25 mei 2024

De Nemesis theorie: heeft de zon een begeleider “des doods”?

Nemesis as a red dwarf

Credit: NASA

Lange tijd is het idee dat de zon een kleine begeleider heeft erg populair geweest. Deze begeleider wordt Nemesis genoemd en is vermoedelijk een dwergster. De theorie is voorgesteld om een cyclus van uitstervingen op aarde te verklaren. Wetenschappers speculeerden dat een dergelijke ster de omloopbaan van kometen zou kunnen beïnvloeden, waardoor ze richting de aarde gestuurd worden. Recente astronomische onderzoeken hebben het bestaan van zo’n begeleider echter (vrijwel) uitgesloten. Begin jaren ’80 is het wetenschappers opgevallen dat massale uitstervingen een cyclisch patroon lijken te vormen – ze blijken iedere 27 miljoen jaar vaker voor te komen. Deze lange tijdspanne zorgde ervoor dat men ging zoeken naar een astronomische verklaring. In 1984 is voorgesteld dat een rode dwergster op een afstand van 1,5 lichtjaar de bron van deze cyclus zou kunnen vormen.Latere theorieën speculeerden dat Nemesis een witte of een bruine dwergster zou kunnen zijn, of een reuzenplaneet een paar keer zwaarder dan Jupiter. Wat de aard van het object ook is, Nemesis zou de Oortwolk kunnen verstoren, een regio van komeetkernen aan de rand van het zonnestelsel, nog veel verder dan Pluto.Als Nemesis iedere 27 miljoen jaar door de Oortwolk zou reizen, dan zouden vele “slapende” kometen het zonnestelsel ingeschoten worden – richting de aarde. Het aantal inslagen zou dan toenemen, evenals de kans op een massale uitstervingsgolf. Bovendien zou Nemesis een verklaring kunnen vormen voor het feit dat de Kuipergordel ook aan de buitenkant scherp begrenst is.De dwergplaneet Sedna zou een aanvullende aanwijzing kunnen zijn voor een stellaire begeleider van onze zon. Deze planeet heeft namelijk een omloopbaan (een “jaar”) van 12.000 jaar! Dit is nog altijd een raadsel, maar een zwakke ster zou verantwoordelijk kunnen zijn voor deze bizarre omloopbaan.

Orbit of nemesis

Credit: Robert Roy Britt/Space.com

Sommige wetenschappers geloven echter niets van de Nemesis-theorie. Zo is de cyclische aard van massale uitstervingen nog altijd een bron van onenigheid. Een studie van kraters lijkt te suggereren dat zo’n patroon helemaal niet bestaat. Daarnaast zou Nemesis op grote afstand van de zon moeten staan, anders zou z’n invloed hier gevoeld moeten worden. Een dergelijke omloopbaan zou echter inherent instabiel zijn, omdat andere sterren voortdurend aan Nemesis zouden trekken. De resulterende omloopbaan is dan niet voldoende om de Oortwolk regelmatig een schop onder z’n kont te geven.Een begeleider van de zon zou lastig te vinden zijn, maar nog altijd zichtbaar zijn door gevoelige telescopen. Astronomen hebben de hemel afgespeurd met de Two Micron All Sky Survey (2MASS), die drie jaar lang de hemel bestudeerd heeft in drie verschillende infrarode golflengten. Het instrument heeft 173 bruine dwergen ontdekt, maar die staan allemaal te ver weg om Nemesis te kunnen zijn. Ook die Wide-field Infrared Survey Explorer heeft een aantal bruine dwergen ontdekt, maar ook deze staan allemaal ver buiten het zonnestelsel. Het feit dat deze twee supergevoelige instrumenten niets hebben kunnen vinden lijkt de nagel aan de doodskist te zijn voor de Nemisis-theorie. Volgens NASA’s internetrubriek “Vraag een Astrobioloog”:De zon maakt geen deel uit van een binair systeem. Er is nooit enig bewijs geweest voor een begeleider. Het idee is ontkracht door verschillende infrarood surveys, inclusief de recente WISE-missie. Als er een bruine dwerg-begeleider van de zon zou zijn, dan zouden deze gevoelige instrumenten deze gedetecteerd moeten hebben.Nou, geen Nemesis dus. Iedereen kan weer lekker gaan slapen 🙂 Bron: SPACE.com.

Share

Comments

 1. Kan je gelijk even korte metten maken met dat andere hypothetische object in de buitenregionen van het zonnestelsel, de planetaire gasreus Tyche?

 2. Olaf van Kooten zegt

  Goed idee, daar ga ik deze week ook een blog over schrijven 😀

 3. Evert Jan Poorterman zegt

  Dat de Zon deel uit maakt van een groter geheel is aannemelijk en zelfs logisch! Dat de Zon deel uit maakt van een binair systeem is aannemelijk omdat vele stelsels uit twee sterren bestaan. Het is zelfs niet onaannemelijk dat onze Zon met meerdere sterren in de directe omgeving deel uitmaakt van een sterrenfamilie en zich met hen in rotatie bevindt in dit deel van de spiraal van de Melkweg.

  Uit oude bronnen en uit recente bevindingen blijkt dat er een onbekende bron moet zijn (PlanetX) die schommelingen veroorzaakt in de banen van Neptunus en Uranus. In 1978 stond in de Washington Post een artikel over twee astronomen van het Marine Observatorium in Washington. Zij achten het kleine Pluto niet langer verantwoordelijk voor de schommelingen.

  Aanvankelijk dacht men dat Pluto een doorsnee had van zo’n 6.000 kilometer, maar metingen van de Viking/Pionier? bracht aan het licht dat Pluto slechts 2.200 kilometer meet en begeleidt wordt door een ‘dubbelplaneetje’, genaamd Charon, met 1.400 kilometer in doorsnee. De omstreden onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin maakte contact met de twee…

  en vertelde hen van zijn bevindingen; dat de oude Soemeriers reeds 6.000 jaren geleden op de hoogte waren van het bestaan van de planeten Uranus, Neptunus en Pluto en… dat zij zelfs nog een planeet kenden, onder de naam Mardoek/Nibiroe, ook wel aangeduid als de twaalfde planeet. Deze planeet draait in een lange elipsvormige baan rond de Zon in 3.600 jaren.

  Ik ben met dit verhaal bezig sinds 1986, toen ik Sitchin’s boek kocht, las en begreep en ik heb sindsdien tal van ontdekkingen mogen doen. Astronomische ontdekkingen en ook een taalontdekking. Mijn conclusie is dat de schommelingen in de banen worden veroorzaakt door de terugkerende twaalfde planeet… die eigenlijk een ster is met de kenmerken van een komeet.

  Er zijn in de oudheid tal van voorbeelden te vinden die het bestaan van deze Rode dwergster bevestigen en het barst van de aanwijzigingen. Toen en ook nu… als je er tenminste oog voor hebt. De oude Soemeriers schreven ook dat ongeveer 40 jaren voor zijn terugkeer het klimaat/weer reeds ontregelt raakt. Aangenomen wordt dat de veranderingen zijn ingezet in 1995.

  Dus kunnen we rond 2035 de Rode dwergster verwachten. Klopt helemaal met het omstreden Friesche epos; Het Oera Linda Boek, dat gewag maakt van een geweldige tsunami in de Rode Zee in het jaar 1565 voor de jaartelling. Een jaar later gingen de Friezen terug om te kijken en ontdekten zij dat het Zeekanaal tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee volkomen dichtgeslibt was.

  Dit sluit aan bij het verhaal over de Exodus van Mozes en zijn Volk Israels. Allemaal ook in de tijd van de uitbarsting van de vulkaan op het Egeische eiland Santorini/Thera. Kort na Sitchin’s ontmoeting met de twee astronomen werd IRAS in 1983 gelanceerd om te gaan zoeken naar ‘warmtebronne’, dus NASA is als sinds 1978 op zoek naar PlanetX.

