13 juni 2024

“Marsatmosfeer is niet verdwenen, maar opgezogen door rotsen”

lafeyette meteorite

False colour image with overlaid X-ray maps of Si (green), Fe (red) and Ca (blue). Carbonate (orange) is observed to replace the olivine (blue) which are both surrounded by veins of clay (green). Credit: SUERC, University of Glasgow

Een grotendeels Nederlandse onderzoeksgroep heeft mogelijk een baanbrekende ontdekking verricht over de Rode Planeet. Het blijkt dat de atmosfeer van Mars mogelijk niet is vervlogen, maar is opgesloten in het oppervlak van de vierde planeet in het zonnestelsel.

Mars heeft vroeger een dikke, kooldioxide-rijke atmosfeer gehad, maar deze is zo’n 3 miljard jaar geleden vrijwel geheel verdwenen – slechts ca. 1 procent is overgebleven. Waarom deze watervriendelijke oerdampkring is verdwenen blijft een raadsel. Tot de mogelijke verklaringen behoren het verlies van een globaal magnetisch veld, de zonnewind en de inslag van een groot object. Uit de nieuwe studie blijkt echter dat de atmosfeer simpelweg is opgenomen door het Marsoppervlak.

Men is tot deze conclusie gekomen na het bestuderen van een Marsmeteoriet die zo’n 3000 jaar geleden op aarde terecht is gekomen. Deze steen, die de Lafayette-meteoriet wordt genoemd, is ongeveer 1,3 miljard jaar oud en bevat sideriet. Dit mineraal wordt meestal gevormd door interacties tussen water en olivijn en/of veldspar, waardoor kooldioxide kan worden opgenomen door de mineralen.

Dit suggereert niet alleen de aanwezigheid van water, maar ook dat kooldioxide is opgenomen door rotsen. De oerdampkring van Mars is dus helemaal niet verdwenen maar is simpelweg opgezogen door het oppervlak! Andere onderzoekers blijven voorzichtig. Hoewel kooldioxide is opgenomen door rotsen (een proces dat carbonisatie wordt genoemd), is niet duidelijk hoeveel kooldioxide uit de dampkring is getrokken.

Bron: Phys.org

Share

Comments

 1. Evert Jan Poorterman zegt

  Olaf/anderen,

  hoewel ik geen spreek- danwel schrijfverbod heb, zijn mijn inzichten, denkbeelden en ideeen betreffende enkele astronomische aangelegenheden niet echt welkom op deze blog. Toch wil reageren, na me ettelijke keren bedwongen te hebben niet te reageren op andere artikelen. Ik wil toch weer terug naar de oude Soemerische teksten ook al is dat dan niet ‘wetenschappelijk’ te noemen. De oude teksten zeggen min of meer dat Venus en Mars een tweelingenpaar is (gelijktijdig geboren) en dat beiden, nog voor zij tot volle wasdom komen, al voorbestemd zijn ‘levenloos’ verder te gaan. Planeet Gaia wordt 4,7 miljard jaren geboren en 600 miljoen jaren later, dus 4,1 miljard jaren geleden, vindt de botsing plaats tussen de nieuweling Gud en de leidende planeet Tiamat. In die tussenliggende 600 miljoen jaren zouden Venus en Mars geboren zijn… vol potentie uiteraard, maar dat liep anders…

  Door de ‘kosmische’ botsing tussen Gud/Marduk/Nibiru wordt Tiamat gedood, vervolgens gehalveerd en komt onze planeet Gaia uit haar voort, terwijl het ‘afgestreken’ gedeelte verword tot de astroidengordel. Het restant van Tiamat (nu dus Gaia) wordt vervolgens door een derde ‘engel’ God’s, ofwel een derde planeet weggeketst naar een nieuwe baan om de Zon. Dat is strikt genomen de schepping van ‘Hemel en Aarde’, die twee banen of posities zijn om de Zon. Die posities bestonden niet in deze setting. De nieuwe ster Nibiru nam de positie in van Tiamat en haar overgeleven deel werd gestoten naar een positie tussen Venus en Mars… die dus feitelijk uiteen gedreven werden. En dat nu is de oorzaak dat op zowel Venus (die verbrandde haar bitumen) en Mars geen leven aanving zoals we kennen.

