Site pictogram Astroblogs

NASA heeft steentje bijgedragen aan het vijfde IPCC klimaatrapport

Credit: NASA Center for Climate Simulation/NASA Goddard SVS/IPCC

IPCC_NASA

Credit: NASA Center for Climate Simulation/NASA Goddard SVS/IPCC

Aan het vandaag verschenen vijfde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties heeft ook de NASA haar steentje bijgedragen. Dat bestond onder andere uit het verstrekken van gegevens over de temperatuur, neerslag en de hoogte van de zeespiegel overal op aarde, verzameld met behulp van vele satellieten. Ook heeft de NASA meegewerkt aan de talloze modellen, waarmee men voorspellingen probeert te doen voor de ontwikkeling van het klimaat in de 21e eeuw, de zogenaamde Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5). De conclusie van het verschenen rapport is:

“De opwarming van de aarde is onmiskenbaar en een deel van de veranderingen in de atmosfeer die daarvan het gevolg zijn, zijn ongekend. Die opwarming is volgens het rapport bovendien “uiterst waarschijnlijk” sinds de jaren vijftig hoofdzakelijk te wijten aan menselijk handelen.”

Hieronder een video over een van de gebruikte modellen, waarin gegevens van de NASA verwerkt zijn en waarin wordt uitgegaan van een stijging van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer van 400 ppm (deeltjes per miljoen gasdeeltjes) nu naar 670 ppm in het jaar 2100.

Bron: NASA.

Mobiele versie afsluiten