20 mei 2024

“Inflatie en Higgs kunnen onmogelijk beide kloppen”

Credit: NASA/WMAP

Een aantal kosmologen is met stomheid geslagen: volgens hun berekeningen zou het heelal een seconde na z’n ontstaan al moeten zijn vernietigd! We zouden er dus helemaal niet moeten zijn O_ONadat het heelal ontstaan is door de oerknal, is het vermoedelijk exponentieel gaan uitdijen, een proces dat “inflatie” wordt genoemd. Hoewel de details van dit proces nog niet begrepen worden, stelt het kosmologen wel in staat om voorspellingen te doen over de gevolgen van inflatie.Een aantal maanden geleden werd in het kader van het BICEP2-onderzoek de vlag uitgehangen. Men had namelijk sterke aanwijzingen gevonden voor kosmische inflatie! Voorlopig is dit resultaat nog door controverse omgeven, dus het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Twee jaar geleden werd dan weer de langverwachte Higgs gevonden en aan zijn bestaan wordt niét getwijfeld.Maar wat blijkt nou? Als zowel inflatie als de Higgs “waar” blijken te zijn, zou het heelal een seconde na z’n ontstaan in een soort “energievallei” terecht zijn gekomen die onmiddellijk geleid zou hebben tot een totale ineenstorting. Het feit dat er kosmologen zijn om dit te berekenen, bewijst dat dit niet gebeurd is. Nieuwe nagel aan de doodskist van de BICEP2 resultaten? De tijd zal het leren! Bron: Royal Astronomical Society.

Share

Comments

 1. Olaf van Kooten,

  Welke van beide theorieen is nu onjuist?

  Toch niet de inflatietheorie?

  Zie de reactie van mij in artikel ‘Draaikolken in het zwaartekrachtsveld van turbulente zwarte gaten’ gedaan op 10 juni 2014 op 00:52.

  • Er is ook een mogelijkheid dat beide theorieën gewoon juist zijn, maar de precieze parameters die gebruikt zijn (de massa van het Higgs boson en Top quark, geleverd door de LHC plus de inflatie, geleverd door BICEP2) moeten worden gecorrigeerd. Sterker nog, de auteurs zeggen dat een oplossing van het door hun geschetste probleem is dat er een mogelijke connectie is tussen het Higgs veld en de inflatie. Dat is een vorm van ‘nieuwe fysica’, maar wel eentje die beiden nodig heeft, het Higgs boson én de inflatie tijdens de oerknal. Niks keuzes maken dus. Ik zal daar later wel op terug komen.

   • rudiev zegt

    Nu jij dit zo zegt schiet het me weer te binnen dat het higgs veld misschien zelfs de inflatie veroorzaakt zou kunnen hebben. Het higgs veld zou tijdens het ontstaan van het universum andere waardes en eigenschappen gehad kunnen hebben dan dat het nu heeft en zo de inflatie veroorzaakt hebben.
    Ik weet zo even 123 niet meer hoe het ook alweer precies zat 🙂 maar een zoekactie levert wat verschillende mogelijkheden op:
    The Higgs field as an inflaton : http://arxiv.org/abs/1307.0708
    Minimal Higgs inflation : http://arxiv.org/abs/1308.6651
    https://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2013/12/News%20Articles/1525938

   • Arie,

    Het zou ook kunnen dat deze kosmologen gelijk hebben, tenzij het htk-kosmologen zijn.

    Vanuit de astrocorner, waarvan jij ook deel uit maakt, ben ik uitgedaagd mijn theorie te verdedigen.
    Het betreft een uitkomst verwoord in mijn reactie van 23 juni 2014 op 13:11 betreffende het artikel: Satellietstelsels gehoorzamen niet aan het standaardmodel.

    Zoals eerder aangegeven neem ik de uitdaging van harte aan, maar niet in een achterkamertje als htk-kosmoloog!
    Doe dit op de reguliere wijze zodat filosofen en wetenschappers daaraan mee kunnen doen.

    Hoogstwaarschijnlijk begrijpen zij mij ook niet, maar vragen wellicht wél door en slaan ze wél aan het rekenen.

    Ook met het verzoek om een snelheidscurve te maken m.b.t. bewegingsenergie is niets gedaan (zie artikel: Draaikolken in het zwaartekrachtsveld van turbulente zwarte gaten).

    Nu krijg ik zo langzamerhand het gevoel dat je je begint terug te trekken (toch niet angst?) met waarschijnlijk als argument dat ik niet de nomenclatuur hanteer van de sterren- en de natuurkunde.

    Bedenk, en ik herhaal dat nog maar eens, dat nieuwe kennis nu eenmaal gepaard gaat met nieuwe begrippen.
    Die wil ik met alle plezier uitleggen.

    Bedenk ook dat men moeite moet doen om mij te begrijpen. Het is niet zo dat het mondje open gaat en ik daar kennis in stop.

    Gr. Wim.