  Ik zag afgelopen week een programma over ’terra-vorming’ op Mars en men denkt werkelijk dat dit mogelijk is terwijl de temperaturen liggen tussen de min 30 en de min 130 graden Celcius. Mars is dus zeer abrupt bevroren en zodoende is alle water op de planeet in ijs gevat. De plotselinge zwiep naar buiten toe deed de planeet meteen bevriezen… terwijl Venus (Phaeton?!) door de zwiep naar binnen fikte als een fakkel. Venus is te heet en Mars te koud. De gestelde 3 miljard jaren is een aanname en geen wetenschappelijk feit, dus blijft het verhaal van de oude Soemeriers gewoon overeind lijkt me. De planeet die zich tussen dit liefdespaar drong bleek wel levensvatbaarte zijn. Precies zoals de oneindig liefdevolle en oneindig creatieve Bron had gewild, want leven ontstaat alleen door fricktie, confrntatie en botsing. Dus de komst van de nog vuurbrakende ster was van kardinaal belang om hier ‘leven’ te verwekken. De naam Jezus zegt dat ook; in oertaal SHE.ZU.US., met de betekenis; ‘gerstezaadje-zoekt-huis’, ofwel deze ster moest leven scheppen en deed dat ook.

  vriendelijke groet, Evert Jan

  • Gert1904 zegt

   Geen knip voor de neus waard. Wát een onwetenschappelijke gróte lap tekst. Bagger.

   (Wetenschappelijke) referenties? Blijkbaar heb je daar nog nooit van gehoord.

   Het feit dat je kritiek krijgt wil, m.i., niet zeggen dat je niet welkom bent.

  • Evert-Jan, ik geef je een laatste kans om aan te tonen dat dit wetenschappelijk verifieerbaar is, d.w.z. of die Someriërs dat wat je beweert echt hebben geroepen of dat het allemaal duiding/exegese van jouw kant is. Graag de links naar de oorspronkelijke codex van die Soemeriërs. Zo niet dan laat je voor de zoveelste keer zien dat dit niets met wetenschap te maken heeft en dus oncontroleerbaar is.

 2. Kan iemand Evert Jan Poorterman misschien ook even verwijderen van deze site? Hij is nogal een stoorzender.

  • Evert Jan Poorterman zegt

   Qsan/anderen,

   waarom reageert men zo agressief op mijn inzendingen?! Is dat omdat ik met andere opmerkingen danwel andere informatie kom. Ik ben uit op waarheidsvinding en niet op verstoring. Ik wil net als jullie, althans dat neem ik aan, graag doorgronden hoe en wat echt is en in hoeverre we kunnen achterhalen hoe ons zonnestelsel is ontstaan en in hoeverre de planeten informatie verstrekken; in dit geval de planeet Mars – ons iets kan vertellen – hoe de ontstaansgeschiedenis van ons stelsel en de planeten zich heeft voltrokken. Kennelijk is er afkeer naar iedereen toe die niet van de ‘club’ is, die geen astronoom is of van ‘buiten’ komt bij voorkeur vijandelijk is. Ik ben jarenlang naar de Volkssterrenwacht Bussloo geweest en heb er talloze lezingen gevolgd. Leuk, interessant en zeker vormend. Ik ben me bewust van het nut van wetenschappelijk onderzoek. Kijkend en lezend kan ik niet anders dan concluderen dat er binnen de astronomie ook aannames worden geaccepteerd die vooralsnog niet bewijsbaar zijn. Dat Mars 3 miljard jaren geleden zijn atmosfeer kwijtraakte en deze sindsdien is opgeslagen in gesteente – kan waar zijn – maar evengoed er een miljard jaren naast zitten. Dat is feitelijk nog niet aangetoond. Dus ook de wetenschap bedient zich van aannames, maar daar hebben de meesten die reageren op mijn inzendingen kennelijk geen probleem mee… maar op het moment dat ik verschijn en mijn inzichten ventileer, duikt men bovenop mij alsof ik een virus ben, een niet geaccepteerd fenomeen en gevaarlijke indringer. Dit raakt me en zodoende heb ik een tijdje niet gereageerd op de vele artikelen die mij via Astroblogs bereiken. Ik zou het aangenaam vinden samen te zoeken naar de waarheid en ik ben niet uit op verstoring noch op ontregeling van de waarheid. Dat sommigen zo fel reageren zal ik maar toeschrijven aan hun eigen beperkte visie en beeld. De Inquisitie van de Heilige Roomse Kerk maakte meer kapot dan dat het toevoegde aan kennis en ik ervaar de houding van Astroblogs en hun lezers als onprettig. Ik voel me verworpen en verstoten en dat zou anders kunnen zijn, want wij allen streven naar de waarheid en inzichtelijkheid in het ontstaan van ons eigen stelsel… of vergis ik mij hierin?!

