22 februari 2024

De Huis-Tuin-en-Keuken-Kosmologie

Credit: Flammarion.


Het laatste jaar hebben we hier enkele lezers over de vloer gehad, die er een geheel eigen kijk op de wereld op na houden en die een soort van eigen theorie over het heelal of over een deel ervan hebben ontwikkeld, die ik bij gebrek aan beter maar even schaar onder de naam Huis-Tuin-en-Keuken-Kosmologie. De laatste weken was er een ware hausse aan dit soort alternatieve theorieën, maar de geschiedenis van de Astroblogs doorspittend kwam ik op eerdere exemplaren. Voordat ik ze met mijn eigen huis-tuin-en-keuken-psychologie ga analyseren – ahum, tot u sprak dr. Sigmund Nouwen – eerst even in alfabetische volgorde een rijtje van deze huis-tuin-en-keuken-kosmologen met een link naar hun website, zodat de lezer een beeld kan krijgen van hun ideeën.

Voor de helderheid: ik ga hier niet inhoudelijk in op de huis-tuin-en-keuken-kosmologie van deze heren en ik spreek er ook geen waardeoordeel over uit. Dat heb ik of doe ik uiteraard wel als we daar in de diverse Astroblogs over te spreken komen, zoals in deze blog met een hele lange serie reacties.

Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team

Bij alle HTK-kosmologen, zo kort ik het maar even gemakshalve af, is er sprake van een eigen ontwikkelde kijk op het heelal van niet-wetenschappers. Ze zijn geïnteresseerd in het heelal, ze zijn er over gaan nadenken en lezen, maar op de een of andere manier hebben ze geen fiducie in de bestaande, ‘gevestigde’ theorieën. Ze zien daar zwakheden in, onverklaarbaarheden, tegenstrijdigheden, en ze hebben eigen ideeën ontwikkeld. Omdat het geen wetenschappers zijn – voor zover ik dat tenminste kan beoordelen – passen ze ook niet de wetenschappelijke methode toe, waarbij het resultaat een hypothese is die meetbaar en toetsbaar door anderen is en die verifieerbaar of falcificeerbaar is. Op basis van hun HTK-kosmologie zijn dan ook geen voorspellingen mogelijk.

Credit: NASA, ESA

Naar wat ik gelezen heb hebben de meeste HTK-kosmologen getracht contact te zoeken met de wetenschappers, met de ‘gevestigde wereld’ als het ware, en hebben ze geprobeerd hun verhaal daar te slijten en erkenning te krijgen, maar daar krijgen ze nul op het rekwest, ze vinden er totaal geen gehoor. Geen tijd voor, ga maar naar een ander, er klopt niets van, dat soort reacties die ze krijgen. Geen wonder dat ze allemaal teleurgesteld zijn in de wetenschap, dat ze zich niet erkend voelen, en er eigenlijk een soort van bevestiging in zien dat zij gelijk hebben en de arrogante wetenschappers er helemaal naast zitten. Vervolgens gaan ze door met hun eigen HTK-kosmologie te verfijnen en proberen ze deze bekend te maken bij anderen, door eigen websites op te zetten, de media te benaderen, blogs zoals de Astroblogs of Grenswetenschappen te benaderen. En dan stuiten ze in veel gevallen weer tegen een muur van onbegrip, dit keer van andere geïnteresseerde lezers, die kennelijk meer begrip voor de gevestigde theorieën hebben. Afijn, zie hier mijn visie op dit opmerkelijke fenomeen van de HTK-kosmologie. Misschien zit ik er helemaal naast en hebben de HTK-kosmologen zelf er een héél andere kijk of verklaring op/voor, maar dan hoor ik die graag. Wordt hopelijk vervolgd. 🙂

Share

Comments

 1. Jan Brandt zegt

  Weet je wat “het probleem is met die HTK-problematiek”? Je weet nooit ECHT zeker of zo’n “alternatieveling” het niet of wel bij het rechte/verkeerde eind heeft…..Er zijn, me dunkt, toch plenty gevallen bekend in den langen menschelijken geschiedenis waarbij toch achteraf bekeken “de gevestigde orde” het eeuwenlang bij het verkeerde eind bleek te hebben…..Ik bedoel maar….Moeder Aard bleek toch niet plat, “onze” Zon blijkt toch ook niet het centrum van het Universum..and the list goes on and on…..
  Hoeveel ogenschijnlijk geflipte “lone wolfs” zijn er toen ook niet uitgelachen en in de, achteraf bekeken onterrechte vergetelheid, gehoond??
  Een (ver, maar toch…) familielid van mij, een zekere Pim van Lommel (ja….die dappere cadioloog/medisch wetenschapper die dat “controversiele”(??)c.q. geweldige boek (Eindeloos bewustzijn) heeft geschreven over zijn onderzoek naar Bijna Dood ervaringen!), heb ik eens tijdens één van zijn voordrachten de stelling horen poneren dat als er zelfs van de 100 gevallen er maar één “afwijkend geval” tussen blijkt te zitten, je als goed en onbevooroordeeld wetenschapper je er op zijn minst je onbevangen belangstelling voor zou moeten tonen en NIET als een mak schaap (vanwege je Aardse financiele veiligheid!) achter de gevestigde orde aan blijven lopen…..WANT…tja, je weet het maar nooit!!!
  Afijn, Wetenschappelijke vooruitgang is dus, dunkt mij in elk geval, JUIST gediend met een “zo’n kudde altenatief denkenden” want er kan dus toch altijd “een mafkees” bij zitten die een, welliswaar op het eerste gezicht zeer controversiele, maar dan toch achteraf gebleken juiste knuppel in het wetenschappelijke hoederhok heeft weten te smijten!!
  Stof tot nadenken…………….

  • Avatar foto Monique zegt

   Dat heb je mooi uiteengezet , Jan. Mijn reactie wacht nog op moderatie (zucht)

  • Gralgrathor zegt

   Alternatieve gedachtengangen en denkbeelden aanmoedigen, ja. Pim van Lommel? Nee. En niet omdat hij wat mij betreft geen kans zou mogen krijgen, maar omdat hij zijn kans heeft gehad en ondanks het feit dat hij niets van zijn welhaast religieuze gezever kan onderbouwen toch gewoon op dezelfde voet doorgaat.

   Natuurlijk heeft @Jan gelijk met zijn observatie dat we in de geschiedenis vaak pas achteraf hebben kunnen onderkennen hoe geniaal (in plaats van geschift) een bepaalde ingeving of werkwijze was. Maar dat moet je ook in zijn context zien. Waar bijvoorbeeld de context van Bruno’s en Galilei’s denkbeelden er één van religieuze oppressie was is hier de gevestigde orde gefundeerd in zeeën van observatie-data, oceanen van wiskundige kennis en computationeel vermogen. Er is nog steeds meer dan genoeg ruimte voor geniale inzichten; maar waarom zouden we aandacht moeten besteden aan ongefundeerd geneuzel dat geen enkele basis in de feiten heeft?

 2. Avatar foto Monique zegt

  Mooi plaatje (nadenken en peinzen over de kosmos) Terugkomend op het verhaal tussen de HTK-kosmologen en wetenschappers…Tja, dat zou wat meer naar elkaar kunnen ’toegroeien’. Als beide partijen zich wat flexibeler opstellen. Enerzijds kunnen ‘misverstanden’ bij de HTK-kosmologen worden recht gebreid, waardoor zij weer verder kunnen borduren. Anderzijds kunnen de wetenschappers wat creatiever gaan nadenken.
  Ik vind Erik Verlinde wel een ‘baas’ 😀

  http://staff.science.uva.nl/~erikv/index.html

  https://www.youtube.com/watch?v=jZfjsp8bzhg

  En…ach waarom ook niet….
  http://i.imgur.com/6vIEXho.jpg
  http://www.coenvermeeren.nl/
  Mijne ene oog kijkt de wetenschappelijke kant op, de andere de alternatieve (hahaha, maar toch)

  • Avatar foto Enceladus zegt

   Ik sta best open voor alternatieve theoriën, maar de heren zullen hun ideeën wel moeten verdedigen op een manier dat een en ander meetbaar/toetsbaar is. Anders is het met alle respect niet meer dan een vermoeden, of zelfs gewoon fantasie.

   In het geval van dhr. Druiven is er zelfs sprake van het veranderen van zijn theorie, nadat hij 1.000 euro had uitgeloofd voor wie het kon weerleggen. En plotseling horen we niets meer van de beste man. Zonde van een ieders tijd en energie!

   groet,
   Gert (Enceladus)

   • Avatar foto Monique zegt

    Dat zit je echt dwars hè, Gert? Ik krijg bij zulke uitspraken van €1000 altijd argwaan. Dan denk ik dat mijn kans bij de Staatsloterij hoger is. Niet leuk dat ze de loten zomaar duurder hebben gemaakt 🙁

    Wetenschappers zouden aan HTK-kosmologen kunnen uitleggen waarom iets apekool is. Dan kunnen zij op hun beurt weer verder broddelen, om vervolgens ‘meetbaar/toetsbaar’ hun alternatieve ideeën te presenteren.

   • Avatar foto gert1904 zegt

    Over die EUR. 1000,–, zie:

    http://math.ucr.edu/home/baez/crackpot.html

    punt 13.

