26 mei 2024

Mars is ooit leefbaar geweest

curiosity drill sample

This image from NASA’s Curiosity rover shows the first sample of powdered rock extracted by the rover’s drill. credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

De Marsrover Curiosity heeft een rotsmonster geanalyseerd en heeft hierin zwavel, stikstof, waterstof, zuurstof, fosfor en koolstof aangetroffen. Dit zijn allemaal belangrijke bouwstenen voor het leven. Curiosity heeft het monster uit een stuk afzettingsgesteente geboord, op een plek waar ooit een waterloop heeft gestroomd. De belangrijkste opdracht voor de Amerikaanse Marswagen Curiosity was antwoord te vinden op de vraag of de rode planeet ooit bewoonbaar is geweest. Het antwoord daarop lijkt nu “ja” te zijn.Aanwijzingen voor dit bewoonbare verleden zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door twee instrumenten aan boord van Curiosity: Sample Analysis at Mars (SAM) en Chemistry and Mineralogy (CheMin). De gegevens hebben uitgewezen dat het Yellowknife Bay-gebied in de Gale-krater ooit het eindpunt is geweest van een oud riviersysteem of ondiep meer. Het gesteente bestaat uit fijnkorrelig moddergesteente, dat is opgebouwd uit klei, sulfaten en andere chemische stoffen. Deze ooit natte omgeving was niet extreem oxiderend, zuur of zout – in tegenstelling tot andere plaatsen op Mars. Het lijkt erop dat het gebied waar Curiosity nu rondrijdt ooit gunstig moet zijn geweest voor microben.De aangetroffen klei-mineralen zijn het resultaat van reacties tussen relatief zoet water en stollingsgesteenten zoals olivijn (dat eveneens in het monster aanwezig is). Het voorkomen van calciumsulfaat binnen de klei is een aanwijzing dat de bodem neutraal of licht basisch is. Wetenschappers waren verbaasd een mengsel van geoxideerde, weinig geoxideerde en niet-geoxideerde mineralen aan te treffen. Blijkbaar waren de omstandigheden vroeger geschikt voor het produceren van sulfaten en sulfiden, die door microben als energiebron kunnen worden gebruikt.Het eerste bewijs dat de Marsbodem niet geheel geoxideerd is, was afkomstig uit eerdere boormonsters, die een grijze in plaats van rode kleur hadden. Curiosity heeft dus bewijs gevonden voor een vreemd en “grijs” Mars, waarbij de omstandigheden gunstig zijn geweest voor het in stand houden van leven.

location curiosity sample

This false-color map shows the area within Gale Crater on Mars, where NASA’s Curiosity rover landed and the location where Curiosity collected its first drilled sample at the “John Klein” rock. credit: NASA/JPL-Caltech/ASU

Bron: NASA.

Share

Comments

  1. Hephaistos zegt

    Grappig, Curiosity had het nieuws zelf getwitterd:

    “I was sent to Mars to find evidence of past habitable environments. Achievement unlocked!”

    https://twitter.com/MarsCuriosity

Speak Your Mind

*