    • Onder nieuwe kennis versta ik in dit verband: Fundamentele kennis.
     Van de tussen haakjes geplaatste opmerking (toch niet angst?) neem ik alsnog afstand.

     • gert1904 zegt

      Hm.

      Woorden als “fundamentele kennis” klinken uit de mond van Wim+van+Kampen natuurlijk als een vlag op een modderschuit.

      HTK, onmiddellijk.

     • gert1904 zegt

      Nou,

      Noem je “Fundamentele Kennis” maar eens op.

    • Wim, twee dingen verbazen mij zeer. Ten eerste schuif je de nomenclatuur achteloos terzijde met als argument dat je nieuwe begrippen introduceert, begrippen die op geen enkele manier hout snijden. Voorbeeld van enkele nieuwe begrippen:
     * Planckdeeltje
     * macrospin (is er ook microspin?)
     * wetgever als hiërarchisch hoogst abstracte (hoe maak je dat in een berekening duidelijk?)
     * verrekeningen van lading (wat is dat ‘verrekenen’?)
     * een electrostatische spanningsgolf
     * nul als telgetal is positief of negatief (geef eens een voorbeeld van nul als positief telgetal)
     * uitwisselingsmogelijkheden
     * het ‘secundaire centrum’, die ook nog eens ‘kan weten en iedereen tevreden wil stellen (ook hier: hoe geef je dat vorm in een formule)
     Ten tweede vraag je ons om het allemaal uit te rekenen. Da’s lekker makkelijk zeg, jij komt met een model dat continue met nieuwe onbegrijpelijke begrippen werkt en dan mogen wij het uitrekenen.

     • gert1904 zegt

      Heel juist!

      Het kan/mag niet zo zijn dat Wim+van+Kampen er zich met een goedkope Jantje-van-Leiden uitspraak uit de voeten maakt.

     • Enceladus zegt

      @ Arie: Hier is geen sprake meer van HTK-astronomie, maar van kosmische kwakzalverij! Ik betreur het dat de kolommen van Astroblogs met dergelijk onwetenschappelijk geneuzel worden gevuld.

      Ik heb totaal geen probleem met fictie, zolang het maar duidelijk is dat iets fictie is, maar als iemand van alles verzint, vervolgens doet alsof dat wetenschap is en zich ook nog eens arrogant gedraagt tegenover mensen die zijn gedachtenspinsels niet volgen, dan gaan alle haren in mijn nek recht overeind staan.

      groet,
      Gert (Enceladus)

     • gert1904 zegt

      Helemaal mee eens!

      De speciaal geopende kolommen van de AstroCorner hebben nog geen berichten van Wim+van+Kampen mogen zien. Ondanks alle grootspraak zijnerzijds, alhier.

     • Arie, je zet me wel aan het werk.

      Ding 1:

      Planckdeeltje.
      Zie artikel: Draaikolken in het zwaartekrachtsveld (reactie van mij van 9 juni 2014 op 20:58)

      Macrospin (is er ook microspin?).
      Zie artikel: Satellietstelsels gehoorzamen niet aan het standaardmodel (reactie van mij van 15 juni 2014 op 17:34).

      Wetgever als hiërarchisch hoogst abstracte.
      Er is geen antoniem van het woord ‘wetgever’.

      Verrekeningen van lading.
      Bijvoorbeeld: Twee Planckdeeltjes hebben elk -1/3 lading en één Planckdeeltje heeft +1/3 lading.
      Bij wél verrekening is de lading van een quark -1/3 lading.
      Bij niét verrekening is de lading van een quark -2/3 lading.
      Zie ook artikel: Draaikolken in het zwaartekrachtsveld (reactie van mij van 10 juni 2014 op 00:52).

      Elektrostatische spanningsgolf.
      Zie de wet van Coulomb.

      Nul als telgetal is positief of negatief.
      Een meetkundige lijn is een aaneenschakeling van punten.
      Bij een cartesisch coördinatenstelsel heb je een positieve en een negatieve lijn.
      Stel dat ik de aaneengeschakelde punten van de positieve lijn ga tellen.
      Een punt is onbegrensd klein.
      Omdat ik ga tellen koppel ik 0(+) denkbeeldig aan elk positief punt.
      Het telresultaat is na een onbegrensd aantal telstappen: +1 (is kort door de bocht weergegeven).
      Let wel: 0(+) hoort niet thuis op het toetsenbord van een computer.
      Dit onderwerp maakt deel uit van een beoogd artikel.
      Een lijn is zeker zo interessant (voor mij interessanter) als donkere materie.

      Uitwisselingsmogelijkheden.
      Is het aantal combinaties dat gemaakt kan worden om Planckdeeltjes tussen quarks uit te wisselen.
      Voor een proton is dat vier mogelijke combinaties.
      In dit kader geldt ook voor jou: Leef je uit.
      Zie artikel: Satellietstelsels gehoorzamen niet aan het standaardmodel (reactie van mij van 21 juni 2014 op 18:07).

