogen ,door de bewijzen van het voortgebrachte de schepping ,maar ook met een ander werktuig het gebruik van onze logica .
   Met onze logica kunnen we conclusies trekken uit wat we met de ogen zien ,de schepping en wetenschappen die voortkomen uit wat we zien. De wetenschappelijke methode is bewijzen met experimenten die herhaalbaar zijn of herhaalbare observaties en door middel van bewezen feiten redeneren en conclusies trekken .
   Wat ik observeer is dat (“wetenschappers “) uitgaan van niet bewezen theorieën, maar op theoretische aannames (die niet op die wetenschappelijke methode zijn verkregen ).
   Deze niet wetenschappelijke theorieën gebruiken ze vervolgens als fundament voor een keten van wetenschappen ,dan kun je niet verwachten goede betrouwbare resultaten te verkrijgen.
   Dit is een test of je onbevooroordeeld bent en of je ook de andere kant van het verhaal serieus wilt onderzoeken!
   Met net zoveel aandacht en inzet als waar je nu in gelooft!
   Bedenk je strijd voor een reeds verloren zaak,want evolutie eindigt altijd in de dood.
   Als God bestaat heb je alleen maar wat te winnen ,het belangrijkste wat we hebben, leven en dat voor eeuwig waarbij je altijd wordt voorzien in nieuwe ontdekkingen en uitdagingen waarin God zal voorzien, dus nooit vervelen !
   2 boeken hier zijn linken ernaartoe downloaden of online lezen

   https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?contentLanguageFilter=nl&pubFilter=lc&sortBy=1

   https://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/?contentLanguageFilter=nl&pubFilter=lf&sortBy=1

 6. Ondat ‘niets’ nooit heeft bestaan.
  Wij denken met onze hersenen. Voor ons moet een begin bestaan uit niets.
  Dat is verkeerd denken.
  Het heelal ontstaat uit een coördinaat met enorme hoge energiewaarde en deze zal een fractie na ineenstorting tot dat punt weer uiteengaan. Er zijn ontelbare universums ontstaan uit deze energie en er zullen nog ontelbare universums ontstaan. De energie gaat nooit verloren, deze is enkel onderhevig aan transitie.
  Van oersoep tot waterstof tot elementen tot een koud heelal dat weer ineenkrimpt tot een puntcoördinaat en weer begint. Het hele verhaal gaat eindeloos zo door.

 7. Volgens mijn bescheiden mening is tijd een belangrijke constante. Zoveel te zwaardere materie zoveel te meer tijd . Geen materie is geen tijd. Heel het heelal zonder materie is tijdloos. Licht heeft nog altijd tijd nodig om afstand te overbruggen. Het punt waar het heelal ontstond moet bijgevolg het hele heelal geweest zijn . Tijdloos en oneindig.

  • kijk , tijd is mess wel leuk voor simpele mensen , maar eigelijk is tijd iets fictief en is heden , toekomst en verleden hetzelfde . toch goed geprobeerd!

  • Dennis Kreuger zegt

   Als energie nooit verloren gaat (Wet van behoud van energie) is de toekomst dus oneindig. Als je dan terug in de tijd kijkt heeft energie dus altijd al bestaan en is het verleden dus ook oneindig. Er is dus nooit een begin geweest.En als energie nooit verloren kan gaan is er dus ook geen einde. Zou God dan toch bestaan??

   • Kern van de Astroblog bovenaan is nou juist dat de massa-energie van het heelal netto nul is, dus zo’n heelal kan ontstaan zonder de wet van behoud van energie te schenden. Maar los daarvan: waarom zou een heelal zonder begin en einde het bestaan van God met zich meebrengen? Kan je geen heelal zonder begin en eind hebben zonder God?

 8. Denk eens aan een slechte verdeling van niets. De toale som van materie, anti-materie, energie, evt. Donkere materie en evt. Donkere energie etc… zou NUL kunnen zijn.
  Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn?

 9. Materie, energie kan worden omgezet in ruimte-tijd of het tegengestelde ervan, het vreet in dat proces de ruimte-tijd op, waardoor de totale zwartekracht van het zwartegat afneemt.. Zie wat er volgens Hawkings gebeurt op de waarnemingshorizon van een zwartgat. Dus is ook het omgekeerde mogelijk. Bij het ontstaan van de Ruimte-tijd ontstond een evenredige hoeveelheid materie, energie ….. BigBang noemen ze dat.
  P.S. niet serieus nemen, gedachten kronkels van een leek op dit gebied.

 10. Peter gielissen zegt

  Wat een ingewikkelde poespas allemaal. Ga eens uit van pure logica ,dat is simpel, iets dat uitzet, en andersom, krimpt, is toch ook normaal. Dat wil zeggen dat de hele mikmak wat ons oog en telescoop kan zien, was één geheel en is ontploft, wat nu waarneembaar materie is !

 11. Citaat: Het ”niets” is helemaal niet leeg. Door de quantum-mechanica (Heisenberg”s onzekerheidsprincipe) weten we dat de lege ruimte continue gevuld is met opborrelende virtuele deeltjesparen, die elkaar in korte tijd weer vernietigen en vervolgens verdwijnen.