 4. Evert Jan, bedankt voor je lange en ook interessante commentaar. Ik weet dat al jaren gespeculeerd wordt over een mogelijke compagnon van onze zon, maar zelf ben ik daar geen voorstander van, aansluitend bij wat Olaf er over schrijft. Sterrenkundigen zijn in staat met hun geavanceerde instrumenten rode dwergsterren tot vele lichtjaren ver weg te bekijken. De dichtstbij zijnde rode dwerg is Proxima Centauri, die zich 4,21 lichtjaar van ons vandaan bevindt. Ik kan het niet rijmen dat wij met die instrumenten niet in staat zijn de rode dwerg te detecteren die bij onze zon hoort – dichterbij dus dan al die duizenden rode dwergen die we wel kunnen zien en die verder weg staan, terwijl de Soemeriërs dat volgens de legende duizenden jaren voor Christus wel konden.

 5. Evert Jan Poorterman zegt

  Arie Nouwen, dank voor de reactie. Ik reageerde niet in het bovenstaande om positieve respons te ontvangen maar om gedachten te luxeren. Of je nu een wetenschapper bent of niet maakt heel veel uit Zo ook wat betreft astronomen. Alle wetenschappers hebben een bepaalde afweer tegen alles wat niet ‘wetenschappelijk’ is danwel universitair. Alle inzichten, meningen en theses buiten hun werkveld, worden niet omarmd en zeker niet toegejuicht. Daarbij laten wetenschappers zich niet in met ideeen die neigen naar complottheorieen en die gebaseerd zijn op niet-wetenschappelijk onderzoek. Opmerkelijk is dat juist heel veel inzichten komen uit de velden buiten de wetenschappelijke velden. Waarbij ik graag opmerk dat ik wetenschap hoog acht en zeer beslist noodzakelijk vind als referentiekader…

  maar er zijn ook ‘velden’ die betrekking hebben op voelen, aanvoelen en intuitie en die informatie valt niet te vangen in tabellen en lijsten, noch in wetenschappelijke kaders. Nog maar enkele eeuwen terug was ‘sterrenkunde’ een studie waarin niet alleen astronomie aan bod kwam maar ook astrologie. Beiden eeuwenoude wetenschappen, reeds uitgebreid toegepast bij de Chaldeeen en de oude Soemeriers. Sterrenkundigen bij uitstek zou ik willen zeggen. Zij kregen hun informatie van de Nefilim, bekend als onze mythologische en bijbelse goden. Deze Nephilim zijn astronauten en ruimtereizigers en hun reizen en vliegbewegingen zijn opgetekend in de teksten op de kleitabletten. Het is onbetaamelijk en zelfs arrogant te twijfelen aan de waarachtigheid van die oude teksten, alsof de schrijvers van toen verhalen schreven om ons op de mouw te spelden.

  Neen de verhalen kloppen, alleen de wil ontbreekt deze te willen omarmen. Dat een object in onze nabijheid niet wordt gespot, ligt niet aan de apparatuur, maar wel aan de astronomen en aan de directies van de observatoria. Ik heb helaas vorige week een link weggedaan waarop te lezen viel hoe wereldwijd vele astronomen ziek worden, ontslagen worden en zelfs spontaan sterven… met een verwijzing naar moord. Ze verdwijnen nadat ze naar buiten zijn gekomen met informatie over Nibiru/Marduk en dat de komeetster een werkelijkheid is die ons binnenkort zal verrassen. U hoeft mij niet te geloven, maar brede gerichtheid naar… en tot de aanwezigheid van die tweede ster kan verhelderend werken.

  De oude Soemeriers noemden de tweede ster onder andere GUD. Van die benaming stamt ons woord GOD. GUD betekent letterlijk; ‘stier-aanstormend’, ofwel wilde stier en ook losgeslagen stier (GU UD> – stier-uitdravend). Ik heb hierbij profijt van mijn taalontdekking van 1999, die ik Kwando noem. Zij noemden de tweede ster van ons stelsel wilde stier omdat hij eenmaal op zijn retour en geconfronteerd met de krachtenvelden tussen de planeten, de Zon en hemzelf te maken krijgt met krachten opgewekt door het feit dat de planeten tegen de klok indraaien en de tweede ster met de wijzers van de klok mee draait. De stieraanbidding komt voor bij alle volken en in alle oude culturen. De Noord-Amerikaanse indianen noemen hun prarierund niet voor niet de Bison, wat een duidelijke verwijzing is naar de bij-Zon, de tweede Zon, de tweede ster.

 6. Olaf van Kooten zegt

  Hoi Evert Jan ik ben bekend met de Ancient Astronaut theorie van Sitchin en kornuiten. Ik zou graag het volgende met je willen delen:

  http://www.youtube.com/watch?v=ao0ETP2yZQg

  • Evert Jan Poorterman zegt

   Dag Olaf, dank voor het filmpje van 3 uren, 10 minuten en 43 seconden… dat trek ik nu niet, maar helaas mijn oude computer ook niet. Ik heb even gekeken en ik ben bekend met de talloze filmpjes waarin Sitchin’s werk wordt geridiculiseerd. Dat hebben ze ook decennia lang gedaan met Erich von Daninken… die was warm, maar zag helaas niet wat Sitchin wel zag; dat de goden hier nog wonen en ook wist hij niet van de 12e pla…komeet die een ster blijkt te zijn! Ook Immanuel Velikovsky was heel warm, maar ook hij wist niet van het bestaan van de Rode dwergster. Voeg de onderzoeken van alledrie bij elkaar en je hebt het verhaal helemaal rond zou ik zeggen.

   Dit schreef ik aan een wetenschapsjournalist;

   REACTIE

   Geachte redactie/Ralf Vandebergh,

   DE MAAN IS OOK EEN BEETJE AARDE
   (de Stentor van zaterdag 22 juni 2013 – Spectrum/Wetenschap)

   Ik heb al vaker gereageerd op de artikelen van wetenschapsjournalist Servé Vaessen, maar die gaf geen sjoege tot nu toe. Hoewel ik me voel als een bokser die zich sufslaat op de zandzak en moe en bezweet neerzit, terwijl de zandzak nabungelt, bleef ik me positief opstellen in de hoop dat Sergé Vaessen iets meepikte van hetgeen ik schreef. Nu zie ik een eerste? artikel van uw hand en neem ik aan dat Sergé Vaessen op vakantie is of dat u zijn opvolger bent. Mogelijk en hopelijk ook bent u beter aanspreekbaar dan uw voorganger. De bekendste wetenschapsjournalist op uw terrein is natuurlijk de arrogante bal Govert Schilling. Hij gaf (ergens in 1999/2000) een lezing in de Openbare Bibliotheek in Apeldoorn en na afloop vroeg ik hem of hij bekend was met het fenomeen PlanetX. Dat was hij niet, althans in zoverre, dat hij er wel van gehoord had maar deze in zijn opinie niet bestond. Allemaal lariekoek. Hij kwam net van een internationaal Congres over Sterrenkunde in de Verenigde Staten van Amerika en daar had hij er ook niets over gehoord; ook niet in de wandelgangen!

   Schilling wil niks weten over die vermeende planeet, die overigens een ster is! Hij schreef er echter wel een boek over; ‘De jacht op PlaneetX’ (uitgegeven in 2007 door Fontaine Uitgevers). In dat boek besteedt hij slechts de pagina’s 102-105 en 107 aan de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin en de zelfde pagina’s + pagina 108 ook aan het fenomeen Nibiroe (Nibiru). Zecharia Sitchin kwam in 1976, nà bijna dertig jaren van onderzoek, transcriberen, vergelijken en vertalen, uit met zijn boek; ‘The Twelfth Planet’. Het werd een bestseller in Amerika (omdat dit boek op de fondsenlijst van een verzendhuis werd geplaatst). Schilling moet niets hebben van Sitchin en diens volgers, die allemaal in complottheorieëen geloven en er alles bijslepen om het bestaan van Nibiru geloofwaardig te maken. Hij mag van mij in al zijn onnozelheid deze gedachten koesteren, maar er zo geringschattend over de schrijven vind ik niet zo fideel. In uw artikel, gebaseerd op de bevindingen van astronomen neem ik aan, kom ik toch wel vreemde zaken tegen. Die bevindingen zijn niet altijd wetenschappelijk onderbouwd, bemeten en becijferd. De bevindingen zijn ook vaak aannames.