   groet Evert Jan

  • Olaf van Kooten zegt

   @ Qsan: Evert-Jan doet niet direct iets verkeerd. Ik zie dan ook geen reden om ‘m te weren van astroblogs

   @ Evert-Jan: je hebt gelijk dat de wetenschap ook afhankelijk is van bepaalde aannames. Het feit dat Mars 3 miljard jaar geleden z’n atmosfeer is kwijtgeraakt is geen exacte schatting en ze kunnen er inderdaad best een miljardje naast zitten – maar het is wel een schatting dat gebaseerd is op feiten en waarnemingen. Jij baseert je hele theorie echter op een stel geschriften van de Soemeriers. Dat is inherent niet wetenschappelijk en verschilt weinig van het toepassen van Christelijke kosmologie. Ik ben niet anti-jou hoor, maar ik vind je blinde vertrouwen in een stel kleitabletten geen goede basis voor het vormen van een sterrenkundige mening. Bovendien hamer je erop dat het Soemerisch de ‘oertaal’ is, de voorouder van alle andere talen, en dit is simpelweg niet waar.

   • Evert Jan Poorterman zegt

    Olaf,

    ik heb sinds ik mijn taalontdekking deed uiteraard ook wat geneusd in dat wereldje en heb kennis genomen van de Taalfamilies op deze planeet. Aangezien ik vanuit het moderne Nederlands duizenden jaren oude woorden uit Soemerie kan duiden en ik sterk de indruk heb dat de proto-Nederlanders of oer-Friezen afkomstig zijn uit de landen Sumer en Akkad, zowel Gelein Jansen op Texel als Willem Hietbrink uit Maastricht beweren dat A – het Texels dialect en B – het Limburgs dialect de oudste talen van de wereld zijn (door mensen gesproken…) en ‘last but not least’ om het maar eens in goed Nederlands te zeggen ook de beroemde multi-wetenschapper Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620) al beweerde dat het Diets geen tak is aan de Germaanse stam, maar de boom zelf is… en ik van een Engelse huisvrouw vernam, die sinds haar kindertijd door Aliens wordt ontvoerd (Anunnaki/Nephilim?!) en een decennium geleden bewust was van weer eens een ontvoering en op een behandeltafel lag, twee Aliens vanuit haar ooghoek zag en bovendien hoorde praten… waarover zij zei; ‘Voor mij als eenvoudige Engelse huisvrouw kwam de taal die spraken op mij over als old Dutch or old German – kan ik niet anders dan concluderen dat mijn aanname dat het Diets/Dutch/Deutsch/Nederlands/Soemerisch de taal van de goden is… en wellicht tientallen miljoenen jaren oud is of nog ouder. Het is de taal van de kolonisten die wij kennen als de Anunnaki of de Nephilim of Elohim. Het is niet uitgesloten dat er ‘aardlingen’ zijn die op deze planeet al een taal spraken voordat het Diets/Soemerisch 445.000 jaren geleden met de astronauten van Nibiru meekwam. Derhalve kan het Diets/Nederlands/Soemerisch de oudste taal zijn of een taal van deze planeet. Het Diets/Nederlands is in elk geval wel de oudste taal door ‘mensen’ gesproken. En ja dat druist tegen alle Taalfamilies- en modellen in… en ja dat moet dan maar! Ook wetenschap hoort in beweging te blijven totdat het absolute punt van bewijs/waarheid is bereikt. Dan kun je een norm bepalen en er een waarde aan hechten. Dus denk ik dat het Diets, de vloeiend gesproken taal van de Anunnaki, ouder is dan het Sanskriet, Hebreeuws en noem maar op… Overigens past mijn ’taalsleutel’ op alle alen en dialecten en mogelijk is het zelfs de sleutel tot alle taalklanken.

