14 juli 2024

Ook Mars had vroeger een broeikaseffect

Mars noord ANL

Vulkanisme op Mars creëerde ooit een broeikaseffect. Credit: NASA/JPL-CalTech.

Vulkanisme in de vroege geschiedenis van Mars veroorzaakte een krachtig broeikaseffect, waardoor de planeet vroeger veel warmer was dan nu. Dit broeikaseffect werd veroorzaakt door methaan (CH4) en koolmonoxide (CO). Beide gassen bevatten koolstofatomen die zich oorspronkelijk in het mantelgesteente van Mars bevonden, maar die via het magma als gas in de atmosfeer terecht zijn gekomen. Deze uitwisseling van koolstof tussen de mantel en het oppervlak van een planeet blijkt een belangrijke rol te spelen in de evolutie van de planeetdampkring. Geologen weten dat koolstof in de aardmantel ‘gevangen’ wordt in vloeibaar magma in de vorm van carbonaat, en later in de atmosfeer vrijkomt in de vorm van kooldioxide (CO2). Er was echter niet bekend hoe vergelijkbare chemische processen zich op andere planeten afspelen – dat hangt o.a. sterk af van de hoeveelheid beschikbare vrije zuurstof. Onderzoekers hebben nu theoretische modelberekeningen en laboratoriumproeven gecombineerd om te achterhalen in welke vorm koolstof op Mars van de vaste mantel naar de dampkring getransporteerd wordt. Het blijkt dat koolstofatomen uit de mantel van Mars in magma opgeslagen kunnen worden in de vorm van ijzercarbonylgroepen, en dat het koolstof voornamelijk in de vorm van methaan en koolmonoxide vrij moet zijn gekomen in de dampkring van de planeet. Omdat methaan een broeikasgas is, doet dit vermoeden dat de grotere vulkanische activiteit van Mars in het verre verleden een belangrijke bijdrage geleverd kan hebben aan een warmere oppervlaktetemperatuur. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*