25 mei 2024

Magnetometers moeten in de gaten houden of de aarde een domeinmuur passeert

GNOME kan in de gaten houden of de aarde een domeinmuur passeert.

GNOME kan in de gaten houden of de aarde een domeinmuur passeert. Credit: Berkeley

Een groep Amerikaanse, Canadese en Poolse natuurkundigen heeft een methode bedacht waarmee in de gaten kan worden gehouden of de aarde een zogenaamde domeinmuur (Engels ‘domain wall’) heeft gepasseerd. Da’s een – voorlopig nog hypothetisch – verschijnsel dat volgt uit de modellen van donkere materie en donkere energie. In 1977  kwamen Roberto Peccei en Helen Quinn met een hypothetisch deeltje dat donkere materie zou moeten verklaren, het geheimzinnige en onzichtbare spul dat ongeveer een kwart van de massa-energie van het heelal vormt: het axion. Toen in 1998 de donkere energie werd ontdekt – verantwoordelijk voor bijna driekwart van de massa-energie van het heelal – werd het axion óók in verband gebracht met donkere energie. De quantumveld-theorie waaruit het axion voortkomt voorspeld ook een consequentie van het bestaan ervan, namelijk het bestaan van domeinmuren. Dat zijn de grenzen tussen verschillende gebieden in het heelal, met strikt gescheiden eigenschappen, analoog aan de korrelachtige grenzen van legeringen van kristal. Toen het vroege heelal expandeerde zou er een netwerk van dergelijke domeinmuren moeten zijn ontstaan, die ieder een gebied omsloten met dezelfde hoeveelheid vacuümenergie. Ze worden ook wel topologische defecten genoemd. Als de aarde zo’n domeinmuur zou passeren dan zou dat niet tot 21-12-2012-achtige apocalyptische taferelen leiden, maar zóu het wel kunnen leiden tot een korte verandering van de atomen op aarde. De groep natuurkundigen denkt nu met magnetometers zo’n passage te kunnen detecteren. Ze hebben een project voorgesteld, genaamd Global Network of Optical Magnetometers for Exotic Physics (GNOME), waarbij ze met vijf magnetometers domeinmuren kunnen detecteren, waarvan vier verspreid over de aarde de snelheid en richting van de muur kunnen bepalen en de vijfde voor een voorspelling gebruikt kan worden. De groep heeft al twee magnetometers, in Berkeley en Krakau en beiden worden met GPS continue gesynchroniseerd. Nog drie er bij en hup… GNOME kan in de gaten houden of de aarde zo’n muur passeert! Als ze bestaan tenminste. 😉 Bron: Berkeley.

Share

Comments

  1. Hoe ver zouden die domeinmuren uit elkaar liggen? Als dat in de ordegrootte van lichtjaren of meer is, is de kans erg klein dat we zo’n muurtje slechten.

Speak Your Mind

*