  Ik begrijp er werkelijk helemaal niets van. Ik twijfel er niet aan dat deeltjes in een vacuüm spontaan kunnen ontstaan en verdwijnen, maar voor de oerknal BESTOND tijd, ruimte, (donkere) energie en (donkere) materie NIET. Dan is er dus ook geen vacuüm waarin deeltjes kunnen ontstaan of verdwijnen. Stel dat er op dit moment een nieuw universum ontstaat waarvan iemand daar over 13,8 miljard jaar zegt: “voor de oerknal was er geen tijd, ruimte, energie en materie” terwijl voor ons dan inmiddels 27,6 miljard jaar versterken zijn sinds het ontstaan van ons universum.

  • Marc Opdebeeck zegt

   Jan, en allen die de BigBang theorie in twijfel trekken of met het ontstaan van ons heelal worstelen.
   We kunnen de oefening van de logica eens overdoen.

   1) is er IETS ? Ja, dat zien we als we rondom ons kijken. Maar, en dan komen we even in het domein van de ontologie, is dat IETS iets dat wezenlijk IS en als bestaand, onveranderlijk, meetbaar is en dus beantwoordt aan het begrip van het zijn? Of is dat IETS nog iets dat nog niet wezenlijk bestaat en dus niet beantwoordt aan het begrip van het zijn en dus niet-bestaand.
   2) de meest belangrijke vraag: Van waar of waaruit ontstaat dat IETS dat wij zien?
   3) is het IETS ontstaan uit IETS of uit NIETS?
   Anders gesteld komt ons heelal uit IETS dat ZIJNDE is of uit IETS dat NIET-ZIJNDE is.
   Logisch gezien kunnen we de eerste optie al schrappen want onvermijdelijk komt de vraag dan vanwaar dat bestaande iets komt.
   Als we kiezen voor het NIET-ZIJNDE-IETS dan moet men ook aannemen dat ons heelal ook van het NIET-ZIJNDE-IETS type is. Men kan namelijk niet overstappen van het ene type naar het andere. En dat is het ook wat zal blijken uit een verdere diepgaande analyse van ons heelal.
   4) wat is het NIET-ZIJNDE-IETS?
   Als men de logica doortrekt dan geeft dat dat het NIET-ZIJNDE-IETS gelijk is aan NIETS
   5) wat is het NIET ZIJNDE NIETS
   Men kan het ofwel strikt ofwel een filosofisch-fysisch beschouwen.
   Strikt gezien is NIETS = 0 en daarmee is de kous af.
   Daarentegen heeft de filosofisch-fysische benadering veel meer mogelijkheden, nl NIETS = +1-1=0
   Om deze vergelijking te bereiken moeten de elementen die de +1 en de -1 uitmaken bestaan uit NIET-ZIJNDE-IETS-ELEMENTEN bestaan.
   Het NIETS moet dus bestaan uit niet-materiële componenten of m.a.w. ABSTRACTE termen zoals groot, klein, beweging, oneindig…enz.
   Wat zou het fysische NIETS kunnen zijn?
   Het kan oneindig klein(OK) zijn of het kan oneindig groot(OG) zijn of het kan beide tegelijk zijn. Het meest voor de handliggende is dat het NIETS= OK(oneindig klein) + OG(oneindig groot)= 0
   Het OG is overal tegelijk en omringt het OK oneindig symmetrisch. Het OK bevindt zich zonder enige locatie te moeten beschrijven in het midden ofwel het centrum van het OG
   OK en OG zijn de grootste contrasten die men kan indenken en daarbij wetende dat oneindig nooit bereikt wordt. Dit contrast van oneindigheiden brengt ons bij het oneindig STREVEN naar een EVENWICHT dat oneindig in de TIJD zou kunnen bereikt worden. Dat betekent dat een stabiele zijnde situatie, wat een eigenschap zou zijn van het ZIJNDE -IETS, nooit of nooit zal bereikt worden en wat de aanname van NIET-ZIJNDE-IETS niet tegenspreekt.
   Het STREVEN naar dat onbereikbaar EVENWICHT wordt vertolkt door BEWEGING wat ook een voorbeeld is van een abstracte term.
   Wat beweegt er?
   Die is wat moeilijker maar leidt ons naar een ander abstracte term namelijk RUIMTE.
   Twee termen die ontegensprekelijk een andere abstracte term oproepen is namelijk TIJD.
   Conclusie is a)BEWEGING van RUIMTE met TIJD
   b) HOEVEELHEID BEWEGING van RUIMTE in TIJD = +1-1=0
   Hoe beweegt het?
   De beweging gebeurt tussen het OG en het OK m.a.w. rond het OK ofwel het centrum in het OG. De beweging moet symmetrisch gebeuren om geen netto beweging tot stand te brengen want +1-1=0 moet geconserveerd blijven.
   Er is maar 1 optie om symmetrisch rond 1 punt te bewegen en dat is een 3D bol.
   OK component houdt OG component zo met een harmonische 4D trilling in evenwicht. De componenten zijn continu met elkaar in afwisseling zoals een klassieke veer massa harmonische trilling met uitwisseling van potentiële(OK) en kinetische(OK) krachtvectoren en dat dan in 3D waaruit elke infinitisimale verandering een andere infinitisimale verandering uitlokt en dus het cross product geeft van d(OK)/d(OG) x d(OG)/d(OK)=1
   En dit leidt maar naar één mogelijke geometrische opstelling enndat is de EENHEIDSBOL
   Waardoor mijn theorie ook de EENHEIDSBOL THEORIE noemt.

