16 juli 2024

Nieuwe zonnesatelliet maakt eerste beelden

sunspots IRIS

Deze foto van de IRIS-ruimtesonde laat het gebied rond twee zonnevlekken zien. Het licht is afkomstig van geioniseerd silicium (Si IV) in het overgangsgebied tussen de corona en de chromosfeer. De heldere vlekken zijn korte, intense emissies van Si IV. De rol die deze dynamische gebeurtenissen spelen in het verhitten van de corona is momenteel niet bekend. Credit: NASA

NASA’s Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS), een satelliet voor zonneonderzoek, heeft zijn eerste beelden en spectra gemaakt. IRIS werd op 27 juni  gelanceerd en is sindsdien uitgebreid getest. De opnamen geven een detailrijk beeld van de dynamische chromosfeer van de zon, de atmosferische laag tussen de fotosfeer en de hete corona. In dit overgangsgebied zijn – in het ultraviolette golflengte gebied – allerlei snel veranderende heldere structuren te zien. Onduidelijk is nog of en welke rol deze spelen bij het verhitten van de corona. Eén van de hoofddoelen van de IRIS-missie is begrijpen hoe de miljoenen graden hete corona aan die hoge temperatuur komt. Daartoe moet de satelliet de energiestromen in het overgangsgebied tussen het zonneoppervlak en de corona in kaart brengen. Dit is het gebied waar de meeste ultraviolette straling van de zon vandaan komt. Het is voor het eerst dat de zon in dit energierijke golflengtegebied zo gedetailleerd onder de loep wordt genomen. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*