    groet Evert Jan

    • Olaf van Kooten zegt

     Geen enkele gerespecteerde taalwetenschapper kan beweren dat Limburgs de oudste taal ter wereld is. Nederlands is aantoonbaar een afsplitsing van het West-Germaans. Nederlands en Soemerisch lijken aantoonbaar in niets op elkaar. Nederlands is een Germaanse taal behorende tot de Indo-Europese superfamilie, dat zelf weer deel uitmaakt van de Nostratische talen (Indo-Europees, Oeralisch, Altaisch (bv turks), Dravidisch). Soemerisch is een isolaat, hoewel mogelijk een verwantschap bestaat met het Dene-Caucasische fylum. Is allemaal te verifieren via voorspelbare klankveranderingen en de standaard diagnostische methodes van de linguistiek.

     De ’taalkundigen’ die jij noemt zullen wel ergens in de niche pseudowetenschappelijke dingen verkondingen. Gerespecteerde taalkundigen verwijzen jou betoog naar het rijk der fabelen.

     Zoals gezegd geloven wij niet in Annunaki.

 3. Evert Jan Poorterman zegt

  Gert/Qsan,

  jullie laten je niet vriendelijk uit over mijn schrijfsels, maar ik zou graag een voorbeeld willen aanhalen waaruit jullie rol en aandeel duidelijk wordt. Tijdens een persconferentie in Amerika werd de spreker beschimpt en boegeroep was niet van de lucht en ook de verslaggevers waren fel in hun vragenstellerij. De man hoorde het allemaal aan en zei rustig; ‘Jullie kunnen allemaal heel goed kakelen, maar kunnen jullie ook een ei leggen’? En zo is het met jullie ook; fel reageren maar zelf niks wezenlijks bijdragen aan de discussie. In feite zouden Olaf en Arie jullie moeten verwijderen als stoorzenders en ongewenste personen. Ik ga er van uit dat als jullie iets te melden hebben, jullie het ook fijn vinden als anderen het lezen en er kennis van nemen, in plaats van meteen fel van leer te trekken. Ik bezoek met regelmaat heel wat websites en blogs en ik moet zeggen overal kom ik dit soort felheid en horkerigheid tegen, alleen had ik niet verwacht het op een nette blog als Astroblogs ook tegen te komen. Dat komt ook door Olaf zelf, die voor een webmaster veel te fel is en meteen de toon zet voor anderen. Wie goed doet doet goed volgen nietwaar… Gewoon open met elkaar omgaan en niet zo gefrustreerd alsjeblieft.

  groet Evert Jan

 4. Evert Jan, het is zeker geen ‘vijandigheid’ die Gert, Qsan, Olaf en ikzelf hier tegenover jou tentoonspreiden, maar gezonde argwaan tegen hetgeen jij hier allemaal beweert. De Astroblogs is een website over sterrenkunde en ruimtevaart, die nieuws brengt dat verifieerbaar is, d,w,z, dat het door diverse en onafhankelijke kanalen kan worden bevestigd. Maar de dingen die jij brengt zijn niet verifieerbaar, niet controleerbaar, In een Engelse buurvrouw die door aliens worden opgevoed heb ik zelf weinig vertrouwen, ook al kan het een schat van een mens zijn. Ik heb je gisteren al gevraagd een link te sturen naar de codex van teksten van de Soemeriërs, waarin ze zeggen dat de planeet Gaia 4,7 miljard jaar geleden geboren werd en 600 miljoen jaar later de botsing plaatsvond tussen Gud en Tiamat. Blijf je hier dingen roepen die niet door onafhankelijke waarnemingen bevestigd kunnen worden, dan moet je maar op andere sites terecht, zoals je zelf een tijdje terug al hebt gezegd – http://www.niburu.co in dit geval.