   Onze Maan zou eerder uit ‘aards’ materiaal gevormd zijn in plaats van materiaal uit de planeet Theia. Dat leek onwaarschijnlijk want de ‘aarde’ draaide in het begin van haar bestaan veel te langzaam om haar as (om na de botsing voldoende materiaal weg te kunnen slingeren). Dat is dus een aanname en geen wetenschappelijk verantwoord onderzoeksresultaat. Ik ga er van uit dat onze planeet roteerde, maar ook dat deze amper of niet roteerde. Ook het samenklonteren van ‘brokstukken’ tot één bol lijkt me niet zo aannemelijk. De genoemde ‘wetenschappers’ fantaseren er dapper op los, maar het hele en enige echte scheppingsverhaal van ons zonnestelsel is terug te vinden in het Enoema Elisj (Enuma Elish). Dat is een epos op zes kleitabletten, abusivelijk vertaald tot de zes ‘scheppingsdagen’ van de HEERE GOD. Ik wil graag mijn inzichten met u delen betreffende het jaar, de maanden, weken en dagen, de uren, minuten en seconden alsook het ontstaan van ons stelsel, zoals de Soemeriërs en Sitchin ons dat aanreiken, aangevuld met mijn inzichten, deels gebaseerd op mijn taalontdekking in 1999. Hier gaat’ie dan!

   HET ONTSTAAN – Zoals vele zonnestelsels heeft de onze ook twee sterren. Onze ster de Zon is een vaste ster, een starre ster zeg maar en de tweede ster, de tweede zo(o)n is een beweeglijke ster. Dat is hij al sinds zijn komst 4,1 miljard jaren geleden. Volgens de oude Soemeriërs was er eerst de Zon (door hen Apsoe genoemd – AP.SU en ook AB.SU>, wat mij juister lijkt… wat vertaald werd als de afgrond/diepte en bekend als de Abyss – allemaal lulkoek natuurlijk. AB SU> betekent letterlijk; ‘aanbedene-suiden’, ofwel de Zon wordt door de bewoners van de tweede ster aanbeden. Hij is voor hen ver weg, in het zuiden – vanuit hun standpunt en positie – en hij is het huis van evenwicht. De Zon houdt ons stelsel in balans… US BA) geboren (Mercurius) en Tiamat. Daar opvolgend werden de planeten Venus en Mars geboren (Lahamoe en Lahmoe), daarna de reuzenplaneten…

   Jupiter (Kishar) en Saturnus (Anshar) en uit de laatste werden ook Urnanus (Anoe) en Neptunus (Ea) geboren. Als een soort kettingreactie. Pluto was er toen nog niet. Ons zonnestelsel was toen af… of niet?! Nee! Er moest nog iets gebeuren en dat is ‘actie en reactie’, ofwel het HeelAl (ook bekend als Universum en Kosmos en minder als Alhimheid of Pi) is gebaat bij ongelukken en botsingen. Toen ogenschijnlijk ons stelsel gereed was, kwam er uit de buitenruimte een op ramkoers geraakte vuurbrakende jonge ster in onze richting. Zijn baan werd door de aantrekking van onze ster de Zon afgebogen en zo koerste hij naar het centrum van ons stelsel. Tijdens het passeren van Neptunus en Uranus kwamen uit zijn binnenste vier satelieten en toen hij de reuzenplaneten Saturnus en Jupiter voorbijging, werden nog eens drie satellieten geboren (in de bijbel is sprake van zes – die engelen worden genoemd).

   Zijn opponent is de planeet Tiamat. Zij maakt ook satellieten of ‘monsters’ aan en Kingoe (KIN GU> = kind van de Stier) is de grootste. Dan naderen de twee opponenten elkaar met hun legers… en slaan twee van de ‘engelen’ in in de zachte buik van Tiamat. Zij doden haar onmiddellijk. Alle levens-essentie, voor zover aanwezig, wordt levenloos en gedood. Tollend en aangeslagen blijft Tiamat achter. Groggy en wankelend vervolgt zij haar baan. Al haar ‘monsters’ zijn verslagen en werden de losgeslagen kometen van ons zonnestelsel. Tot op de dag van vandaag. Bij de tweede ontmoeting (kennelijk was de jonge ster een blijvertje…) was het de ster zelf die Tiamat uitschakelde. Hij ‘spleet haar als een mossel’, zeggen de oude Soemerische teksten. Eén helft werd verbrijzeld en vormde uiteindelijk de astroïdengordel. De andere helft werd door een derde ‘engel’ weggeketst naar een nieuwe baan om de Zon.

   Dit is feitelijk de ‘schepping van Hemel en Aarde’. Twee posities of banen om de Zon. De overgebleven helft van Tiamat werd weggeketst naar een baan tussen Venus en Mars in. De ‘engel’ God’s viel mee naar ‘aarde’ lezen we in de bijbel. Dit was de strijd van Lucifer en God. God is de naam van de jonge ster en Lucifer werd de naam van de overgebleven helft van Tiamat, nu ten onrechte ‘aarde’ genoemd. Want aarde is de baan om de Zon en niet de naam van onze planeet. Wij werden door de Soemeriërs Ki genoemd (de weggekiepte planeet) en door de oude Grieken Gaia (= chaos – klopt wij komen voort uit chaos, hemelstrijd/botsing). Tiamat werd door de ster ‘afgestreken’ als een lucifer. Eén helft werd afgestreken en de rest werd onze planeet. De overgebeleven helft trok weer samen tot een mooie ronde planeet. Delen van de oud korst vormen de continenten en zodoende passen die stukken zo mooi in elkaar. Tijdens het samentrekken en rondworden werd het restant van de oude korst uiteengetrokken en ontstonden de losse continenten.

   Lucifer in mijn ontdekte oertaal Kwando wordt LU KI PE HE RE>, met de betekenis; ‘dienstbaar-kieper-persen-heftig-regelmaat’, ofwel Tiamat/Lucifer was dienstbaar (ondergeschikt) aan de kieper (degene die Tiamat halveerde en wegketste), de perser, de hevige en regelmatige perser (want hij zou terugkomen en voor eeuwig blijven). Het was dus niet Lucifer die opklom naar de troon van God, zoals de bijbel ons wil wijsmaken, nee het was de jonge vuurbrakende ster die opklom naar de troon van de leidende planeet in ons stelsel; Tiamat. Hij ging de confrontatie met haar aan, onttroonde haar door haar leiderschap af te nemen, halveerde haar en ketste de overgebleven helft weg. Vanaf dat moment ontstond op de beide lichamen leven. Evolutie ving aan op de ster met zijn vier planeten (engelen) en op Gaia/Ki met zijn vaste begeleider KIN GU (onze Maan)… want de Maan ging met ons mee toen we weggeketst werden. Maan in oertaal wordt MA AN>, met de betekenis; ‘maat-hemel’, ofwel zijn maat…

   zijn formaat werd in de Hemel bepaald. Dat was toen hij uit de buik van Tiamat kwam. Hij is dus ook ons ‘Hemelmaatje’… Omgekeerd is het NA AM betekent; ‘daag-garant-lichaam’, ofwel zijn kansen een planeet te worden met levensverwachtingen waren verkeken… E AG GUD, met de betekenis; ‘stier-uitdraven’, ofwel ‘wilde stier’ en ook ‘aanstormende stier’ of losgeslagen stier. Aangezien in vele talen letters inwisselbaar zijn zoals de L en de R (denk aan de Chinees met zijn L voor de R – ‘asseblief 1 Spa lood’…).

   Zo zijn meer letters inwisselbaar. Ook de G en de K en zo is GU> (goe – stier) ook KU (koe – rund). Dus één van de vele vele namen van deze tweede ster is GUD/GOD omdat hij de kenmerken krijgt van een wilde losgeslagen stier… als hij ons zonnestelsel binnenkomt. De aantrekking van de andere planeten en die van de Zon, de zogenaamde ‘gravitatiekrachten’, mede veroorzaakt doordat de tweede ster met de wijzers van de klok mee om de Zon draait en wij – alle andere planeten – tegen de wijzers van de klok indraaien. Het veroorzaakt ook geweldige ontladingen zodat GOD in de Hemel tiert, loeit, bromt en dondert. Vooral de uitwisseling met Jupiter zorgt voor geweldige bliksems en donders. Jupiter/Wodan staat ook bekend om zijn bliksems en donders en wetenschappelijk onderzoek wees uit dat de donders en bliksems op Jupiter duizenden malen krachtiger zijn dan die op onze planeet. Als de tweede ster in de astroïdengordel verschijnt (de Hemel) zullen we hier dus de enorme ontladingen kunnen horen, ondanks de 300 miljoen kilometer afstand!