   Dit mag dan een inleiding zijn op mijn theorie (vereenvoudigde weliswaar) maar ook om aan te tonen dat er nog andere mogelijkheden zijn om te kijken naar ons heelal dan de ongeloofwaardige Big Bang theorie

   Groet 🙂
   Marc

   • Beste Marc,

    Hartelijk bedankt voor de de uitgebreide uitleg en excuses voor mijn late reactie (opende pas gisteren, na meer dan een jaar, mijn mailbox).
    Ik blijf het zeer moeilijke, maar ook heel erg interessante materie vinden. Verwonder me nagenoeg iedere dag over het bestaan van ons universum. Hoewel ik jaren geleden al boeken heb gelezen van Hawking, Guth en Krauss blijft het ongrijpbaar voor me.
    In een cursus over geïntegreerde contracten heb ik eens gezegd dat niets in werkelijkheid alles omvat en je moet proberen niets zo klein mogelijk te maken om te krijgen wat je wil (met een uitgebreide onderbouwing erbij)
    Ik stel me een eventueel multiversum voor als een fles priklimonade waarin spontaan belletjes (oerknallen) ontstaan, waarbij voor ieder belletje afzonderlijk geldt dat er dan ruimte, tijd, materie en energie ontstaan.
    Een betere voorstelling kan ik me er niet van maken.

    • Marc Opdebeeck zegt

     @ Jan, Hephaistos, In mijn theorie is er geen plaats voor een oerknal of een multiversum. Mijn hypothetisch theoretisch model is een pure evolutie theorie( zoals die van Darwin voor het onderdeel leven) die al oneindig lang plaatsvindt en dat nog oneindig lang zal blijven duren met verschillende fenotypisvhe natuurverschijnselen onderbouwd door een oer-genetische basis zoals ik in andere paragrafen beschrijf.
     Groet 🙂
     Marc

   • Hephaistos zegt

    Maar jouw relaas Marc sluit het bestaan van een oerknal toch helemaal niet uit?

 12. Ik geloof nog steeds niet dat bij de oerknal alle massa op een punt samen is geweest. Als wij op dit moment op 13 miljard lichtjaar van ons vandaan een jong sterrenstelsel van 800 miljoen jaar oud zien, dan kan het alleen op hetzelfde punt dan ons zijn geweest als de massa van het heelal met de lichtsnelheid uitdijt.
  Alle massa op een punt samen overschreid de kritische massa.
  Veel eerder zal het punt bereikt worden dat door de druk van de massa de hitte zo hoog wordt dat er een kettingreactie op gang gezet wordt gevolgd door een explosie.
  Twee super zware zwarte gaten die fuseren zouden ook al een oerknal kunnen veroorzaken.

 13. erwin van zype zegt

  Niets is niets , zelfs geen ruimte . Dit alleen al is niet te begrijpen .En als er toch iets was , en ik zeg wel IETS , vanwaar komt dit dan . Of heel eenvoudig , wat was er het eerst de kip of het ei .

  • Niets is niets, klopt. Nul is toch ook niets? Neem het getal ‘1’. Zet er een nul achter (’10’) en daarmee wordt de waarde ervan ineens tien keer zoveel. Toch knap dat je dan met niets de waarde van iets kunt vermeerderen. Niets heeft dus wel degelijk potentie om dingen uit te laten groeien.

 14. Dirk Lambrechts zegt

  Vrij simpel. Het heelal is er altijd geweest en de materie ook. Alleen kunnen we en zullen het nooit begrijpen hoe en waarom. We zullen het moeten doen met het geen we kunnen meten en zien. Dat we met vernieuwde apparatuur nieuwe objecten ontdekken, is waar.

 15. Néé want nul heeft als resultaat geen beweging, alleen een verschil in energie of wat dan ook brengt beweging teweeg.

 16. walther claesen zegt

  Wat ik altijd heel raar gevonden heb is de temperatuur in het heelal.
  Nergens vind ik daar studies over.
  Aan de ene kant heb je -273 graden Celsius ein dan staat alles stil, en langs de andere kant is er blijkbaar geen limiet en dan gaat het zo snel dat zelfs het licht niet kan ontsnappen.
  Gaan we daar dan terug in de tijd?

 17. erwin van zype zegt

  En eens gaan tot de kern van de zaak . Waarom zou niets , niet kunnen bestaan ? Maar als er iets is , hoe het er ook uitziet , eigenschappen etc …..van waar komt het dan , ook energie ?

  • Marc Opdebeeck zegt

   Zoals je zegt, het niets ofwel de echte leegte bestaat maar is op een zekere manier onstabiel. Die onstabiliteit veroorzaakt een spanning, rimpeling, trilling, hoe je het ook noemen wil, die zich uit in een energievorm.