  • Evert Jan Poorterman zegt

   Dag Arie,

   goed lezen is ook een kunst; ik heb het niet over een Engelse buurvrouw, maar over een Engelse vrouw en zij wordt niet door Aliens opgevoed, maar door Aliens opgehaald zoals duizenden zo niet tienduizenden die jaarlijks worden gevisiteerd door UFO-nauten (mogelijk en zeer waarschijnlijk de Anunnaki). Ik ga op zoek naar gegevens in de beweringen van Zecharia Sitchin betreffende de kleitabletten en hun dateringen en mocht ik die vinden dan zal ik die ook melden. Of ik het krantenbericht over de twee Amerikaanse wetenschappers nog kan vinden, die beweerden danwel aantoonden in hun onderzoek dat er de eerste 600 miljoen jaren van het bestaan van onze planeet geen leven danwel activiteit plaatsvond, hoop ik ook te kunnen melden. Vaak lees ik zaken en sla ik het op, zonder meteen de namen, data en krant te noteren. Feit dat ik het gelezen heb blijft… en wat de vijandigheid betreft moet ik zeggen dat ik dat meteen ervoer vanaf het eerste moment dat ik verscheen op jullie site. Kijk daar naar en besef hoezeer jullie ingenomen zijn met eigen kennis en weten en hoezeer jullie afstandelijk zijn naar meningen en inzichten buiten die van jullie zelf. Jullie zijn zeer beslist vijandenlijk en niet vriendelijk.

   groet Evert Jan

   • Gert1904 zegt

    Beste Evert Jan,

    Ik ken nóch Arie, nóch Olaf, nóch Qsan persoonlijk. Ik spreek alleen op eigen titel.

    Je bent hier op een weblog, zoals Arie al schreef, over sterrenkunde en ruimtevaart. Er wordt volgens de wetenschappelijke methode

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode

    geschreven over waarnemingen, feiten, theorieën en hypotheses. Dat houdt bijvoorbeeld in dat meningen steeds onderbouwd moeten worden met concrete, controleerbare, referenties.

    In jouw bijdragen doe je dat stelselmatig niet. Je hebt het o.a. over:

    – “mijn taalvondst” (geen enkele referentie, en door Olaf volledig onderuitgehaald)
    – Gelein Jansen, de auteur van dít boekje over het Tessels (lijkt me wel grappig, voor Tesselaren):

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Tessels

    – Willem Hietbrink, die een bekende morosoof blijkt:

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Morosofie

    – Simon Stevin. Laat de beroemde man rusten.

    – Zecharia Sitchin:

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin

    Daar maak ik verder geen woorden aan vuil. Categorie Von Däniken, Kolosimo.

    Op vragen naar je referenties geef je stelselmatig geen antwoord. Je belooft “ernaar te zoeken”. Die referenties had je natuurlijk allang moeten hebben vóór je je beweringen deed!

    Opmerkingen van jou naar Arie over “goed lezen” zijn flauw en irrelevant, en leiden van de kern dan de zaak af.

    Tenslotte, ik schrijf het wederom: deze reactie naar jou is NIET bedoeld als onvriendelijk, alhoewel jij dat duidelijk als wél zodanig opvat. Uitsluitend **zeer** kritisch, want onwetenschappelijk jouwerzijds.

 5. Gert, vanwege de vele links was je reactie in de spambox terechtgekomen, daar moest ik ‘m weer even uitvissen. Wat de discussie met Evert Jan betreft ga ik volledig met je mee. Maar ik constateer ook dat we gewoon mijlenver uit elkaar staan en daarom heb ik Evert Jan eerder vandaag via de mail geadviseerd gewoon een site te zoeken waar hij wel gehoor vindt. Hier op de Astroblogs zal hij dat niet vinden, zeker zolang hij niet de wetenschappelijke methode hanteert die jij ook noemt. Dus graag wil ik hierbij de discussie sluiten.

Speak Your Mind

*