Site pictogram Astroblogs

Atmosferen van hete exoplaneten laten grote variaties zien

spectrum hete jupiter

Credit ESA/David Sing

Wetenschappers hebben de atmosferen van acht “Hete Jupiters” onderzocht. De eerste resultaten laten zien dat winden en wolken een belangrijke rol moeten spelen in de atmosferische samenstelling en opmaak van deze exotische exoplaneten.

Hete Jupiters zijn gigantische exoplaneten, vergelijkbaar met Jupiter, maar die zeer dicht bij hun moederster staan. Hierdoor heersen er temperaturen van 1000 tot 3000 graden Celsius. Astronomen kunnen detecteren welke gassen aanwezig zijn in de atmosfeer van zo’n planeet door het spectrum te analyseren van het sterlicht dat door de atmosfeer van de planeet is gegaan. Nu heeft men gebruik gemaakt van deze techniek om de samenstelling van acht Hete Jupiters te achterhalen.

De eerste, zeer hete, planeet die is waargenomen laat een afwezigheid zien van titaniumoxide. Dat is vreemd, aangezien 3D-modellen hebben uitgewezen dat korrels van dit zware molecuul meegenomen moeten worden door krachtige winden, waardoor gasvormige titaniumoxide terecht kan komen in de bovenste atmosfeerlagen. Hierdoor komen ze binnen het bereik van onze meetinstrumenten – maar die hebben de aanwezigheid van titaniumoxide niet kunnen vaststellen. Dat betekent dat de winden op deze planeet minder krachtig zijn dan verwacht, hoewel het ook mogelijk is dat deze moleculen veel grotere korrels vormen, die te zwaar zijn om meegenomen te worden.

Het team heeft ook waterdamp gedetecteerd in de atmosfeer van twee planeten. Belangrijker nog: de hoeveelheid van dit water komt precies overeen met de modellen. Dat is bijzonder, omdat eerdere metingen (die verricht zijn bij andere planeten) een groot tekort aan waterdamp lieten zien. Schijnbaar zijn deze non-detecties veroorzaakt door hoge en ondoorzichtige wolken, waardoor onze mogelijkheid om waterdamp te detecteren beperkt wordt.

Bron: Royal Astronomical Society

FacebookTwitterMastodonTumblrShare
Mobiele versie afsluiten