   Deze GUD is dus de Vader, de Heer der Hemelen, de Hemelse Vader, de schepper van ‘Hemel en Aarde’, maar niet de schepper van het Universum. Wel van ons kleine universum; ons eigen zonnestelseltje. GUD/GOD is dus een regionaal fenomeen en een kleine ster. Een reizende ster ook… en hij doet over één volle ronde om de Zon dan ook maar liefst 3600 jaren. Wij worden niet oud genoeg zijn laatste voorbijgang te herinneren en de machthebbers hebben er alles aan gedaan de sporen uit te wissen. Momenteel komt hij er aan, na een afwezigheid van 3600 jaren. Vandaar de grote veranderingen op onze planeet; het omslaan van het weer/klimaat, de steeds toenemende natuurrampen enzovoorts. GUD die ook Jezus is, werd geboren in de Krabnevel in de Orion-Nevel in het Orion-sterrenstelsel. Dat vinden we terug in het verhaal van de geboorte van Jezus. Zou die al hebben geleefd dan was het onmogelijk dat hij in een tochtige krakkemikkige stal geboren werd… want zijn ouders Jozef en Maria waren Essenen.

   Essenen waren ontwikkelde mensen die samen een ‘broederschap’ vormden. Jozef was geen timmerman, maar een ambachtsman. Een opgeleide vakkundige man, maar we mogen ‘ambachtsman’ ook zien als lid en deelgenoot van een organisatie (Essenen) te vergelijken met de Rosenkruisers en de Vrijmetselaars. Waar komt het verhaal van Jezus’ geboorte dan vandaan?! Uit de sterrenkunde! Teken op een leeg vel bovenaan in het midden een ster (de ster van Bethlehem) en eronder twee sterren en uit elkaar. Je hebt nu een driehoek. Daaronder drie sterren verdeeld over de breedte van het vel (de drie Koningen) en helemaal onderaan twee sterren en uit elkaar (de herders). Je hebt nu een gestyleerde tekening gemaakt van het Orion-sterrenstelsel met de ster van Bethlehem, Jozef en Maria, de drie Koningen en de twee herders. Hun herdershond (ster Sirius) kan er niet op. Onder de drie Koningen bevindt zich de kribbe met kindeke Jezus. In het echt bevindt zich daar de Orion-Nevel, de ‘kraamkamer van jonge sterren’.

   Nou het lijkt me duidelijk; het hele Jezus/God/Vader/Zoon-verhaal is gewoon sterrenkunde en vertelt het verhaal van de geboorte van een jonge ster, die uiteindelijk deel wordt van ons zonnestelsel. En van die ster of van één der planeten komen de mythologische en bijbelse goden (de goden uit de ‘antieke’ oudheid). Alle oude volken, alle oude culturen en samenlevingen wisten van het bestaan van deze tweede ster en ook van het bestaan van de ‘goden’. Wezens van een andere planeet uit ons eigen… euh nee uit een ander zonnestelsel – dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van ons zonnestelsel. Een mini-stelsel in een stelsel is het eigenlijk. De naam Jezus wordt in Kwando, de door mij (her)ontdekte oertaal SHE ZU US> ofwel; ‘gerstezaadje-zoekt-huis’, in andere woorden ‘zaadje zoekt huis’ een plek om vruchtbaar te worden. Kindeke Jezus zoekt (op ramkoers door de ruimte) een plek om te wortelen en leven te schenken en dat gebeurde ook; in ons stelsel. Planeet Gaia werd levensvatbaar en evolutie ving aan… en ook op de ster of op zijn planeten ving het leven aan.

   Amerikaanse onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat onze planeet eerst ‘levenloos’ was en er toen opeens leven aanving. Zij stellen dat de eerste 600 miljoen jaren hier alles rustig en kalm was. Aangezien onze planeet geschat wordt op een ouderdom van 4,7 miljard jaren kunnen we stellen dat de ‘botsing’ plaatsvond rond 4,1 miljard jaren geleden. Omgekeerd wordt Jezus dan SU U ZET E H(A) ES/SE in oertaal betekent ‘stralen’ en ook glimmen, glanzen, fonkelen en schitteren en vinden we terug in het Engelse ‘radiant’. Omgekeerd wordt het AR<, met de betekenis; 'rood', bloed, arbeiden, inspannen, blozen en roestrood of 'arranje' (oranje – denk aan ranja-limondade)… want deze tweede ster is een rode dwergster. Hij is even roestrood als Mars (omdat Mars bestoven is met rood stof van de botsing en de latere passages van de tweede ster…). Dat oranjerode stof vinden we ook in de atmosfeer van Jupiter; alleen Jupiter is zo groot dat je het amper ziet. Elke 3600 jaren bij het verschijnen van de tweede ster in de astroïdengordel kunnen we bij ongunstige constellatie last krijgen van meteorietenregens en rood stof in de atmosfeer.

   Denk aan het verhaal van Mozes en de Exodus – de eerste 'plaag' van Egypteland was, dat de wateren rood en bitter werden'… en de naam van de Rode Zee is echt niet zomaar gekozen! Er is veel te vertellen over deze ster en als de arrogante Schilling nou eens de moeite nam Sitchin's boeken beter te lezen en vooral te begrijpen, zou hij zich heel anders uitlaten. Het is een domme vlerk, met een grote bek en een klein verstand. Jammer altijd dat dergelijke publieke figuren de trend zetten en overal opduiken. Maar ja de drollen komen altijd bovendrijven nietwaar?! De beschrijvingen van de oude Soemeriërs zijn ons aangereikt door de archeologen en de assyriologen of soemeriologen, de kenners van het 'spijkerschrift' van de kleitabletten. Daar zitten net zulke hotemetoten tussen als bij de astronomen, dus kijken zij anders dan amateurs of leken zoals Sitchin en ik dat doen. Sitchin kwam tot andere vertalingen, maar wordt verguisd door de 'echte' kenners. Nogal wiedes; de assyriologen/soemeriologen keken er 80 jaren overheen en Sitchin kwam met andere vertalingen…

   zoals ik in 1999 kwam met de bewering dat de teksten op de kleitabletten in steno zijn geschreven (kan er meer informatie op uiteraard!) en dat de Soemerische taal verwant is aan het Nederlands! Hebben ze 140 jaren overheen gekeken. Het is ook niet leuk dat als je gestudeerd hebt en meent veel te weten, dat een knul uit Brummen beweert dat het Nederlands de oudste taal van de mensheid is… en afkomstig is van de 'goden'. Zowel Zecharia Sitchin als ik zitten op het goede spoor en we trekken ons niks aan van brulboeien als Schilling, hoewel het wel frusterend is dat zo veel domheid de kans krijgt zich te ventileren terwijl de mensen die werkelijk wat kunnen en weten, geen kans maken… en daarmee de mensheid in onwetendheid houden. Dat is niet onze keus, maar wel die van de machthebbers (mag niet geloven in complottheoriëen). Zij houden het systeem in tact middels de Universitaire bolwerken, hun professoren, doctoren en navolgers als Schilling. Ralf Vandenbergh ik hoop dat ik u heb kunnen raken en interesseren voor Zecharia Sitchin. Doe er uw voordeel mee zou ik zeggen (eerste boek is het beste).

   DE TELLING – Vóór de zondvloed (ergens tussen 8.887 en 8.864 jaren voor de jaartelling) draaide onze planeet exact in 360 dagen om de Zon. Het jaar kende 12 maanden van 30 dagen en elke maand had 5 weken van 6 dagen en het jaar had dus 60 weken. Nà de zondvloed hingen wij op de kop en scheef en was ook de afstand tot de Zon verandert of… week de rotatiesnelheid af van eerder. Zodoende moesten de 'goden' nieuwe berekeningen maken. Het was de godheid Toth die op een jaar uitkwam van 52 weken van elk 7 dagen. De mensheid, slaven van de goden, kregen die dag er helemaal gratis en voor niks bij! Ze hoefden zelfs die dag niet te werken! maar moesten die dag wel god(en) danken en eren. Toth kon alleen door 52 weken van 7 dagen in te stellen het dichts komen bij het jaar van 365,25 dagen per jaar. Toth was/is ook de man van het getal 52; van het kaartspel van 52 kaarten, als bouwer van de Grote Piramide met zijn hellingsvlakken van 51/52 graden en van het metaal Tellurium met atoomgetal 52… en als herberekenaar van de tijd – zie de Maya-kalender. In een Nibiru-jaar zitten exact 3600 Gaia-jaren.

