14 juli 2024

“Dino-killer” leidde tot wereldwijde vuurstorm

Asteroid Attack

Credit: NASA/JPL

Een nieuwe kijk op de omstandigheden na de inslag van een tien kilometer grote asteroïde in Mexico, 65 miljoen jaar geleden, wijst erop dat deze een wereldwijde vuurstorm heeft veroorzaakt, waarbij iedere twijg, struik en boom op aarde verbrand is. Hierbij is tachtig procent van alle planten- en dierensoorten uitgestorven. Nieuwe modellen hebben uitgewezen dat bij de inslag een enorme hoeveelheid verdampte gesteenten de atmosfeer zijn ingeslingerd. Toen dit materiaal terug naar de aarde is gevallen, is de atmosfeer hierbij verhit tot een temperatuur van 1500 graden Celsius – voldoende om alles zich niet ondergronds of onder water bevond te roosteren. De betrokken onderzoekers hebben een alternatieve verklaring ontwikkelt voor het feit dat weinig houtskool is aangetroffen op de Krijt-Paleogeen grenslaag, die gedateerd is op 65 miljoen jaar geleden. Het blijkt dat dit schijnbare tekort aan houtskool het gevolg zou kunnen zijn van verschillen in de sedimentatiesnelheid. Als hiervoor gecorrigeerd wordt, blijkt de Krijt-Paleogeen grenslaag plotseling een overschot aan houtskool te bevatten! Bron: University of Colorado.

Share

Speak Your Mind

*