21 april 2024

Kan nieuw instrument letterlijk licht schijnen op donkere materie?

prototype van het experiemnt

Prototype van het instrument waarmee gezocht gaat worden naar massieve fotonen, ook wel A’ deeltjes genoemd. Credit: MIT

Natuurkundigen geloven dat het universum vijf keer meer donkere materie bevat dan normale materie. Helaas is donkere materie per definitie onzichtbaar. Toch kunnen bepaalde eigenschappen die verband houden met donkere materie gedetecteerd worden. Nu zijn wetenschappers wereldwijd bezig met de ontwikkeling van een instrument waarmee één van de theorieën over de aard van donkere materie getest kan worden.De betrokken wetenschappers zijn op zoek naar een massief foton. Dat lijkt een tegenstelling te zijn: fotonen zijn juist massaloos, vandaar dat ze met de lichtsnelheid bewegen [1]volgens Einstein is het voor alles met massa onmogelijk om de lichtsnelheid te bereiken. Een exotische deeltje dat lijkt op een foton (maar dan met massa) is echter voorgesteld als mogelijke kandidaat voor donkere materie. Dit idee is meer dan een theoretische voorspelling. Uit andere experimenten zijn hints naar voren gekomen dat massieve fotonen zouden kunnen bestaan. Dit maakt het de moeite waard om achter het definitieve antwoord te komen. Als het deeltje echt bestaat, zou dat het eerste voorbeeld zijn van “nieuwe natuurkunde” voorbij het Standaard Model. Helaas raken de meeste natuurkundigen ervan overtuigd dat “nieuwe natuurkunde” een fata morgana is. Bij het experiment worden nauwe elektronenbundels met een kracht van een megawatt (vergelijkbaar met 1000 standaard keukenovens) gericht op een gebied van een miljoenste van een meter groot. Zo hoopt men het massieve foton te detecteren, of eigenlijk de twee deeltjes waarin het massieve foton vervalt. De precieze verhouding tussen de vervalproducten kan het bestaan van het massieve foton dan bevestigen of afwijzen. De onderzoekers verwachten zo’n twee jaar nodig te hebben voor een definitief resultaat. Bron: Phys.org.

Voetnoten

Voetnoten
1 volgens Einstein is het voor alles met massa onmogelijk om de lichtsnelheid te bereiken
Share

Comments

  1. Massief foton? licht dat je op kunt bergen cq bewaren?
    Dat zou echt handig zijn,
    maar voorlopig zullen we het nog wel met een zaklampje moeten doen, vrees ik 🙂

Speak Your Mind

*