   Het niets zal nooit of nooit verdwijnen maar zal die spanning( donkere energie) blijven behouden.
   Vermits het niets oneindig groot of onbeperkt is zal ook die energievorm met spanningsverschil aanwezig blijven.

   Het blijft een oneindig lang streven naar een equilibrium om die spanning te neutraliseren welke nooit bereikt wordt.

   De conclusie is dat het niets altijd al bestaan heeft en nog oneindig lang zal bestaan waarin het iets dat wij zien voortdurend in beweging is om het onbereikbaar equilibrium te vinden omdat de donkere energie de ruimte en de tijd van het iets continu onder spanning blijft houden zodat de trilling of energie nooit stilvalt.
   Het iets zelf is een zone van ruimte en tijd, die in zijn geheel gezien, alle inwendige spanningen isotropisch neutraliseert zoals in het yin yang symbool mooi voorgesteld is.

   Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben.

   Marc 🙂

   • Enceladus zegt

    Wat jij beschrijft is niet niets, maar iets in een extreem verdunde vorm. Erwin bedoelt denk ik toch echt niets.
    En dat vind ik een goede vraag: waarom zou niets niet kunnen bestaan? Of sterker nog: waarom is er überhaupt iets en niet ‘gewoon’ niets? Ik kan serieus geen enkele reden bedenken waarom het universum of zelfs multiversum per se moet bestaan.

    Groet,
    Gert (Enceladus)

    • Ja, eigenlijk is alles nutteloos als je het zo bekijkt Gert. Wat is de reden dat het universum bestaat? Ik denk dat de mens beperkt is om dat te begrijpen. Het universum is een brein Monique Shushing 3.1 Monique Winking Face

    • Marc Opdebeeck zegt

     Gert,
     Dat is juist wat je zegt maar omdat we 100% zeker zijn dat er iets is dat we nu allemaal waarnemen moet het “niets” meer zijn dan het “wiskundig niets”. Want uit puur (wiskundig niets) niets kan niet iets ontstaan, juist nee?
     Daarom moet het “wiskundig niets” geschrapt worden en moeten we zoeken naar een fysisch niets dat wel kan leiden tot dat iets dat wij nu zien.
     🙂

     • Enceladus zegt

      Maar het fysisch niets is eigenlijk weer een sterk verdund iets, want iets kan immers niet uit niets ontstaan zoals we al eerder vaststelden. Blijft de vraag wat het ontstaan van het universum heeft getriggerd. Ik denk niet dat we daar uit gaan komen.

      @ Monqiue: het universum als een immens groot brein is ook wel een aardig idee. Maar dan is toch weer de vraag: waar komt het vandaan?

      Groet,
      Gert (Enceladus)

     • Marc Opdebeeck zegt

      Gert,
      Het onstabiele niets heeft altijd bestaan en moet niet getriggerd worden. Een echt begin bestaat dus niet en evenmin een einde. De oneindigheden die hierin besloten liggen vormen voor het menselijk brein een onoverzienlijk probleem omdat daarmee geen wiskundige berekeningen te maken zijn.
      Fysisch is het wel mogelijk vind ik. Door de donkere energie wordt meer niets verwerkt in ons heelal met meer tijd en ruimte.
      Tot nu toe zijn er trouwens geen duidelijke aanwijzingen dat het heelal de richting uitgaat van big chill of big crunch.

      Wat Monique aanhaalt van een immens brein klopt eigenlijk wel. Het is namelijk één grote SUPERCOMPUTER of SUPERBREIN dat alles tot in het kleinste detail bijhoudt zodat het gehele universum zich neutraliseert in +bewegingsenergie en – bewegingsenergie zoals het yin yang teken voorstelt
      😀

   • Wat noem je ‘onstabiel’… 😕

    Een electron (negatieve lading) draait heel stabiel om een proton (positieve lading), terwijl er geen enkel verval is. Waterstof atomen willen desgevraagd best een chemische reactie aangaan of een covalente binding met een ander H-atoom vormen, desgevraagd best fuseren tot zwaardere kernen, maar van enige instabiliteit is geen sprake… ( ‘tot het eind der tijden’, of langer. 😛 )

    Groet, Paul

    NB electron en proton annihileren elkaar niet tot nul in alle opzichten, maar het is slechts een voorbeeld !

    • Marc Opdebeeck zegt

     Paul,
     Het is juist dat elektronen en protonen één van de meest stabiele deeltjes zijn uit het Standaard Model(SM)
     Maar je moet ook beseffen dat deze deeltjes niet de meest elementaire deeltjes zijn van het universum en dat zijn ook niet de quarks.
     Quarks en elektronen (fermionen met 1/2 spin) zijn niet de meest fundamentele deeltjes en zijn opgebouwd met precursoren die afkomstig zijn van neutrale kwäntumdeeltjes met spin=1.
     De leegte produceert niet zo maar protonen en elektronen maar eerder neutrale quanta (bewegingshoeveelheden) die later onder invloed van donkere materie omgezet worden tot onze bekende protonen en elektronen. Donkere materie is een gevolg van de zwaartekracht en niet omgekeerd.
     Ondanks de stabiliteit van protonen en elektronen evolueert ons universum met expansie door de donkere energie vanuit het niets.
     Ons universum is continu in verandering door meer deeltjes ofwel doordat deeltjes in een grotere ruimte relatief kleiner worden.