   • Hallo Gert,

    Ik ben één van die HTK-kosmologen, ben blij dat Arie mij vermeld heeft maar ik vind niet dat ik tot die categorie behoor, vind het ook jammer dat jullie niet reageren op mijn “theorie”, ik heb een aantal keren gemaild met Arie maar hij reageert net als de rest van de wetenschappelijke gemeenschap, aardige kerel maar ook hij luistert niet, ik heb een aantal theorieën in mijn blog maar mijn vergelijking met de theorieën van Einstein is gebaseerd op feiten, ook wat de zwaartrkracht betreft, ik heb inmiddels door dat ik duidelijker moest zijn en ik ben inmiddels zover, duidelijker kan ik het niet maken, ik heb uitsluitend met feiten en logica aangetoond dat Einstein’s zwaartekracht niet bestaat en niet kan bestaan, ik heb namelijk aangetoond dat de ruimte zich als een vloeistof gedraagt, Arie geeft aan dat een theorie verifiëerbaar moet zijn en men moet kunnen waarnemen wat ik aangeef, hij is ook van mening dat ik middels berekeningen moet aantonen dat het correct is, Arie heeft helemaal gelijk als hij op een theorie doelt, ik heb echter geen theorie, slechts feiten die middels logica probleemloos aangeven wat de zwaartekracht is, en daardoor kan ik meerdere mysteries moeiteloos verklaren, men kan praten als Brugman, mijn feiten zijn wel degelijk verifieerbaar, men kan waarnemen wat ik aangeef, en een feit behoeft niet te worden onderbouwd met berekeningen, er is namelijk geen andere optie voor de zwaartekracht, het onthult xichzelf en il kan dat geheel toelichten, men kan middels een formule wel aantonen dat sterren, planeten, manen en planeetringen geen snelheid hebben, maar ik kan dat niet omdat ik geen wetenschapper ben, slechts een HTK-tje, en de wetenschappers, instituten en de overheid willen mij niet helpen omdat ze denken dat het een theorie betreft, ze denken teveel, ze moeten luisteren, het zijn feiten, ik weet niet veel, maar er is niemand die mijn feiten kan weerleggen, een feit is namelijk een feit, een reeds vastgesteld gegeven, ze vinden nagenoeg niets omdat ze zoeken naar dingen die niet bestaan, ze pratrn over fictie maar ze beseffen het niet, ik weet 100% zeker dat Einstein’s zwaartekracht, zwaartekrachtgolven, donkere materie en (super)massieve zwarte gaten niet bestaan, en dat vele theorieën slechts fictie betreffen, en die zijn allemaal onderbouwd met berekeningen, het zijn berekeningen die onzin bevestigen, en dan wil ik niemand beledigen, ik weet wa zwaartekracht is maar niemand luistert, en dat is triest…

 3. Jan Brandt zegt

  Eh mijn waarde Gralgrathor……hoewel het (medische) gedachtengoed van Pim van Lommel natuurlijk niet echt binnen de astronomische scope van Astroblogs valt…….enne… ieder zijn/haar mening, no problems there….maarre toch nog even een opmerking over het achteloos wegzetten van het gedachtengoed van een eerbiedwaardig wetenschapper als Pim van Lommel als “religieus gezever en ongefundeerd geneuzel”. Deze mening geven mij een beetje erg het gevoel dat je dat bewuste boek helemaal niet gelezen hebt…..want zijn benadering van deze (BDE) materie is in zijn boek juist heel erg afstandelijk, oordeelloos en absoluut niet met een religieuze ondertoon, integendeel. Hij constateert slechts “dingen” die op z’n minst vreemd, opmerkelijk en zeker controversieel te noemen zijn en probeert deze juist met alle tot op heden bekende medische en natuurkundige kennis te verklaren. Het zijn juist diegene die een “zweverige boek” verwachten die van een hele kouwe kermis thuiskomen vanwege de zware wetenschappelijk verantwoorde kost van de inhoud….enne….of je er mee eens bent of niet, of het de “waarheid” is (iets waar van Lommel zelf trouwens, juist omdat ie een goed onbevooroordeeld wetenschapper is, ook steeds aan twijfelt)….dat zal de nabije danwel verre toekomst al dan niet leren………want…eh….en daar is ie weer…” je weet het maar nooit”!!

  • Gralgrathor zegt

   @Jan

   “een eerbiedwaardig wetenschapper als Pim van Lommel”

   Ehr? Excuus, maar in wetenschappelijke kringen wordt Van Lommel een beetje als een schande gezien, met zijn ongefundeerde uitspraken over bewustzijn en NDE’s.

   “probeert deze juist met alle tot op heden bekende medische en natuurkundige kennis te verklaren”

   Wat hij echter niet probeert is de nodige wetenschappelijke striktheid te betrachten om te verifieren dat zijn observaties zo accuraat mogelijk zijn. Hetgeen betekent dat hij dingen probeert te verklaren die er waarschijnlijk helemaal niet zijn. Ik kan ook gaan proberen de onzichtbare draak in mijn kelder te verklaren. Ik kan honderden pagina’s volschrijven met verklaringen over hoe die draak daar is gekomen. En een beetje een kritisch denker hoeft maar één vraag te stellen om al dat papier in de container te doen belanden. Beetje jammer dat Pim zichzelf dan die vraag niet wil stellen, wel?

   Nuja, ik snap Pim ook wel: dit soort boeken verkoopt enorm goed. Mensen zitten te springen om verhalen die zeggen dat het leven niet zo prozaïsch is als het soms lijkt. Kwantum-bewustzijn, leven na de dood – de gans met de gouden eieren.

   Maar wetenschap is anders.

 4. maar de heren zullen hun ideeën wel moeten verdedigen op een manier dat een en ander meetbaar/toetsbaar is

  Daar heb ik 1 antwoord op , als we het immense verre licht niet niet meer kunnen waarnemen omdat het hoe verder weg, steeds verder in het lagere (licht rood verschuiving) naar radio frequenties en lager als mogelijk nog te ontvangen is, is dat het laatste nog meetbare wat te meten valt. Het houd dus een keer op, en dat moeten we gewoon accepteren.

  Op Aarde hun je ook niet visueel verder kijken dan de horizon, als voorbeeld.

  Maar, …stel dat er eens een tijd komt dat we zelf met een zeer hoge snelheid in de ruimte kunnen reizen, Dan zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat we weer ietsje verder de ruimte in kunnen kijken, in de richting waar we naar toe reizen, Dat betekend dan wel dat we in de richting andere kant op kijkend, minder diep de ruimte in kunnen kijken.

  Dus wat er wel is, wat we zien in die richting, in diepe rood verschuiving als we niet reizen, verder in rood verschuiving zakt, als we met zeer hoge snelheid in de richting er van vandaan reizen, en daardoor minder diep die ruimte kunnen waarnemen.

  Dan nog even mijn visie over achtergrond straling in het verre ruimte, stel dat het allemaal verzamelingen zijn van melkwegstelsels wat niet meer te zien is, maar wel nog meetbaar als geheel om ons heen, in vorm van warmte wat dus verklaard dat het verre ruimte (achtergrond) niet het absolute koude temperatuur heeft, maar net iets er boven .

  Hoe dieper we kijken hoe meer verzameld het licht te zien is, en daar weer meer inzoomend zien we steeds meer melkwegstelsels , en zien we dat nog verder weg ook verzameld licht te zien is waar we in kunnen zoemen tot er niet meer in te zoemen valt , tot het te ver in rood verschuiving zakt richting radio golven, maar wel de warmte net boven het absolute nulpunt te meten is, als geheel van verzameling van Melkwegstelsels die we niet meer in het licht kunnen waarnemen .

  Dit is mijn visie hier over. 🙂

  • Gralgrathor zegt

   @edu

   “met een zeer hoge snelheid in de ruimte kunnen reizen”

   Een iets goedkopere en wellicht praktischer oplossing: langere belichtingstijden.

   “stel dat het allemaal verzamelingen zijn van melkwegstelsels wat niet meer te zien is”

   Nee, dat soort verklaringen zijn lang geleden al bedacht en verworpen. Het Big Bang model is op dit moment het enige model dat de CMB kan verklaren.

   • Avatar foto gert1904 zegt

    Die “Edu” waarop je reageert is gewoon een nick van de beruchte Ed Hoeven, op dit weblog.

    Klik op “Edu” in de header van zijn bericht, en de bagger stroomt over je scherm

   • Martin Willemse zegt

    Ik weet niet wat je met CMB bedoelt, maar ik kan de roodverschuiving die we waarnemen beter verklaren als wat er met de oerknal uit komt, die al begint met er was geen ruimte en tijd en je dan al meteen niet echt wetenschappelijk bezich bent, omdat je dan maar even vergeten bent dat energie en massa niet zo maar kan ontstaan en verdwijnen, waar aannames zijn, zoals dat de ruimte uit zou rekken en we nu naar donkere energie en massa zoeken om de oerknal overeind te houden, dat ik een theorie bedacht heb met krimpende atomen, die de tijd sneller laat gaan en geheel zonder de natuurkunde geweld aan te doen. Als onze atomen krimpen en de tijd dan sneller verloopt, dan zenden we een hogere frequentie uit en als de tijd sneller gaat, gaat vervolgens het krimpen ook weer sneller en krijg je een roodverschuiving die doet denken bij oerknal theorie aanhangers dat de oerknal nog aan het versnellen is, maar geeft de roodverschuiving bij krimpende atomen niet aan dat iets zich van ons verwijderd, maar laat het zien dat de tijd langzamer ging en wel omgekeerd evenredig met de roodverschuiving en bij 80% roodverschuiving je aan moet nemen dat de tijd daar maar met 20% van de snelheid gaat als bij ons, die veronderstelling laat zien dat er een afwijking mogelijk is die de donkere materie heeft laten ontstaan om dat als men de afstand van objecten berekend met de lichtopbrengst, het tragere klokje er voor zorgt dat er minder activiteit is en er minder licht word uitgezonden en men dan er van uit gaat dat een object verder staat als in werkelijkheid, dat men dan ook aan neemt dat die objecten groter zijn en men dan de massa gaat missen, die donkere materie genoemd word, ook de roodverschuiving die een onverklaarbare versnelling laat zien simpel te verklaren is, als onze tijd steeds sneller gaat. Ik ook uitgerekend heb dat de Maan zich ongeveer 2cm per jaar zich van de Aarde af beweegt, door het krimpen van atomen, wat ik met de Constante van Hubble, op de afstand Maan, Aarde heb toegepast er word dan wel beweerd dat het door getijdenwerking veroorzaakt word, maar dat idee kwam van honderd jaar geleden, dat de Maan zich 2 cm per jaar van de Aarde verwijderde, nu schijnt het, dat met de maan reizen men aan neemt dat de Maan zich 3,7 cm per jaar zich van de Aarde verwijderd en zou dan een nieuwe berekening van de getijden werking op het verwijderen van de Maan daar duidelijkheid kunnen brengen en ook de Aarde zich van de Zon verwijderd, met ongeveer 10 meter per jaar, waar door de Aarde er ongeveer 2 milliseconden langer over een rondje om de Zon doet per jaar en er dan iedere 500 jaar een seconde langer over doet. Arie Nouwen beweerde dat er geen objecten in onze buurt zouden zijn die dit aan zouden kunnen tonen, maar las ik gisteren dat onze planeten zich van elkaar en de Zon verwijderen, daar word dan geen verklaring over gegeven, hoe dat kan, vervolgens zou het goed mogelijk zijn dat als de Aarde zich 10 meter per jaar zich van de Zon af beweegt dat de oorzaak is van de ijstijden, omdat in 1 miljard jaar de Aarde dan 10 miljoen kilometer zich verwijderd van de Zon en staan we nu op 150 miljoen kilometer. Arie Nouwen een keer beweerde dat de puntvormige atoom deeltjes niet kunnen krimpen omdat punten niet kunnen krimpen, wat niet echt betrouwbaar over komt voor een wetenschapper.

