2 maart 2024

Nieuwe waarnemingen versterken oerknaltheorie

Lithiumgehalte in oude ster

Credit: KARIN LIND, DAVIDE DE MARTIN.

Een internationaal team van wetenschappers heeft vastgesteld dat de hoeveelheden lithium in oude sterren in overeenstemming zijn met de voorspellingen van de oerknaltheorie. Hier bestond twijfel over, omdat eerdere bepalingen erop leken te wijzen dat deze sterren beduidend meer lithium bevatten dan er kort na de oerknal in het heelal aanwezig zou zijn geweest. Volgens de oerknaltheorie bestond de materie die kort na de oerknal werd gevormd voor meer dan 99,99 procent uit waterstof en helium. Daarnaast ontstonden ook zeer kleine hoeveelheden lithium en beryllium. Oude sterren leken echter tweehonderd keer zoveel lithium-6 en en drie tot vijf keer zoveel lithium-7 te bevatten als de theorie voorspelt. Het onderzoeksteam heeft nu aangetoond dat deze afwijkende lithiumgehaltes werden veroorzaakt door een combinatie van te onnauwkeurige meetgegevens en vereenvoudigingen in de data-analyse. Waarnemingen van oude sterren met de 10-meter Keck-telescoop op Hawaï en geavanceerde computermodellen van steratmosferen hebben laten zien dat er geen tegenspraak is tussen het lithiumgehalte van de sterren en de voorspellingen van de oerknaltheorie. Het nauwkeurig meten van de hoeveelheden lithium in oude sterren is extreem moeilijk, vooral voor lithium-6, dat het minst voorkomt en dus een heel zwak signaal achterlaat in het spectrum van een ster. Doordat het instrument waarmee de metingen zijn gedaan onlangs flink gemoderniseerd is, konden nu veel nauwkeurigere spectra worden opgenomen dan daarvoor. Bron: Astronomie.nl.

Share

Comments

  1. Anoniem zegt

    Lithium vermindert hevige stemmingsschommelingen. Artsen schrijven het voor bij manie, depressie en clusterhoofdpijn.

    nou gelukkig is de lithiumspiegel toch wél in orde,
    anders zaten we toch maar mooi IN-gescheept bij een grootverbruikende overjarige patiënt.

  2. Dus dankzij dat miljarden jaar oude lithium hebben wij minder hevige stemmingsschommelingen. En maar roepen dat de sterrenkunde geen maatschappelijke waarde heeft. 🙂

Speak Your Mind

*