23 april 2024

Atmosferische zuurstof wijst niet automatisch op leven

Red Dwarf Earthlike Planet

De aanwezigheid van zuurstof in de dampkring van een verre exoplaneet wijst niet noodzakelijk op het bestaan van leven op die planeet, zelfs niet wanneer de dampkring ook waterdamp en kooldioxide bevat. Die conclusie trekken Chinese en Argentijnse onderzoekers op basis van berekeningen aan de effecten van ultraviolette straling van rode dwergsterren.

Bij de speurtocht naar bewoonde exoplaneten richten astronomen zich in eerste instantie op planeten rond rode dwergsterren. Daarvan zijn er verreweg het meest, en hun planetenstelsels zijn gemakkelijker in detail te bestuderen, inclusief – in de nabije toekomst – de precieze samenstelling van de planeetatmosferen. Algemeen werd altijd aangenomen dat een combinatie van zuurstof (O2), waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2) in de dampkring van een exoplaneet alleen verklaard zou kunnen worden door biologische activiteit aan het oppervlak.

Een team van wetenschappers heeft nu de ultraviolette straling van de rode dwergsterren GJ876 en GJ667C bestudeerd, en berekend wat voor effect die heeft op scheikundige reacties in de dampkring van rondcirkelende exoplaneten. Uit de nieuwe modelberekeningen blijkt dat er toch significante hoeveelheden zuurstof kunnen ontstaan, ook zonder biologische activiteit. Zuurstof in combinatie met waterdamp en kooldioxide kan dus niet langer beschouwd worden als een betrouwbare ‘biomarker’.

Bron: Astronomie.nl

Share

Speak Your Mind

*