 5. Jan Brandt zegt

  Zucht….Moet dat nou zo hard?? Ik dacht dat we dat “wetenschappelijke inquisitie-denken” al lang hadden afgeschaft. Die wel een beetje erg schaamteloos harde woordkeuze om daarmee iedereen die ook maar een tikkie afwijkt van den hoofdkoers der gevestigde wetenschappeljke orde het liefst meteen op de spreekwoordelijk brandstapel te krijgen., mag van mij wel een tikkie minder……….Hou het hier effe gezellig!!!!
  Het ENIGE wat ik heb geprobeerd over te brengen, ZONDER het te willen opstarten van een, het HTK-onderwerp betreffende, volkomen onbelangrijke en vooral, mijns inziens, nu nodeloos onvriendelijk wordende discussie over de al dan niet wetenschappelijke (on)verantwoorde visies van WIE dan ook, is dat het, wederom mijns inziens, altijd mogelijk is dat een “lone wolf” (jammer voor hem/haar meestal achteraf) soms toch gelijk kan krijgen omdat Moeder Natuur de hoegenaamd slimme mensheid namelijk wel vaker totaal voor schut heeft weten te zetten….en juist door die onvoorspelbaarheid vind ik de wetenschap zo boeiend………….en da’s alles!!!

  • Gralgrathor zegt

   @Monique

   Ik ben bloedserieus, en ik denk dat we niet zo heel erg ver buiten het kader van het onderwerp zitten. HTK’s zijn misschien over het algemeen niet zo succesvol in het exploiteren van hun extra-wetenschappelijke ideeen, maar er zijn genoeg overeenkomsten.

   @Jan

   “beetje erg schaamteloos harde woordkeuze om daarmee iedereen die ook maar een tikkie afwijkt van den hoofdkoers”

   Pim van Lommel heeft echt geen goede reputatie in wetenschappelijke kringen. Sure, de paar papers die hij heeft gepubliceerd die staan – maar die ondersteunen niet de wilde uitspraken die hij buiten de wetenschappelijke vakliteratuur doet. Als iemand, wie dan ook, onder de deken, onder voorwendsel van wetenschappelijke objectiviteit uitspraken doet die geen wetenschappelijke rechtvaardiging hebben – ja, ik durf het ronduit te zeggen: *pseudowetenschappelijk* zijn, dan vind ik dat kwalijk. Dat geldt voor HTK’s, en dat geldt evengoed voor Pim van Lommel.

   Ik snap best dat zijn uitspraken populair zijn, maar het is en blijft een feit dat de observaties die hij als onderbouwing gebruikt voor die uitspraken niet aan wetenschappelijke criteria voldoen. Ze zijn niet verifieerbaar.

   Ik moet eerlijk toegeven dat mijn opinie van Van Lommel gekleurd is door associatie met figuren als Ogilvie, Char, Robertvan den Broeke en andere charlatans, maar ik zou zeggen dat enige scepsis hier tenminste wel op zijn plaats is.

   “altijd mogelijk is dat een “lone wolf” (jammer voor hem/haar meestal achteraf) soms toch gelijk kan krijgen”

   Natuurlijk. Maar dat geldt voor Pim van Lommel niet meer of minder dan voor de HTK’s die de aanleiding vormden voor dit blog.

   “Hou het hier effe gezellig!”

   Ik denk dat het toelaatbaar is om eerlijke kritiek te uiten in een openbaar forum. Dit blog is er tenslotte niet alleen voor de gezelligheid, maar ook (en misschien vooral) om zaken grenzende aan de wetenschap te bespreken. Ik denk niet dat iets wat ik heb gezegd als persoonlijke belediging kan worden opgevat. Ook wil ik kritisch overkomen, niet onvriendelijk. Dat gezegd hebbende; de kritiek is geuit, en ik zal niet verdergaan met dit onderwerp.

   • Avatar foto Monique zegt

    @ Gralgrathor…oké, duidelijk.
    Ik ben niet bekend met het werk van Pim van Lommel, nog nooit van hem gehoord. Maar als hij een wetenschapper is die goedgekeurde papers heeft geschreven…
    Daar gaan jaren van (meetbaar) onderzoek aan vooraf. Je hebt het over zijn ‘wilde’ uitspraken buiten de wetenschappelijke vakliteratuur? So what?
    Jij mag kritisch overkomen, het is de manier waarop misschien? 😉

 6. Avatar foto Monique zegt

  Jan, ik zou mij er niks van aantrekken. Die gast zit je gewoon te dissen ô_ó
  En het wijkt af van het onderwerp.

 7. Jan Brandt zegt

  Hoi Monique,…snik…..namems deze HTK-astronoom (hihi!!), mijn welgemeende dank voor jouw vriendelijke (!!!) en tevens vette nobelprijswaardige wijze slotwoorden!!!

 8. Beste lezer,

  Er worden mij heel wat verwijten gemaakt waaronder wel de belangrijkste is dat ik mijn website aanpas afhankelijk van de verkregen reacties.
  Dat is deels waar omdat er conclusies werden getrokken die absoluut niet de bedoeling zijn. Om die rede heb ik ze verduidelijkt.
  Echter mijn allereerste Engelse versie is nog steeds te lezen in zijn originele staat omdat ik nog niet de tijd heb gehad om de huidige NL-versie in het EN te vertalen. Daar kun je in ieder geval lezen dat er in essentie niets in mijn theorie is veranderd. Zie http://www.alternativebigbangtheory.org/

  De eerste verandering die ik heb aangebracht is “tijdvector” veranderen in “dimensie tijd”.

  En Arie mag uiteraard klagen maar de versie van voor 14 maart staat nog steeds op de site.

  En waarom worden aan alternatieve theorieën zwaardere eisen gesteld dan aan de Oerknaltheorie. Juist de laatste paar jaar worden veel ontdekkingen gedaan waar (nog) geen antwoord op is. Zie: http://alternatiefoerknaltheorie.nl/Nieuws.html

  Met vriendelijke groet, Henk.

 9. Henk, het waren niet alleen wat kosmetische aanpassingen. Hier heb je zelfs toegegeven een plus en een min te hebben verwisseld, een kapitale blunder als je het mij vraagt. Zie: https://www.astroblogs.nl/2014/02/22/infografiek-alternatieven-van-de-oerknaltheorie/#comment-63028 Dat kan je echt niet af doen met “er werden conclusies getrokken die absoluut niet de bedoeling zijn”. Arie wees op de definitie van een hypothese: “Een hypothese is in de wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. Het is mogelijk zeer veel aanwijzingen te verzamelen die een hypothese steunen, maar één enkel negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te ontkrachten.” Met die verandering van de plus in een min is je hypothese al als een kaartenhuis in elkaar gedonderd. Je bent een slecht verliezer als je dat nou afdoet onder de noemer verduidelijkingen.

  • Dag Iwalt,

   Bedankt voor je reactie.

   Op de discussiesite heb ik inderdaad een maal een min en en een plus verwisseld, maar niet op mijn eigen site. Er stond t’= t . sqrt( 1 + (v/c)^2) en dat had uiteraard t’= t . sqrt( 1 – (v/c)^2) moeten zijn, de formule uit de SRT en niet een formule van eigen makelij.

   En nogmaals, waarom worden aan alternatieve theorieën zwaardere eisen gesteld dan aan de Oerknaltheorie: “Een hypothese is in de wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding.” De Oerknaltheorie is de laatste 20 jaar talloze malen aangepast aan nieuwe ontdekkingen en volstaat om die rede niet als hypothese. Alleen de voorspelling van de hoeveelheid Lithium in het vroege heelal voldoet en zelfs dat is twijfelachtig. Bovendien worden de laatste jaren talloze ontdekkingen gedaan die niet door de Oerknaltheorie kunnen worden verklaard. Het is rond die ontdekkingen altijd heel erg stil.
   Wat dat betreft doet mijn theorie het beter als het gaat om de voorspelling dat de roodverschuiving in de tijd toeneemt (conclusie in de Oerknaltheorie: de expansie van het heelal neemt in de tijd toe), iets dat ik in 1994 niet heb kunnen voorzien toen ik mijn theorie bij de notaris heb laten vastleggen.

   Het is me helaas niet gegund om Punt 2 in de discussie te verduidelijken. Dat had ik graag gedaan en zal ik op mijn eigen site daarom verder uitwerken (en dat betekent geen aanpassen).

   Groet, Henk.

 10. Ach, en waarom zullen we de hypothese van de Oerknaltheorie niet met het zelfde fileermes behandelen als mijn alternatieve theorie.

  Zoals Iwald zegt: “Een hypothese is in de wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als het beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. Het is mogelijk zeer veel aanwijzingen te verzamelen die een hypothese steunen, maar één enkel negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te ontkrachten.”

  1 – Bijzondere ster lijkt ouder te zijn dan het heelal zelf
  Hubble heeft wetenschappers een handje geholpen bij het dateren van een zeer oude ster. En dat leidt tot een verrassende conclusie: de ster zou zo’n 14,5 miljard jaar oud zijn: net ietsje ouder dan het 13,8 miljard jaar oude heelal, dus!