      Het ‘secundaire centrum’.
      Kom ik in jouw artikel op terug.
      In dit kader stel ik voor het ‘Publiekssymposium donkere materie…’ te heropenen.
      Dit bespaart jou het schrijven van een artikel en ben je geen partij.
      Jij en ik benaderen filosofen en wetenschappers (niet slecht voor de bekendheid van astroblog).
      Iedereen mag meedoen.
      Jij verwijdert reacties met uitsluitend oneliners.
      Ik houd de regie omdat ik wat te vertellen heb.
      Op het moment dat ik mij ontpop als een luchtfietser trek je de stekker als sleutelbeheerder er uit.
      Ik verzeker je dat het leuk word.

      Ding 2:

      Zie artikel: Satellietstelsels gehoorzamen niet aan het standaardmodel (reactie van mij van 15 juni 2014 op 18:12).

      Wat ik wel kwijt wil en dat herhaal ik nog maar eens een keer: Lees en herlees mijn reacties in alle artikelen!

     • gert1904 zegt

      Citaat:

      “Op het moment dat ik mij ontpop als een luchtfietser…”.

      Daar heb ik niets aan toe te voegen 😡😡

     • Aanvulling:

      De uitdrukking ‘Leef je uit’ in de zin van: “Ga er mee aan de slag maar reken erop dat het nogal wat werk met zich meebrengt.

      Op deze plaats bedank ik Rudie V. (als ik hem als zodanig mag noemen) voor zijn scherpzinnige bijdrage. Hij legde de vinger op een zenuw van mijn betoog.

     • gert1904 zegt

      “Ga er mee aan de slag maar reken erop dat het nogal wat werk met zich meebrengt.”.

      Nogal wat werk, inderdaad. Voor jóú, Wim+van+Kampen!!

      Je blaast véél te hoog van de toren.

      Ik zal mijn nog steeds onbeantwoorde vraag aan jou, Wim+van+Kampen, voor de víérde keer maar weer eens herhalen:

      “Produceer eens een ***testbare*** hypothese die in strijd is met de geaccepteerde theorieën”.

     • Monique prees mij gisteren om mijn geduld, maar ik vrees dat daar toch echt een einde aan is gekomen. Met name dat “lees en herlees mijn reacties in alle artikelen” is de spreekwoordelijke druppel. Je bedoelt dat ik je reacties een keertje moet gaan lezen? Wim, misschien heb je het gemist, maar ik en met mij vele anderen zijn continue bezig om je reacties te lezen en daar op te reageren. We doen niet anders. En je verwijzingen en uitleg van al die door jou geintroduceerde termen brengt ook geen helderheid. Als ik vraag om uitleg van het begrip electrostatische spanningsgolf bijvoorbeeld verwijs je naar de wet van Coulomb. Nou ik heb de wet erop nageslagen (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Coulomb), maar daar is niets te zien over een electrostatische spanningsgolf hoor. Verder discussiëren heeft volgens mij geen zin, Monique had dat eerder al geconstateerd. Iemand had al gesuggereerd dat je het beste een eigen website op kunt zetten, waar je je ideeën uit de doeken kunt doen. En daar moet je dan vooral proberen om meetbare voorspellingen te doen, hét criterium dat gehanteerd wordt om een hypothese te toetsen. Michael Turner zei het afgelopen zondag nog tegen mij: extraordinary claims need extraordinary proofs. Ben je dus van mening dat de heersende kosmologische theorieën het bij het verkeerde eind hebben en dat jouw model het juiste is dan zal jij dat moeten aantonen.

     • gert1904 zegt

      Helemaal mee eens!

      Wat mij betreft ben je té geduldig.

     • Arie, we duiken de natuurkunde in.

      Onder de deelstreep van de wet van Colomb staat r^2 (is de afstand tussen beide ladingen q1 en q2).
      Dit zijn twee elektrostatische ladingen (gelijkspanning).
      Een elektrische lading genereert een elektrostatisch veld.
      De kracht tussen beide ladingen neem af naarmate de onderlinge afstand groter wordt, maar wordt nooit nul!
      Wat de vorm betreft lijkt de wet sterk op de gravitatiewet!
      Zie verder ook artikel: Satellietstelsels gehoorzamen niet aan het standaardmodel (reactie van mij van 18 juni 2014 op 23:51).

      Dat mijn theorie klopt is door natuurkundigen als volgt aan te tonen: Stuur een foton langs een elektrostatische lading, dan zal je zien dat de foton van richting veranderd.

     • Enceladus zegt

      “Stuur een foton langs een elektrostatische lading, dan zal je zien dat de foton van richting veranderd.”

      Ah kijk, voor het eerst iets dat falsificeerbaar is!
      Fotonen komen volgens mij voortdurend langs elektrostatische ladingen.
      Kent iemand een wetenschapper die dit zou kunnen uitproberen?

      mvg,
      Gert

 2. rudiev zegt

  Directe link: http://www.ras.org.uk/news-and-press/2469-should-the-higgs-boson-have-caused-our-universe-to-collapse

  [quote=uit link]
  Measurements of the Higgs boson have allowed particle physicists to show that our universe sits in a valley of the ‘Higgs field’, which describes the way that other particles have mass. However, there is a different valley which is much deeper, but our universe is preventing from falling into it by a large energy barrier.

