23 juni 2024

Straling uit vroege heelal ontdekt anders dan van de kosmische achtergrondstraling

De CMB hemel, gezien door Planck. De horizontale centrale band in onze eigen Melkweg.

De CMB hemel, gezien door Planck. De horizontale centrale band in onze eigen Melkweg. Credit: ESA

Een drietal sterrenkundigen van het Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) heeft in de gegevens van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engelse afkorting: CMB), verzameld met de WMAP en Planck satellieten, ontdekt dat een deel van die straling een andere bron moet hebben dan de rest. De CMB dateert van 374.935 jaar na de oerknal, het moment dat de fotonen zich los koppelden van de protonen en elektronen, het moment van de ‘last surface of scattering’.

Eric Linder

Eric Linder. Credit: Roy Kaltschmidt)

Eén van de drie sterrenkundigen – Eric Linder, lid van het Supernova Cosmology Project – zegt dat uit de gegevens blijkt dat in het vroege heelal van rond het moment van ontkoppeling “een scheutje extra straling aanwezig is dat niet afkomstig is van CMB fotonen.” [1]Verderop in de bron zegt Linder: “While our analysis shows the CMB photon relic afterglow of the Big Bang being followed mainly by dark matter as expected, there was also a deviation from the … Lees verder Het zou gaan om relativistische deeltjes, d.w.z. deeltjes met de lichtsnelheid reizend, die gerelateerd zijn aan de zogenaamde ‘wilde neutrino’s’ – primordiale neutrino’s uit het vroege heelal, die geen verband houden met de latere neutrino’s die in sterren ontstaan – of aan de ‘vroege donkere energie’. Wordt van ‘gewone’ donkere energie veronderstelt dat het een constante energiedichtheid per eenheid ruimte is en dat het daarom in het vroege heelal, toen er nog weinig ruimte was, geen rol speelde, van vroege donkere energie is de stelling dat het in het vroege heelal ook al sterk was en voor de extra straling zou kunnen hebben gezorgd. Hier is het wetenschappelijke artikel van Alireza Hojjati, Eric Linder en Johan Samsing. Bron: LBL.

Voetnoten

Voetnoten
1 Verderop in de bron zegt Linder: “While our analysis shows the CMB photon relic afterglow of the Big Bang being followed mainly by dark matter as expected, there was also a deviation from the standard that hints at relativistic particles beyond CMB light.”
Share

Speak Your Mind

*