15 april 2024

Mogelijk rotsvernis aangetroffen op Mars – herkomst zou biologisch kunnen zijn

Mars rocks blasted with laser

This dual image of a Martian rock taken by the ChemCam instrument aboard the Curiosity rover shows a rock at the “Rocknest” area on Mars before it was interrogated with ChemCam’s high-powered laser (left) and after interrogation by 600 laser blasts (right). The crosshairs in the darkened portion of the image at right shows where the laser beam penetrated to a depth of at least 1 mm as a result of the repeated shots. The ChemCam laser vaporizes a small amount of material that can be read by a spectrometer to determine the target’s composition. Credit: NASA

Gegevens die zijn verzameld door het ChemCham-instrument aan boord van de Marsrover Curiosity, hebben uitgewezen dat veel Marsrotsen bedekt zijn met een laagje “rotsvernis”. Op aarde kan zo’n zwart laagje gevormd worden door micro-organismen, maar rotsvernis kan ook een niet-biologische oorsprong hebben.

Het ChemCam instrument gebruikt een extreem krachtige laser om een stukje rots te verdampen. Vervolgens kan de chemische samenstelling van de dampwolk bepaalt worden door een spectrometer. De zeer accurate laser kan vijf lasterpulsen tegelijk afvuren, waardoor de rots uitgebreid bestudeerd kan worden. Bij sommige rotsen wordt hetzelfde punt wel 30 tot 50 keer beschoten, terwijl één rots maar liefst 600 pulsen te verwerken kreeg.De resultaten van de eerste vijf laserpulsen worden vaak genegeerd, omdat wetenschappers menen dat pas na vijf pulsen de rots voldoende is gepenetreerd om een representatieve meting te doen van de samenstelling ervan. Toch heeft één wetenschapper de resultaten van de eerste vijf lasterpulsen bestudeerd en is vervolgens tot een opmerkelijke conclusie gekomen: de eerste vijf laserpulsen resulteren altijd in dezelfde chemische samenstelling, ongeacht het soort rots wat bestudeerd wordt. Na de eerste vijf pulsen stabiliseert het spectrum zich dan tot een representatieve meting van de samenstelling van de onderliggende rots. Maar waarom gebeurt dit altijd na vijf laserpulsen? Mogelijk zijn de rotsen bedekt met een stoflaagje en wordt deze na vijf laserpulsen volledig weggeblazen? Dat blijkt niet het geval te zijn: testen op aarde hebben uitgewezen dat de eerste laserpuls krachtig genoeg is om al het stof te verwijderen. Als de eerste laserpuls het stof verwijdert, zouden de overige vier pulsen erop kunnen wijzen dat Marsrotsen bedekt zijn met een mysterieuze substantie, vergelijk met het rotsvernis dat aangetroffen kan worden op aardse woestijnrotsen.Nu is de herkomt van rotsvernis onbekend. Sommige wetenschappers denken dat een chemische reactie tussen vocht uit de lucht en het oppervlak van de rots resulteert in een dunne ‘vernislaag’ of coating. Andere wetenschappers vermoeden een biologische oorsprong van het rotsvernis. Het is echter de vraag of het rotsvernis op Mars qua samenstelling en herkomst hetzelfde is als het rotsvernis op aarde. Aanvullend onderzoek is dus noodzakelijk.

rotsvernis

Rotsvernis op aarde

Bron: Los Alamos National Laboratory.

Share

Speak Your Mind

*