  The problem is that the BICEP2 results predict that the universe would have received large ‘kicks’ during the cosmic inflation phase, pushing it into the other valley of the Higgs field within a fraction of a second. If that had happened, the universe would have quickly collapsed in a Big Crunch.
  [/quote]

  Het zijn eigenlijk twee theorieën waarvan we nog maar weinig weten en nog maar weinig feiten over hebben. Misschien is het beter nu wat meer te concentreren op wat we wel weten voordat we door gaan met speculeren.

  Ook zijn de resultaten van BICEP2 nog erg discutabel dat je erg voorzicht moet zijn met het intepreteren van deze gegevens.

  Ben benieuwd wanneer er meer artikelen komen betreffende dit onderwerp 🙂

 3. Als je naar de link van Rudiev gaat dan zie je de volgende tekst:
  “Our Universe lies in a ‘valley’, which sets the behaviour of the Higgs boson.”
  Is deze tekst waar en hoe weten we dat?
  Het zelfde probleem heb ik als je het plaatje bestudeerd.

  In het boek “The Inflationary Universe” door Alan H.Guth op pagina 208 staat:
  “The Higgs field that drive the inflation are a theoretical invention, so the nature of these fields cannot be deduced from know physics. While the qualitative properties of the field are patterned after those of the Higgs field of the electroweak theory, the detailed properties have to be hypothesized ”
  Met andere woorden: We kunnen alle kanten op ….

  Als je naar het plaatje kijkt dan is het merkwaardige dat de evolutie van onze Universe bepaald wordt door een veld, door deeltjes, die buiten onze Universe liggen. Dat is merkwaardig want je zou verwachten dat het Higgs veld geheel binnen onze Universe zou liggen. Dit beeld van binnen en buiten ontstaat als we het hebben over “bubbles” waarbij onze Universe een bubble is.
  Natuurlijk is dat alles zuivere speculatie.
  Ter vergelijking Alan H.Guth heeft het ter verduidelijking van het Higgs veld over een Mexicaanse hoed.
  Daarnaast is er ook een oude en nieuwe “Inflation Theory”.

  De “Inflation Theory” beschrijft een korte periode van zeer snelle expansie van onze Universe. De vraag is: Wat is de oorzaak van deze expansie en waarom is hij gestopt. Natuurlijk is er nog een veel belangrijker vraag: Wat is de reden dat wij nu denken dat er een snelle expansie überhaupt geweest is ?
  Er zijn toch ook jonge sterren en sterrenstelsels ?

  ER zal nog heel wat water door de Rijn moeten vloeien voordat alle problemen zijn opgelost.

 4. rudiev zegt

  Die link is een directe link waar dit astroblogsartikel over gaat 🙂

  De genoemde vallei is waar ons universum zich nu bevindt met betrekking op het higgsveld. Hoe men dit weet komt door metingen van het higgs boson, dat staat in de tekst en de quote van een stukje die ik hierboven gaf. Echte details kan ik je ook niet geven, alleen wat er in de tekst staat 🙂 .

  Verder vraag ik me af in hoeverre hetgeen vertelt wordt in het door jouw genoemde boek “The Inflationary Universe” nog van toepassing is. Ik heb het boek niet gelezen en wil ook dus niet zomaar alles de prullebak in deponeren, maar ik bedoel dat het boek komt, als ik goed gegooglet hebt, uit 1997 en het higgs boson werd in 2012 waargenomen en sindsdien is er meer over bekekend als toen het boek geschreven werd. Het higgs boson is dus al waargenomen en men heeft daarmee meer informatie kunnen achterhalen over het higgs boson zelf en het higgsveld. De genoemde “known physics” is dus al een heel stuk verder vooruit dan ten schrijve van het boek.

  Ook vraag ik me af waarom je zegt dat de evolutie van ons universum bepaald wordt door een veld, door deeltjes, die buiten ons universum liggen? Het higgsveld en higgs boson bevinden zich gewoon in ons universum, hoe denk je anders dat we het higgs boson waar hebben kunnen nemen? 🙂
  Ja er is een theorie dat ons universum een soort van bubbel is in een schuim met vele bubbels, universums. Zo ligt het higgsveld gewoon in deze bubbel, universum, en bestaat het higgs boson ook gewoon in deze bubbel, universum.

  • > De genoemde vallei is waar ons universum zich nu bevindt met betrekking op het higgsveld.
   Met andere worden het Higgs veld bevindt zich buiten onze wereld. In zekere zin bepaalt het Higgs veld de evolutie van onze wereld. (Dat is mijn interpretatie)

   > Ik heb het boek “The Inflationary Universe” niet gelezen.

