19 juli 2024

André Kuipers en Robbert Dijkgraaf als herauten bij inhuldiging koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op weg naar de Nieuwe Kerk voor de inhuldiging. Credit: Gerben van Es/Ministerie van Defensie

Iedereen zat gisteren natuurlijk aan de buis gekluisterd om te zien hoe we voor het eerst sinds 1890 (!) weer een koning kregen, koning Willem-Alexander. Eén en al decorette natuurlijk zo’n inhuldiging, een sprookjesachtig tafereel, maar was het niet mooi om te zien hoe twee ons zo bekenden uit de wereld der sterrenkunde en ruimtevaart een belangrijk aandeel hadden in die inhuldiging: astronaut André Kuipers en wetenschapper Robbert Dijkgraaf waren herauten van de koning – een soort van koninklijke boodschappers. Hierboven zie je ze beiden, links achter Ankie van Grunsven loopt Kuipers en in het midden Dijkgraaf. De laatste vervulde nog een speciale rol, want hij mocht het Nederlandsche Volk – verzameld op de Dam – zeggen dat de nieuwe koning is ingehuldigd. Hier de beelden ervan. We hopen allemaal dat Willem-Alexander eh… sorry koning Willem-Alexander de wetenschap een warm hart toedraagt.

Share

Speak Your Mind

*