  2 – Astronomers discover the largest structure in the universe
  An international team of astronomers, led by academics from the University of Central Lancashire (UCLan), has found the largest known structure in the universe. The large quasar group (LQG) is so large that it would take a vehicle travelling at the speed of light some 4 billion years to cross it. The team publish their results in the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

  3 – De ster die niet zou mogen bestaan
  Een team van Europese astronomen heeft met behulp van ESO’s Very Large Telescope (VLT) een ster opgespoord die volgens velen niet zou mogen bestaan. Ze ontdekten dat deze ster naast waterstof en helium bijzonder weinig andere chemische elementen bevat. Deze opmerkelijke samenstelling plaatst hem in de ‘verboden zone’ van een breed geaccepteerde theorie voor stervorming, wat betekent dat hij eigenlijk nooit had mogen ontstaan.

  4 – Kan de big bang theorie in de prullenbak?
  En wat het ergste is dat de hypothese van de Oerknal in de 80 jaar van zijn bestaan telkens is aangepast.

  Met vriendelijke groet, Henk.

  • Henk, waarom heb je toch het idee dat we bij jouw hypothese heel erg kritisch zijn en bij de ‘reguliere oerknaltheorie’ niet? Je hebt toch mag ik hopen geen Calimero-gevoel, dat jij steviger wordt aangepakt, dan anderen? Bij alle hypotheses geldt heel simpel dat ze toetsbaar en verifieerbaar moeten zijn, dus als jouw alternatieve oerknalhypothese aankomt met voorspellingen en die blijken na toetsing door onafhankelijke anderen te kloppen en daarmee geverifieerd dan klopt je hypothese. Maar gezien je bericht ben je wel heel erg op zoek naar medestrijders, die allemaal beweren dat de oerknaltheorie niet juist is. OK, als je dat graag wilt prima, maar kom dan wel met beter geschut aan. Het eerste bericht bijvoorbeeld over de ster van Methusalem, die ouder zou zijn dan het heelal. Dat is het opgeklopte sensatieverhaal dat Scientias er van gemaakt heeft. Lees je echter het wetenschappelijke artikel zelf (http://xxx.lanl.gov/pdf/1302.3180.pdf) dan lees je echter dat die ster kort NA de oerknal is ontstaan. Dus niets van sensatie van een ster die ouder is dan het heelal.Dan het tweede bericht van de grootste structuur in het heelal: ja, die structuur is ontdekt. Klopt daarom de oerknal-theorie niet? Wat heeft dat bericht te maken met de oerknal-theorie? Hooguit moeten wetenschappers verklaren waarom dit soort grootschalige structuren kunnen ontstaan. Heeft jouw model van een statisch heelal daar misschien een beter verklaring voor, dan hoor ik het graag. Dan het derde bericht over de ster die niet zo mogen bestaan. Dat is inderdaad een bijzondere ster qua chemische samenstelling, maar het zegt alleen maar dat de sterrenkundigen nog eens goed moeten nadenken over de stervormingsmodellen, niets over de oerknal. En bij je vierde bericht tenslotte meldt je dat de hypothese van de oerknal in de afgelopen 80 jaar telkens wordt aangepast. Klopt, daar is ook niets mis mee. Continue worden aanpassingen gedaan in het spel tussen theorie en praktijk: modellen worden bedacht met toetsbare voorspellingen, waarnemingen worden gedaan die weer iets zeggen over de modellen, voortdurend is er een interactie tussen theorie en praktijk, tussen modellen en waarnemingen, alles conform de wetenschappelijke methode. Moet de theorie daarom in de prullenbak, omdat ‘ie op basis van waarnemingen wordt bijgesteld?

 11. Dag Arie,

  Bedankt voor je reactie.

  Of mijn hypothese zwaarder aan de tand wordt gevoeld dan de ‘reguliere’ oerknaltheorie laat ik graag aan de lezer over. Ik heb dat gevoel inderdaad wel.
  Of ik last heb van een Calimero-gevoel zal ik eens aan mijn psychiater voorleggen. Dat ik als amateurkosmoloog vrijwel direct in het verdachtenbankje kom te zitten kan ik me nog enigszins voorstellen maar waarom je als mens niet altijd correct behandeld wordt kan ik niet begrijpen. Ik duid dan op bijvoorbeeld het artikel op Grenswetenschappen.nl en in gelukkig veel mindere mate op deze blog. Het gaat me niet altijd in de koude kleren zitten.
  Ik ben inderdaad geen academicus maar kom uit een kunstenaarsfamilie en heb een rijke fantasie geërft. En mogelijk lijd ik aan een tunnelvisie, maar dat heb ik dan weer gemeen met veel wetenschappers.
  Mijn vrouw, familie en soms ik vragen zich wel eens waar ik het voor doe.

  Ik heb eens een wiskundeleraar gehad die zo briljant was dat hij zich niet kon voorstellen waar wij als leerlingen problemen mee hadden. Het is van groot belang dat de wetenschap met modellen komt die zo eenvoudig mogelijk zijn. Mijn alternatieve kijk op de relativiteitstheorie is daar een voorstel voor. Waarschijnlijk vragen academici zich af waar ik mij druk over maak, het gegeven dat klokken ongelijk lopen als ze door verschillende waarnemers met verschillende snelheden worden bekeken is voor hun voldoende. Voor aankomende geïnteresseerden kan dat veel lastige zijn.

  Nog nooit heb ik een academicus meegemaakt die bereid was stap voor stap met mij door mijn theorie te gaan. Ook op de discussiepagina is me dat niet gelukt. Ik nodig iedereen uit om dat eens met mij te doen.

  1 – Ik zal je commentaar over de ster van Methusalem op mijn site zetten. Nooit te oud om te leren. Wel is het zo dat de Oerknaltheorie ook zijn problemen heeft. Het is, zoals Prof. Icke zegt, mogelijk een theorie die ooit vervangen zal worden door een betere, maar zolang dat niet het geval is doen we het er mee. Ik voel me daar wel bij thuis.

  2 – Die grote structuren vormen (voorlopig) echter wel een probleem want als ik het allemaal goed begrijp is deze structuur drie a vier maal groter dan theoretisch voor mogelijk wordt gehouden. Structuren hebben tijd nodig om te ontstaan en ik begrijp dat 13,8 miljard jaar daar te kort voor is. Mijn model laat een leeftijd van het heelal toe die veel hoger is.

  3 – De Oerknaltheorie voorspelt dat zo’n 380.000 jaar na de Oerknal het heelal gevuld was met Helium, Deuterium en Lithium. Het is daarom niet erg begrijpelijk dat er sterren kunnen zijn ontstaan met een veel lagerepercentage Lithium.

  4 – Deze reactie heb ik dan fout geïnterpreteerd. Ik merkte een zekere gevoeligheid omdat ik mijn site had aangepast zonder overigens mijn theorie aan te passen.

  Groet, Henk.

 12. Avatar foto Enceladus zegt

  “Ook op de discussiepagina is me dat niet gelukt. Ik nodig iedereen uit om dat eens met mij te doen.”

  En als Arie dat dan doet, dan ga je niet op zijn belangrijkste kritiekpunt in. Wat voor zin heeft het dan nog?

  groet,
  Gert (Enceladus)

 13. Hallo Arie,
  Ja, ik heb daar een andere mening over, ik zal je vertellen waarom, excuses, is in het Engels, ik had reeds op Gert (Enceladus) gereageerd, hierbij mijn uitleg, is geen aanval, ik wil je slechts duidelijk maken dat jij het over theorieën hebt, dan heb je gelijk, on mijn geval niet, ik ben benieuwd of je het er mee eens bent, zoniet, geef dan svp aan wat er niet klopt, men maakt het allemaal te moeilijk…

  Quantum gravity;
  Einstein’s gravity doesn’t exist, I will tell you what quantum gravity is.

  I will explain, I will only use facts and common sense (logic), so this is NOT a hypothesis/theory.

  If you would only see rain, snow, hail and lighting amongst the stars in each galaxy, what would it mean?

  It would mean that those properties were the result of an invisible quantum cloud, because those properties can only be found in a cloud (FACT). 

  But that”s not the case, a galaxy has other properties but you can use this principle to find out what is hidden in EACH galaxy. 

  So what do we see, we can only see stars and whirlpool properties in each galaxy, so what does that tell us?

  It tells us that each galaxy is caught in an invisible quantum whirlpool, because those properties can only be found in a whirlpool.

  Those whirlpool properties are differential rotation (of stars), an eye, jets, spiral arms, a whirlpool shape, whirlpool motion and an up and down motion (of stars), and you can find five whirlpool properties in each galaxy (FACT). 

  So what does this tell us, it tells us that space behaves like a fluid or gas because you can only find whirlpools in a fluid or gas (FACT).

  And that also tells us that Einstein’s gravity cannot exist because you cannot bend something that behaves like a fluid or gas (FACT), Einstein’s gravity is based on that principle (FACT).

  And we know that an object in a whirlpool is dragged along by powerful turbulent streams, the object itself has no speed (FACT), that tells us that stars in a galaxy have no speed as well (they are dragged along). 

  Those stars have a differential speed (whirlpool property), they move faster near the center (black hole) of the galaxy, and slower as they move away from the center (FACT).

  But there is an exception, that exception is also a mystery, stars in a spiral galaxy have a similar speed, they don’t have a differential speed. Why?

  The spiral arms are also a whirlpool property (FACT), those stars are pushed along on a bow wave in that quantum whirlpool and therefore they have similar speeds.

  And we know that an object can be dragged along in a whirlpool because there is friction (drag) between that object and water or gas (FACT), so how can a star be dragged along in frictionless space?

  There can only be friction (drag) if a star becomes one with space, it needs to be embedded like a wet sponge in water (FACT/COMMON SENSE).  

  So how can we create friction (drag) in frictionless space?, there is only ONE option (FACT), the star needs to continuously absorb its surroundings, it absorbs quantum particles.

  So a star continuously absorbs quantum particles, and that continuous absorption stream towards the star drags a smaller mass towards it. 

  That absorption has a side effect, it’s called attraction (FACT), and that side effect is quantum gravity.

  And why should matter absorb quantum particles, because it needs energy to maintain itself, just like everything in nature (COMMON SENSE).

  That’s why they cannot solve those man-made mysteries, they are looking for things that don’t exist, a lot of useless research and a waste of time.