   Dit is een zeer lezenswaardig boek geschreven door Alan H.Guth. Hij beschrijft hierin hoe hij o.a. in samenwerking met Paul Steinhardt tot de “Inflation Theory” is gekomen. In het boek beschrijft hij twee theorien en het RAS artikel heeft het weer over een andere interpretatie…

   > Ook vraag ik me af waarom je zegt dat de evolutie van ons universum bepaald wordt door een veld, door deeltjes, die buiten ons universum liggen?

   Ik concludeer dit naar aanleiding van het artikel in RAS waarin staat:
   “The problem is that the BICEP2 results predict that the universe would have received large ‘kicks’ during the cosmic inflation phase,”
   Deze ‘kicks’ komen van buiten af. Het Higgs veld zorgt er ook voor dat onze wereld “in elkaar klapt”. Dit blijkt ook uit het plaatje, Het beeld van de mexicaanse hoed in het boek vertoont het zelfde beeld. Je ziet een kleine bal binnen in een grote hoed (het Higgs veld). Zwaarte kracht velden worden ook vaak door dit soort plaatjes beschreven. Ze liggen ook buiten het object.

   In pagina 199 van het boek heeft Alan Guth het over “Bubbles forming at the end of inflation”. M.a.w. als het ware of kokend water waarin zich bellen vormen. Het “water” kun je je wel voorstellen als een Higgs veld dat zich buiten de bellen bevindt. Onze wereld is dan een “Bubble”.

   > Het higgsveld en higgs boson bevinden zich gewoon in ons universum.

   Dat klopt. En dat maakt het zo moeilijk om het Higgs veld en of de higgs boson specifieke verantwoordelijk te maken voor de evolutie van onze wereld, die beschreven wordt door de Friedmann vergelijking.
   Kijk ook op pagina 173 van het boek. Hier staat oa:
   “A short calculation shows that the gravitational repulsion causes the universe to expand exponentially”

   Het Higgs veld en het higgs boson worden als ik het goed begrijp gebruikt om het begrip “massa” te verklaren. Maar hoe verklaar je dan het higgs boson zelf?

   Het blijft moeilijk.

   • rudiev zegt

    Je ziet het verkeerd, het higgsveld bevindt zich gewoon in ons universum. Hoe kunnen deeltjes anders massa krijgen van het higgsveld als higgsveld zich buiten het universum zou bevinden?
    Jij ziet het plaatje met die curve van het higgsveld als iets waar ons universum zich op bevindt, maar die curve is gewoon een energiewaarde van het higgsveld, je moet dat plaatje niet letterlijk zien alszijnde dat ons universum op die lijn ligt 🙂

    Die kicks komen niet van buiten af, die komen vanuit het universum tijdens het onstaan die het universum van binnenuit hebben doen uitzetten. Simpele vergelijking, als je een ballon opblaast drukt de lucht in de ballon de ballon naar buiten en wordt deze groter.

    Ik weet niet hoe pagina 199 er verder uit ziet en wat er beschreven wordt, dus het is voor mij moeilijk om te bepalen hoe het stukje “Bubbles forming at the end of inflation” geplaats moet worden in welke context.

    Ik snap niet hoe je eerst weer zegt dat het higgsveld zich buiten het universum moet bevinden om later op mij stukje waarin ik zegt dat het higgsveld zich in het universum bevindt weer bevestigend te beantwoorden. 🙂
    Ook over pagina 173 kan ik zeggen wat ik over pagina 199 zei, ik weet de context niet. Maar het klopt dat de zwaartekracht niet voldoende is om een statisch (of inkrimpend) universum te hebben, het zet uit. Daarom kwam Einstein ook met zijn cosmologische constante om deze uitzetting teniet te doen en weer op een statisch universum uit te komen. Later bleek het universum zich dus uit te zetten en noemde Einstein zijn cosmologische constante zijn grootste blunder 🙂

    Het higgsveld is overal in ons universum aanwezig, zodra bepaalde deeltjes hiermee in aanraking komen onstaat er een higgs boson.
    http://www.astroblogs.nl/2013/10/11/higgs-deeltje-en-veld-uitgelegd-met-drie-bewegende-plaatjes-simpeler-kan-niet/

   • rudiev zegt

    Nog een toevoeging betreffende de pagina 199 en de bubbels:
    http://www.astroblogs.nl/2014/02/20/oerknal-ging-gepaard-met-donder-van-higgs-bellen/

    Misschien werd er zoiets bedoeld?

 5. Monique zegt

  @Gert1904, kun je niet ophouden daarmee s.v.p.? Je zou mij daar een groot plezier mee doen. Wim en jij gaan er op die manier niet uitkomen lijkt mij 😕

  @Arie, je bent/blijft een heer met veel geduld 😉 Het zal Wim nu toch vast wel duidelijk zijn?

  @Wim, je zit op een andere golflengte of je schrijft het op een alternatieve manier… De heren kunnen er niks mee.
  Dat zou je toch kunnen accepteren? ò_o

  • Monique (mooie naam),

   Lees mijn opmerking over fundamentele kennis.

