25 juli 2024

Straalstromen van Uranus en Neptunus zijn ondiep

Neptune winds

credit: Yohai Kaspi, Weizmann Institute of Science/NASA

Astronomen hebben ontdekt dat de krachtige straalstromen die woeden op Uranus en Neptunus relatief ondiepe fenomenen zijn, die alleen in de buitenste 1100 kilometer van de twee ijsreuzen voorkomen. Deze ontdekking kan helpen om de inwendige dynamiek te begrijpen van de twee buitenste planeten van het zonnestelsel (en vergelijkbare planeten die om andere sterren draaien). De winden die waaien op Uranus en Neptunus kunnen een snelheid van 1200 kilometer per uur bereiken en zijn hiermee de krachtigste winden in het gehele zonnestelsel. Astronomen waren echter niet zeker tot op welke hoogte deze winden zich kunnen uitstrekken. Er zijn toen twee theorieën opgesteld: volgens de eerste theorie zijn de straalstromen een ondiep fenomeen, die aangedreven worden door relatief ondiepe atmosferische processen. Volgens de twee theorie zijn de straalstromen het resultaat van diepere inwendige processen, die zich uitstrekken tot de kern. Om te zien welke van deze theorieën de juiste is, hebben astronomen het zwaartekrachtveld van beide planeten bestudeerd. Aan de hand hiervan hebben ze vastgesteld dat winden slechts voorkomen in de buitenste 0,15 procent van de massa van Uranus en de buitenste 9,02 procent van de massa van Neptunus (in beide gevallen zo’n 1100 kilometer). De winden zijn op beide werelden dus relatief ondiepe fenomenen.  De onderzoekers benadrukken echter dat niet kan worden uitgesloten dat de inwendige warmte van de beide planeten een rol speelt bij het ‘aandrijven’ van deze krachtige luchtstromen. Bron: Discover Magazine.

Share

Speak Your Mind

*