29 februari 2024

Stralingsgordels aarde vertonen ‘zebrastrepen’

Credit: Booyabazooka at English Q52 / Wikipedia.

Met behulp van twee NASA-satellieten is een nieuwe, persistente structuur ontdekt in de binnenste stralingsgordel van de aarde. Deze structuur blijkt het gevolg te zijn van de draaiing van onze planeet. Dat is verrassend, omdat tot nu toe werd aangenomen dat de trage aardrotatie geen invloed kan hebben op de supersnelle deeltjes in de stralingsgordel.

De gegevens van de beide Van Allen Probes laten zien dat de energierijke elektronen in de binnenste stralingsgordel zijn verdeeld in patronen die op schuine zebrastrepen lijken. Aanvankelijk dachten wetenschappers dat structuren in de stralingsgordels altijd werden veroorzaakt door de zonnewind – de variabele stroom deeltjes die de zon uitzendt. Maar omdat de zebrastrepen ook te zien waren op momenten dat de zonnewind zwak was, moest naar een andere verklaring worden gezocht.De nieuwe gegevens bevestigen dat het zebrapatroon altijd bestaat. Het ontstaat doordat het aardmagnetische veld, dat schuin op de aardas staat, door de draaiing van onze planeet een oscillerend, zwak elektrisch veld genereert dat zich over de hele binnenste stralingsgordel uitstrekt. Modelberekeningen tonen aan dat zo’n veld inderdaad een regelmatig strepenpatroon in de verdeling van de elektronen achterlaat.De stralingsgordels zijn dynamische donutvormige gebieden rond onze planeet, bestaande uit energierijke deeltjes die verstrikt zijn geraakt in het aardmagnetische veld. De binnenste gordel strekt zich uit van 800 tot ruwweg 13.000 kilometer boven het aardoppervlak. De grotere buitengordel heeft zijn grootste deeltjesdichtheid op een hoogte van 25.000 tot 30.000 kilometer.

Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*