   • Aanvulling.

    Monique,

    Ik schrijf het inderdaad op een alternatieve manier.

    Bijvoorbeeld het begrip Planckdeeltje:

    Planckdeeltje is de taal die ik met natuur- en sterrenkundigen hanteer om iets duidelijk te maken.
    Gsr ~ md=3D ~ kßx ~ H(+óf-) ~ ß*s is de taal die ik met filosofen hanteer om iets duidelijk te maken.

    Gsr: Is een gevuld stuk ruimte.
    md=3D: Het betreft een 3D-ruimte.
    H(+óf-): De ruimte bevindt zich in het holle domein (is het heelal) en heeft lading positief dan wel negatief.
    kßx: De ruimte is kleinst begrensd, dat wil zeggen, het heeft de Planckafstand. De ruimte is een aaneenschakeling dan wel samenvoeging van onbegrensd klein gevuld stukken ruimte.
    ß*s: De ruimte is begrensd (is een natuurlijk getal) maal met zichzelf samengevoegd.

    Monique (sprankelende uitstraling), moet ik dan met filosofentaal aankomen?
    Of weet je een betere begripsomschrijving die past in de nomenclatuur van de natuur- en sterrenkundigen.

    • Enceladus zegt

     Op het gevaar af nu voor ontzettend onaardig te worden versleten: ‘Het holle domein’ bevindt zich voornamelijk in jouw hoofd, Wim! 😉

     groet,
     Gert (Enceladus)

     PS @ Arie: check s.v.p. je email.

  • gert1904 zegt

   ??

   Ik hou het altijd beknopt en to-the-point. WvK moet natuurlijk wel (af en toe) weerwoord krijgen op zijn holle frasen.

   Richt je terechte kritiek (tevergeefs, vrees ik) aan Wim+van+Kampen.

   😊😊

 6. Henk Druiven zegt

  Een nageltje aan de doodkist van de oerknaltheorie?
  Ik ben benieuwd naar de nieuwe aanpassing van de theorie.

  Groet, Henk.

  • Olaf van Kooten zegt

   Dat heb je verkeerd begrepen, het is een nageltje aan de doodskist van de inflatietheorie 😉

   • Henk+Druiven zegt

    Maar….. geen oerknaltheorie zonder inflatietheorie.

    Groet, Henk.

    • Henk, ik snap gezien jouw alternatieve heelaltheorie dat je hoopt dat de oerknaltheorie onjuist blijkt te zijn. Ik vrees echter voor je dat het niet zo ver zal komen en dat door aanpassing van de parameters beide theorieën – zowel de oerknaltheorie als de inflatietheorie – overeind kunnen blijven. De auteurs van de studie zijn bijvoorbeeld uitgegaan van de tensor-to-scalar ratio r van 0,20, een resultaat van BICEP2, een snelle inflatie inhoudend. Door de stofdiscussie rondom BICEP2 zou het best kunnen zijn dat r onder de 0,1 duikt. Dan wordt het een heel ander verhaal en passen de oerknaltheorie en de inflatietheorie weer goed in elkaar. Of neem de Higgs bosonen en het verwante Higgs veld als bron van de inflatie, dan passen ze ook goed in elkaar. Kortom, genoemd artikel is een prachtig voorbeeld van ‘self correcting science’, wetenschap die kritisch naar zichzelf is en die via verificatie en falsificatie door onafhankelijke teams komt tot verbetering van hypotheses.

 7. Ik heb nog nooit licht van een zaklamp af zien buigen in de buurt van electriciteit, bijvoorbeeld een stopcontact of een televisietoestel.

  • Enceladus zegt

   Ik ook niet, maar ik weet nu al dat Wim gaat roepen dat het niet om complete lichtbundels gaat, maar slechts om enkele fotonen. Vandaar mijn vraag of iemand een wetenschapper kent die het kan toetsen.
   Laten we niet flauw doen: Wim komt nu met iets dat falsificeerbaar is en niet meer met alleen holle kreten en zelfverzonnen zalen, dus werk aan de winkel.

   groet,
   Gert (Enceladus)

 8. Fotonen hebben geen elektrische lading, dus een elektrostatisch veld zal door hun ongemerkt worden gepasseerd. Falsificatie #1!

  • Enceladus zegt

   Ojee Arie, ik denk zomaar dat jij nu gedonder met de ‘Wetgever’ krijgt! 😉

   groet,
   Gert (Enceladus)

  • Arie, een vraag.

   Waar is een foton een verschijningsvorm van?

   • Wim, we zitten niet in de klas en de meester stelt de vragen, zeg gewoon wat je vindt.

   • rudiev zegt

    Ik zou kunnen zeggen dat een foton een gequantiseerd pakketje energie is. Maar aangezien iedereen behalve jij niets van je theorie kan begrijpen zal ik er vast wel naast zitten.

