23 mei 2024

“Mammoeten toch uitgestorven door kosmische inslag”

Younger Dryas Bolide Impact Field

Credit: YDB Research Group

Zo’n 12.800 jaar geleden ontwaakte de wereld langzaam uit de ijstijd – de gletsjers begonnen te krimpen, het klimaat werd langzaam warmer. Toen gebeurde er iets vreemds: binnen een jaar (!) stortte de wereld plotseling in een nieuwe ijstijd, een periode dat de Jongere Dryas wordt genoemd.Over de oorzaak van deze gebeurtenis is lang gediscussieerd, met name doordat de gebeurtenis samenviel met het uitsterven van ongeveer de helft van alle grote zoogdieren. Waardoor zijn de mammoeten, mastodonten, ruizenluiaarden en sabeltandtijgers van de aardbodem verdwenen? Was dit het gevolg van de mens die iets te handig met de speer werd? Was dit het gevolg van klimaatsverandering? Of was het uitsterven van de Megafauna het gevolg van een catastrofale gebeurtenis? Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het dat laatste is: de inslag van een relatief grote meteoroïde.

microspherules

Credit: YBD RESEARCH GROUP

Hoe is het wetenschapsteam tot deze conclusie gekomen? Nou, ze hebben aardlagen uit die bewuste periode onderzocht en op vier verschillende continenten kwamen ze zogenaamde microsferulen tegen, evenals nanodiamanten en exotische vormen van koolstof. Deze stoffen ontstaan meestal onder een hoge druk en een hoge temperatuur. Dat zou een kosmische inslag kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook vulkanisme of blikseminslagen.Vervolgens hebben de onderzoekers de microsferulen bestudeerd onder een  rasterelektronenmicroscoop en een röntgenspectroscoop. Volgens hen laten de resultaten overduidelijk zien dat de bolletjes niet door vulkanisme of (andere mogelijkheid) blikseminslagen zijn ontstaan. Bij de inslag van een grote meteoroïde wordt niet alleen veel stof de atmosfeer in geblazen, maar kunnen ook grootschalige bosbranden optreden. Stof en roet temperen het zonlicht, met een snelle afkoeling van het klimaat tot gevolg. Bron: University of California.

Share

Speak Your Mind

*