14 juni 2024

Magnetisme verklaart overschot infraroodstraling protoplanetaire stofschijven

Credit
NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Sinds 2006 buigen sterrenkundigen zich het hoofd over de vraag hoe het kan dat jonge sterren met omringende stofschijven, waaruit zich planeten kunnen vormen, teveel infraroodstraling uitzenden. Op grond van de massa en leeftijd van de sterren verwacht men een bepaalde hoeveelheid infraroodstraling, maar de gemeten hoeveelheid – onder andere dankzij waarnemingen met de Spitzer IR-satelliet van de NASA – blijkt groter dan de verwachtte hoeveelheid. Sterrenkundigen hebben nu een driedimensionaal model opgesteld, dat een verklaring geeft voor het infraroodoverschot: dankzij magnetisme worden grote hoeveelheden gas en stof in bogen boven de protoplanetaire schijf uitgetild, vergelijkbaar met de protuberansen, de hete gassen die door de zon worden uitgestoten en die de magnetische veldlijnen volgen. Rondom de jonge ster is een grote magnetische atmosfeer, vol met bogen van gas en stof, dat het sterlicht absorbeert en dat daardoor infraroodstraling uitzendt. Bron: Spitzer.

Share

Speak Your Mind

*