    Maar ik ben het eigenlijk met Arie eens, doe niet zo moeilijk en vertel wat je ons wilt vertellen wat wij verder toch niet begrijpen…

    Of misschien..
    Een foton in de zichtbare materie heeft een lading +0 bestaand uit 1 down-quarks en 1 up-quark.
    Een foton in de onzichtbare materie heeft een lading -0 bestaand uit 1 down-quarks en 1 up-quarks.
    Deze quarks bestaan weer uit planckdeeltjes(PD).
    Up-quark bevat twee PD+ en één PD-.
    Down-quark bevat twee PD- en één PD+.
    En dan is er nog een wetgever die goed maakt wat ik eigenlijk bedoel!

    Zoiets? 😀

  • Arie, zoals je wilt.

   Een foton is een verschijningsvorm van elektromagnetische straling.

   Ga eens naar wikipedia onder ’elektromagnetische straling’.
   Dan zie je onder ‘Elektromagnetische golven’ een sinusvorm, afgezet tegen lading +q en -q.

   Teken de sinusgolf op een a4’tje.

   Teken op ongeveer 15 cm van de nullijn parallel ermee twee horizontale lijnen.
   Beide lijnen hebben een gelijke ladingspolariteit.
   In dit geval heb je een punt. Een foton zal NIETS voelen omdat de resultante van alle krachten WEL nul is.

   Gom nu de bovenste lijn weg.

   De afstand van de pijlpunten van lading +q t.o.v. de onderste horizontale lijn is groter dan de afstand van de pijl van lading –q t.o.v. de onderste horizontale lijn (een pijlpunt is een persoon die staat te trekken dan wel te duwen.

   Herinner je de wet van Coulomb.

   Hoe groter de afstand van een pijlpunt t.o.v. de onderste horizontale lijn hoe kleiner de kracht.
   In dit geval heb ik een punt. Een foton zal IETS voelen omdat de resultante van alle krachten NIET nul is.

   Merk op dat bij beide conclusies de Natuurwet wordt weerspiegeld.

   Terug nu naar artikel: Draaikolken in het zwaartekrachtsveld van turbulente zwarte gaten (reactie van mij van 7 juni 2014 op 18:38).
   Hier is dus sprake van één horizontale lijn met elektrostatische lading!

   Ik blijf dan ook bij mijn voorspelling, gedaan op 27 juni 2014 op 13:43.

   • Enceladus zegt

    De Natuurwet? Die is zeker het resultaat van een oprisping in het Holle Domein?

    Zolang jij niet in wetenschappelijk aanvaarde termen definieert wat de Natuurwet en het Holle Domein zijn, ben je toch echt bezig met kosmische kwakzalverij. Sorry dat ik het zo hard zeg. Het zou best kunnen dat je een geniaal idee hebt, maar dat weet je dan echt heel goed te camoufleren achter een muur van volstrekt onwetenschappelijke uitdrukkingen én een arrogante houding die bij vlagen zelfs stuitend is…

    Ga eens bij jezelfs te rade Wim: Wat wil je nou? Echt een theorie ontvouwen die getoetst kan worden?
    Of is het je eigenlijk allemaal om aandacht te doen?

    groet,
    Gert (Enceladus)

   • Jouw voorspelling is dat een foton afbuigt bij een elektrostatisch veld. Ik zeg dat dat niet gebeurt en dat z’n baan gewoon kaarsrecht is. Geef jij maar een link naar een artikel waaruit blijkt dat fotonen afbuigen onder invloed van het elektrostatische veld – JIJ doet deze claim, dus kom jij dan maar met de link. Lijkt mij geen moeilijk experiment, dus het zal vast wel een wakkere natuurkundige zijn opgevallen dat fotonen afbuigen als ze in de buurt van een elektrostatisch veld komen.

    • Arie, Nu kan ik zeggen:” jij beweert het tegendeel, waar baseer je dat op?”, maar dat schiet niet op.

     Mijn voorspelling komt in ieder geval overeen met verschijnselen wat Einstein ‘gekromde ruimte’ noemt.

     Kan jij mij verschijnselen noemen die met jouw visie overeen komen?

     Ik hoop dat je niet met een zaklamp aankomt.

     • Aanvulling:

      Arie, Ik heb mijn visie met argumenten onderbouwd.
      Doe jij dat nu maar eens met jouw visie.

     • Nee nou wordt ‘ie helemaal mooi, jij komt met een model dat de hedendaagse visie van de natuurkundigen en sterrenkundigen overboord zet en dan mag ik die hedendaagse visie met argumenten gaan onderbouwen. Jij komt men een voorspelling dat fotonen in een elektrostatische lading afbuigen en als ik dan naar een referentie van een experiment vraag waaruit dat blijkt dan moet ik weer een verschijnsel noemen waaruit het tegendeel blijkt. Ook een makkelijke manier om er van af te komen, gewoon de vraag terugkaatsen. En nog even terug naar die reactie van 22:31 uur, waarin je het hebt over die sinusvorm van een lichtgolf. Je zegt daar o.a.: “Gom nu de bovenste lijn weg. […] een pijlpunt is een persoon die staat te trekken dan wel te duwen”. Wat is dat in hemelsnaam voor een theorie, waarin lijntjes worden weggegomd en pijlpunten staan te trekken en te duwen, hoe kan je daar nou iets zinnigs over zeggen? Is dat die beruchte Wetgever die volgens de Natuurwet – beiden met een hoofdletter geschreven – handelt en die voortdurend staat te trekken en te duwen? Wim, we belanden inmiddels in een krankjorum discussie, die geen eind lijkt te krijgen. Ik beschouw dit als mijn laatste bijdrage, want het levert toch geen jota op. Volgende discussies verhuis ik naar de Astrocorner, want hier schiet het echt niet op.

