18 april 2024

Met “watertank-telescoop” kunnen exotische objecten bestudeerd worden

HAWC

Credit: HAWC collaboration

Op de flank van een hoge berg in het zuiden van Mexico is de High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) in bedrijf genomen. Met dit instrument, dat uiteindelijk zal bestaan uit driehonderd tanks gevuld met sterk gezuiverd water, worden de meest energierijke gammastraling en deeltjesstraling uit het heelal waargenomen.Deze kosmische straling is afkomstig van exotische objecten, zoals de superzware zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels en van exploderende zware sterren (supernova’s). Ook de geheimzinnige donkere materie, die het overgrote deel van alle massa in het heelal voor zijn rekening neemt, zou een bron van energierijke kosmische straling kunnen zijn.HAWC kan deze kosmische straling niet rechtstreeks waarnemen. Wanneer de energierijke deeltjes en gammastraling de aarde bereiken, komen ze in botsing met luchtmoleculen. Daarbij ontstaan complete lawines van secundaire deeltjes, die korte tijd later het aardoppervlak bereiken. Dát zijn de deeltjes die HAWC detecteert. Bij aankomst in de watertanks veroorzaken de deeltjeslawines kleine flitsen van zogeheten Tsjerenkovstraling. Deze flitsjes worden geregistreerd door de lichtsensors die onderin elke tank zijn aangebracht. Door de lichtsignalen van de verschillende tanks met elkaar te combineren kunnen aankomsttijd, energie en richting van het oorspronkelijke kosmische deeltje of gammafoton worden bepaald. HAWC is opvolger van de veel kleinere ‘gammatelescoop’ Milagro. De eerste dertig detectors van het instrument zijn al sinds 2012 voor testdoeleinden in gebruik. Maar vanaf nu doet HAWC echte waarnemingen. Bron: Astronomie.nl

Cherenkov

Tjerenkov-effect. Credit: HAWC Collaboration.

Share

Speak Your Mind

*