   Dat is 3600 x 365,25 = 1314900 dagen. Vóór de zondvloed telden we 360 dagen in een jaar, dus; 3600 360 = 1296000 dagen in een jaar. Verschil is 1314900-1296000=18900 dagen… gedeeld door 365,25 is dat 51,75 jaren en gedeeld door 360 is dat 52,5 jaren, afgerond op 52… Die Maya's waren geen dommerikken en zij wisten dat onze planeet en afwijking vertoond van afgerond 52 jaren tenopzichte van de tijd van vóór de vloed en er na! Zo deelden de goden ook het jaar, de maanden, weken en dagen in en zelfs de uren, minuten en seconden. Allemaal afgestemd op hun ster, die de slinger is van het 'uurwerk' dat wij ons zonnestelsel noemen! Kijken we naar de rotatietijd van de planeet Jupiter, dan weten we dat zijn omloop 11,86 'aarde'jaren is. Even rekenen; 11,86 x 365,25 = 4331.865 : 360 = 12.032958 ofwel afgerond 12 jaren. Alle planeten in ons stelsel zijn deel van de 'klok' en zullen bij zuivere herberekening op heel andere 'omloopwaarden' uitkomen. Die zijn zuiver te noemen.

   vriendelijke groeten,
   Evert Jan Poorterman.

   E. J. Poorterman
   Jhr. Ruys de Beerenbrouckstraat 12
   6971 ED Brummen (GLD)
   0575-564240.

   • Evert Jan Poorterman zegt

    Omgekeerd is het NA AM>, met de betekenis; ‘vormen-wortelen’, ofwel de Maan werd in de hemel gevormd en gegrondvest. Hij zou aanvankelijk een eigen baan als planeet toegewezen krijgen, maar helaas ging dat niet door. Gelukkig maar want anders zou leven op onze planeet niet ontstaan zijn zoals het nu is ontstaan. Wij hebben nu eenmaal ons hemelmaatje nodig. In het scheppingsverhaal wordt de Maan (KIN GU>) zijn bestemming afgenomen… en de oude Soemeriers noemen hem ‘Doeggae’, wat ‘pot met klei’ betekent. Zijn wateren ontsnappen, hij droogt op en wordt uiteindelijk een droge harde kleiknikker. DUG GA E> betekent; ‘gaan-garant-lichaam’, ofwel weg zijn de garanties op een lichaam (levensvatbaar lichaam)… in wat vrijere bewoordingen; ‘daag, aju garanties lichaam’. Omgekeerd wordt het dan E AG GUD<, met de betekenis; 'lichaam-agitatie-Gud', ofwel door de agitaties van Gud, de nieuwe ster, wordt zijn lichaam niet levensvatbaar en hij ook geen onafhankelijke planeet. Hij moet afscheid nemen van die aspiraties; hij wordt een 'pot met klei', een dorre knikker…ofwel zijn kansen een planeet te worden met levensverwachtingen waren verkeken… E AG GUD, met de betekenis; ‘stier-uitdraven’, ofwel ‘wilde stier’ en ook ‘aanstormende stier’ of losgeslagen stier. Aangezien in vele talen letters inwisselbaar zijn zoals de L en de R (denk aan de Chinees met zijn L voor de R – ‘asseblief 1 Spa lood’…).

    • Je produceert een enórme lap warrige tekst, zonder énige serieuze, wetenschappelijke (dus controleerbare) referentie. In de stijl van Von Däniken, Sitchin, Kolosimo en anderen.

     Het zij je vergeven. Iedereen zijn hobby.

     Je demonstreert een duidelijk gebrek aan feitelijke kennis op welk wetenschappelijk gebied dan ook. Ook van de “wetenschappelijke methode” heb je blijkbaar nog nooit gehoord. Ik ga dan ook niet met je in discussie. Dat heeft geen enkele zin.

     De links die hier de afgelopen paar dagen zijn geplaatst, en die je met beide benen op de grond hadden moeten zetten, heb je natuurlijk gemist/niet kunnen openen wegens te oude PC/niet gevonden/anders.

     Sitchin-style.

     Dat je wetenschapsjournalist Govert Schilling in een ongelofelijke Ad Hominem uitmaakt voor “arrogante bal” kan absoluut niet door de beugel. Shame on you!

 7. Evert Jan, de video waar Olaf naar verwijst heb ik nog niet bekeken, dus van de argumenten daarin heb ik nog geen kennis genomen. Maar ik wil wel ingaan op jouw stelling dat de rode dwergster Nemesis – of hoe die ook mag heten – welke een compagnon van de zon is, nog niet is waargenomen door de hedendaagse astronomen omdat er een wereldwijde samenzwering is, waardoor astronomen ziek worden, verdwijnen of zelfs sterven. Rode dwergsterren kunnen al met amateur-telescopen worden gezien (de drie helderste zijn rond magnitude 7, al zichtbaar in een verrekijker). Het moet wel een superorganisatie zijn, die wereldwijd miljoenen amateur- en professionele astronomen verhinderd om een rode dwergster te zien, die door z’n nabijheid vrij gemakkelijk gespot moet worden. En mocht zo’n dergelijke organisatie bestaan: welk belang is er om uit alle macht te verhinderen dat bekend wordt dat de zon een compagnon heeft? Kan je daar los van plotseling verdwenen linkjes klip en klaar duidelijkheid over verschaffen?

 8. Evert Jan Poorterman zegt

  Arie, ik kan geen wereldwijde organisatie aanwijzen, maar er is een kracht die de komst van de ster afschermt, zo als zij ook in het verleden de herinnering er aan hebben uitgewist. Dat is vast en zeker in opdracht gedaan van de Anunnaki/Nephilim. Mozes uittocht (voor de duidelijke geit – ik ben geen christen, noch gelovig of religieus) met ruim anderhalf miljoen Israelieten vond plaats tussen 1588 en 1555 ongeveer en afgaande op de berichten in het omstreden Oera Linda Boek, vond de voorbijgang van de Rode dwergster plaats rond 1565, zoals in een vorig bericht beschreven. In die tijd kwam er een abrupt einde aan het Egyptische Middenrijk. Papyrus (Museum, Berlijn) vermeldt het instorten van de samenleving, van regeringsgebouwen, tempels en paleizen. Ook worden rampen beschreven die overeenkomen met de 10 plagen die Egypte (en de rest van de wereld) troffen. Na de periode van chaos, zeg maar de 40 jaren die Mozes met zijn volk door de woestijn trok, werd het Nieuwe Egyptische Rijk opgericht…

  De Rode dwergster komt al 4,1 miljard jaren uit de zuidelijke hemisfeer, door de oude Egyptenaren de ‘Grote Groene Zee’ genoemd, waarschijnlijk naar de Rode dwergster die namelijk een rijke groene vegetatie zou hebben, althans volgens de verhalen van de oude Soemeriers. In 1999 ontdekte ik dat ik vanuit het moderne Nederlands toegang had/heb tot de duizenden jaren oude teksten van de kleitabletten. Niet rechtstreeks, maar ik kan de vertaalde teksten duiden. Uiteindelijk ontdekte ik dat het zogenaamde ‘spijkerschrift’ een soort steno is en dat ik die code kan kraken. Tevens ontdekte ik dat wij Nederlanders de verdwenen Soemeriers zijn, die ooit op hun vlucht naar Europa hun taal en cultuur meenamen. Wij zijn dus de bouwers van de tempels, ziggurats en paleizen aldaar! Toen de Euro werd aangekondigd heb ik naar data gekeken (van de stapsgewijze invoering), naar de codes op de biljetten en telde ik de waarden op. Het totaal van munten en biljetten is C 888,88 en 5 x 8 is 40…

  en 40 is het getal van de omkering (4, 40, 400, 4000 enz…). Zodoende kom je het getal 40 zo vaak tegen in de bijbel; Mozes 40 jaren in de woestijn, het regende 40 dagen en 40 nachten toen de zondvloed aanving, Jezus zat 40 dagen in de woestijn en trotseerde de duivel enz… Het getal 40 staat voor verandering, dus de Euro is een ’tussenmunt’, die de opstap is voor de chip in ons voorhoofd. De munt moet mislukken om plaats te maken voor de oplossing die reeds klaar ligt; de chip. De Euro sluit de oude Europese systemen af en maakt de weg vrij voor het nieuwe. Zo haalde ik uit de data van de invoering en uit de combinatie van letters op de biljetten teksten, die een samenhang bleken te hebben en zelfs boodschappen hebben. Uit een combinatie kwam de tekst; ‘Elohim huilen, grote groene keert’, waaruit ik opmaakte dat de aanstaande oorlogen gestreden moeten worden door de mensheid. De Elohim willen wel maar kunnen ons niet helpen. Zij moeten toezien hoe de Grote Groene ons zonnestelsel aandoet, zijn baan vervolgt en weer terugkeert voor de komende 3.600 jaren en de diepe zwarte duisternis induikt.

