19 april 2024

Verhittingsproces zonnecorona in beeld gebracht

Bij een volledige eclips is de corona te zien, de superhete “atmosfeer” van de zon. De corona is veel heter dan het zonne-oppervlak. Pas nu beginnen we te begrijpen waarom. Credit: Luc Viatour / https://Lucnix.be/Wikipedia.

Een Amerikaanse sondeerraket heeft voor het eerst duidelijk laten zien hoe de energie van het magnetische veld van de zon aan de buitenste zonneatmosfeer wordt overgedragen. Zoals theoretisch al was voorspeld, komt die energieoverdracht tot stand doordat magnetische veldlijnen met elkaar vervlochten raken.Het zichtbare oppervlak van de zon, de zogeheten fotosfeer, is met een temperatuur van 6000 °C betrekkelijk koel. In het ijle buitenste deel van de zonneatmosfeer – de corona – worden echter temperaturen van miljoenen graden gemeten. Dat is opmerkelijk, omdat de corona veel verder van de energiebron van de zon (de kern) ligt dan de fotosfeer.De afgelopen decennia zijn verschillende theorieën bedacht om die superverhitting van de zonnecorona te verklaren. Het meest waarschijnlijke model ging uit van een verschijnsel dat magnetische reconnectie wordt genoemd.Door de hoge temperaturen bestaat alle materie van de zon uit plasma, een kolkend mengsel van geladen deeltjes dat zijn eigen magnetische velden genereert. In zekere zin kan het zonsoppervlak worden beschouwd als een aaneenschakeling van magneten die gepaard gaat met een wirwar aan veldlijnen. In deze veldlijnen stroomt plasma via wijde bogen, die tot in de corona reiken, van het ene punt op de zon naar het andere.Door de kolkende bewegingen van de ‘magneten’ op het zonsoppervlak, raken de veldlijnen gemakkelijk met elkaar verstrengeld. En bij dat proces wordt het plasma enorm sterk verhit. Uiteindelijk kunnen de plasmastrengen zo sterk vervormd raken, dat ze knappen en hun hitte aan hun omgeving – de corona – afgeven: magnetische reconnectie.

Gedetailleerde uv-opname van de zon, gemaakt met de Hi-C-telescoop. Credit: NASA

Om dit theoretische model te toetsen hebben wetenschappers in juli 2012 een speciale ultraviolet-telescoop gelanceerd: de High Resolution Coronal Imager (Hi-C). Tijdens de slechts tien minuten durende vlucht van deze telescoop werden 165 zeer detailrijke opnamen gemaakt van een actief gebied in de zonnecorona.De beelden tonen inderdaad samengevlochten magnetische veldlijnen. En op plaatsen waar deze verwrongen veldlijnen met elkaar in aanraking komen, ontspannen ze, strekken ze zich en geven ze energie vrij in de vorm van een kleine ‘zonnevlam’. Het theoretische model lijkt dus te kloppen. Bron: Astronomie.nl.

Share

Comments

  1. de corona van de zon is deze op de aarde geland als name virus , na te kijken wat er op aarde voor temperaturen heerst ,kom ik uit op 56 graden boven en tot 173 graden min, kan een kunstplaneet met bijvoorbeeld 55graden plus en 174 graden min ,niet in de baan om de zon gebracht worden, verder denk ik dat de reis naar mars door verbranding ruimtecapsule ook de corona daar zou treffen en een verval in universum kunnen maken. zou men meerdere kunstplaneten starten zou de aarde minder in gevaar zijn men zou ook alles stil moeten zetten wat een magnetische straling voortzet, zelf de rem van een auto kan tot magnetische straling mee werken, volgens de zonnecyclus is het om de 11 jaar bewezen rond 1800 wisseling van de polen nu tolen de magnetische polen, ik herinner mij ook dat geluidstrillingen en echo,s in ruimte een ontwikkeling kunnen brengen.
    We hebben nu 03-04-2020,ik dacht dat in 2025 het zonnelicht door de corona een vlam kan maken onder voorbehoud.
    Kunnen sattelieten niet een echo of trilling in ruimte veroorzaken of een kernexplosie aan andere kant in straal ,wel dichter dan aarde deze berekeningen kan ik niet maken. Ik dacht als kunstplaneten met grotere stralingsniveau dan aarde in baan gebracht kunnen worden dan zouden deze de aarde helpen kunnen en de corona op kunnen vangen en met magnetisme vasthouden en dieper de ruimte insturen achter elkaar aan of draaiend in baan voor de aarde,denk aan min en plus pool

  2. ik hoop dat de wereld ervan geleerd heeft , we leven op een grote kernbom, een waterstofbom, met steeds grotere radioactieve vervuiling en chemische industrie vervuiling , vliegtuigen die met hun brandstoffen vervuilen maar ook andere vaar- en voertuigen, een verbranding in alle luchtlagen teweeg brengt , en dan naar het water/groen in trekt hoop dat vliegen op andere techniek word uitgemaakt genoeg opties maar waarvoor altijd een prijskaartje je kunt de wereld wel neerzetten dat hij er over 400 miljoen jaar er nog is, maar 400 miljard jaar is hij begonnen, dus we leven rond 0 oftewel de zero, het afgaan van een geweldige oerknal in universum, geen planeet en geen wedergeboorte, de wereld naar werelden, achter ons en voor ons, weg en niks heeft bestaan ook geen aantrekkingskracht voor de spirit, de geest, om te wederkeren eerstdaags in evolutie met modernere tijden, ik hoop dat de wereld eens zonder prijskaartje verder gaat maar met behoud van,ja alles kan anders, en begrijp ook er is maar een universum eigenlijk de god die waakt, over elkaar, en ingrijpt, in falen van dwaalsterretjes zoals de mensheid, met hun tekens in ogen van geld en hebbedingetjes, ja allemaal te samen hebben schuldig aan list en bedrog, ziet ook steeds de tweestrijd de man en de vrouw, de homo de lesbo gewoon om te kotsen riekend naar macht of gelijk hebbend, dan de hoer en de hoerenjager samen een sodom en gomora een grote Pandora box
    of panepidemie de sar(s) de Pest(er) bedankt allemaal op naar covid 20,21,22,!! het is up to you.

Speak Your Mind

*