18 april 2024

Deeltjes donkere materie detecteren met nano-explosieven?

Zo zouden de cellen gevuld met metalen nano-deeltjes er uit moeten zien, waarmee donkere materie gedetecteerd kan worden. Credit: MIT

Al jaren wordt door verschillende teams van natuurkundigen – zoals met de LUX detector – geprobeerd om op directe wijze de deeltjes te detecteren waaruit donkere materie zou bestaan, maar tot nu toe zonder succes. Op indirecte wijze is via waarnemingen aan bijvoorbeeld clusters van sterrenstelsels het bestaan van donkere materie aangetoond en is ontdekt dat er in het heelal vijf keer zo veel donkere materie als gewone materie moet zijn. Maar directe detectie is uitgebleven, al zijn wel allerlei bovengrenzen aan de massa van de deeltjes donkere materie gevonden. Onlangs kwamen vijf natuurkundigen onder leiding van Alejandro Lopez-Suarez (Universiteit van Michigan in Ann Arbor) met een nieuw voorstel om de deeltjes te ontdekken via zogenaamde nano-explosieven. Hun idee is om een detector te bouwen vol met cellen, die bestaan uit zeer kleine nanodeeltjes van metaal, zoals aluminium of ytterbium. Alle cellen zouden geïsoleerd van elkaar zijn en de metalen nanodeeltjes zouden ingebed zijn in een oxiderende gel. De complete detector zou uit zo’n 10^14 cellen moeten bestaan en als een WIMP – da’s een weakly interactive massive particle, het vermeende deeltje waaruit donkere materie bestaat – tegen één zo’n nanodeeltje in een cel komt zou het deeltje exploderen en middels een soort van kettingreactie ook andere cellen doen exploderen. De reactie van reagerende WIMP’s zou anders zijn dan van andere deeltjes, zoals kosmische straling, dus de waarnemers zouden onderscheid moeten kunnen maken tussen WIMP’s en ‘ruis’, vervuiling door andere deeltjes. Om de hoeveelheid ruis te verminderen zou de detector diep onder de grond moeten staan.   Bron: Technology Review.

Share

Speak Your Mind

*