     Ik weet niet zeker of je mij begrijpt?

     Groet
     Marc 🙂

     • Marc Opdebeeck zegt

      Ik heb nog een deel niet beantwoord.
      Met “Onstabiel” bedoel ik dat er in het niets door die spanning een vorming ontstaat van die neutrale bewegingskwanta als harmonische periodieke trilling tussen de potentiële centripetale krachten en de kinetische centripetale krachten.
      Die onstabiliteit wordt onderhouden door de donkere energie rond en in het bestaande iets.
      Er wordt ten eerste een inertieel referentierooster gevormd met ruimte en tijd. Donkere materie vormt zich rond de kern ( geenndeeltjes maar een geometrische opdeling zoals Einstein voorstelt ofwel een ruimte-tijd-kromming)
      In die kern bevindt zich het universum dat wij zien met een surplus van neutrale bewegingskwanta die in een later stadium materie vormen, namelijk elektronen en protonen.
      Eigenlijk wonen wij in het zwarte gat van het universum.
      Het lijkt ver gezocht maar er is een logische fysisch-verklaarbare cronologie.( niet meta-fysisch)

 18. Marc Opdebeeck zegt

  Kinetische centripetale krachten moet zijn”kinetische centrifugale krachten”.
  Had mijn tekst niet herlezen, sorry. 😀

 19. Nou ff niet lullen @Marc, de topic luidt:”Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan?” vertel op…. en NIET afdwalen, ik wil het nu weten! Is het SUSY? https://nl.wikipedia.org/wiki/Supersymmetrie

  • Marc Opdebeeck zegt

   @Nico,
   Nee het heeft niets met Susy te maken. De + Bewegingsenergie en de -bewegingsenergie heeft niets maken met een superpartner van een fermion en omgekeerd. Wel heeft het te maken met materie en anti-materie. Het universum is wel veel groter dan men denkt als het al oneindig lang bestaat.
   Materie bevindt zich aan een halve kant en de anti-materie bevindt zich aan de andere helft van het universum.

   Ik ga proberen in een samenvatting te schetsen op welke manier men zou kunnen denken.

   1) het niets is zoals ik hierboven al vermeldde onstabiel met een spanningsveld tussen twee geaardheden en dat zijn een oneindig grote leegte zonder tijd en oneindige snelheid( alles in deze geaardheid is overal tegelijk) met name de kinetische component en een oneindig kleine leegte of punt waar tijd oneindig is en zonder enige ruimte.

   2) Het spanningsveld creeert een interactie onder elkaar waaruit een compromis ontstaat tussen beiden waarin niet de ene of de andere als winnaar uit de bus komt zodat het oneindig kleine punt noch het oneindig grote leegte bereikt worden. Het blijft dus een oneindig streven naar een fysisch equilibrium.

   3) het resultaat van deze interactie is een 3D periodieke en harmonische trilling in functie van tijd (1D) in de vorm van een bolvorm rond een centraal punt. Het centraal punt fungeert als potentiële energie zoals die van de veerkostante in een veer- massa opstelling en de oneindig grote leegte errond fungeert als de massa met een constante (cosmologische) als centrifugale kracht. De veer (potentiële energie) en de massa ( kinetische energie) houden mekaar in evenwicht in een omgekeerde evenredige relatie. F= ma=Kin E = Pot E = md^2x/dt^2= kx met M is massa x is verplaatsing en t is tijd en k is veerconstante. De golfsnelheid is door de twee geaardheden als compromis vastgelegd op de lichtsnelheid, een cijfer dat uit metingen geobserveerd wordt en zal als constante of referentie in alle bewegingsenergieen te vinden zijn. De totale energie volgt als compromis de vergelijking van xy=1 waar x bvb de potentiële component is en y de kinetische component. Daarom is de totale energie in het universum altijd gelijk aan 1

   4)3D betekent dat de lineaire harmonische trilling van hierboven vanuit alle richtingen rond het centraal punt vertrekken met het centrum als knooppunt en ook elk punt op de boloppervlakte is een knooppunt, simpelweg ontstaan door de convergentie en divergentie van de lineaire stralen.
   Knooppunten zijn in de golf fysica punten waar de golf 180* omdraait waardoor men een staande golf krijgt bij heen en weerkerende beweging in een resonantie mode waarbij de amplitude dubbel gerigestreerd wordt. De frekwentie waaraan de golf trilt heeft te maken met het aantal tijd dat verstreken is in het universum en het aantal vectoreenheden op de straal. Dus aantal stralen is dan 4piR^2 met aantal deeltjes 4piR^3 in een volume van 4/3piR^3. In xy=1 waar x streeft naar de kleinste waarde met limiet =0 heeft men daarmee een grote waarde in aantal van y met een limiet van oneindig groot.
   De trillingen heen en weer in fase met elkaar, omdat tijd oscillatie absoluut is voor het ganse heelal, hebben hun sinusoide in alternatie met hun andere zijde tov het centrum met +1 en -1 zodat de ganse sfeer in evenwicht is. Als de bovenhelft 3D met zijn dubbele amplitude linksdraaiende is bij de absolute tijd van +1 dan draait de andere bolhelft rechts. En als de tijd oscillatie naar -1 gaat dan trilt de bovenhelft met zijn dubbele amplitude rechts en de onderzijde met zijn dubbele amplitude links.
   Linksdraaiend en rechtsdraaiend is het crossproduct van beide primordiale potentiële (X-as)en kinetische vectoren (Y-as) dat loodrecht beweegt tov beide namelijk in de Z-as richting.