  Those quantum whirlpools and quantum gravity tell us that Einstein’s gravity, gravitational waves, dark matter and (super)massive black holes don’t exist (COMMON SENSE).

  The powerful whirlpool streams hold a galaxy together, not gravity or dark matter, because the stars are embedded in those quantum streams, dark matter is not necessary (COMMON SENSE). 

  This also tells us that the matter we see is all there is (COMMON SENSE), and those turbulent quantum streams which created those quantum whirlpools are the dark energy they are looking for.

  Light bends around a star because it follows the shape of that quantum whirlpool, it’s whirlpool lensing, not gravitational lensing (FACT).

  And because Einstein’s gravity doesn’t exist, all hypotheses which are based on his incorrect hypotheses are incorrect as well (FACT).

  Einstein’s general relativity and quantum mechanics cannot be combined because Einstein was wrong, and his mistakes affected everything (FACT).

  And those quantum whirlpools, the turbulent quantum streams that created them (FACT), and quantum gravity tell us what the universe is and how it works.

  The universe is a quantum particle ocean which is filled with turbulent quantum streams and quantum whirlpools, and it’s similar to the oceans on Earth because they also contain turbulent streams and whirlpools (COMMON SENSE).

  And again, this is NOT a hypothesis/theory, I only used facts and common sense (logic), I didn’t need equations/mathematics, the mysteries in space are man-made.

  En Arie, de tekst onderaan vond ik op het internet, ik heb het mogelijk niet geheel goed vertaald maar het is redelijk duidelijk, dit probeer ik je steeds uit te leggen, wetenschappers verzinnen liever allerlei onzin terwijl de feiten overduidelijk aangeven wat het heelal is, een kwantum oceaan, en wat zwaartekracht is, een bijverschijnsel van een continu absorptiestroom, etc., die draaikolkeigenschappen verklaren nagenoeg alles en die zijn ook overduidelijk zichtbaar, waarnemingen, geen berekeningen, slechts feiten en logica, jullie kunnen alles waarnemen en verifiëren, probeer dat eens met Einstein’s zwaartekracht, zwaartekrachtgolven, donkere materie en (super)massieve zwarte gaten, is nooit aangetoond, op een dag zullen jullie beseffen dat die dingen het resultaat zijn van incorrecte hypotheses die middels berekeningen zijn onderbouwd, het is geen wetenschap, het is fictiie, verifiëer maar, draaikolkeigenschappen komen uitsluitend voor in draaikolken, stromingsleer, dus in een draaikolk in water, orkaan, tornado, windhoos, etc., oja vergeet ik bijna een sterrenstelsel…

  En geen frustratie meer, slechts teleurstelling, ik blijf hopen dat ze een keer luisteren…

  Facts and common sense (logic) represent the world’s information, hypotheses/theories are the structures of ideas which explain and interpret facts, but those facts do not disappear when scientists argue about contradictive hypotheses/theories to explain those facts…

  Groet, Peter.

  • Peter, je hebt volgens mij de klok horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt, om maar even met een bekend gezegde te beginnen. Met Gert ben ik het eens dat het allemaal kop noch staart is, dus moeilijk om op te reageren. Ik pluk er even twee dingen uit die pertinent fout zijn. Zo heb je de nogal zware stelling dat de Einsteiniaanse zwaartekracht onjuist is. Je weet dat zware stellingen ook een zware bewijslast vragen, maar je gaat daar nogal makkelijk mee om door te zeggen dat je over feiten spreekt en dat feiten niet bewezen hoeven te worden. Ja, zo kan ik ook redeneren, da’s lekker makkelijk. Maar een feit is dat de zwaartekracht van Einstein vrijwel gelijk is aan de zwaartekracht van Newton, behalve als het om hoge snelheden gaat, zeg 90% van de lichtsnelheid en hoger. In het geval van de rotatie van sterren in spraalstelsels is daar absoluut geen sprake van, dus feitelijk zeg jij dat de Newtoniaanse zwaartekracht onjuist is. Welk alternatief heb jij dan te bieden? Newton’s zwaartekrachtwetten kloppen niet, hoe moeten ze dan luiden?

   Dan heb je de aanname – géén feit – dat sterrenstelsels een soort van draaikolken zijn. Ja, spiraalstelsels lijken daar wel enigszins op, maar elliptische sterrenstelsels en onregelmatige sterrenstelsels niet, dus je negeert complete categorieën van sterrenstelsels. En de vergelijking tussen een roterend spiraalstelsel en een draaikolk gaat maar ten dele op. Want bij draaikolken zoals die in het water plaatsvinden of orkanen zie je een spiraliserende beweging van de materie naar het centrum toe. Maar bij spraalstelsels is dat geenszins het geval, de sterren en gaswolken in de Melkweg bewegen NIET naar het centrum toe, alles draait rond en de afstand tot het centrum blijft ongeveer gelijk. Ja, als je héél dicht in de buurt van Sgr A* komt, het centrale zwarte gat, dan gaat het fout, zoals de gaswolk G2 op dit moment aan het merken is. De Melkweg bestaat pakweg tien miljard jaar en de helft daarvan draait onze zon rondjes om het centrum en al die tijd is de afstand (zo’n 26.000 lichtjaar) ruwweg hetzelfde gebleven. Dan zeg je vervolgens “it tells us that space behaves like a fluid or gas because you can only find whirlpools in a fluid or gas.“, dus omdat materie zich als een vloeistof gedraagt, is de ruimte waarin materie bevindt ook gelijk een vloeistof. Deze gevolgtrekking kan ik echt niet volgen, materie gedraagt zich als een vloeistof, dan moet de ruimte zich ook als een vloeistof gedragen. Volgens mij vergelijk je daar appels en peren.

   Peter, op alle onderdelen in je verhaal zou ik allerlei commentaar kunnen geven, maar dan ben ik een halve dag bezig en daar pas ik voor. Ik heb eerder ook al op je stellingen en hypotheses gereageerd, dus dit dreigt weer zo’n uit-de-hand-gelopen-verhaal te worden. Daarom hou ik het maar even bij deze reactie.

   • Hallo Arie, 

    Ik wou gewoon een reactie geven op Gert en op jou, dat mag toch?, weliswaar erg laat maar dat komt door de foutmeldingen, mijn tweede opmerking aan Gert kon ik pas na vijf keer proberen plaatsen, men reageert op een bepaalde manier, soms erg hard, mag, maar ik wil daar dan wel op kunnen reageren, we geloven allemaal dat we het juist hebben, er zijn genoeg mensen die beweren dat Einstein onzin vertelt, ik ben daar ook één van en dat zal niet veranderen, we behoeven er geen oeverloze discussie van te maken, een ieder zijn mening, ging mij niet om jouw mening, die weet ik al, ik moet ergens op kunnen reageren en ik ben dan benieuwd naar de reactie van anderen, mijn feiten zijn zeer simpel, een ieder kan ze begrijpen, tenminste, als men daar open voor staat, als je heilig in Einstein gelooft dan schiet het niet op…

    Ik weet waar de klepel hangt, ik redeneer anders dan jij, ik weet gewoon dat een hoop niet klopt, ik gebruik feiten, Einstein heeft gegokt, dat de ruimte buigt is nooit bewezen, slechts dat het vervormt, het is onzin en zijn hypotheses hebben dan ook diverse mysteries gecreëerd…

    Ik dacht dat Gert iets anders bedoelde, dat de reacties chaotisch werden weergegeven…

    Pertinent fout, dat is een ongefundeerde opmerking omdat Einstein’s zwaartekracht ongefundeerd is, er zijn niet voor niets zoveel problemen, mijn stelling mag zwaar ogen maar hij is feitelijk zeer simpel, men negeert feiten die overduidelijk zichtbaar zijn, jij ook, dat is alles wat ik zeg, het is een feit dat draaikolkeigenschappen slechts in draaikolken voorkomen, ik heb nog nooit van ruimtebuigingseigenschappen gehoord, complete onzin…

    Zwaartekracht van Einstein is
    vrijwel gelijk is aan de
    zwaartekracht van Newton, logisch als je ergens naar toe rekent…

    Dat sterrenstelsels draaikolken zijn is een feit, geen aanname, anders hadden ze geen draaikolkeigenschappen, elliptische-, spiraal- en onregelmatige sterrenstelsels, allemaal draaikolken, ze lijken er dan ook allemaal op, je hebt immers verschillende draaikolken, de vorm van de draaikolken wordt bepaald door de stromen, de stromen om die draaikolk in de ruimte zijn draaikolken echter stabieler omdat de kwantum zwaartrkracht er nauwelijks invloed op heeft, die turbulente stromen om de draaikolken en tussen de sterrenstelsels is de “donkere” energie…

    Jij gaat er vanuit dat de mechanismen van draaikolken in water overeenkomen met draaikolken in de ruimte, de echte zwaartekracht heeft nauwelijks invloed op de draaikolken in de ruimte, de spiraliserende beweging van de materie naar het centrum toe is dus ook nauwelijks van toepassing, behalve nabij het centrum, dan krijg je hetzelfde effect als bij een tornado, vandaar de twee jets (is hetzelfde als een slurf) als er materie vermalen wordt, die jets zijn er ook als er geen materie aanwezig is, dan bestaan ze uit kwantum deeltjes, dat de sterren in spiraalstelsels ongeveer dezelfde snelheid hebben is correct, geen differentiële rotatie, is ook een draaikolkeigenschap, die sterren worden voortgestuwd op een soort boeggolf, de sterren zijn net surfers op een golf, dat principe veroorzaakt ook de spiraalarmen in een draaikolk op aarde…

    It tells us that space behaves like a fluid or gas because you can only find whirlpools in a fluid or gas, klopt, een feit, draaikolken vind je nergens anders…, ik zeg niets over materie Arie, materie in een draaikolk op aarde drijft, in de ruimte is materie één met de ruimte, anders zou het niet meegesleept kunnen worden, er is geen frictie, in een frictieloze wereld kun je uitsluitend meegesleurd worden als je je omgeving continu kunt absorberen, en het bijverschijnsel daarvan is kwantum zwaartekracht, sterren, planeten, manen en planeetringen hebben GEEN eigen snelheid, nul, die omloopsnelheid is de snelheid van de kwantum stromen, zelfde principe als op aarde, daarom differentiële rotatie…

