15 juli 2024

Tien feiten over ruimte en ruimtevaart

Vanaf het moment dat we als mensheid onze eerste vliegtuigvlucht gemaakt hebben, duurde het minder dan 60 jaar voordat de eerste mens een ruimtevlucht maakte.
Toch zijn we al meer dan 30 jaar niet meer (verder dan LEO) de ruimte in geweest. De laatste keer dat we het heelal ingegaan zijn, was in 1972 toen de Apollo 17 op de maan landde.

Top tien over ruimte en ruimtevaart

1 – Kouddruklassen
Kouddruklassen is een lasprocedé waarbij werkstukken worden gelast zonder dat daarbij de temperatuur wordt verhoogd. Dit gebeurt door het toepassen van zeer hoge druk. In tegenstelling tot bij smeltlassen treedt er bij het kouddruklassen geen vloeibare fase op.

2 – Zonnestelsel
Het zonnestelsel is het planetenstelsel dat bestaat uit de Zon en de hemellichamen die door de zwaartekracht aan de Zon gebonden zijn. De Zon is een klasse G2 ster met een diameter van 1,39 miljoen kilometer. De Zon neemt 99,86% van de massa in het zonnestelsel voor haar rekening.

3 – Zwarte Gaten
Volgens de algemene relativiteitstheorie is een zwart gat een gebied waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen, vanwege de extreme vervorming van de ruimtetijd door de zwaartekracht van een zeer compacte enorme massa. Rond een zwart gat is er een denkbeeldig oppervlak dat als grens optreedt, de waarnemingshorizon. Vlak boven deze waarnemingshorizon kan het licht nog net aan de zwaartekracht van het zwarte gat ontsnappen.

4 – Welke kleur heeft de zon?
Als je zou kunnen reizen in de ruimte en naar de zon kijkt zonder blind te worden, zou je merken dat het eigenlijk wit is en niet geel. Met behulp van een prisma, kunt u zien hoe het zonlicht kan worden onderverdeeld in het spectrum van de kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Wanneer je al die kleuren mengt, krijg je wit.

5 – Geluid
Geluid is een kleine verandering in de luchtdruk, die zich door de lucht voortplant. Geluid kan ook in een ander medium optreden, bijvoorbeeld door drukwisselingen in water.
Geluid kan door mensen of dieren met een gehoororgaan worden waargenomen wanneer het trommelvlies van het oor in trilling wordt gebracht en het gehoororgaan deze trillingen verwerkt tot signalen die met de hersenen worden geïnterpreteerd.

6 – WISE 1828+2650
WISE 1828+2650 (volledige benoeming: WISEPA J182831.08+265037.8) is een bruine dwergster of solitaire planeet, die zich in de zuidwestelijke hoek van het sterrenbeeld Lier bevindt. Het is een van de zes Y-type bruine dwergen (samen met WISE 0410+1502, WISE 1405+5534, WISE 1541-2250, WISE 1738+2732 en WISE 2056+1459) van de 106 bruine dwergen, die in 2011 door de Wide-field Infrared Survey Explorer werden ontdekt. Met een temperatuur onder 300K (27°C) is het de koudste momenteel gekende bruine dwerg.

7 – Exoplaneten (Vergelijkbaar met de aarde)
Exoplaneten zijn planeten die draaien om andere sterren dan de Zon. Het bestaan van deze planeten is voornamelijk afgeleid van indirecte waarnemingen en daarop gebaseerde berekeningen. Deze planeten werden voor het eerst ontdekt in de jaren 90, toen de technologie ver genoeg was gevorderd om telescopen te maken die hiervoor voldoende gevoelig waren. Er worden steeds meer exoplaneten ontdekt; op 25 februari 2014 de teller op 1074 exoplaneten.Tot dusver zijn er planetenstelsels gevonden met meerdere exoplaneten in een baan rond één of twee sterren (dubbelsterstelsel); er zijn ook stelsels met meer dan twee sterren gevonden met slechts één exoplaneet, zoals 16 Cygni.

8 – Messier 82 (Sigaarstelsel)
M82 (Messier 82, NGC 3034) is een onregelmatig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer in de M81-groep. Het is een zogenaamd Starburststelsel, een sterrenstelsel waar de mate van sterformatie een tienvoudige is van dat in een “normaal” sterrenstelsel. De oorzaak hiervan is een dichte nadering van M82 tot het naburige stelsel M81, zo’n 100 miljoen jaar geleden (De kernen van de 2 liggen momenteel slechts 150 000 lichtjaar van elkaar af). M82 werd door Johann Elert Bode ontdekt op dezelfde dag dat hij M81 ontdekte.

9 – Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy
Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy ofwel SagDEG is een satellietsterrenstelsel in de Melkweg. Het bevindt zich 65.000 lichtjaar van de Aarde. De bolvormige sterrenhoop Messier 54 behoort tot SagDEG.

10 – IC 1101
IC 1101 is een groot lensvormig sterrenstelsel, in het centrum van de cluster Abell 2029. IC 1101 is ongeveer één miljard lichtjaar van ons vandaan in het sterrenbeeld slang. IC 1101 is een type-cD sterrenstelsel.

Bron: YouTube, Nasa, Universe Today, Astronomy&Astrophysics,

Share

Speak Your Mind

*