14 april 2024

Meer aanwijzingen voor nat verleden van Yellowknife Bay op Mars

hydrated veins

Gehydrateerde aders in het Marsgesteente. credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

De Marsrover Curiosity heeft bewijs gevonden voor waterhoudende mineralen in rotsen vlakbij de plaats waar eerder klei-mineralen zijn aangetroffen. Vorige week is bekend gemaakt dat het boormonster dat Curiosity heeft verzameld, aanwijzingen bevat voor vroegere omstandigheden die gunstig voor het leven zijn geweest. De nieuwe resultaten lijken dit beeld te bevestigen.

Het water is aangetroffen door neutronen in de grond te schieten, waardoor de aanwezigheid van waterstof gedetecteerd kan worden. Hieruit is gebleken dat de mineralen gehydrateerd zijn (waterstof bevatten). De Mast Camera van de rover kan eveneens gebruikt worden om hydraten en mineralen te detecteren. Hieruit blijkt dat door de rotsen heldere “aders” lopen van sterk gehydrateerde mineralen. Een groot deel van het aangetroffen waterstof bestaat uit watermoleculen die zijn ingebed in het gesteente.

Verder heeft de Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS) van Curiosity aanwijzingen gevonden dat de natte omstandigheden waarbij het klein is gevormd, nauwelijks invloed heeft gehad op de samentelling van het gesteente. De samenstelling van elementen op de locatie waar Curiosity geboord heeft, komt namelijk overeen met dat van basalt, het meest voorkomende gesteente op Mars. Dat betekent dat basalt (normaal gesproken een stollingsgesteente) ook het basismateriaal moet zijn van de afzettingsgesteenten (sedimenten) die Curiosity heeft aangetroffen.

Overigens heeft Curiosity opnieuw last van een computerstoring. Dat was pas geleden ook al het geval. Hoewel het probleem minder ernstig is dan de vorige keer, kan het een paar dagen duren voordat Curiosity zijn werkzaamheden kan hervatten.

Mastcam Filter Data

The inset photograph in the lower center of this graphic shows two locations on a rock target called “Knorr,” where Mastcam spectral measurements were made: A light-toned vein and part of the host rock. Knorr is in the “Yellowknife Bay” area of Gale Crater, close to Curiosity’s “John Klein” rock drilling site. credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

Bron: NASA

Share

Speak Your Mind

*