    Ik zeg gewoon dat de ruimte zich als een vloeistof of gas gedraagt omdat draaikolken nergens anders in voorkomen, simpel, dat je dat niet kan volgen is onbegrijpelijk, en je verdraait mijn woorden, ik vergelijk dus niet appels met peren…

    Je negeert feiten, geeft niet, dat doet nagenoeg iedereen, draaikolkeigenschappen komen UITSLUITEND voor in draaikolken, en daarom weet ik dat ik gelijk heb, je kunt er minimaal 7 vinden in de ruimte, bv differentiële rotatie, komt nergens anders voor, ik gebruik feiten en logica, dit is geen hypothese, ik gok niets, ik beweer niets, slechts feiten, wat de wetenschappers er van malen is niet mijn probleem, hun hypotheses zijn incorrect, ze creëren mysteries, daarom gebruiken ze de woorden als “donker” en “zwart”, ze zijn het spoor bijster, ze zijn blind en verblind, het boeit ze niet, dat levert werk op…

    Je kunt de oppervlakte van een vierkant berekenen, zijde x zijde, Einstein heeft bv de oppervlakte van miljoenen cirkels berekend, dat lijkt alsof het vierkant gevuld is, hij gokte dat je zo de oppervlakte kunt berekenen, dat de ruimte buigt, complete onzin, het hielp hem slechts om een raadsel te verklaren…

    Wetenschappers moeten terug naar het tekenbord, hun aannames zijn incorrect, en ik ben er van overtuigd dat ze wederom mooie formules/berekeningen zullen produceren, dit keer de correcte, het heelal is simpel en complex van structuur, draaikolk in draaikolk in draaikolk, schuin op elkaar, door elkaar, omringd door turbulente stromen die die draaikolken gecreëerd hebben…, feiten, geen fictie…

    Tot die tijd ben ik de idioot, geeft niet, ik heb geduld, en google maar “zwart gat in de oceaan”, exact hetzelfde als in de ruimte, een draaikolk, geheel leeg…

    Groet, Peter.

  • Gralgrathor zegt

   Wacht even…

   Dus je verzient hier wat willekeurige onzin, en dan noem je het “(FACT)” of “(COMMON SENSE)”.

   Cool. Wist niet dat wetenschap zo werkte.

 14. Ik denk dat je de definitie van feit even moet opzoeken in het woordenboek, wat ik aangeef zijn feiten, voor onzin moet je bij de wetenschappers zijn…

  Weet iemand waarom mijn tekst vervormd wordt, wordt smal weergegeven, of gebeurt dat altijd bij onzin….

 15. Ja Arie, en dan heb ik het uiteraard over de wetenschappers die werken aan de ondetwerpen die ik beschreven heb, en die allerlei creatieve hypotheses baseren op incorrecte theorieën, ik besef verdomd goed wat ilk zeg, anders zou ik zwijgen, ik beweer ook niet dat ik alles weet, ik weet slechts dat de hypotheses betreffende die onderwerpen incorrect zijn, daarom kunnen ze ze niet oplossen, ze creëren mysteries, jij schrijft dagelijks over fictie, leuk, maar de burgers betalen voor nutteloos onddrzoek, ze zien door de bomen het bos niet meer staan, en er zijn reeds een aantal wetenschappers die mijn mening delen, draaikolken, ruimte die zich als een vloeistof gedraagt, maar zij trachten Einstein’s zwaartekracht in stand te houden, en houden daarmee mysteries in stand, projecteren daarom enorme massa’s in een zwart gat,…

  Het volgende is ook een feit, de radiale krachten (buitenwaarts) in een draaikolk zijn nul, er heerst een evenwicht, de sterren worden niet weggeslingerd omdat ze één zijn met de stromen en omdat die draaikolkstromen ingesnoerd zijn door de turbulente stromen die ze gevormd hebben, heb ik van een wetenschapper vernomen, maar dat eist ik al, die turbulente stromen om de draaikolk fungeren als het ware als een cilinder, zwart gat is dus leeg, als bij een orkaan, donkere materie is onzin, totaal onnodig…

  En over aannames en onzin gesproken, oneindige dichtheid, singulariteit, Stephen Hawking, waarom verandert hij zijn theorie?, omdat er jets zijn, hoe kunnen er jets zijn bij zo’n syerke zwaartekracht, omdat het er niet is, hij maakt dezelfde fout als Einstein, hij ziet niet dat het een draaikolk is, vloeibare of gasvormige ruimte…

  En beseffen jullie en de wetenschappers wel wat jullie beweren???, miljoenen zonsmassa’s in een zwart gat, en toch zie je niets, en ook dan klopt het nog niet, er ontbreekt nog een hoop materie, weet je wat, doe er maar wat dinkere mayerie bij, goed idee zeggen alle wetenschappers, nu klopt het, en nu hebben we de komende decennia weer genoeg te doen, voor de zekerheid nog wat snaartjeorie, holgrafisch principe, etc, wjat’s next,…, ieder zijn mening… 🙂

  • Even één ding er uit gelicht om te laten zien dat je er echt compleet naast zit: “En beseffen jullie en de wetenschappers wel wat jullie beweren???, miljoenen zonsmassa’s in een zwart gat, en toch zie je niets…” Peter, kijk alsjeblieft alle leerboeken over zwarte gaten er op na. Hét kenmerk van een zwart gat is nou juist dat alle materie zich binnen de waarneemhorizon bevindt en van buiten niet meer zichtbaar wordt, simpelweg omdat het licht van binnen de horizon niet meer kan ontsnappen. Waarom denk je dat ze die objecten zwarte gaten hebben genoemd? Ja, er kan wel degelijk licht van een zwart gat komen, maar dat is dan afkomstig van de omringende accretieschijf, waar aangetrokken materiaal zich verzamelt, dat zeer heet wordt en dat röntgenstraling of gammastraling uitzendt. Wellicht ben je van mening dat zwarte gaten helemaal niet bestaan, omdat het niet in je theorie (of FACTS) past, maar dan heb je een probleem om uit te leggen wat Sgr A* dan wel is. Op basis van de beweging van de sterren in de buurt van Sgr A* hebben ze de massa ervan uit kunnen rekenen en die is ruim 4,3 miljoen zonsmassa. Sgr A* is totaal niet te zien in optische telescopen en toch weet men dat zich daar in een zeer klein gebied in de kern van de melkweg 4,3 miljoen zonsmassa bevindt. Mocht je de mening hebben dat zwarte gaten niet bestaan, dan moet je een verklaring geven wat er dan wel met die enorme massa zit en waarom we er niets van zien.

  • “… en dan heb ik het uiteraard over de wetenschappers die werken aan de onderwerpen die ik beschreven heb, en die allerlei creatieve hypotheses baseren op incorrecte theorieën, ..”.

   Je kent de wetenschappelijke betekenis van de begrippen “hypothese” en “theorie” niet eens!!

   – In de wetenschap wordt er begónnen met een hypothese. Bijvoorbeeld: “de lichtsnelheid is voor iedere waarnemer constant” – Einstein.

   – Vervolgens volgen uit die hypothese theorieën. Deze worden weergegeven in wiskundige formules. In het geval van Einstein de formules van de ART en de SRT.

   – Uit de formules volgen testbare voorspellingen.
   Bijvoorbeeld: de waarnemingen van Eddington tijdens de zonsverduistering van 1919(!) zijn in overeenstemming met van de ART.

   Nee, dan jouw weblog, en de grote stroom lange reacties die je hier produceert:

   – Géén definitie van termen (“draaikolk”, bijvoorbeeld), géén hypothese, géén theorie, géén formules en géén verifieerbare voorspellingen jouwerzijds.

   РW̩l eindeloze lappen tekst waar geen touw aan vast te knopen valt.

   – Wél geklaag over “jullie wetenschappers”. Daar kún je mij niet mee bedoelen!

   РW̩l geklaag over onvriendelijke reacties (personen die het niet met je eens zijn?)

   Dit was mijn laatste reactie op Peter Raktoe op Astroblogs.

   Schrijf je eens in bij de Astro Corner! Daar kun je je naar hartelust uitleven!

   N.B.: Gert (Enceladus) en Gert1904 zijn verschillende personen!

 16. Piet Hein zegt

  “En over aannames en onzin gesproken, oneindige dichtheid, singulariteit”

  “En beseffen jullie en de wetenschappers wel wat jullie beweren???, miljoenen zonsmassa’s in een zwart gat, en toch zie je niets, en ook dan klopt het nog niet, er ontbreekt nog een hoop materie, weet je wat, doe er maar wat dinkere mayerie bij, goed idee zeggen alle wetenschappers, nu klopt het, en nu hebben we de komende decennia weer genoeg te doen, voor de zekerheid nog wat snaartjeorie, holgrafisch principe, etc, wjat’s next,…, ieder zijn mening…”

  Ik moet zeggen hier zit wel iets in (zonder de spelfouten dan).
  Er is nog zoveel niet duidelijk dat het idee wat Peter hier oppert helemaal niet fout hoeft te zijn.
  Ikzelf heb me het “ruimtevel” ook voorgesteld als een soort van vloeistof.
  En de naam HTK is zo denigrerend, mensen als Einstein, farraday (ik hoop dat ik goed spel) e.a waren ook geen volleerd wetenschapper voordat zij met hun theorieen kwamen.
  Het nadenken over het heelal is niet gereserveerd voor een klein clubje mensen die toevallig heel goed kan nazeggen wat al ontdekt is:)

  En laten we eerlijk zijn, als iedereen elkaar maar napraat en geen oog meer heeft voor andere misschien vreemde theorieen, kunnen we net zo goed in god gaan geloven, die “waarheid” ligt al eeuwen lang vast in een groot boek……

  • Martin Schoenmaker zegt

   Wanneer HTK denigrerend ervaren wordt, past Morosoof wellicht beter…

   • Piet Hein zegt

    Bedankt voor je uiterst nuttige bijdrage.
    Er gaat overigens niks boven je verheven voelen boven anderen..