   5) in het centrum komen alle trillingsstralen samen en zal daar een opeenhoping van trillingseenheden opstapelen. Per diameterstraal is er 1 straaleenheid die er teveel is ( heen en weer bij staande golf met 2piR) Elle straaleenheid heeft een kwantum ofwel een hoeveelheid van bewegingsenergie met een eigen gyroscopisch DNA uit zijn trillingsstraal.
   Als men de berekening maakt van hoeveel straaleenheden samen komen per bepaalde boloppervlakte van 4piR^2 dan komt men uit op een 5% van het aantal deeltjes in het ganse bolvolume. Laat dat dan precies de hoeveelheid materie zijn dat de wetenschap meet.

   6) uit deze opstapeling van neutrale straaleenheden zal door de geometrische opdeling van de trillingsstralen met minder ruimte naar het centrum toe en de daarmee gepaardgaande contractie ( dit is de donkere materie waarnaar men zoekt) materie ontstaan. Eerst elektronen en dan protonen met later waterstof enzoverder

   7) de donkere energie is te vinden in het bijmaken van trillingsstralen door het blijvende spanningsveld door het omringende niets.

   Ik hoop dat je mij wat kan volgen omdat het een volledig nieuwe denkwijze is en het maar een greep is uit de volledige studie.

   Marc 🙂

   • Ok @Mark, je weet het antwoord op de vraag dus ook niet en zwamt er maar wat op los 🙂

   • @ Mark ???? ???? Geniaal! Hoe kom je er toch steeds weer op?

    • Marc Opdebeeck zegt

     Once upon a time in the nothing, long, long time ago…..
     Omdat er geen vragen zijn of nog te veel vraagtekens vertel ik mijn verhaal verder. Zoals je gezien hebt in mijn vorige reactie, heb ik mijn uitleg bij het ontstaan van elektronen en protonen snel afgerond. Het was al laat toen en de ene dag is niet de andere in het hete Spaanse klimaat.

     Samengevat hebben we vanuit het pure niets dat altijd al bestaan heeft en een bijna oneindig grote bol vormt met een supersymmetrische verdeling van trillingsstralen of trillende snaren die lineair opgedeeld zijn met eenheidstrillingetjes die dienen als eenheidsvectoren. Trillingen in fase mogen door hun lineariteit in superpositie opgeteld worden om zo in perfecte coördinatie te staan met de ganse bolbeweging of bolenergie. Door elke eenheidsvectortrillingetje gaat de as van de trillingsnaar die als diameterstraal van de ene kant van de bol naar de andere kant van het boloppervlak gaat. Tevens gaat door elk eenheidstrillingetjes een concentrische lijn die op een bepaalde afstand r tot het centrum van de bol heeft.(r/R)
     Elke vectoreenheid of trillingseenheid heeft zijn eigen potentiële en kinetische trillingen (2 x 2pi x r) die loodrecht tov bewegen met een hoeksnelheid van het licht waardoor in elk eenheidsvectorbolletje een tork of momentum ontstaat in de Z- richting (door het crossproduct van twee vectoren die loodrecht op elkaar staan). Om een idee te hebben laten we denken aan een golflengte met een Plancklengte groot.
     De totale energie in elk eenheidsvectorbolletje is continu gelijk aan 1 omdat de sinusoide van de potentiële en de kinetische energie mekaar als tangens x cotangens=1 elkaar aanvullen.

     Het resultaat is dat we één grote bol krijgen met trillende snaren met Plancklengte eenheidstrillingetjes die allen vanuit de oppervlakte eindigen in het centrum. Door de knooppunten in het centrum en de boloppervlakte krijgen we uit de 180 * tegengestelde transversale golfjes, staande golfjes in 3D in de z-richting van elk eenheidstrillingetje die men dan door superpositie mag optellen voor de grote universumbol.
     Door het feit dat elk eenheidstrillingetje in de helft gesneden wordt door de concentrische schillen verkrijgt men een bovenzijde en een onderzijde waardoor de potentiële trilling met hoeksnelheid van licht zich ontwikkelt in de boven en de onderzijde tov het centrum van elk eenheidstrillingetje maar ook van de ganse universumbol. De kinetische component staat zoals gezegd loodrecht op de potentiële vectorcomponent en heeft op het moment dat de potentiële component door het zijn nulpunt gaat zijn topamplitude tegen een oneindige snelheid (hoeksnelheid door een knooppunt) zodat de ganse universumbol instant in verbinding staat met alle andere eenheidstrillingetjes op die concentrische schil. Rekeninghoudend met deze oneindig snelle (spooky action at a distance) en de staande golfformatie staat de ganse universumbol onder instante communicatie.

