20 juni 2024

Nieuwe detector begint zoektocht naar donkere materie

De eerste belletjes in COUPP-60

De eerste belletjes in COUPP-60. Credit: SNOLAB

Wetenschappers hebben een apparaat ontwikkelt waarmee gezocht kan worden naar donkere materie, waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine belletjes. Het doel is om de gevoeligste detector te bouwen waarmee gezocht kan worden naar de onzichtbare deeltjes. Het apparaat heet COUPP-60, en tijdens een testrit heeft men al belletjes waargenomen. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen of het werkelijk om donkere materie-deeltjes gaat.

De COUPP-60 is een vat gevuld met water en CF-31 (een bestanddeel van brandblussers). De vloeistof in de detector wordt op een dusdanige temperatuur en druk gehouden, dat het zich vlak boven het kookpunt bevindt. Er is echter een heel klein beetje extra energie nodig om daadwerkelijk bellen te vormen. Als een passerend deeltje de detector binnendringt en in botsing komt met een atoom, wordt dat beetje extra energie ook daadwerkelijk geleverd. Om “vervuiling” van andere deeltjes tegen te gaan, wordt de COUPP-60 ondergedompeld in 26.000 liter water.

Donkere materie-deeltjes, die geacht worden om nauwelijks te reageren met normale materie, zouden individuele belletjes moeten vormen in de COUPP-60 tank. Dit soort gebeurtenissen zouden heel zeldzaam moeten zijn – hoogstens enkele keren per jaar. Meer algemene deeltjes, zoals neutronen, laten juist een heel spoor van belletjes achter.

In de komende maanden zal het betrokken team van wetenschappers die gevormde belletjes gaan analyseren, om te zien of het systeem goed werkt en of daadwerkelijk belletjes gevormd zijn die wijzen op donkere materie.

COUPP-60 detector

Credit: SNOLAB

Bron: Physorg

Share

Speak Your Mind

*