    Daar is vast ook een mooi duur woord voor. Als je dat nu ook opzoekt en hier net zet, kun je het meteen voor je eigen naam zetten……

    • Elitair Martin Schoenmaker zegt

     Ik had in een linkje bij een eerdere reactie een alternatief voor “Huis-Tuin-en-Keuken-Kosmoloog” gelezen. Wilde het alleen even onder de aandacht brengen zodat gekozen kan worden welke van de termen het minst denigrerend overkomt.

     • piet Hein zegt

      Ik kan je “humor” wel waarderen.

      Ik zelf voel me niet aangesproken, niet door de term HSK of anderzijds Morosoof.

      Waar het om gaat is, dat het in hokjes plaatsten van mensen meer zegt over jezelf dan over diegene waarover je praat….

 17. Piet Hein zegt

  PS

  Ik ga overigens niet mee in wat Peter zegt over Einstein, zijn brein is nog steeds niet geevenaard. Diepe respect voor iemand die zoiets kan bedenken
  en ook al zou hij met het idee van gekromde ruimte mis zitten, dan nog werkt zijn theorie nog steeds net al die van Newton.
  En volgens mij kun je gekromde ruimte heel goed vervangen door het idee van een vloeistof.
  Ik ben trouwens wiskunde analfabeet, dus dit is puur filosofisch.

  • Ik zeg niet dat ik geen respect heb voor wetenschappers, slechts dat ze onzin vertellen, en als Einstein’s zwaartekracht incorrect is, wat denk je dan wat er gebeurt als dat wegvalt, als een wetenschapper reeds weet dat de uitkomsten kloppen, dan zal hij bij een eigen theorie er naar toe rekenen, dat heeft Einstein gedaan, maar als de ruimte niet buigt, dan valt zijn hele theorie in elkaar, maar nog belangrijker, de meeste theorieën zijn daarop gebaseerd, een fundering met de constructie van een kaartenhuis, je kunt mijn hele verhaal samenvatten in het volgende…

   Waarom zijn er UNIEKE draaikolkeigenschappen zichtbaar in het heelal, in elk sterrrenstelsel, er is maar één antwoord mogelijk, onderzoek dat maar, er zit daar een kwantum draaikolk verborgen, daarom gebruikte ik dat voorbeeld van sneeuw, regen, hagel en bliksem, als we dat zouden zien zou er een kwantum wolk verborgen zitten, simpel, als je een bal in een draaikolk gooit heeft de bal geen snelheid, het wordt meegesleurd, dat princope geldt dus ook voor de sterren e.d.,en als de bal in dat water geen wrijving zou ondervinden van dat water, dan zou de bal niet bewegen, ook daar is er maar één mogelijkheid, de bal kan in die situatie (dus conform de ruimte) alleen meegesleurd worden als de bal dat water continu absorbeert, en die absorptie zou een aantrekking veroorzaken, dat is zwaartekracht…

   Ik weet al dat ik gelijk heb, in alle bescheidenheid, maar je hebt een wetenschapper nodig voor bevestiging en publicatie, die wetenschapper moet de formule uit de stromingsleer aanpassen, die zal aantonen dat onze planeten geen snelheid hebben, bet is een stroomsnelheid, daarom draait Mercurius zo snel en Neptunus zo langzaam, differentiële rotatie, soms hebben amateurs en eenlingen gelijk, soms…, Giordano Buno was ook een idioot, nu niet meer, Einstein wacht het omgekeerde, triest, maar noodzakelijk…

   Ik hoor het graag als jullie draaikolkeigenschappen op een andere plek kunnen vinden, in een natuurlijk fenomeen…

   De slechte spelling komt door mijn ogen, binnenkort huisarts…

   • Gralgrathor zegt

    “Ik zeg niet dat ik geen respect heb voor wetenschappers, slechts dat ze onzin vertellen”

    Je geeft er echter geen blijk van zelfs maar een basisbegrip te hebben van wat die wetenschappers precies theoretiseren. Ik ga je niet vragen je daar maar eens in te verdiepen, want je schijnt je wel te vermaken met het spuien van complete kolder, maar je moet je toch eens bedenken dat je hier met je uitspraken nogal een figuur slaat. Daar hoef je je niets van aan te trekken, mag wel.

    “dat heeft Einstein gedaan, maar als de ruimte niet buigt, dan valt zijn hele theorie in elkaar”

    Uit zijn theorie *volgt* dat ruimte zich gedraagt alsof die door massa wordt gekromd. En dat is een model van ruimtetijd dat tot nu toe met alle waarnemingen overeenkomt. Op basis waarvan zeg je dus zo stellig dat dat niet klopt?

    “Waarom zijn er UNIEKE draaikolkeigenschappen zichtbaar in het heelal”

    Waar heb je het over? Spiraalstelsels? Planetenstelsels? Zoek eens op: hoekmoment. Meer dan voldoende om dat soort roterende systemen te verklaren.

    Let wel: de ruimte *kan* zich gedragen als een drie-dimensionaal rubber vel dat spiraalsgewijs wordt uitgerekt, maar dit komt alleen voor heel dicht bij zeer snel roterende zwarte gaten (zoek op: Frame dragging).

    “Ik weet al dat ik gelijk heb, in alle bescheidenheid”

    Serieus, wat voor reactie verwacht je nu op zo’n uitspraak?

    • Al vele malen is Peter gevraagd om zijn “mening” (eigen woorden van Peter) te geven/onderbouwen in de Astro Corner.

     Hij is in de Astro Corner tot op heden niet gesignaleerd.

    • Ik weet al dat ik gelijk heb,…, ja, klinkt arrogant maar is niet zo bedoeld, het komt maar in één fenomeen voor, en dat fenomeen openbaart zich in gassen en vloeistoffen, daarom zeg ik draaikolkeigenschappen zijn uniek zijn, en daarom weet ik dat ik gelijk heb, meer niet…

     Dat iets met de waarnemingen overeenkomt wil niet zeggen dat het correct is, de aarde leek vroeger plat, nog steeds trouwens, dus als de waarneming aangeeft dat de ruimte buigt omdat het licht bv om een ster buigt, is dat dan zo?, of zou er een andere verklaring kunnen zijn dan een zwaartekrachtlens?…

     Hoekmoment, prima, ook interessant, zoals ik zei weet ik niet alles, maar ik weet wel dat het niets met mijn verhaal te maken heeft…

     Om iets als onzin te bestempelen moet je er eerst kennis van te nemen…

     Frame dragging,, onzin, er gebeurt echter iets vergelijkbaars, als een bal continu water opzuigt en je draait het, dan wordt het water tijdens die draaiïng meegezogen,  maar je behoeft die bal niet te draaien, de bal (planeet e.d.) gaat tijdens dat proces vanzelf draaien door de stromen in die draaikolk…

     • Gralgrarhor zegt

      Well, have fun with that.

     • Peter, ik vrees met grote vreze dat we er niet uit komen en dat we totaal langs elkaar heen zitten te praten. Jij blijft volharden in je standpunt, wij ook en we komen geen centimeter tot elkaar. Daar willen we de andere lezers niet mee vermoeien, want we hebben dergelijke lange discussies al eerder gehad met mensen als Wim van Kampen en onlangs nog Pirobel en niemand zit daar op te wachten. Dus bij deze het dringende verzoek hier niet meer te reageren en nu gewoon via de Astrocorner verder te gaan. Daar kan de discussie naar hartelust worden voortgezet, hier niet!

 18. Hoe is eigenlijk na de ‘oerknal’ alles meteen zo draaiende geworden? Was het een knal met een draai (nee toch?)
  ò_o

  • Gralgrarhor zegt

   Het universum op grote schaal draait niet. Zou niet eens kunnen. Hoe sterrenstelsels en planetenstelsels draaien is gemakkelijk genoeg te verklaren: als bij het naar elkaar toe vallen van massa’s een van beide massa’s een kleine zijwaartse beweging heeft dan missen de massa’s elkaar en komen ze in een ellipsvormige baan om elkaar heen. Hetzelfde gaat op voor grote aantallen massa’s met een gemeenschappelijk zwaartepunt.

   • Citaat: ‘Het universum op grote schaal draait niet. Zou niet eens kunnen.’
    Nee?

    • Gralgrathor zegt

     Nee: het universum is alles dat er is; ten opzichte van welk referentiekader zou het dan moeten draaien?

     • Het is mijn vraag want dat is mij niet duidelijk. Een referentiekader… Misschien kun je hier wat mee:
      http://www.npo.nl/dwdd-university-presenteert-de-oerknal-door-robbert-dijkgraaf/17-05-2012/VARA_101293807

      Ga naar 44:45 (ongeveer) Robbert Dijkgraaf geef als voorbeeld: als wij een babyuniversum uit een keten van universa zijn…
      Ik vroeg het mij gewoon af, snap je?

     • Gralgrathor zegt

      Alle respect voor Dijkgraaf, maar dat was niet zijn beste spreekbeurt. Of uberhaupt een erg goede.

      Wat ik bedoel is dit:

      We kunnen van onze Melkweg zeggen dat het draait, omdat we het kunnen vergelijken met een extern referentiekader: als we een lijn trekken van Andromeda naar het centrum van onze Melkweg, dan zien we dat de sterren in de Melkweg draaien ten opzichte van die nullijn.

      Waar waar is het externe referentiekader van het universum? Het universum is tenslotte alles wat bestaat. Dus ten opzichte van wat zou het universum als geheel kunnen draaien? Het antwoord is: het universum als geheel kan niet draaien.

      Ik weet niet of Dijkgraaf het noemt, maar het is eventueel wel mogelijk dat we leven in een van vele “universum bubbels”. De dichtstbijzijnde bubbel zou wel in een aanwijsbare richting kunnen liggen, als dit model klopt. Maar dan nog: welk mechanisme zou ons bubbel-universum als geheel zijn spin hebben moeten geven? In de eerste picoseconden van het universum waren er geen laterale krachten: slechts expansie waarbij alles in een rechte lijn van elkaar wegdreef.

      Om het kort te houden: het universum als geheel draait niet. Spin is een lokale conditie, gegenereerd door chaos en zwaartekracht.