  Volgend voorbeeld. Op zondag 1 augustus 2010, om iets over half tien die avond fiets ik van Hengelo (GLD) naar Zutphen en onderwg zie ik de Zon ondergaan… maar wacht eens; ik zie naast de Zon een klein object. Wel verdikkeme steeds struiken, bomen, huizen en ander ongerief en eindelijk een kaal stuk. Ik stap af en zie naast de Zon een object. Linksboven en ik wordt helemaal euforisch en er komt een warme gloed in mij. Een traan pinkt in mijn oog. Ik besluit snel door te fietsen; misschien zie ik de Zon nog ondergaan vanaf de Nieuwe Brug over de IJssel bij Brummen-Zutphen. Helaas is de Zon en het object dus ook – al onder. In de weken die volgen ga ik met regelmaat naar de Nieuwe Brug (hoogste punt in de omgeving) om naar zonsondergangen te kijken. Slechts eenmaal zie ik van de brug de Zon en ook het object er naast. Een andere keer ben ik onderweg naar de brug al getuige van de Zon en het object er naast… en maanden later, vroege voorjaar 2011, zit ik op een zaterdagmorgen te computeren en kijk ik langs het scherm naar buiten, zo in de opkomende Zon. Ik knipper met mijn ogen en zie op het nagloeiende beeld een groot bolletje , met rechtsboven een kleiner bolletje… precies de positie die het object bij de Zon op dat moment zou kunnen hebben!

  Ik ben dus vanaf 1986 gebiologeerd van Sitchin’s verhaal en heb het volledig ingebed in het beeld zoals ik weet dat het moet zijn; dat wil zeggen – hoe onze geschiedenis zich heeft voltrokken, astronauten kwamen en ingrepen in het evolutie-proces enzovoorts. Ik ben hier al sinds mijn puberjaren mee bezig, danwel in geinteresseerd. Ik mocht tal van ontdekkingen doen, waarvan de oertaalontdekking van 1999 wel de grootste is… maar even terug naar die zondag 1 augustus 2010. Meteen de dag erop heb ik mijn lezers (zo’n 100) verteld over de Zon en het object naast de Zon en verderop die week beschreven in mijn nieuwsbrief. Vrijwel meteen zagen sommigen dat de chemtrails niet alleen overdag geweven werden in de lucht, maar nu ook vroeg in de ochtend en tijdens zonsondergang. Bij het ontbreken van natuurlijke wolken, zorgen de ‘krachten’ dat er kunstmatige wolken voor de opkomende en de ondergaande Zon zitten. Kijk zelf en oordeel zelf. Dat zijn de zelfde krachten die honderden vliegtuigen op commando doen opstijgen om de chemische strepen te verspreiden.

  Nog een voorbeeld; onder de Veluwe ligt een grote ondergrondse basis van de Anunnaki… al ver voor de Nazi’s er in 1940 de Fliegerhorst bovenop bouwden (bekend als vliegveld Deelen – heeft overigens een link met het Griekse Delos). Volgens sommigen zou er in Drenthe ook een ondergrondse basis zijn… Dat zou heel goed kunnen omdat daar in de oudheid een tijdelijke raketbasis heeft gelegen. Wij oer-Nederlanders zijn, zoals ik reeds beschreef, nazaten van de grote Soemerische beschaving en onze ‘goden’ zijn met ons mee getrokken naar het vrije Europa destijds. Dus wonen die hier ook. Nederlands is overigens een hele grote speler op het wereldtoneel. Groter dan ons oppervlak en volkje doet vermoeden… op eerste aanzicht tenminste. Als je beter gaat kijken spelen wij al eeuwen (lees duizenden jaren) een rol van betekenis. Dat is omdat wij niet alleen de verdwenen Babyloniers zijn en de verdwenen Soemeriers, maar ook omdat hier 2 stammen Israels wonen… met de andere 8 in onze nabijheid; noordwest-Europa. Hier wonen de ‘kinderen van God’, hier wonen de uitverkorenen…

  Dat is belangrijk om te onthouden. Sinds zijn terugtrekken is ex-legeraanvoerder (de allerhoogste en leider van alle Nederlandse strijdkrachten; landmacht, marine en luchtmacht) Dick Berlijn toegetreden tot de Raad van Bestuur van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Rara wat is dat?! Zijn opvolger Peter van Uhm, treedt anderhalf jaar later ook toe tot die zelfde Raad van Bestuur. Wat doen twee ex-generaals op de Veluwe?! en bij de Kroller-Mullers?! Nou opvallend zijn al de vele Duitse namen natuurlijk… maar de komst van generaals is opvallend als je weet dat er zich onder de grond een grote basis bevind. Adolf Hitler is aantoonbaar eenmaal op de Fliegerhorst Deelen geweest, maar volgens een getuige kan dat ook wel drie tot vier maal zijn geweest. Rara wat doet vriendje Hitler daar?! Instructies ontvangen van de Anunnaki… zoals de ex-generaals dat nu ook doen?

 9. Olaf van Kooten zegt

  Evert Jan, we geven je de ruimte om je verhaal te doen, maar ik ben bang dat je bij AstroBlogs geen zieltjes zal winnen. Wij geloven namelijk helemaal NIETS van het hele Ancient Aliens / Annunaki gebeuren. Er zijn simpelweg geen harde bewijzen voor met uitzondering dan van duizenden jaren oude teksten, die mijns inziens helemaal geen geldigheid hebben voor de moderne mens. Er zijn gewoon teveel dingen die niet kloppen: een ster met vegetatie? Buitenaardse basis onder de Veluwe? Sorry maar van dergelijke onzin wordt ik echt niet vrolijk. Niet persoonlijk bedoelt hoor!

 10. edit door admin: joppie, wat heeft dat in vredesnaam met Nemesis te maken? Wel on topic blijven aub!

 11. Ik sta open voor alles, mits beargumenteerd onderlegd. Geen verwijzingen naar eeuwenoude documenten, of die en die heeft toen dit en dat gezegd, maar klip en klare verifieerbare gegevens. Evert Jan, je bent wetenschapper pseudo-wetenschapper, dus het proces van verificatie en falsificatie is je bekend, graag verwijzingen naar controleerbare data.

