22 mei 2024

Mogelijk drijfijs en ijsbergen op Titan

Meren op Titan

Verschil in reflectie tussen twee meren op Titan. credit: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell

Metingen die zijn verricht door de Cassini-ruimtesonde hebben uitgewezen dat Titan mogelijk ijsbergen kent, die drijven op de meren en zeeën van koolwaterstoffen. De aanwezigheid van ijs zou de afwijkende metingen van de reflectiviteit van de Titanmeren kunnen verklaren – het ene meer reflecteert namelijk veel meer licht dan het andere.Titan is, naast de aarde, het enige object in het zonnestelsel waar vloeistoffen in stabiele vorm aan het oppervlakte kunnen bestaan. Maar in tegenstelling tot de aarde, bestaan de vloeistoffen op Titan niet uit water, maar uit vloeibare koolwaterstoffen (vooral ethaan en methaan, oftewel “aardgas”). Titan heeft een aantal zeeën van koolwaterstoffen op het noordelijk halfrond, terwijl een groot aantal kleinere meren het zuidelijk halfrond bedekken.Wetenschappers waren van mening dat de meren op Titan geen drijfijs zouden bevatten, aangezien methaan-ijs een hogere dichtheid heeft dan vloeibaar methaan en dus zou zinken. Nieuwe modellen laten echter een ander beeld zien: waterijs op aarde bevat namelijk een paar procent lucht. Aangezien de atmosfeer van Titan vooral uit licht stikstofgas bestaat, zouden gasinsluitels het soortgelijk gewicht sterk kunnen reduceren. Dat betekent dat als de temperatuur op Titan tijdens de wintermaanden onder het vriespunt van methaan komt, de meren en zeeën op Titan bedekt kunnen raken met ijsschotsen en ijsbergen. De toekomst moet uitwijzen of dit beeld klopt: de helderheid van de meren zou dan in de loop van de seizoenen moeten variëren.

methaanijs

Artistieke weergave van hoe drijfijs eruit zou kunnen zien op Titan. credit: NASA/JPL-Caltech/USGS

Noot: Om drijf-ijs te vormen mag de temperatuur niet té laag worden: beneden een bepaalde temperatuur zal methaanijs namelijk alsnog gaan zinken. Bron: NASA

Share

Speak Your Mind

*