   • En hetgeen je hier aangeeft is mijns inziens incorrect, sterrenstelsels, sterren, planeten, planeetringen, manen en zelfs asteroiden (bv Chariklo) draaien door stromen in een draaikolk of door de stromen die die draaikolk gevormd hebben, die draaiing is mogelijk pmdat alle materie kwantumdeeltjes opzuigt, daardopr krijgen de stromen grip op de materie, zonder kwantum stromen en kwantim zwaartekracht hadden we gaswolken en stilstaande objecte, jij geeft hetgeen aan wat wetenschappers aangeven, of mogelijk ben je een wetenschapper, amateurs moeten kritisch naar hun bevindingen/theorieën kijken, je valt de verkeerde aan, het verbaast mij dat wetenschappers maar van alles kunnen opperen, ze onderbouwen dat met berekeningen, dus het kan kloppen, maar men staat er nooit bij stil dat er al vele theorieën zijn gesneuveld, de zogenaamde wetenschap, die theorieën bleken onzin te zijn, en geloof mij, het stikt er van, Einstein’s zwaartekracht bestaat namelijk niet, en dat heeft gevolgen voor nagenoeg alles, en alles wat ik aangeef heb ik afgeleid van simpele draaikolkeigenschappen, zoek jij dat maar op, staat onder UNIEK… 🙂

    • Ik was kennelijk niet duidelijk genoeg Peter, maar de discussie over draaikolken moet hier stoppen en wel NU. Je kan op de Astrocorner rustig verder gaan met dat onderwerp, maar hier niet!

     • Arie, allereerst oogt je opmerking zeer brutaal, weet niet of je dat zo bedoelt maar erg netjes is het niet, het onderwerp is HTK, men kan reageren op elkaar, en op de theorieën, je hebt bepaalde personen ook aangevallen, jij begon denigrerend richting de HTK-tjes,  wees blij dat men afwijkende theorieën heeft, en Gert had ook een opmerking, ik reageer daar op en anderen reageren weer op mij, ik reageer op hun opmerkingen en beantwoord hun vragen, ik ga er vanuit dat ik dan ook op hun mag reageren, of is het de bedoeling dat iedereen in jullie straatje moet lullen, de Astrocorner is toch vrijbllijvend, een ieder staat vrij om daar een onderwerp voor te leggen, men mag mij ook vragen om daaraan mee te doen, dat je nu mij aanspreekt met “wel NU” is belachelijk, dat doe je met kleine kinderen, je kunt het ook anders brengen, je moet je frustraties niet uiten richting anderen, een ieder staat vrij om te reageren, mijns inziens mag het wel wat minder hard, als ik onzin zeg doel ik op de theorie, zegt niets over de persoon…

     • Pardon? Ik heb je toch om 17.59 uur vriendelijk doch dringend verzocht de discussie verder voort te zetten op de Astrocorner. Simpelweg omdat vele mensen zich nogal storen aan deze discussie, die toch tot niets leidt. En dan ga je vervolgens om 18.31 uur in een reactie weer opnieuw je inmiddels bekende standpunt over draaikolken herhalen. Argumenten die ik heb ingebracht over sterrenstelsels zonder draaikolkbeweging zoals elliptische stelsels, het zwarte gat Sgr A*, het wordt allemaal door jou klakkeloos aan de kant geschoven, totaal genegeerd. Zou er nou beweging in de discussie zitten wordt het anders, maar jij bent stellig van mening dat je het beter weet dan Albert Einstein en de andere wetenschappers, dus op deze plek heeft verder discussiëren over draaikolken geen zin.

     • Gralgrathor zegt

      Bolvormige clusters vind ik anders nog steeds een beetje vreemd. Ik snap de uitleg ervoor wel, ik kan het me alleen niet visualiseren. Geef mij maar ouderwetse spiraalvormige sterrenstelsels.

     • Gralgrathor zegt

      @Arie,

      Misschien een keer een prijsvraag organiseren waarbij een jury van leken HTK-A schrijfsels mag beoordelen. Ben benieuwd wie er wint. Ik heb wel een idee…

     • Gralgrathor zegt

      @Arie,

      Vraagje; volgens mij is mijn bevestigingsmail (voor het registeren van een gebruiksersnaam) niet verstuurd of niet aangekomen. Kun jij zien of er iets hangt?

     • Ja, ik heb het ontvangen. Je bent goedgekeurd en je mag door naar de volgende ronde. 😀

     • Gralgrathor zegt

      Woei! Thanks!

 19. Jullie bekijken het maar… met name Aries arrogantie

  Ik blijf bij mijn standpunt dat de ruimte heel veel groter is dan 13,8 miljard lichtjaar dat wij kunnen zien, door roodverschuivings-beperking, en voorspel ik alvast dat met nieuwe projecten en technieken om dieper de ruimte in te kunnen kijken , nu via radiotelescopen ook in het diepste diepte Melkweg clusters en veel zware en super zware zwarte gaten gaan vinden.

  En dat roodverschuiving grotendeels komt door zwaartekrachten in de ruimte, hoe dieper we de ruimte in kijken hoe verder de lichtgolven uitgerekt worden door ombuigingen van zwaartekrachten langs miljarden melkwegstelsels en super zware objecten waar geen licht meer uit kan ontsnappen, maar het achterliggende licht wel kan ombuigen waardoor de golflengte uitgerekt wordt, en dat maal zoveel miljarden keer voordat wij dat licht kunnen waarnemen, / ontvangen.

  Zie het als regendruppels en kijkend in de verte vergeleken met dichtbij en alle verschillende afstanden tussen het verste weg en het dichtstbij , hoe verder weg je kijkt in een regenbui hoe slechter het het zicht wordt.

  Ook dat wij en de gehele ruimte in een soort 4d horizon bevind door omringende zwaartekrachten waar eenieder object zelf er ook deel van uit maakt.

  zie het als miljarden radio zenders in de ether , waardoor veel ruis storing ontstaat door overlappende gelijkwaardige signalen op die frequentie.
  En sommige goed doorkomen die of heel krachtig zijn, of nabij zijn.

  Waar ik op doel, probeer ik te verwoorden met relatieve waardes en vergelijkingen van ervaring als zendamateur
  .
  stel…. een radio zender van 1 Watt en 1 meter van de zendmast geeft op een meter een waarde aan, stel 10, en bij een afstand van 2 meter de gemeten waarde 3 is .
  Nu gaan we het vermogen van de zender vergroten naar 10 Watt, om dan de gemeten waarde 10 weer te zien moeten we veel verder van de zendmast gaan staan, zeg ergens tussen 5 en 6 meter, Om de waarde 3 te meten moeten we nu tussen de 20 en 30 meter van de zendmast gaan staan.
  valt het muntje?
  Nu gaan we het vermogen X 1000 verhogen 10.000 Watt, om dan de waarde 10 weer te meten moeten we tussen de 5000 en 6000 meter van de mast gaan staan , en om de waarde om en nabij 3 te meten moeten we op een afstand gaan meter ergens tussen 2000 en 3000 meter .

  Stel dat die 10 een horizon grens is van een zwart gat , en de waarde tussen 10 en 3 een roodverschuiving geeft door golflengte uitrekking , naarmate steeds dichter bij 10 een maximale rood verschuiving, want bij waarde 11 verdwijnt het licht in get zwarte gat. verder weg richting waarde 3 en lager steeds mindere rood verschuiving.

  Stel dat er miljarden zwarte gaten zijn waardoor de waarde lager dan 2 niet uitzonderlijk wordt afhankelijk van locaties in de ruimte.

  Stel dat we in een gemiddelde waarde van 3 zitten in onze ruimte en kijken we overal in de ruimte waar we roodverschuiving zien, en dat hoe verder weg overal de gemiddelde waarde 3 is dan blijven we dus toenemende rood verschuiving waarnemen naarmate we steeds dieper de ruimte in kijken,
  ook als we kijken naar locaties waar de waarde lager dan 3 is, immers wij zitten in de waarde van 3 , en alles wat lager is zien wij ook als rood verschuiving op langere afstanden van ons.
  Alles wat hoger dan 3 is zal de roodverschuiving sterker toenemen op kortere afstanden van ons.

  Enfin hier sla ik de plank mis met mijn theoretische vergelijkingen.
  Maar het gaat mij hierom dat de gehele ruimte mogelijk een en al zwaartekracht aanwezig is, ook al lijkt het dat het er niet is, blijven we een richting te gaan .

  Ook vind ik dat er een relatie aanwezig is, dat hoe dichter objecten bij het zwarte gat bevinden het object zelf ook zwaarder wordt, dat en mede tezamen door eigen eigenschappen van het opbranden van hun elementen en fusie.

 20. En signalen van de verste afstanden door zwaartekrachtbundels (zwarte gaten) die tussen ons ( afzender en waarnemer ) in zitten versterkt worden.

  Ter vergelijking met een Yagi antenne waar director’s de versterking van het signaal afgeven aan het dipool erachter , van de ontvanger, en tevens van de zendantenne een versterking opbouwt waar de directoren voor de dipool staan .

  En waar vliegtuigen die in de zelfde lijn vliegen tussen de zender en de ontvanger ook het uitgezonden signaal kunnen versterken, door reflectie .

  Daarmee wil ik directoren vergelijken met zwarte gaten en zware Melkweg clusters.
  En vliegtuigen met super grote zwarte gaten.

 21. ik zag een foutje…
  op item, stel…. een radio zender van 1 Watt en 1 meter van de zendmast geeft op een meter een waarde aan, stel 10, en bij een afstand van 2 meter de gemeten waarde 3 is …..

  Nu gaan we het vermogen X 1000 verhogen 10.000 Watt, om dan de waarde 10 weer te meten moeten we tussen de 5000 en 6000 meter van de mast gaan staan , en om de waarde om en nabij 3 te meten moeten we op een afstand gaan meter ergens tussen 20.000 en 30.000 meter .

 22. gert1904 zegt:
  17 maart 2014 op 21:01

  Die “Edu” waarop je reageert is gewoon een nick van de beruchte Ed Hoeven, op dit weblog.

  Klik op “Edu” in de header van zijn bericht, en de bagger stroomt over je scherm
  Beantwoorden

  Arie Nouwen Arie Nouwen zegt:
  17 maart 2014 op 22:10

  Klopt, hij staat ook in mijn blog over de huis – tuin – en – keuken – kosmologie.

  Klote sukkels zak lekker door de grond!

Speak Your Mind

*