Site pictogram Astroblogs

Staart van het zonnestelsel blijkt vorm van een klavertje vier te hebben

IBEX_heliostaart

Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Net als kometen heeft ook het zonnestelsel een staart en door metingen met NASA’s Interstellar Boundary Explorer (IBEX) heeft men gezien dat die staart ruwweg de vorm van een klavertje vier heeft. Met die in oktober 2008 gelanceerde satelliet heeft men drie jaar lang onderzoek gedaan naar de staart van het zonnestelsel – de heliostaart genoemd – en daarbij keek men met de techniek genaamd ‘energetic neutral atom imaging’ naar neutrale deeltjes, die geproduceerd werden doordat de heliostaart aan de rand van het zonnestelsel botst met deeltjes vanuit de interstellaire ruimte. Het beeld dat IBEX aan de hand van de metingen gemaakt heeft van de heliostaart bestaat uit twee lobben met langzaam bewegende deeltjes – in de figuur hieronder de geelrode gebieden, aan beiden zijden van het centrum van de staart ‘downwind’ – en twee lobben met snel bewegende deeltjes – boven en beneden in de figuur.

Credits: NASA/IBEX

De bron van de heliostaart is de zonnewind, de stroom geladen deeltjes afkomstig van de zon, en die zonnewind is sterker aan de polen van de zon dan aan de evenaar. Dat verklaart deels de door IBEX waargenomen vorm van de heliostaart. Deels wordt de vorm ook bepaald door de invloed van het magnetische veld van de Melkweg, dat aan de rand van het zonnestelsel sterker wordt dan het magnetisch veld van de zon. Hieronder een video over de waarnemingen door IBEX van de heliostaart.

Bron: NASA.

Mobiele versie afsluiten