     Elk eenheidstrillingetje bekleedt door de stralen en concentrische schillen een unieke plaats met 3D coordinaten van een 3D bol met daarbovenop nog eens de globale instante communicatie.

     In het centrum of naar het centrum toe komen die bijna-oneindig-aantal trillingsnaren toe en vormen door overlapping in het centrum een surplus aan eenheidstrillingetjes. Deze ook bijna-oneindig-veel aantal surplus eenheidstrillingetjes drijven bovenop het gevormde veldrooster van de hierboven beschreven geometrische opbouw.
     Door het feit dat er zulk groot aantal trillingsnaren toekomen liggen deze voor 99,999999999999.% parallel, zelfs op voor ons grote schaal zoals het zichtbare universum. Stralen en concentrische schillen vormen zo een vast Euclidisch rooster waardoor ons omringende heelal 100% vlak lijkt.
     De convergentie van de stralen zorgt ervoor dat een gradatie ontstaat naar het centrum toe naar smaller en smaller eenheidstrillingetjes. Die gradatie gaat over gigantische astronomische afstanden omdat de stralen bijna 100% parallel liggen. Eigenlijk is dit het basisprincipe van zwaartekracht , die geen kracht is maar zoals Einstein ook al aanhaalde, een effect door een geometrische vervorming is van de metriek of ruimtetijd.
     Het surplus aantal eenheidstrillingetjes die rondzweven rond het centrum ondervinden dus een zeer zeer lichte gravitatieaantrekking en kunnen zich daar gedragen als een ideaal gas van neutrale eenheidstrillingetjes met spin=1 waarin de dichtheid aanleiding geeft tot botsingen onderling wat leidt tot een expansie over een zekere periferie rond het universumcentrum. Over zeer grote afstanden van triljoenen en meer lichtjaren zal uiteindelijk een lichte gasdruk ontstaan tussen de zwaartekracht en de gasdruk.

     Onderliggend waar de eenheidstrillingetjes overdrijven, blijven de trillingen in de trillingsnaren onverstoord doorgaan met hun torkmomentum in de Z-as richting. De gasdeeltjes voelen ondanks ze neutraal zijn deze torkbeweging wat op langere termijn van triljoenen jaren( tijd speelt toch geen rol in een oneindig lang bestaand en evoluerend heelal)
     Eerder had ik al vermeld dat de ganse universumbol door de geometrische opdeling een bovenzijde en een onderzijde had waar de torkbewegingen in de Z-as richting in tegenovergestelde richtingen draaien.
     Aan de bovenzijde krijgt dan laat ons zeggen( om het simpel te houde) linksdraaiende wervels en aan de onderkant rechtsdraaiende wervels in een gas dat homogeen en isotropisch verdeeld is over een zeer grote oppervlakte van triljoenen en triljoenen lichtjaren ver.
     In de nieuwe kernen van wervelende neutrale gasdeeltjes , die ook nog hun eigen boltrillingetje met spin=1 behouden hebben, komt er een ordening naar een gemeenschappelijk centrum per wervelende groep.
     Door deze ordening van gasdeeltjes rond een centrum gaan ze bovenop het onderliggende vaste rooster van trillingsnaren een interferentie teweegbrengen met de vaste eenheidstrillingetjes zonder ze te vervormen of te verplaatsen natuurlijk. De wervelordening maakt een zone aan waar een eigen opdeling van vectoractiviteit plaatsvindt met een eigen potentieel veld in evenwicht met de kinetische eigenschappen in superpositie opgeteld draaiend rond één zelfgemaakt centrum waarnaar de concentratie of flux van vectoractiviteit stijgt waardoor we een gradatie in het omliggende veld kunnen waarnemen wat hier de plaatselijke zwaartekracht wordt in de geordende werveling.
     We komen zowat terecht in het mechanisme van stervorming maar nu nog met neutrale deeltjes.

     Hoe meer de ordening rond hun eigen gemeenschappelijk centrum doorgaat des te meer rotatiesnelheid met meer botsingen de deeltjes ondergaan.
     In een verder stadium wordt er in de accretieschijf die hoge snelheden met vele botsingen vertoont een splitsing veroorzaakt in de losvliegende kleine eenheidstrillingsbolletjes waardoor twee bolhelften uit elkaar gerukt worden door tegengestelde torkmomenten per bolhelft.

     Hierdoor worden elektronen en positronen gevormd met halve spin en tegengestelde lading.
     Elektronen met hun negatieve lading en bijhorend magnetisch moment reageren anders op elektromagnetische krachten dan positronen waardoor zij in de bovenhelft van de universumbol verder van het centrum gedreven worden dan de positronen die meer naar het centrum toegetrokken worden. Een groot deel zal bij deze ordening annihileren in gammastraling.
     In de bovenhelft zullen de grotere concentratie aan positronen samen met een kleinere concentratie aan elektronen protonen vormen dichter rond het centrum.