 12. Evert Jan Poorterman zegt

  Geachte Olaf en Arie,

  ik hoef en wil geen zieltjes winnen; sterker nog ik wil mijn inzichten en kennis graag met anderen delen, die over het hoofd zien wat ik zie, die de link missen, de aansluiting niet zien met wat er werkelijk gaande is op deze planeet. Dat komt voor wetenschappers over als onzin. Omdat ze het niet snappen zoals pseudo-wetenschappers zoals ik niet snappen dat wetenschappers zo star zijn en nooit eens over de heg kijken… of durven kijken. Ik ben lid van EOL (Ex Oriente Lux, het voor-Aziatisch- en Egyptisch genootschap) en die club heeft 18 afdelingen in het land, waar de heren en dames (uitzonderingen) professoren en doctorandersussen hun lezingen komen geven. De starheid, de stugheid, koppigheid en gebrek aan inzicht kenmerken deze ‘knappe’ koppen. Zo vertelde eens een hooggeleerde professor over de eetgewoonten in het oude Soemerie en vertelde hij dat de gewone burgers zelf bier maakten… in een grote van klei gebakken pot werd water gedaan en stukken brood. De prut ging fermenteren en door gisting kreeg de ‘drank’ een licht alcoholische kracht. Dan stak men een rietstengeld door de drablaag en dronk men het bier… Dit noemde men ‘bierenbroodspot’… dezelfde hooggeleerde professor vertelde ook dat de oude Soemeriers stukken moeras afdamden en daarin vissen kweekten. Een geliefde soort was de zogenaamde ‘varkenvis’, zo genoemd omdat deze knorde als hij werd gevangen…

  In de pauze vertelde ik dat ik een taalontdekking had gedaan, waaruit blijkt dat het moderne Nederlands zeer verwant is met het oude Soemerisch en dat – inhakend op zijn verhaal – ik het zeer opmerkelijk vind dat er in ons land families wonen met namen als Bierenbroodspot en Varkevisser. Zouden die namen afkomstig zijn uit Soemerie? vroeg ik hem. Hij keek mij glazig aan en kon er niks mee! Ook is het erg opvallend dat in het noorden van het land families wonen met namen als Edens, van Eden en varianten daarop… waarin ik duidelijk een link zie met Drenthe, waar volgens mij ooit een raketbasis was in de oudheid. In de bijbel wordt het een Eden gnoemd, doch vriendje Sitchin ziet het als E DIN>, met de betekenis; ‘land van de raketten’. En zo zie ik het ook. Drenthe was, zoals ook andere Edins afgescheiden van de buitenwereld. Denk aan het verhaal van de halfgod en held Gilgamesh… die treurde om de sterfelijkheid van zijn vriend Enkidoe en besloot naar de ‘hemelen’ te gaan om daar het ‘eeuwigheidskruid’ te halen.

  Ze gingen op pad naar de raketbasis Baalbek in de Beka-vallei in wat nu Libanon is. Bij de afrastering stuitten zij op het ‘monster’ Humbawa. dat was geen monster natuurlijk maar een waarschuwingssysteem. Lasergestuurd, camera’s en dergelijke. Humbawa in oertaal wordt HU UM BA WA>, met de betekenis; ‘enorm-hoeden-balans-waken’, ofwel het systeem heeft de taak te hoeden, behoeden en te bewaken. Niemand mag ongeoorloofd het terrein betreden. Het systeem zorgt voor rust (BA – balans)… zodat iedereen rustig zijn werk kan doen. Wordt echter de boel verstoord dan treedt Humbawa in werking en alarmeert de mensen in de controlekamer… dat is een link die ik zie met de reuzen Ellert en Brammert op de Drenthse heide. Zij spanden draden over de hei en die kwamen in hun grot samen en daaraan waren belletjes verbonden. Zodra een onverlaat de heide/het gebied betrad, rinkelden de belletjes… ziehier een overeenkomst met het bewakingssysteem zoals elders op een gelijksoortige raketbasis.

  Een drietal zo gegroepeerde Hunebedden wijzen naar elkaar en dat zijn die van Emmen en Havelte en Groningen (die is verdwenen – bestaat niet meer). Zo krijg je een zogenaamde ‘archimedische’ driehoek, waaraan Drenthe haar naam ontleent (trent = drie zoals Twente komt van twee). De raktebasis was dus een driehoekig gebied. Afgebakend en ook voorzien van natuurlijke barrieres zoals zee-inhammen en moerassen. Het was eigenlijk een eiland. Dit afgeschermde gebied was zelfvoorzienend en te vergelijken met onze ‘jongens’ die ver overzee havens baggeren, dijken aanleggen enz… en wiens vrouwen en kinderen leven in een soort ‘compound’. Met tal van voorzieningen zoals een sportzaal, bioscoop, zwembad, winkels, kapper enz… Zo kenden de E DIN’s op de planeet, want er waren er meer dan alleen die ene in de bijbel!!! allemaal een tuin of hof waar groenten werden gekweekt, kassen voor fruit, akkers voor graan en weiden voor het vee… en de Hof van het Eden in Drenthe lag bij wat nu de stad Groningen is…

  en Gronn, Grünn, Groeninge en uiteindelijk Groningen is daar een verwijzing naar. Oude Groningers noemden hun geliefde stad zelfs de ‘Tuunen’, de tuinen dus… en in het noorden wonen, zoals geschreven heel wat families met de namen Edens, van Eden enz… Allemaal onzin natuurlijk voor jullie ‘wetenschappers’. Jullie mogen dan met verheven zaken bezig zijn en oneindig ver wegkijken en het aanzien hebben van wetenschappers, maar ik, die een totaal andere weg heb afgelegd, kom ook een behoorlijk eind… en dat is door kennis uit eeuwenoude documenten en uit duizenden jaren oude teksten. Geen basis op de Veluwe? Waarop baseren jullie dat. Van vliegveld Deelen is al sinds de jaren ’70 bekend als plek waar vreemde lichten en UFO’s worden gezien. Dat zouden jullie toch moeten weten!

  Ik ben heel benieuwd of een wetenschapper en dan het liefst een astronoom mij kan uitleggen waarom Mars bedolven is onder een laag rood stof… en dat zich daaronder water bevind – maar in bevroren toestand. Ik heb het antwoord uiteraard. Nou jullie met jullie ‘veriviëerbare’ gegevens en vertel dan meteen maar eens waarom Mars Mars heet en niet Sars of Kars of Pars en Zars. Flauw zult u zeggen. Neen helemaal niet flauw, want alles krijgt de naam die het verdient; dat wil zeggen dat de benaming een perfecte omschrijving geeft van het object, ding of wat dan ook. Zo ook de Rode dwergster die we in Egypte leren kennen als Ra, in Perzie als Ahoera Mazda, in Japan als Mazda, Toyota, Suzuki en in noord-Amerika als Tatanka, Waka Tanka, Bison en Manitou. Kortom alle oude volken kennen deze dwerster. Zoek maar eens bij de Hopi… en zou het toeval zijn dat Japan een rode bol op haar nationale vlag heeft…

  dat er al in de jaren ’90 grote billboards zijn te zien in Moskou met daarop een grote rode bol, met de tekst; ‘de rode planeet komt’ en dat de kiosken op de NS-stations voorzien waren (worden allemaal vervangen) van een aluminium staart. Een oranje bol, met een grijze staart en in de staart de tekst ‘Kiosk’. Kiosk in mijn oertaal wordt KI US KE>, met de betekenis; ‘kieper-huis-keren’, ofwel de Kieper, de veroorzaker 4,1 miljard jaren geleden van de botsing met Tiamat en het vervolgens wegketsen (kiepen) van het restant van Tiamat keert huiswaarts. Omgekeerd wordt het dan EK SU IK<, met de betekenis; 'eerstkomend-suiden-Ik', ofwel de Grote Kieper is aanstaande. Hij zal 'eerstekomend' opduiken in het suiden/zuiden (ons zonnestelsel) en dan zal zijn 'essentiekern', zij wezen zijn opwachting maken. Waarom zouden reclamemakers kiezen voor een komeet en niet voor een kopje koffie, een tijdschrift of een koek – voor een winkeltje op een station. Nou kennelijk worden die mensen geinspireerd dat te ontwerpen…

  zoals ook en drankje als Red Bull (hee de rode Stier) zijn levenslicht ziet en de slogan luid; 'Red Bull geeft je vleugels'… waarmee een duidelijke overeenkomst is te zien met de Egyptische Ra, de gevleugelde bol. Hoe gek moet je zijn om dit soort onzin als zodanig te interpreteren?! Welke idioot bedenkt de decors en desks voor de actualiteiten-programma's die opeens wereldwijd allemaal rood werden… en dat de NOS opeens een nieuwe huisstijl had (en NOS omgekeerd SON is!) en in de 'leaders' duidelijk te zien was dat er ruimtemateriaal afkwam op moeder Gaia. Allemaal onzin uiteraard en het verzinsel van een idioot, een losgeslagen gek die alle realiteitszin kwijt is… en wat te denken van Wieckse Witte die opeens in de zomer met een rose-bier op de markt kwam. In de reclamefilm toasten man en vrouw op de Zon, op de zomer… Heel mooi en we zien duidelijk een glas geel bier en een glas rood bier – een verwijzing naar de ZON en de bij-ZON, de rode dwergster.

  vriendelijke groeten,

  Evert Jan

 13. Beste Evert Jan, ik vrees net als Olaf dat we elkaar geen stap zullen naderen. Hoeft natuurlijk niet, we moeten elkaars mening respecteren. We zijn hier op de Astroblogs minder van de numerologie en de herkomst van namen, meer van de waarnemingen van het heelal met de hedendaagse instrumenten (zowel van professionals als van amateurs), waarop vervolgens modellen van datzelfde heelal zijn gebaseerd. Oh ja, je vraagt ook nog waar de naam Mars vandaan komt. Da’s volgens mij niet zo moeilijk: de rode planeet is genoemd naar de Romeinse god van de oorlog (bloed) Mars. En die hebben ‘m weer geleend van de Grieken, die hun oorlogsgod Ares noemden.