     • rudiev zegt

      De gekromde ruimte waar Einstein het over heeft komt van de zwaartekracht. En dan nog buigt de weg van het foton niet af, het is de gekromde ruimte die de rechte baan afbuigt.
      Tijdje terug gaf ik de vergelijking met de ovals in indy car. De bochten in de oval staan wat schuin, hierdoor kan je het stuur gewoon recht houden terwijl je toch de bocht door gaat. Zo is de ruimtetijd vervormt, maar voor het foton is het gewoon rechtdoor.

      En Wim, je kan wel zeggen dat je jouw visie met argumenten heb onderbouwd, maar er is nergens bewijs voor. Dat is dan weer het jammer, terwijl wat de anderen hier als argumenten geven gewoon op internet te vinden is.

      Ik kan hier met een lasertje op de muur schijnen en langs het lichtpad een magneet houden, maar de laser blijft op dezelfde plek op de muur schijnen. Gezien je zo overtuigt ben van je theorie, welk experiment raad je aan om te doen om het door jouw beschreven effect waar te kunnen nemen?

     • gert1904 zegt

      Citaat:

      “Gezien je zo overtuigt ben van je theorie, welk experiment raad je aan om te doen om het door jouw beschreven effect waar te kunnen nemen?”

      Ik vraag Wim+van+Kampen al wéken, op dit forum, om een testbare hypothese. De blaaskaak geeft geen antwoord, maar roeptoetert verder gewoon door.

      En in de Astrocorner is hij niet te vinden.

   • Arie, In mijn betoog heb ik verzuimd het volgende toe te lichten.

    Bij elektromagnetische straling is er altijd iets dat t.o.v. een referentiepunt wisselende afstanden heeft.
    Dat IETS is nu de bron van lading +q dan wel –q.
    Denk maar eens aan de werking van een wisselstroom generator.

    Welnu, dat IETS moet zich ook in een foton bevinden (in mijn theorie is dat de bekende spiraalvormige beweging).
    Het verschil in afstanden is weliswaar klein, maar bedenk dat vele kleintjes één grote maken.

    Ik ga er vanuit dat mijn visie hiermee voldoende is onderbouwd.

    • Aanvulling:

     Ik beschouw de vorige reacties van iedereen op mijn visie als het gevolg van onvolledige informatie van mijn kant.

     • Wim, ik beschouw dit als je laatste reactie hier op Olaf z’n Astroblog over de inflatietheorie en het Higgs boson. We moeten ook on topic blijven, dus discussies over fotonen in elektrostatische ladingen zijn off topic. Als je verder wilt discussiëren over je ideeën start je gewoon een nieuw onderwerp op de Astrocorner, je voelt je denk ik niet thuis in de reeds bestaande HTK-discussie. Mocht je toch denken hier door te gaan met deze eindeloze discussie ga ik optreden als moderator en sluit ik je uit, helaas pindakaas.

     • hoi arie,
      jij zou er beter aan doen die 2 schrift-gestoorde-geleerden te modereren.
      2 sidekicks zonder enige input, die jouw en Olafs blog al geruime tijd aan het verzieken zijn.
      voor (pogende) weten-scheppers is kennelijk geen plaats, alleen voor uhhh even in de kast kijken waar staat het ook al weer (ze komen ook al wel langs de deuren) Wannabee wetenschappers .

 9. gert1904 zegt

  @ Enceladus, 27 juni 2014 op14:09

  (Citaat van Wim+van+Kampen):

  “Stuur een foton langs een elektrostatische lading, dan zal je zien dat de foton van richting veranderd”.

  Tsja. Wát een nitwit.

  • Enceladus zegt

   Vraagje: Als er iets in ‘het holle domein’ opborrelt, is dat dan een quantum fluctuatie? 😉 😉 😉
   Sorry, maar ik word er gewoon een beetje melig van. Laten we maar proberen de humor ervan in te zien.

   groet,
   Gert (Enceladus)

 10. Anoniem zegt

  Gewoon geen aandacht meer besteden aan dit “dwaallichtje”.

 11. Arie, je hebt niet een beetje veel geduld, het doet bijna masochistisch aan…
  Verwijder al die comments toch. Zijn het niet allemaal 1 en een zelfde persoon (gezien de plusjes in de namen). Wat een gelul in de ruimte zeg.

Speak Your Mind

*