12 april 2024

Oerknal ging gepaard met donder van Higgs bellen

Higgs bellen tijdens de oerknal (Credit: The University of Helenski).

Alle elementaire deeltjes met massa hebben hun massa verkregen door het Higgs mechanisme, waarbij Higgs bosonen in interactie met het Higgs veld massa geven aan de deeltjes, inclusief de massa die ze zelf hebben. Dit alles moet zich tijdens de oerknal hebben afgespeeld, waarmee 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond. De gangbare gedachte daarbij was dat zo’n 100 picoseconde na het begin van de oerknal – een picoseconde is een biljoenste van een seconde, dus 10-¹² seconde – dat Higgs veld overal ineens ‘aan ging’ en dat vervolgens het Higgs mechanisme plaatsvond. Maar een team onder leiding van de natuurkundige David Weir (Universiteit van Helsinki in Finland) denkt dat het iets anders verliep, namelijk dat het Higgs veld activeerde op een manier die lijkt op kokend water: er ontstonden allerlei groeiende bellen, waarin het Higgs veld zich verspreidde. Toen de wanden van deze ‘Higgs bellen’ elkaar raakten en botsten zouden rimpels in de structuur van de ruimtetijd zijn ontstaan, die bekendstaan als de zogenaamde primordiale zwaartekrachts- of gravitatiegolven. Ook zou de energie van de Higgs bellen schokgolven veroorzaken, die zich als een soort van lage geluidsgolven door het heelal verspreiden, een soort van ‘Higgs donder’.  Een nieuwe generatie van sensoren zou volgens Weir in staat moeten zijn de zwaartekrachtsgolven of de Higgs donder te zien eh… horen. Hieronder een video met een simulatie van het ontstaan van de Higgs donder tijdens de oerknal.

Bron: New Scientist.

Share

Speak Your Mind

*