16 april 2024

Zenit krijgt een nieuwe uitgever

De voorkant van het oktobernummer van Zenit

De voorkant van het oktobernummer van Zenit. Credit: Stip Media

Met ingang van 1 januari 2014 zal Zenit uitgegeven gaan worden door uitgeverij Stip Media te Alkmaar. Hiermee is de toekomst van het blad in goede handen. Zenit, HET blad voor de amateurs en geïnteresseerden op het vlak van sterren- en weerkunde, ruimteonderzoek en aanverwante wetenschappen, begint in 2014 aan zijn 41ste jaargang. Zenit was en blijft ook het verenigingsblad van de KNVWS (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde). Tot op heden werd en wordt Zenit uitgegeven door Stichting ‘De Koepel’; tot de overgang naar Stip Media is besloten omdat de uitgeversomgeving van Stip Media betere mogelijkheden biedt voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van Zenit. Hierover zijn afgelopen zomer besprekingen gevoerd tussen het bestuur van De Koepel, de uitgever en ook de KNVWS. Alle drie zijn gelukkig met het resultaat en hebben er alle vertrouwen in dat dit de kwaliteit van het blad ten goede zal komen. De huidige hoofdredacteur Edwin Mathlener blijft hoofdredacteur en stapt over naar Stip Media. Stip Media bereidt zich overigens ook voor om later de Sterrengids te gaan uitgeven, te beginnen met de Sterrengids 2015. Ook dit heeft de volle instemming van de KNVWS in wiens opdracht deze gids wordt uitgegeven. Bron: St. De Koepel.

 

Share

Speak Your Mind

*