 14. Olaf van Kooten zegt

  Evert Jan, je bent waarschijnlijk een fijne vent en wat ik nu ga zeggen is NIET persoonlijk bedoelt! Ik hoop dat je het ook niet zo oppakt!

  MAAR: de notie dat het Nederlands familie is van het Soemerisch, de notie dat Drente en Groningen te maken hebben met het Hof van Eden, de notie van een oeroude raketbasis, dat is allemaal simpelweg bespottelijk. Jij zal zeggen dat ik kortzichtig ben, ik zal zeggen dat je in sprookjes geloofd. Er is allemaal GEEN ENKEL bewijs voor!

  Mars is rood omdat het zuurstof in de atmosfeer gebonden is aan ijzerrijke rotsen. Gewoon roest dus. Daaronder ligt (soms) ijs omdat, omdat de oude oceanen van Mars toch ergens gebleven moeten zijn. Doordat Mars geen magnetisch veld (meer) heeft (omdat de planeet van binnen veel sneller is gestold dan de grotere aarde) is de atmosfeer grotendeels vervlogen. De luchtdruk is daarom te laag voor vloeibaar water. Water sublimeert dan direct.

  Ik zie niet in waarom de Hopi het beter zouden weten dan de wetenschappers. En dan al die taalkundige “bewijzen”. Wat voor taal is dat? Je zegt het zelf: “jouw” oertaal. Ja, zo kan ik ook “bewijs” fabriceren.
  In je laatste alinea zie je ze helemaal vliegen. Red Bull, Wieckse Witte en de NOS zitten dus ook in “het complot”? Je ziet dingen die er niet zijn. Hersenspinsels.

  Zoals Arie zegt, we houden ons bij AstroBlogs alleen bezig met serieuze zaken en niet met vage hersenspinsels en dingen zien die er niet zijn.

  Zoals gezegd, ik heb helemaal niks tegen U hoor. Maar je ziet dingen die er niet zijn en je gaat kunstmatig verbanden leggen die er helemaal niet zijn. Bovendien is veel gebaseerd op vage en onmogelijke taalkundige connecties.

 15. @ Evert Jan 😉 Ik begon vol goede moed je verhaal te lezen maar al gauw raakte ik het helemaal kwijt (waar gaat dit over) Maar, om nog wat olie op het vuur te gooien de volgende link voor de leuk:
  http://www.youtube.com/watch?v=enE7amp9FpY

 16. Waarom treden de Annanuki in de ondergrondse basis in Deelen niet openlijk naar buiten en juist nu dat de vernietiging van mensheid en planeet zo’n reeele optie vormt.

  • Evert Jan Poorterman zegt

   Dag Sananda Jaya,

   de mensheid is niet (meer) op de hoogte van de aanwezigheid van de ‘goden’. Bovendien zouden de mensen wereldwijd in paniek raken. Te beseffen dat je tot een slavenras hoort en dat er aliens zijn die hier de lakens uit delen en jouw heer en meester zijn is niet zo’n leuk bericht. De vernietiging van de mensheid zal de anunnaki een worst wezen. Behalve die van de clan van Enki, de schepper en Vader van de mens. Die zijn wel bezorgd. Om met name het blanke ras (met lichte ogen, witte huid, rossig, rood en blond haar) omdat die gebruikt worden voor een genetisch proces, waarin ook de Galactische Federatie participeert… Heel af en toe kan Marduk/Ra, Enki’s oudste zoon wat doen, maar de macht van de hoofdgroep van de anunnaki is te groot. De aanstaande oorlogen (WO III) wordt wederom aangestuurd door de groep van Enlil; de uitvoerenden bovengronds zijn de nepjoden, ofwel de Asjkenazi, ook bekend als de Chazaren/Khazaren en de jiddische joden of de jooddietsen. Die zetten momenteel de Russen op tegen Europa en Amerika, de Europeanen tegen de Russen en de Amerikanen en die weer tegen de reeds genoemden. De bedoeling van Enlil/Khazaren is dat de blanken elkaar wederzijds uitroeien. Voordeel is dat de Khazaren dan de gehate Russen op de knieen gedwongen hebben, Europa hebben vernietigd en de blanken uitgeroeid alsook de Amerikanen buiten westen hebben geslagen… ze de Oekraine weer terug hebben (oude koninkrijk der Khazaren ofwel Khazarie) en ze ook de regio in het Midden-Oosten schoon hebben geveegd (IS = Israelische Staat) en heel veel mensen van daar naar Europa hebben gestuurd… om Europa te ontwrichten en door oorlog te vernietigen. IS… euh Israel kan dan in het Midden-Oosten een Groot-Zion stichten of een Groot-Israel. Dat is de bedoeling, WO I en WO II heeft aan 100 miljoen blanken het leven gekost!!! Josef Stalin, een Khazarenjood heeft ook nog 20 tot 30 miljoen blanke Russen op zijn geweten!!! Dat heet uitroeien. De blanken die een eeuw geleden nog 37% van de wereldbevolking uitmaken hebben nu nog maar een aandeel van 7%!!! Overal worden de blanken vervolgd!!! In Zuid-Afrika zijn al over de 40.000 blanken vermoord. Dat heet uitroeien. Dat ze onze ‘zwartepieten’ willen afschaffen, is deel van het plan. Alles van de blanken moet weg, hun geschiedenis, hun herkomst, hun aandeel… alles moet uitgewist worden. Enlil heeft een diepgewortelde hekel aan de blanken. Dat zijn de kinderen van zijn gehate halfbroer Enki. Enkele jaren terug heeft ‘iemand’ een hoek gezaagd uit een van de Guide Stones in de Ameikaanse staat Georgia. En een blik beton terug geplaatst!!! Met daarop de letters MM en JAM en de getallen 08, 14, 16 en 20. Een vriend van me ontraadselde het geheim. Op 16 augustus (08) 2014 stegen om 06.00 uur in de morgen Amerikaanse en Nederlandse F-16 straaljagers op en die bestookten ISIS en schakelden hen uit!!! Door die actie konden tienduizend Yezidi’s gered worden. Die waren door ISIS voortgedreven en zochten hun heil op de berg Sinear in het noorden van Irak. Deze mensen werden gered van honger en dorst. Waarom?! Omdat de Yezidi’s onze broeders en zusters zijn!!! Ze hebben blauwe ogen en blond haar. Niet allemaal meer… er is veel vermenging, maar ze zijn in feite blank. Ze hebben zich altijd vertsopt tussen de Koerden, maar zijn geen Koerden. Al 1200 jaren worden ze vervolgd door de moslims en er zijn er al 20 miljoen sindsdien vermoord. Het zijn ‘duivelaanbidders’ en daarom worden ze vervolgd. Ze eren de Slang… en de Slang is Enki. En Enki is de vijand van Enlil en ISIS (Israelische Staat ofwel de nepjoden) zijn de volgers van Enlil… Ziehier het totaalplaatje. Dus de boodschap op het blok beton was dat JAM (een godheid uit het Midden-Oosten – waarschijnlijk Marduk/Baal/Bel) nog iets moest rechtzetten (MM) en dat was op 8 augustus 2014! Dus de enige anunnaki die de mensheid (de blanken) bij staat is de oudste zoon van Enki, de schepper en Vader van de mens. De andere anunnaki zijn op de hoogte van de aanstaande WO III en de vernietiging van de mensheid. Ze liggen der niet van wakker; het is een wreed oorlogszuchtig ras!

   Groet Evert Jan

 17. Zullen we de discussie die in 2013 gevoerd werd niet vijf jaar later weer dunnetjes over doen? We komen toch geen centimeter tot elkaar, dus klaar is Kees, of hoe je ook heet.

Speak Your Mind

*