23 mei 2024

Interplanetair stof bracht mogelijk aards leven middels water en organische verbindingen

Voorstelling van interplanetair stof, dat door invloed van de zonnewind water vormt. Credit: John Bradley.

We kennen al lange tijd de theorie dat het leven op aarde gebracht is door kometen, die hier lang geleden op aarde massaal insloegen en die water en organische verbindingen brachten, de twee voorwaarden voor het ontstaan van leven. Maar het zou volgens een groep onderzoekers van universiteiten van Hawaï en Californië best wel eens kunnen zijn dat het veel geleidelijker en onopgemerkter ging, namelijk via interplanetair stof – op z’n Engels interplanetary dust particles (IDPs). Dat stof is afkomstig van kometen, planetoïden en restanten van de oerwolk waaruit het zonnestelsel ruim 4,5 miljard jaar geleden ontstond en het valt continue neer op de aarde. Het stof bestaat uit verschillende komponenten. De kleinste zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen – dat zijn die organische verbindingen – en de grotere stofdeeltjes zijn silicaten, en silicaten met een ijsmantel. Deze ijsmantel is de plaats waar een belangrijk deel van de interstellaire moleculen worden gevormd. In de ruimte wordt het stof bestookt met de zonnewind – voornamelijk waterstofionen – en dat zorgt er voor dat met name de silicaten veranderen en het zuurstof erin gemakkelijker vrijkomt.

Zodiakaal licht. Credit: Yuri Beletsky/ESO.

Dat kan er voor zorgen dat zich aan de rand van de IDP’s water vormt (zie afbeelding links, de blauwe bolletjes). Zodoende zou het stof niet alleen water en organische verbindingen op aarde kunnen hebben gebracht, maar zou er op hemellichamen zonder beschermende luchtlaag, zoals de maan of Mars, nog steeds water kunnen ontstaan door dit proces. We kennen het interplanetaire stof er goed, want het is te zien als het zodiakaal licht, de uiterst zwakke permanente driehoekige witte lichtgloed aan de nachtelijke hemel, die lijkt uit te stralen vanaf van de zon langs de ecliptica (schijnbare zonneweg) en de daarbij gelegen dierenriem. Hiernaast een afbeelding ervan. Bron: Science Daily.

Share

Comments

  1. Arie, Ik denk dat je ‘organics’ verkeerd vertaalt. Organismen zijn levende wezens en die zitten niet in interplanetair stof.

Speak Your Mind

*