23 april 2024

Zijn merkwaardige Marskraters gevormd door inslagen op ijs?

DLE crater

Credit: NASA

Een aantal geologen is met een mogelijke verklaring gekomen voor een mysterieus kratertype dat op Mars gevonden kan worden. Deze dubbelgelaagde ejecta-kraters of DLE’s worden, zoals alle kraters, omringd door puin dat bij de inslag is vrijgekomen. DLE’s zijn echter anders: de omringde puinlaag of ejecta bestaat uit twee lagen: een grote buitenlaag met een kleinere binnenlaag er bovenop. Deze opvallende kraters zijn voor het eerst gedocumenteerd door de Viking-missies in de jaren ’70 en sindsdien proberen wetenschappers er een verklaring voor te vinden. Nu beweren een aantal geologen met een verklaring te zijn gekomen. Volgens hen zijn DLE’s het gevolg van inslagen op een ijslaag van zo’n tien meter dik. Het is een bekend feit dat het klimaat op de Martiaanse polen kan variëren. Dat betekent dat er tijden zijn geweest waarop de ijskappen zijn herverdeeld over het oppervlak van Mars. Hierdoor zou een laag van wel 50 meter kunnen zijn gevormd, op dezelfde plaats waar nu de DLE’s gevonden worden. Hierdoor is het goed mogelijk dat de ijslaag een onderdeel vormt van het ontstaan van de ongebruikelijke tweede DLE-laag. Binnen dit scenario heeft de schokgolf van de inslag de ijslaag gepenetreerd, waarbij rotsen en overige ejecta op het omringende ijs terecht zijn gekomen. Doordat het uitgestoten materiaal zich op glad ijs bevindt, zal het niet op z’n plaats blijven. In plaats daarvan zal het materiaal nabij de top van de kraterwand naar beneden glijden en een tweede laag vormen bovenop de eerste laag. Deze landverschuiving, mogelijk gemaakt door stijle kraterranden en slipperig ijs, veroorzaakt dan de karakteristieke gelaagdheid van de DLE’s. Bron: Physorg.

Share

Speak Your Mind

*