21 juni 2024

Over kwintessens, fantoomvelden en dynamisch kwantum vacuüm

Credit: ESA

Sinds in 1998 twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen met behulp van supernovae ontdekten dat het heelal versneld uitdijt heeft men zich het hoofd gebroken over de vraag wat deze versnelling precies veroorzaakt. De kracht die de versnelling veroorzaakt wordt de donkere energie genoemd – dankzij de metingen van de Europese Plancksonde (zie afbeelding hierboven) weten we dat 68,3% van de massaenergie van het heelal er uit moet bestaan – maar de grote vraag is natuurlijk wat donkere energie precies is. Daar zijn afgelopen anderhalf decennium talloze theorieën voor bedacht, zoals de vacuümenergie van de Kosmologische Constante Λ (eigenlijk een idee van Einstein), de kwintessens en fantoomenergie. Die Kosmologische Constante staat bij de bookmakers op 1 als model, maar zekerheid is er nog helemaal niet. De fantoomenergie is het model dat het einde van het heelal in een Big Rip voorspeld.

Credit: NASA/CXC/M.WEISS

Onlangs kwamen de twee Spaanse natuurkundigen S. Basilakos en J. Sola (Universiteit van Barcelona) met een nieuwe theorie: op basis van waarnemingen aan de kosmische microgolf-achtergrondstraling met Planck en diens voorganger WMAP denken zij dat kwintessens en fantoomenergie beiden kunnen bestaan, maar dat het in feite ‘luchtspiegelingen’ (Engels: Mirages) zijn van iets wat zij een dynamisch kwantum vacuüm noemen. In hun artikel proberen ze de zogenaamde toestandsvergelijking (Engels: Equation of State) van donkere energie te beschrijven, een vergelijking die de de verhouding tussen de druk p en de energiedichtheid ρ aangeeft. Het dynamische kwantum vacuüm is in tegenstelling tot het klassieke vacuüm niet leeg, maar zit vol met energie van kwantum fluctuaties en die leveren de kracht die tegengesteld is aan de zwaartekracht en die zorgt voor de versnelde uitdijing van het heelal, aldus Basilakos en Sola. Bron: Science Daily.

Share

Speak Your Mind

*