     Aan de onderzijde van de universumbol worden ook op dezelfde manier elektronen en positronen gevormd maar zullen de elektronen anti-protonen worden en de positronen zullen dan daar de anti-elektronen zijn. Aan die zijde draait alles omgekeerd tegenover de bovenzijde in het tijdverloop en trillingsoscillatie van het vaste rooster van de universumbol. Wij zien alleen materie zover we ook kijken en dat is aan de andere zijde anti- materie.

     De rest van het verhaal is vast gekend en zorgt ervoor dat het gedeelte rond het centrum van de universumbol gevuld wordt met waterstof atomen

     De evolutie naar grotere en meer gecomprimeerde atomen en moleculen gaat door in grotere en meer compacte melkwegstelsels met meer en meer ruimte.

     Misschien is het nu al wat duidelijker?

 20. evandijken zegt

  Uit het niets?

  Nee hoor! Niet in het minst door de onvindbaarheid van donkere materie/energie voel ik mij zekerder in mijn idee m.b.t. hoe ons heelal ontstaan is.

  TIJDENS en GEDURENDE de implosie van het vorig heelal werd de kern van de implosie zó heet en de druk zó hoog dat een explosie in DIE ruimte onafwendbaar was.

  Wij bevinden ons nu dus in een ruimte waarin zich zeer veel (90%) onbekendheid van het vorig heelal bevindt (donkere materie/energie?) én materie dat zich gevormd heeft tijdens en ná de explosie.

  Eric

  • Enceladus zegt

   Mooi. En hoe ontstond dat vorige heelal? En dat daar weer voor, etc. etc.?

   Groet,
   Gert (Enceladus)

   • evandijken zegt

    Dat vorig heelal bestond uit 100% donkere energie/materie. En daarvoor? Waarom?
    Het huidige uit 90%, zie boven.

    Eric

    • Enceladus zegt

     Waarom? Omdat ik het weten wil! 😉

     Groet,
     Gert (Enceladus)

     • evandijken zegt

      O sorry,

      ik bedoel waarom zou er persé vóór de bigbang nog een bigbang geweest moeten zijn?

      Is het niet mogelijk dat dat (z.g. vorige) heelal bestond uit donkere energie/materie?

      Zoals ik in mijn eerste stukje beschreef: TIJDENS en GEDURENDE (heel belangrijk) de implosie van dat heelal werd de kern van de implosie zó heet en de druk zó hoog dat een explosie in DIE ruimte onafwendbaar was.

      Eigenlijk zeg ik dus:
      1) Er is altijd maar één heelal geweest;
      2) Nu hebben we in ons heelal te maken met 10% nieuwe energie/materie en 90 % donkere energie/materie. Donker, omdat we (nog) niet weten wat dat is.

    • “Waarom? ”

     Omdat men een ‘alternatief’ zoekt voor de eenmalige gebeurtenis die Big Bang wordt genoemd…
     En jouw alternatief lijkt niets beters te zijn dan een cyclisch heelal,
     … met steeds veranderende hoeveelheden DM. (Dat dan weer wel).

     Maar uiteraard bied je slechts een ‘hunch’.. geen uitzicht op harde feiten. (Beetje Jammer. 😉 )

     [ En uiteraard niet omdat speciaal Gert (Enceladus) het wil weten, maar iedereen die nieuwsgierig is naar Het-Al en wat we nog (meer) kunnen verwachten. 😉 ]

     Groet, Paul

     .
     NB als vorige versies van Het Al een grotere hoeveelheid DM bevatten, gaat het totaal systeem dan op weg naar een Het-Al zonder DM?
     Wat gebeurd er dan als over 10 of 100 ‘updates’ er geen DM meer is en de boel weer gereset gaat worden? Is er dan eindelijk een Final Disstruction?
     – Is het dan toch uiteindelijk een eenmalige** gebeurtenis?
     ** Zij het dat die zich over 12-102 ‘updates’ van het heelal zich af speelt ….

     • evandijken zegt

      Maakt mijn reactie op Enceladus wat duidelijker wat ik bedoel?

      Géén cyclisch heelal dus…

      We leven nog steeds IN dat ene heelal, waarin TIJDENS en GEDURENDE de implosie een explosie heeft plaats gevonden. In ons heelal bevindt zich daarom 10% bekende energie/materie en 90% ons (nu nog) onbekende energie/materie.

      Eric

 21. 😀 nog steeds niet! Maar het blijft dan ook een stijl apart.
  Pure en geniale poëzie! 😉

 22. johan maas zegt

  het is niet zo moeilijk als je het simpel houd ! van een gevuld heelal is wat gas in ons lege balletje gelopen , is wat gaan klonteren door joost mag het weten , en wallah , net als stof in een ruimte het vind elkaar op den duur wel

 23. Rob Hannen zegt

  Daag,
  We zijn er voorlopig nog niet uit.
  Dat is duidelijk!

 24. Arjen Verhoeff zegt

  “In één van de reacties op mijn blog over de leeftijd van het heelal – door de WMAP-sonde onlangs vastgesteld op 13,772 miljard lichtjaar”
  Lichtjaar is een eenheid van afstand, niet van tijd!!

Speak Your Mind

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.